Gemeente Barneveld

 Politieke partij

Lokale Belangen in de kernen

In het verkiezingsprogramma staan thematisch, per hoofdstuk, vele uitgangspunten, wensen en standpunten die betrekking hebben op álle tien dorpen van de gemeente Barneveld. Het verdient de aanbeveling een specifiek hoofdstuk te lezen bij interesse en betrokkenheid bij dat thema. Per dorp zijn er verschillende specifieke wensen in het programma opgenomen. U vindt ze in onderstaand overzicht.

Barneveld


Niet alleen bekend door Jan van Schaffelaar en de eieren, maar ook door de unieke ligging in Nederland en de handelsgeest van haar inwoners en bedrijven. Barneveld is een welvarend dorp. Barneveld Centrum heeft ruim 150 winkels en biedt voor iedereen wat wils. Van grote merken met bekende namen tot plaatselijke winkels met een verrassend aanbod. Barneveld heeft ook haar eigen dagblad, de Barneveldse Krant. Uniek in Nederland. Daarnaast hebben wij een prachtig ‘Kasteel de Schaffelaar’ gelegen aan de rand van het evenzeer waardevolle Schaffelaarse bos. Kortom, een dorp om trots op te zijn en waar het goed leven, wonen en werken is.

Wensen en standpunten Barneveld:

 1. Geen railterminal die vele tienduizenden (exclusief overslag en groei) vrachtwagenbewegingen per jaar door de gemeente oplevert om zo een verkeersinfarct en slechte bereikbaarheid te voorkomen en forse toename van fijnstof tegen te gaan.
 2. Geen (extra) windmolens.
 3. Burgemeester Kuntzelaan: de oversteekplaats ter hoogte van de Nieuwstraat is berucht en staat hoog in de lijst met onveilige verkeerssituaties in Barneveld. Lokaal Belang wil verbetering, bijvoorbeeld door plaatsing van verkeerslichten en tenminste een test daarmee.
 4. Vergroenen centrum door (grote) bomen, boomspiegels en geveltuinen.
 5. Behoud van groen en investeren in nieuw groen; ook in oudere woonwijken.
 6. Inzet op onderhandelingen en verhuizing van Rijnvallei.
 7. Intercity stop Amersfoort-Apeldoorn op station Barneveld-Noord.
 8. Inzet kwartierdienst Valleilijn Barneveld-Ede.
 9. Herinrichting Mr. Troelstralaan met vrijliggende fietspaden en veilige afscheiding door middel van bijvoorbeeld een heg tussen de speelplaats (Wethouder Rebellaan-Mr. Troesltralaan) en de weg.
 10. Inzet op schonere lucht in bestaande en nieuwe woonwijken zoals de woonwijk Bloemdal. Het gaat hierbij onder andere om fijnstof en geurnormen.
 11. Snelle realisatie Oostelijke rondweg met daarbij een zorgvuldige trajectkeuze oostelijke rondweg met profijt voor eigen inwoners en ondernemers.
 12. Inzet op goed en rechtmatig gebruik van de milieustraat.
 13. Behoud Schaffelaartheater en ontwikkeling cultuurplein 1.
 14. Mogelijkheid voor Openbaar Voortgezet Onderwijs.
 15. Inzet voor realisering streekziekenhuis Barneveld.
 16. Bescherming waardevolle functie winkelcentrum door geen perifere detailhandel toe te staan.
 17. Indien nodig investeren in ondersteuning horecapleinen en uitgaan.
 18. Structurele huisvesting/locatietoewijzing Barneveldse Dam- en Schaakvereniging, Petanque en Quadclub De Veluwse Zandhappers.
 19. Gratis en goed toegankelijk openbaar toilet in winkelgebied.
 20. Actieve rol voor inwoners bij planontwikkeling wonen.
 21. Spoedige realisering oplossing A1-A30 en goede bereikbaarheid.
 22. Behoud buslijn 110 Barneveld-Scherpenzeel.
 23. Behoud redelijke parkeertarieven en geen verdere stijgingen.
 24. Volledige aanleg van de Burgemeester van Diepeningenlaan voor ontsluiting Eilanden-Oost naar de Burgt en vv.
 25. Aandacht voor en verbetering van de verkeersveiligheid op schoolroutes zoals bijvoorbeeld op de Burgemeester Labreelaan rondom de Burgtscholen (aanpak fietsoversteek).
 26. Herinrichten van oversteekplaats Achterveldseweg-Plantagelaan. De doorstroming en de veiligheid van alle verkeerdeelnemers staan onder druk.
 27. Verbeteren van de veiligheid op het kruispunt Kallenbroekerweg-Oldenbarnevelderweg.
 28. Centrumring: bij uitwerking van de plannen voor afwaardering naar een 30 km zone moet er in het bijzonder aandacht besteed worden aan het zo veilig mogelijk inrichten van de fietsoversteekplaatsen. Lokaal Belang wil geen herhaling van de problemen op de Burg. Kuntzelaan.
 29. Overzichtelijker en veiliger maken van het fietsverkeer op de Kapteijnstraat.
 30. Aandacht voor probleem met spookfietsers op de Stationsweg (via scholen, meer handhaving).
 31. Mogelijkheid voor Atletiek-Skeelerbaan
 32. Groene herinrichting Oldenbarneveldplein
 33. Opwaardering en vergroenen Kampstraat

