Gemeente Barneveld

 Politieke partij

Lokale Belangen in de kernen

Algemene thema's:

Lokaal Belang hecht waarde aan de belangen in onze diverse kernen. Een aantal thema´s zijn voor alle kernen van belang. Lokaal Belang zal zich inzetten voor deze algemene belangen en de specifieke belangen in elk van de 10 kernen.

 • Versterken van de lokale democratie. Instellen van een dorpsreferendum waarbij inwoners van de kernen zelfstandig en voorafgaand aan ingrijpende lokale vraagstukken of besluiten een referendum kunnen aanvragen.
 • Organisatie van het leerlingenvervoer terug naar de gemeente
 • Investeren in groen en het beschermen van het aanwezige groen in de gemeente.
 • Geen windmolens in onze gemeente. Er zijn genoeg alternatieven.
 • Geen perifere detailhandel in onze gemeente, dus geen outlet-centrum in en rond onze gemeente
 • Ruimte voor en stimulering van leuke evenementen in onze gemeente
 • Plaatsen van grotere en kleinere zonne-parken in alle kernen van de gemeente
 • Plaatsen van zoveel mogelijk zonnepanelen op daken van industriële gebouwen en schuren in het buitengebied
 • Onderzoek naar mogelijke geothermische energiecentrale in de gemeente
 • Live-chat mogelijkheid met de gemeente
 • Geen coffeeshops in de gemeente en actief beleid ten aanzien van opsporen en oprollen van hennep/drugshandel
 • ANPR-camera’s op alle doorgaande/toegangswegen van en naar alle kernen van de gemeente
 • Nachtboa die 7 nachten per week actief toezicht houdt ter preventie van criminaliteit en kortere lijnen naar de politie bij onraad
 • Atletiek-skeeler-ijsbaan in de gemeente
 • Degelijk financieel beleid

Barneveld


Niet alleen bekend door Jan van Schaffelaar en de eieren, maar ook door de unieke ligging in Nederland en de handelsgeest van haar inwoners en bedrijven. Barneveld is een welvarend dorp. Barneveld Centrum heeft ruim 150 winkels en biedt voor iedereen wat wils. Van grote merken met bekende namen tot plaatselijke winkels met een verrassend aanbod. Barneveld heeft ook haar eigen dagblad, de Barneveldse Krant. Uniek in Nederland. Daarnaast hebben wij een prachtig ‘Kasteel de Schaffelaar’ gelegen aan de rand van het evenzeer waardevolle Schaffelaarse bos. Kortom, een dorp om trots op te zijn en waar het goed leven, wonen en werken is.

Standpunten Barneveld:

 • Bescherming van het Schaffelaarse bos via strakke regie over de bossen door de gemeenteraad
 • Herinrichting Mr. Troelstralaan met vrij liggende fietspaden
 • Gratis openbaar toilet in winkelgebied Barneveld
 • ​Inzet ter voorkoming van overlast van bewoners Groot Batelaar-Domus+
 • Snelle realisatie Oostelijke rondweg
 • Realisering recreatief park naast rotonde Thorbeckelaan-Schoutenstraat
 • Kwalitatief hoogwaardige Burgemeester Asschofflaan. De weg is van slechte kwaliteit maar wordt wel intensief gebruikt door ouders en hun kinderen die naar school gaan en wijkbewoners. De kwaliteit moet zo snel mogelijk omhoog.
 • ​Aandacht voor en verbetering van de verkeersveiligheid op schoolroutes zoals bijvoorbeeld op de Burgemeester Labreelaan rondom de Burgtscholen
 • Herinrichten van oversteekplaats Achterveldseweg-Plantagelaan. De doorstroming en de veiligheid van alle verkeerdeelnemers staan onder druk.
 • Verbeteren van de veiligheid op het kruispunt Kallenbroekerweg-Oldenbarnevelderweg
 • Goede doorstroming van al het verkeer op de centrumring
 • Overzichtelijker en veiliger maken van het fietsverkeer op de Kapteijnstraat
 • Onderzoek naar een mogelijke toekomstige verhuizing van de grote veevoederfabriek Rijnvallei

De Glind
 

Dit unieke dorp staat ook wel bekend als “Jeugddorp De Glind” omdat hier van oudsher uithuisgeplaatste kinderen worden opgevangen in een gezinshuis. De Glind biedt kinderen met bijvoorbeeld een verstandelijke of lichamelijke beperking, psychische of gedragsproblemen een veilige omgeving waar zij kunnen leren, wonen, werken en spelen. Maar De Glind is geen instelling, het is een gewoon dorp. Dat is het mooie van dit bijzondere dorp. 

