Gemeente Barneveld

 Politieke partij

Lokaal Belang: niet met zevenmijlslaarzen een besluit over snelle groei gemeente Barneveld

“Niet met zevenmijlslaarzen een besluit over snelle groei gemeente Barneveld”

Principekeuze? Nu?
Tijdens een informatiebijeenkomst vorige week, over 3 groeiscenario’s voor de gemeente Barneveld, zijn gemeenteraadsleden via 3 stellingen waarover gestemd moest worden, gevraagd hier een mening over te geven. Lokaal Belang heeft vooraf medegedeeld dat wij als fractie niet aan het stemmen mee te zullen doen omdat wij de inhoudelijke discussie graag eerst willen voeren tijdens een officiële commissie- en/of raadsvergadering. En dat wij dus niet nu al inhoudelijk stelling  willen nemen en ons dus ook niet op voorhand te willen binden. Want, zo werd in de notitie gesteld, tijdens deze bijeenkomst moest “een principekeuze met betrekking tot de toekomstige ontwikkeling van Barneveld gemaakt worden”.

Wilde ideeen 
Tijdens deze avond kwamen de meest wilde ideeën voorbij. Zo vond Pro98 het geen enkel probleem om bij een groei naar 90.000 inwoners de woningbouw in kleine kernen te laten exploderen (Stroe), terwijl de SGP opteerde voor een nieuw dorp tussen Barneveld en Scherpenzeel. Wat Scherpenzeel daarvan zou vinden werd die avond in het midden gelaten, maar inmiddels is duidelijk dat daar vol ongeloof op gereageerd is. Begrijpelijk.

Langer bestaande zorgen
Lokaal Belang maakt zich al vele jaren grote zorgen over dit onderwerp. Bij de Kadernota van 2019 en de begrotingsvergadering van 2020 heeft Lokaal Belang moties ingediend om de groei van de gemeente Barneveld op de politieke agenda te zetten. Helaas kregen wij daarvoor niet de handen op elkaar. En pas nadat onlangs duidelijk werd dat de druk vanuit het Rijk en de Provincie toeneemt, kwam er beweging in het gemeentehuis.

Stoom en kokend water
Nu zijn wij bijna 3 jaar verder en moet er plotseling onder stoom en kokend water binnen 4 weken tot een groeiscenario worden besloten. Daar voelen wij niets voor. Een onderwerp dat zo belangrijk is voor onze gemeente moeten wij als gemeenteraad eerst uitgebreid met elkaar én met onze inwoners bespreken, de voordelen en nadelen van ieder scenario overwegen en dan pas tot een besluit komen. Het feit dat wethouder Wijnne reeds na een bespreking van 2 uurtjes en op basis van de uitkomst van slechts 3 stellingen tot een voorstel voor een groeiscenario namens het college gaat komen, baart ons grote zorgen. Er wordt niet serieus gekeken naar de gevolgen van zo’n keuze voor de identiteit, de infrastructuur, de natuur/landschap voor onze gemeente en haar inwoners.

Zorgvuldig en volledig
Waarom neemt het college niet de tijd om deze verschillende groeiscenario’s zorgvuldig en uitgebreid met de gemeenteraad te bespreken? Lokaal Belang wil eerst een zorgvuldige en uitgebreide inhoudelijke discussie over de consequenties van de diverse groeiscenario’s voordat met wilde plannen gestrooid gaat worden. Want laten we eerlijk zijn, zitten we echt te wachten op een nieuw dorp tussen Barneveld en Scherpenzeel en/of misschien zelfs wel 100.000 inwoners omdat veel mensen uit de Randstad graag in het groen willen wonen? Daarom zal Lokaal Belang het college via de agendacommissie vragen om te wachten met een definitief voorstel en dit onderwerp eerst in alle rust met de gemeenteraad te bespreken.