De Glind
 

Dit unieke dorp staat ook wel bekend als “Jeugddorp De Glind” omdat hier van oudsher uithuisgeplaatste kinderen worden opgevangen in een gezinshuis. De Glind biedt kinderen met bijvoorbeeld een verstandelijke of lichamelijke beperking, psychische of gedragsproblemen een veilige omgeving waar zij kunnen leren, wonen, werken en spelen. Maar De Glind is geen instelling, het is een gewoon dorp. Dat is het mooie van dit bijzondere dorp. 

Wensen en standpunten De Glind:

 1. Het dorp de Glind zien als een opzichzelfstaand dorp als alle andere dorpen en niet alleen als ‘jeugddorp’
 2. Geen (extra)windmolens.
 3. Proactieve inzet en realisering snel internet.
 4. Aandacht voor het sluipverkeer op de Postweg en de Hessenweg richting Achterveld: onderzoek en maatregelen zijn nodig voordat de knooppunten A1/A30 en Hoevelaken op de schop gaan
 5. Instandhouding zwembad.
 6. Wegonderhoud goed blijven monitoren en zo nodig inzet op verbetering.

Garderen


Garderen is een prachtig dorp. Dat weten veel mensen in Nederland en ook daarbuiten. Daarom is er veel toerisme in Garderen, en dat is goed. Dat is geweldig voor de lokale economie en zorgt voor een ruim voorzieningenniveau voor inwoners en toeristen. Toerisme heb je in vele soorten en maten. Garderen leent zich, met zijn unieke uitstraling en prachtige omgeving, voor toerisme in het hogere segment. Daarom moet er bij alle veranderingen in de openbare ruimte gedacht worden hoe dit overkomt op de vele gasten en of het bijdraagt aan de smaakvolle uitstraling van het dorp. Een nieuw voetpad, andere verlichting, nieuwe bestrating, altijd moet er gekozen worden voor mooi en duurzaam. Naast het mooie van Garderen moet het dorp vooral ook levendig en leefbaar blijven.  Dit lukt alleen als er steeds weer mogelijkheden zijn voor jonge mensen om zich te vestigen in het dorp.

Wensen en standpunten Garderen:

 1. Verbod op doorgaand vrachtverkeer door Garderen op de Hogesteeg vanaf de rotonde bij Restaurant Zondag tot aan de inrit van Hotel Groot Heideborgh. Dit in het kader van het jarenlange bestaande vele vrachtverkeer wat negatieve gevolgen heeft voor de leefbaarheid en verkeersveiligheid.
 2. Verbetering verkeersveiligheid en doorstroming rondom de Putbrink.
 3. Proactieve inzet en realisering snel internet.
 4. Aandacht voor parkeerproblematiek in het centrum, vooral gedurende de zomerperiode, meer aandacht door handhaving.
 5. Nadrukkelijke inzet en realisering verbetering aanrijdtijden ambulance zowel op regionaal niveau (VGGM, samenwerking met Ermelo en Harskamp) als lokaal door middel van mogelijke dependances voor hulpdiensten.
 6. Monitoring en regie op recreatiezonering en inzet op belang van inwoners en ondernemers.
 7. Aandacht voor sluipverkeer Mazenhofstraat, wellicht door verkeersremmende maatregelen in te zetten.
 8. Gerichte promotie toerisme op Garderen en niet algemene promotie gericht op de hele gemeente.
 9. Verdere ontwikkeling van bibliotheekfunctie in De Wardborg.
 10. Renovatie of overdracht van het gebouw De Westeneng aan de sportvereniging Voetbalvereniging de Veluwse Boys en (financiële) hulp bij de verduurzaming van het pand.
 11. Inzet voorkomen lage vliegroutes