Standpunten De Glind:

 • Gratis zwemonderwijs voor kinderen uit De Glind vanwege woonplaatsbeginsel
 • Investeren in duurzame oplossingen voor De Glind
 • Aandacht voor sluipverkeer Postweg (Hessenweg/Achterveld)
 • Aandacht voor duurzame jeugdzorg

Garderen


Garderen is een prachtig dorp. Dat weten veel mensen in Nederland en ook daarbuiten. Daarom is er veel toerisme in Garderen, en dat is goed. Dat is geweldig voor de lokale economie en zorgt voor een ruim voorzieningenniveau voor inwoners en toeristen. Toerisme heb je in vele soorten en maten. Garderen leent zich, met zijn unieke uitstraling en prachtige omgeving, voor toerisme in het hogere segment. Daarom moet er bij alle veranderingen in de openbare ruimte gedacht worden hoe dit overkomt op de vele gasten en of het bijdraagt aan de smaakvolle uitstraling van het dorp. Een nieuw voetpad, andere verlichting, nieuwe bestrating, altijd moet er gekozen worden voor mooi en duurzaam. Naast het mooie van Garderen moet het dorp vooral ook levendig en leefbaar blijven.  Dit lukt alleen als er steeds weer mogelijkheden zijn voor jonge mensen om zich te vestigen in het dorp.

Standpunten Garderen:

 • Garderen vrachtwagenluw maken door verbod van vrachtwagens in dorpskern Garderen behoudens bestemmingsverkeer
 • Faseren woningbouw zodat er elk jaar een aantal woningen worden gebouwd
 • Investeringen in openbare ruimte moet altijd passen bij smaakvolle uitstraling van Garderen
 • Verbeteren verkeersveiligheid en doorstroming rond Putbrink
 • Actieve inzet ter voorkoming van lage vliegroutes van en naar vliegveld Lelystad over Garderen met geluidsoverlast tot gevolg
 • Doortrekken van de fietssuggestiestroken op de Oud Milligenseweg. Dit is beter voor zowel fietsers als automobilisten.
 • Verbetering van de bewegwijzering op de Speulderbosweg

Harselaar
 

De naam Harselaar komt al in de 14e eeuw voor. Begin 20e eeuw was Harselaar een kruispunt van de spoorlijn Amsterdam-Zutphen en de spoorlijn Nijkerk. Na de 2e wereldoorlog ontstond het huidige bedrijventerrein Harselaar. Er is echter ook woonbebouwing. Er wonen in Harselaar rond de 300 personen. De laatste jaren is het bedrijventerrein flink uitgebreid met Harselaar west-west en Harselaar Zuid. En dat is belangrijk, want Harselaar vormt met alle andere bedrijventerreinen het economische kloppende hart van onze gemeente.

Standpunten Harselaar:

 • Aandacht voor goede bereikbaarheid en veiligheid

Kootwijk
 

Een dorp gelegen aan de rand van de Gemeente Barneveld waar het lijkt alsof de tijd toch een beetje heeft stilgestaan, maar dat verre van oubollig is. Een parel op de Veluwe die niet onder de voet gelopen wordt door massa toerisme en waar je te voet, paard of fiets het prachtige natuurschoon, rust en ruimte kunt ervaren. Een goede bereikbaarheid in het midden van het land, gelegen tussen Apeldoorn en Barneveld op steenworpafstand van de A1. Een dorp met een rustieke schoonheid en unieke natuur.

