Gemeente Barneveld

 Politieke partij

content image

Voorthuizen

Voorthuizen is de entree van de Veluwe. Omgeven door bossen en weilanden biedt Voorthuizen het allerbeste wat niet alleen een bewoner, maar ook een toerist zich kan wensen. Een prachtig centrum waar uitstekend gewinkeld kan worden. Of heerlijk uit eten en een heerlijk drankje nuttigen op de terrassen bij de vele horecagelegenheden. Voorthuizen kent vele sportverenigingen en kent een rijk verenigingsleven. Kortom, een verademing voor iedereen die wil genieten van rust, ruimte of reuring.

content image

Wensen en standpunten Voorthuizen:

 • Géén windmolens bij Zeumeren/Harselaar en ook geen éxtra windmolens als meerderheid van de raad toch de al 3 geplande windmolens doorzet.
 • Investeren in de vergroening van (het centrum) Voorthuizen. En daarbij een zo spoedig mogelijke realisering van de ‘groene slinger’.
 • Voorkomen kap van bestaand groen en bomen, zoals bijvoorbeeld bij Het Pastoriebos en mogelijk de platanen aan de Rembrandtstraat.
 • Heroverweging rotonde De Punt. Lokaal Belang is geen voorstander van 2-richtingenfietspaden op rotondes, zoals bij rotonde ‘De Punt’. Het feit dat de fietsers op deze rotonde in 2-richtingen mogen fietsen, wordt door veel inwoners van Voorthuizen als onveilig ervaren (bron: enquête dec. 2014). Fietsers zijn onvoorspelbaar in hun gedrag, fietsen met regelmaat zonder licht en geven geen richting aan. Daardoor is het voor automobilisten moeilijk om alert te anticiperen op fietsers die van beide kanten kunnen komen, zeker in de spits en bij schemering/duisternis. Daarnaast gaat het in tegen de normale verkeersregel ‘verkeer van rechts heeft voorrang’. In samenhang met plannen voor de Hoofdstraat en de doorgaande fietsroute moet worden bezien wat hier de veiligste oplossing is.
 • Parkeren Centrum Voorthuizen: onderzoek naar het effect van een eventuele nieuwe parkeerroute via de Koninginnelaan en Gerard Doustraat. Plannen moeten goed worden afgestemd met aanwonenden en ondernemers. Nieuwe plannen moeten voorzien in voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein, mogen niet ten koste gaan van bestaande parkeerplekken.
 • Herinrichting en een verdere verbetering van de verkeersveiligheid van de Rembrandtstraat en de Baron van Nagellstraat. Lokaal Belang wil vaart achter de afwaardering van deze doorgaande wegen. Er is sinds de aanleg van de rondweg wel sprake van minder verkeer, maar nog steeds is er doorgaand (vracht)verkeer en er wordt regelmatig erg hard gereden op deze straten. Zeker bij de oversteekplaatsen is de veiligheid voor overstekende schoolgaande kinderen in het geding. Lokaal Belang pleit voor duidelijke en herkenbare oversteken met verdere snelheidsbeperkende maatregelen. Vrachtverkeer zonder bestemming in het dorp moet verder ontmoedigd (evt. verboden) worden.
 • Spoedige realisering oplossing A1-A30 en goede bereikbaarheid.
 • Inzet op onderhandelingen en verhuizing van veevoerderfabriek Brons.
 • Inzet verbetering proces zonneveldproject Wolsbergerweg in Voorthuizen.
 • Gerichte promotie toerisme op Voorthuizen en niet algemene promotie gericht op de hele gemeente.
 • Ruimhartige groencompensatie Het Pastoriebos in samenspraak met de buurt.
 • Gratis en goed toegankelijk openbaar toilet in winkelgebied.
 • Inzet voorkoming lage vliegroutes.
 • Aanpassing van de bewegwijzering rondweg, aanduiding “centrum Voorthuizen” en mogelijk “Recreatievoorzieningen”. De R101 staat namelijk voor een “Recreatieve route”. Dit om het centrum van doorgaand verkeer te ontlasten.
 • Mogelijkheden gemeentelijke schaapskudde onderzoeken.
 • De opstart van de ontwikkeling van het bedrijventerrein (Werklandschap) aan de Verbindingsweg in Voorthuizen moet zo snel mogelijk in gang gezet worden.
 • Mogelijkheid voor Openbaar Voortgezet Onderwijs.

Video: Lokaal Belang heeft zich 4 jaar lang ingezet voor o.a. verkeersveiligheid in Voorthuizen. De komende jaren gaan we daar zeker mee door zoals bijvoorbeeld op Rotonde De Punt

Video: Het mooie groene hart van Voorthuizen, Het Pastoriebos, wordt bedreigd. Op LB na hebben alle partijen voor de aantasting van dit cultuur/natuur historisch erfgoed gestemd. Dat is heel pijnlijk. Woningbouw, prima, maar dat kan ook elders en anders. De Raad van State heeft op 8 maart een hoopvolle uitspraak gedaan: plan blijft geschorst. Wordt vervolgd

content image

Video: Lokaal Belang bij Floralia Voorthuizen - 18 sept 2021
Wat een fantastische dag Floralia Voorthuizen 2021! Unieke opzet dit jaar en wat was het prachtig! LB-ers Marleen Blankenburgh en Mijntje Pluimers namen de fiets en genoten van al die prachtige kunst! Dank aan organisatie!

In gesprek over Voorthuizen duurzaam; met Jan Overeem

Het Lokaal Belang-rijkste thema van... Sjoerd van Amerongen

Dorpsreferendum, bijvoorbeeld in Voorthuizen

De Lokaal belang-rijkste plek van...Sjoerd van Amerongen

Lokaal Belang heeft een helder standpunt over windmolens

Recreatie rond Voorthuizen; met Cor Wiesnekker

content image
content image
content image