Harselaar
 

De naam Harselaar komt al in de 14e eeuw voor. Begin 20e eeuw was Harselaar een kruispunt van de spoorlijn Amsterdam-Zutphen en de spoorlijn Nijkerk. Na de 2e wereldoorlog ontstond het huidige bedrijventerrein Harselaar. Er is echter ook woonbebouwing. Er wonen in Harselaar rond de 300 personen. De laatste jaren is het bedrijventerrein flink uitgebreid met Harselaar west-west en Harselaar Zuid. En dat is belangrijk, want Harselaar vormt met alle andere bedrijventerreinen het economische kloppende hart van onze gemeente.

Wensen en standpunten Harselaar:

 1. Geen railterminal die vele tienduizenden (exclusief overslag en groei) vrachtwagenbewegingen per jaar door de gemeente oplevert om zo een verkeersinfarct en slechte bereikbaarheid te voorkomen en forse toename van fijnstof tegen te gaan.
 2. Geen (extra) windmolens.
 3. Inzet op Intercity stop Amersfoort-Apeldoorn bij station Barneveld-Noord (Harselaar).
 4. Spoedige realisering oplossing A1-A30 en algehele goede bereikbaarheid.
 5. Kosten Transferium beperken door heffing redelijk parkeertarief.
 6. Verbeteren veiligheid voor fietsers op wegen Harselaar-Oost.

Kootwijk
 

Een dorp gelegen aan de rand van de Gemeente Barneveld waar het lijkt alsof de tijd toch een beetje heeft stilgestaan, maar dat verre van oubollig is. Een parel op de Veluwe die niet onder de voet gelopen wordt door massatoerisme en waar je te voet, paard of fiets het prachtige natuurschoon, rust en ruimte kunt ervaren. Een goede bereikbaarheid in het midden van het land, gelegen tussen Apeldoorn en Barneveld op steenworpafstand van de A1. Een dorp met een rustieke schoonheid en unieke natuur.

Wensen en standpunten Kootwijk:

 1. Aandacht voor verbetering verkeersveiligheid in het dorp.
 2. De Heetweg, de Asselseweg en Nieuw Milligenseweg door Kootwijk worden drukker en drukker. In het dorp (30 km/h zone) en op deze wegen is vaak sprake van gevaarlijke situaties m.n. als gevolg van vrachtverkeer, landbouwvoertuigen en te hard rijdende motoren.
 3. Lokaal Belang wil maatregelen om de leefbaarheid in het dorp te waarborgen.
 4. Nadrukkelijke inzet en realisering verbetering aanrijdtijden ambulance zowel op regionaal niveau (VGGM, samenwerking met Ermelo en Harskamp) als lokaal door middel van mogelijke dependances voor hulpdiensten.
 5. Proactieve inzet en realisering snel internet.
 6. Monitoring en regie op recreatiezonering en inzet op belang van inwoners en ondernemers.
 7. Inzet voorkomen lage vliegroutes.
 8. Mogelijkheden gemeentelijke schaapskudde onderzoeken.
 9. Gerichte promotie toerisme op Kootwijk en niet algemene promotie gericht op de hele gemeente

Kootwijkerbroek
 

Kootwijkerbroek bestaat nog niet zo lang en is ontstaan doordat inwoners van Kootwijk de moerassen in deze omgeving tot landbouwgronden ontgonnen. Het buurtschap Essen, dat nu onderdeel is van Kootwijkerbroek, is overigens van oudere datum. Kootwijkerbroek is de op 2 na grootste kern in de gemeente Barneveld en bruist van de activiteiten. Het dorp en het buitengebied van Kootwijkerbroek kenmerkt zich door een zeer grote ondernemersdichtheid. Een aantal van deze bedrijven genieten tot ver buiten onze gemeente grenzen bekendheid. Het is dan ook niet verwonderlijk dat er veel belangstelling was en is van bedrijven om zich te vestigen op het nieuwe bedrijventerrein Puurveen. En de Kootwijkerbroekers hebben ook oog voor hun cultureel erfgoed. Zo is, dankzij de inzet van de stichting Puurveense Molen, vrijwilligers en sponsoren, en met behulp van subsidie, de in 1964 door brand verloren gegane molen in 2015 herbouwd. Het dorp beschikt hierdoor weer over een prachtige beeldbepalende molen.