Standpunten Kootwijk:

 • Behoud rustieke en unieke dorpse karakter Kootwijk
 • Actieve inzet ter voorkoming van lage vliegroutes van en naar vliegveld Lelystad over Kootwijk met geluidsoverlast tot gevolg

Kootwijkerbroek
 

Kootwijkerbroek bestaat nog niet zo lang en is ontstaan doordat inwoners van Kootwijk de moerassen in deze omgeving tot landbouwgronden ontgonnen. Het buurtschap Essen, dat nu onderdeel is van Kootwijkerbroek, is overigens van oudere datum.   Kootwijkerbroek is de op 2 na grootste kern in de gemeente Barneveld en bruist van de activiteiten. Het dorp en het buitengebied van Kootwijkerbroek kenmerkt zich door een zeer grote ondernemersdichtheid. Een aantal van deze bedrijven genieten tot ver buiten onze gemeente grenzen bekendheid. Het is dan ook niet verwonderlijk dat er veel belangstelling was en is van bedrijven om zich te vestigen op het nieuwe bedrijventerrein Puurveen. En de Kootwijkerbroekers hebben ook oog voor hun cultureel erfgoed. Zo is, dankzij de inzet van de stichting Puurveense Molen, vrijwilligers en sponsoren, en met behulp van subsidie, de in 1964 door brand verloren gegane molen in 2015 herbouwd. Het dorp beschikt hierdoor weer over een prachtige beeldbepalende molen.

Standpunten Kootwijkerbroek:

 • Aandacht voor mogelijke verbetering ontsluitingswegen Kootwijkerbroek-Oost
 • Verbetering veiligheid Walhuisweg, in het bijzonder voor fietsers
 • Aandacht voor verbetering veiligheid op de Wesselseweg
 • Verbetering veiligheid rondom de overgang van de Wencopperweg op de Wesselseweg
 • Actieve inzet ter voorkoming van lage vliegroutes van en naar vliegveld Lelystad over Kootwijkerbroek met geluidsoverlast tot gevolg

Stroe
 

Het dorp Stroe is een wissel tussen weide en heide en wordt enerzijds omsloten door agrarisch gebied en anderzijds door de prachtige Veluwe. Het dorp is gunstig gelegen aan de snelweg A1 AmersfoortApeldoorn. In Stroe bestaat een grote saamhorigheid en zelfwerkzaamheid zoals bijvoorbeeld het laatste dorps project, een prachtig herbouwd onderkomen van de plaatselijke voetbalvereniging. Afgelopen jaren heeft er in Stroe een gevarieerde eigentijdse nieuwbouw plaatsgevonden, gelegen in een royaal groenplan en eigen afwatering van natuurwater. Stroe bezit naast de basisschool, middenstand en horeca over prachtige monumentale boerderijen, zaadeest en tuinen. Stroe is een poort naar de Veluwe. Daarom kan men fietsen, boswandelingen maken en struinen over de Stroese heide. Iedereen die even wil ontsnappen aan het drukke stadse leven kan bijkomen in het “natuurlijke” Stroe.

Standpunten Stroe:

 • Investeren in gezondheidscentrum in Stroe
 • Investeren in seniorenwoningen
 • Komst van bedrijventerrein Stroe
 • Voorstander van treinstop Stroe Apeldoorn-Amersfoort
 • Actieve inzet ter voorkoming van lage vliegroutes van en naar vliegveld Lelystad over Stroe met geluidsoverlast tot gevolg

Terschuur
 

Terschuur is een karakteristiek dorp met een oude geschiedenis. Ontstaan langs de oude Hessenweg van Amsterdam naar Deventer. Het oude tolhuisje is nog steeds te zien aan de Hoevelakenseweg.  Het buurtschap Kallenbroek, met prachtige bossen en het heidegebied Erica behoort ook tot Terschuur. Samen met Zwartebroek maakt Terschuur zich zorgen over de komst van mega windmolens.  Lokaal Belang is een tegenstander van mega-windmolens in de buurt van locatie Terschuur.

Standpunten Terschuur:

 • Inzet voor bereikbaarheid Terschuur in combinatie met knooppunt A1-A30
 • Inzet op realisering van een nieuwe school voor kinderen uit Terschuur en Zwartebroek
 • Verbetering veiligheid (fietspad) Eendrachtsstraat/Verlichting op fietspad Eendrachtstraat. Zowel op de weg zelf als het fietspad, is de verlichting slecht. Dit moet volgens Lokaal Belang zo snel mogelijk gerealiseerd worden.
 • Verbeteren veiligheid en oversteekbaarheid kruising/Eendrachtstraat/Hoevelakenseweg
 • Door files op de A1 worden de Hoevelakenseweg en Stoutenburgerweg veelvuldig gebruikt als sluiproute. Maar ook door de kinderen uit de dorpen die willen oversteken. Daarbij wordt er vaak te hard gereden. Het overzicht is door begroeiing niet optimaal. Alle reden om hier werk van te maken. Lokaal Belang wil investeringen in verkeersremmende maatregelen en een veilige oversteek en regelmatig onderhoud van de begroeiing
 • Aanleg fietspaden langs de Stoutenburgerweg. Het fietsverkeer intensiveert van en naar Hoevelaken, Barneveld en Achterveld. Zowel voor woon-werk verkeer als sportieve/recreatieve doeleinden. Lokaal Belang ziet deze fietspaden graag zo snel mogelijk gerealiseerd.
 • Viaduct over A1 veiliger. Lokaal Belang wil dat de verkeersveiligheid van het viaduct over de A1 verbeterd wordt. Daarvoor moet een lobby naar Rijkswaterstaat en/of de Provincie worden opgestart.
 • Directe busverbinding/ Openbaar vervoer van en naar Barneveld en Nijkerk realiseren en daarnaast behouden van buslijn 102. Daarvoor moet een lobby naar de Provincie worden opgestart.

Voorthuizen
 

Voorthuizen is de entree van de Veluwe. Omgeven door bossen en weilanden biedt Voorthuizen het allerbeste wat niet alleen een bewoner, maar ook een toerist zich kan wensen. Een prachtig centrum waar uitstekend gewinkeld kan worden. Of heerlijk uit eten en een heerlijk drankje nuttigen op de terrassen bij de vele horecagelegenheden. Voorthuizen kent vele sportverenigingen en kent een rijk verenigingsleven. Kortom, een verademing voor iedereen die wil genieten van rust, ruimte of reuring.

Standpunten Voorthuizen:

 • Geen windmolens ‘op Zeumeren’ of elders in de gemeente
 • Actieve inzet ter voorkoming van lage vliegroutes van en naar vliegveld Lelystad over Voorthuizen met geluidsoverlast tot gevolg
 • Investeren in groen in het centrum van Voorthuizen
 • Rotonde ‘De Punt’ weer 1-richting maken voor fietsers
 • Verdere verbetering verkeersveiligheid Rembrandtstraat
 • Aandacht voor bereikbaarheid van en naar Voorthuizen in combinatie met het knooppunt A1-A30
 • Onderzoek naar een mogelijke toekomstige verhuizing van de grote veevoederfabriek Brons
 • Gratis openbaar toilet in winkelgebied Voorthuizen

Zwartebroek
 

De geschiedenis van Zwartebroek is lang. Reeds in de 12e eeuw wordt dit rustige dorp genoemd in de bronnen. Zwartebroek kent een mooi buitengebied met water, elzenbroekbossen, veengaten, weilanden en oude stegen. Samen met Terschuur organiseert Zwartebroek via de stichting Terbroek vele evenementen. Samen met Terschuur maakt Zwartebroek zich zorgen over de komst van mega windmolens.

Standpunten Zwartebroek:

 • Verbetering veiligheid en oversteekbaarheid Kruising Eendrachtstraat/ Hoevelakenseweg
 • Inzet op realisering van een nieuwe school voor kinderen uit Terschuur en Zwartebroek
 • Verbetering veiligheid (fietspad) Eendrachtsstraat. Zowel op de weg zelf als het fietspad, is de verlichting slecht. Dit moet volgens Lokaal Belang zo snel mogelijk gerealiseerd worden.
 • Verbetering zichtbaarheid en veiligheid zebrapaden. De zichtbaarheid en veiligheid van de zebrapaden laten te wensen over. De verlichting dient zo snel mogelijk gerealiseerd te worden. Overwogen moet worden om de zebrapaden verhoogd aan te leggen.
 • Aanleg fietspaden langs de Platanenstraat. Het fietsverkeer intensiveert van en naar Hoevelaken, Barneveld en Achterveld. Zowel voor woon-werk verkeer als sportieve/recreatieve doeleinden. Lokaal Belang ziet deze fietspaden graag zo snel mogelijk gerealiseerd.
 • Directe busverbinding/ Openbaar vervoer van en naar Barneveld en Nijkerk realiseren en daarnaast behouden van buslijn 102. Daarvoor moet een lobby naar de Provincie worden opgestart.
 • Verbetering verkeersveiligheid overgang voet- en fietspad op de Jan Landmanstraat