Wensen en standpunten Kootwijkerbroek:

 1. Geen railterminal die vele tienduizenden (exclusief overslag en groei) vrachtwagenbewegingen per jaar door de gemeente oplevert om zo een verkeersinfarct en slechte bereikbaarheid te voorkomen en forse toename van fijnstof tegen te gaan. Er zullen vele vrachtwagens via de afrit Stroe door Kootwijkerbroek richting Barneveld gaan rijden, om zo de files op de A1 te vermijden.
 2. Voorkomen ontstaan sluiproute door Kootwijkerbroek in relatie tot nieuwe oostelijke rondweg.
 3. Aandacht voor goede en groene invulling achterblijvende terrein Flying Bikes, mogelijk als groene slinger.
 4. Nadrukkelijke inzet en realisering verbetering aanrijdtijden ambulance zowel op regionaal niveau (VGGM, samenwerking met Ermelo en Harskamp) als lokaal door middel van mogelijke dependances voor hulpdiensten.
 5. Proactieve inzet en realisering snel internet.
 6. Aandacht voor een goede verkeersafwikkeling met betrekking tot Oostbroek.
 7. Aandacht voor verbetering veiligheid op de Wesselseweg (N800).
 8. In overleg met de Provincie en aanwonenden veiliger maken van de Veluweweg. Op dit deel van de N800 binnen de bebouwde kom geldt 50-km/u, maar de indeling van de weg zorgt ervoor dat er veel harder wordt gereden en onveilig wordt ingehaald.
 9. Verbetering veiligheid rondom de overgang van de Wencopperweg op de Wesselseweg.
 10. Straatverlichting langs fietspaden en wegen in het buitengebied verbeteren.
 11. Inzet voorkomen lage vliegroutes.

Stroe
 

Het dorp Stroe is een wissel tussen weide en heide en wordt enerzijds omsloten door agrarisch gebied en anderzijds door de prachtige Veluwe. Het dorp is gunstig gelegen aan de snelweg A1 AmersfoortApeldoorn. In Stroe bestaat een grote saamhorigheid en zelfwerkzaamheid zoals bijvoorbeeld het laatste dorps project, een prachtig herbouwd onderkomen van de plaatselijke voetbalvereniging. Afgelopen jaren heeft er in Stroe een gevarieerde eigentijdse nieuwbouw plaatsgevonden, gelegen in een royaal groenplan en eigen afwatering van natuurwater. Stroe bezit naast de basisschool, middenstand en horeca over prachtige monumentale boerderijen, zaadeest en tuinen. Stroe is een poort naar de Veluwe. Daarom kan men fietsen, boswandelingen maken en struinen over de Stroese heide. Iedereen die even wil ontsnappen aan het drukke stadse leven kan bijkomen in het “natuurlijke” Stroe.

Wensen en standpunten Stroe:

 1. Voorkomen ontstaan sluiproute door Stroe in relatie tot nieuwe oostelijke rondweg.
 2. Geen railterminal in Barneveld die directe consequenties heeft voor Stroe: Deze railterminal zorgt voor vele tienduizenden (exclusief overslag en groei) vrachtwagenbewegingen per jaar door de gemeente. Er zullen vele vrachtwagens via de afrit Stroe richting Barneveld gaan rijden om zo de files op de A1 te vermijden. Lokaal Belang wil een goede bereikbaarheid behouden en inzetten op vermindering van fijnstof.
 3. Treinstation Stroe op lijn Apeldoorn-Amersfoort.
 4. Zorgen voor een goede ontsluiting van de nieuw te realiseren woonwijk ‘Het Wulperveld’ in Stroe en met daarbij de Ericaweg en de Wolweg in het bijzonder.
 5. Aandacht voor verbetering verkeersveiligheid op de ontsluitingswegen van, naar en in Stroe.
 6. Proactieve inzet en realisering snel internet.
 7. Nadrukkelijke inzet en realisering verbetering aanrijdtijden ambulance zowel op regionaal niveau (VGGM, samenwerking met Ermelo en Harskamp) als lokaal door middel van mogelijke dependances voor hulpdiensten.
 8. Investeren in groen op/rond het dorpsplein.
 9. Inzet voorkomen lage vliegroutes.
 10. Een fietsverbinding vanaf de Stroeërschoolweg richting de Garderbroekerweg langs de spoorlijn. 1
 11. Instellen 30 km op de Wolweg met daarbij optimalisering van zebrapad Wolweg.
 12. Instellen 30 km op de Stroeërweg .
 13. Mogelijkheden gemeentelijke schaapskudde onderzoeken

Terschuur
 

Terschuur is een karakteristiek dorp met een oude geschiedenis. Ontstaan langs de oude Hessenweg van Amsterdam naar Deventer. Het oude tolhuisje is nog steeds te zien aan de Hoevelakenseweg.  Het buurtschap Kallenbroek, met prachtige bossen en het heidegebied Erica behoort ook tot Terschuur. Samen met Zwartebroek maakt Terschuur zich zorgen over de komst van mega windmolens. Lokaal Belang is een tegenstander van mega-windmolens in de buurt van locatie Terschuur.

Wensen en standpunten Terschuur:

 1. Geen (extra) windmolens.
 2. Spoedige realisering oplossing A1-A30 en goede bereikbaarheid.
 3. De Hoevelakenseweg en Stoutenburgerweg worden veelvuldig gebruikt als sluiproute (i.v.m. files op de A1) of als doorgaande route voor verkeer uit de regio. Daarbij wordt er vaak te hard gereden.
 4. Lokaal Belang wil spoedig verbetering van de veiligheid en oversteekbaarheid kruising Eendrachtstraat/ Hoevelakenseweg. Veel fietsende schoolgaande kinderen uit de dorpen moeten hier oversteken. Plannen zijn gemaakt, nu de uitvoering nog.
 5. Lokaal Belang wil uitvoering van verkeersremmende maatregelen op het 30km deel van de Hoevelakenseweg (west) en maatregelen (bv 30km of zebrapad) op deel voor de kruising (oost).
 6. Nadrukkelijke inzet en realisering verbetering aanrijdtijden ambulance zowel op regionaal niveau (VGGM, samenwerking met Ermelo en Harskamp) als lokaal door middel van mogelijke dependances voor hulpdiensten.
 7. Proactieve inzet en realisering snel internet.
 8. Verbeteren, daar waar nodig, van de zichtbaarheid en veiligheid van de zebrapaden.
 9. Lokaal Belang ziet graag dat de verkeersveiligheid van het viaduct over de A1 veiliger wordt.
 10. Openbaar vervoer: behoud van buslijn 102 Amersfoort-Apeldoorn via Zwartebroek en Terschuur.

Voorthuizen
 

Voorthuizen is de entree van de Veluwe. Omgeven door bossen en weilanden biedt Voorthuizen het allerbeste wat niet alleen een bewoner, maar ook een toerist zich kan wensen. Een prachtig centrum waar uitstekend gewinkeld kan worden. Of heerlijk uit eten en een heerlijk drankje nuttigen op de terrassen bij de vele horecagelegenheden. Voorthuizen kent vele sportverenigingen en kent een rijk verenigingsleven. Kortom, een verademing voor iedereen die wil genieten van rust, ruimte of reuring.

Wensen en standpunten Voorthuizen:

 1. Geen (extra) windmolens bij Zeumeren/Harselaar.
 2. Investeren in de vergroening van (het centrum) Voorthuizen. En daarbij een zo spoedig mogelijke realisering van de ‘groene slinger’.
 3. Voorkomen kap van bestaand groen en bomen, zoals bijvoorbeeld bij Het Pastoriebos en mogelijk de platanen aan de Rembrandtstraat.
 4. Heroverweging rotonde De Punt. Lokaal Belang is geen voorstander van 2-richtingenfietspaden op rotondes, zoals bij rotonde ‘De Punt’. Het feit dat de fietsers op deze rotonde in 2-richtingen mogen fietsen, wordt door veel inwoners van Voorthuizen als onveilig ervaren (bron: enquête dec. 2014). Fietsers zijn onvoorspelbaar in hun gedrag, fietsen met regelmaat zonder licht en geven geen richting aan. Daardoor is het voor automobilisten moeilijk om alert te anticiperen op fietsers die van beide kanten kunnen komen, zeker in de spits en bij schemering/duisternis. Daarnaast gaat het in tegen de normale verkeersregel ‘verkeer van rechts heeft voorrang’. In samenhang met plannen voor de Hoofdstraat en de doorgaande fietsroute moet worden bezien wat hier de veiligste oplossing is.
 5. Parkeren Centrum Voorthuizen: onderzoek naar het effect van een eventuele nieuwe parkeerroute via de Koninginnelaan en Gerard Doustraat. Plannen moeten goed worden afgestemd met aanwonenden en ondernemers. Nieuwe plannen moeten voorzien in voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein, mogen niet ten koste gaan van bestaande parkeerplekken.
 6. Herinrichting en een verdere verbetering van de verkeersveiligheid van de Rembrandtstraat en de Baron van Nagellstraat. Lokaal Belang wil vaart achter de afwaardering van deze doorgaande wegen. Er is sinds de aanleg van de rondweg wel sprake van minder verkeer, maar nog steeds is er doorgaand (vracht)verkeer en er wordt regelmatig erg hard gereden op deze straten. Zeker bij de oversteekplaatsen is de veiligheid voor overstekende schoolgaande kinderen in het geding. Lokaal Belang pleit voor duidelijke en herkenbare oversteken met verdere snelheidsbeperkende maatregelen. Vrachtverkeer zonder bestemming in het dorp moet verder ontmoedigd (evt. verboden) worden.
 7. Spoedige realisering oplossing A1-A30 en goede bereikbaarheid.
 8. Inzet op onderhandelingen en verhuizing van veevoerderfabriek Brons.
 9. Inzet verbetering proces zonneveldproject Wolsbergerweg in Voorthuizen.
 10. Gerichte promotie toerisme op Voorthuizen en niet algemene promotie gericht op de hele gemeente.
 11. Ruimhartige groencompensatie Het Pastoriebos in samenspraak met de buurt.
 12. Gratis en goed toegankelijk openbaar toilet in winkelgebied.
 13. Inzet voorkoming lage vliegroutes.
 14. Aanpassing van de bewegwijzering rondweg, aanduiding “centrum Voorthuizen” en mogelijk “Recreatievoorzieningen”. De R101 staat namelijk voor een “Recreatieve route”. Dit om het centrum van doorgaand verkeer te ontlasten.
 15. Mogelijkheden gemeentelijke schaapskudde onderzoeken.
 16. De opstart van de ontwikkeling van het bedrijventerrein (Werklandschap) aan de Verbindingsweg in Voorthuizen moet zo snel mogelijk in gang gezet worden.
 17. Mogelijkheid voor Openbaar Voortgezet Onderwijs

Zwartebroek
 

De geschiedenis van Zwartebroek is lang. Reeds in de 12e eeuw wordt dit rustige dorp genoemd in de bronnen. Zwartebroek kent een mooi buitengebied met water, elzenbroekbossen, veengaten, weilanden en oude stegen. Samen met Terschuur organiseert Zwartebroek via de stichting Terbroek vele evenementen. Samen met Terschuur maakt Zwartebroek zich zorgen over de komst van mega windmolens.

Wensen en standpunten Zwartebroek:

 1. Geen (extra) windmolens.
 2. Openbaar vervoer: behoud van buslijn 102 Amersfoort-Apeldoorn via Zwartebroek en Terschuur.
 3. Proactieve inzet en realisering snel internet.
 4. Spoedige realisering oplossing A1-A30 en goede bereikbaarheid.
 5. Zichtbaarheid en de veiligheid van de zebrapaden daar waar nodig verbeteren.
 6. Aanleg fietspaden langs de Platanenstraat en de Stoutenburgerweg. Het fietsverkeer intensiveert van en naar Hoevelaken, Barneveld en Achterveld. Zowel voor woon-werkverkeer als sportieve/recreatieve doeleinden. Lokaal Belang ziet deze fietspaden graag zo snel mogelijk gerealiseerd.
 7. Veiliger inrichting van de Damweg: ondanks eerdere maatregelen is het probleem met sluipverkeer niet opgelost. Het wordt drukker en er wordt hard gereden. Lokaal Belang wil dat er nog eens goed naar de inrichting wordt gekeken. De weg is op dit moment (nog) niet ingericht als een 30-km weg. Overwogen moet worden om dit in het kader van veiligheid te overwegen.