Gemeente Barneveld

 Politieke partij

Nieuwsberichten 2023

Schriftelijke vragen LB aangaande informatiebijeenkomsten Hoe gaan wij om met de wolf?

19-09-2023

Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande informatiebijeenkomsten “Hoe gaan wij om met de wolf?”

Lokaal Belang is benaderd door verontruste dierenhouders die wonen aan de oostgrens van onze gemeente. Daarnaast heeft Lokaal Belang kennis genomen van informatiebijeenkomsten geïnitieerd door de provincie Gelderland. Onder andere in de gemeenten Ermelo en Nunspeet organiseert de provincie informatiebijeenkomsten.

Lokaal Belang acht het belangrijk dat de dierenhouders in de gemeente Barneveld op de hoogte worden gesteld op een zelfde wijze als in aangrenzende gemeenten. Temeer daar er aangrenzend aan de oostzijde van onze gemeente al meerdere incidenten met wolven zijn gemeld. Op een afstand van nog geen vijf kilometer van onze gemeentegrens zijn in de afgelopen weken al zo’n dertig schapen gedood waarbij de wolf de meest voor de hand liggende oorzaak is. Op zo’n vijftien kilometer afstand van de gemeentegrens zijn er in de afgelopen weken twee pony’s gedood met dezelfde vermoedelijke dader.

Wij stellen de volgende vragen:

 1. Deelt het college de mening van Lokaal Belang dat goede voorlichting een eerste stap is vanuit de overheid, wanneer burgers terechte zorgen hebben over problemen in hun leefomgeving?
 2. Deelt het college de mening van Lokaal Belang dat de overlast en schade door wolven toeneemt?
 3. Is het college op de hoogte van de door de provincie georganiseerde bijeenkomsten?
 4. Is het college bereid in samenwerking met de provincie ook een bijeenkomst in Barneveld (bij voorkeur in de omgeving Garderen, Kootwijk) te organiseren?
 5. Zo ja, kan het college initiatief nemen richting provincie om te komen tot een informatiebijeenkomst?


Vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang,
Gert Hein Kevelam
Marleen Blankenburgh- in 't Anker


Barneveld, 19 september 2023

Lees verder

Persbericht LB: Ingrid Lether nieuwe raadslid Lokaal Belang

08-09-2023

Ingrid Lether nieuwe raadslid Lokaal Belang
De fractie van Lokaal Belang is verheugd dat Ingrid Lether, thans raadscommissielid in de gemeenteraad, gekozen heeft raadslid te willen worden. Daarmee zal zij de zetel innemen die vrijkomt door het vertrek van Jan Willem van den Born uit de gemeenteraad.

Ingrid Lether is geboren in Den Haag en opgegroeid in Den Briel en sinds 1993 met haar echtgenoot woonachtig in Voorthuizen. Zij is als biologe afgestudeerd aan de Universiteit van Utrecht. Daarna heeft zij 10 jaar gewerkt bij verschillende farmaceutische bedrijven en de laatste 20 jaar van haar werkzame jaren bij een gezondheidsfonds. Daar was zij verantwoordelijk voor het kiezen van de juiste wetenschappelijke projecten. Vervolgens heeft zij deel uitgemaakt van het burgerforum van de RES (Regionale Energie Strategie). Als raadscommissielid heeft Ingrid momenteel de portefeuilles: duurzaamheid en milieu, landbouw, dierenwelzijn en groen en openbare ruimte. Als biologe liggen haar specifieke interesses mede op het vlak van gezondheid, de microscopische wereld, biodiversiteit en klimaatproblematiek.

Ingrid Lether: “Alles in het leven is met elkaar verweven. Er bestaat een wisselwerking tussen stikstof, fijnstof, verdroging, de opwarming van de aarde en de weerslag die dat heeft op de rest van het leven. Daarom is het zo belangrijk dat de politiek zich daar bewust van is en daar naar handelt. De wereld en de natuur kunnen prima zonder de mens, maar de mens kan niet zonder natuur. Ik heb er zin in om mijn rol binnen de fractie van Lokaal Belang als raadslid te kunnen gaan vervolgen”.

Paul Overgaauw, bestuursvoorzitter Vereniging Lokaal Belang: “Met Ingrid Lether als raadslid wordt de gemeenteraad een natuurkenner en liefhebber rijker. Zeker in deze tijd waarin klimaat- natuur- en gezondheidsvraagstukken nadrukkelijk op de agenda staan, een waardevolle aanvulling. Namens het bestuur wens ik haar veel succes.”

Gert Hein Kevelam, fractievoorzitter Lokaal Belang: “Wij kennen Ingrid al als raadscommissielid en haar krachtige en inhoudelijke kennis op haar dossiers. Ik ben verheugd dat zij haar rol in de fractie kan gaan uitbreiden en zie uit naar mooie bijdragen in de raad. Vanuit de fractie zijn wij verheugd over haar besluit en wensen haar veel succes.”

Benoeming en beëdiging van Ingrid Lether als raadslid namens de fractie van Lokaal Belang wordt beoogd in de gemeenteraadsvergadering van woensdag 25 oktober a.s. Hierna zal de fractie definitief besluiten over de portefeuilleverdeling. Tevens zal de fractie zich beraden over nieuwe raadscommissieleden om de fractie uit te breiden.

 

Foto: Pauw Media

Lees verder

Persbericht LB: Nieuwe (vice)fractievoorzitter Lokaal Belang

30-08-2023


Nieuwe leiding fractie Lokaal Belang
De fractie van Lokaal Belang heeft Gert Hein Kevelam benoemd tot haar nieuwe fractievoorzitter. Gert Hein volgt hiermee Jan Willem van den Born op die eerder deze week bekend maakte te stoppen als raadslid en daardoor ook als fractievoorzitter.

Gert Hein Kevelam is sinds het oprichtingsjaar 2016 betrokken bij Lokaal Belang. Hij was campagneleider bij beide verkiezingen, in 2018 en 2022, waarbij Lokaal Belang klinkende overwinningen boekte. Sinds 2019 is Kevelam raadslid en sinds 2022 ook vicefractievoorzitter. Zijn portefeuilles zijn thans gericht op ruimtelijke ordening en financiën.

Gert Hein Kevelam is geboren en getogen in Garderen, is getrouwd en vader van drie volwassen dochters. Voor zijn politieke carrière was hij zeer actief in het Garderense verenigingsleven. Zo was hij tien jaar voorzitter van de plaatselijke Oranjevereniging en 5 jaar voorzitter van voetbalvereniging Veluwse Boys. Hij is ook één van de initiatiefnemers van cultureel straatfestival ‘Garderen Slaat Door!’, waar hij nu nog voorzitter van is. In het dagelijks leven is Gert Hein werkzaam als General Manager bij de Nederlandse Truck- en Tractorpulling Organisatie.

Gert Hein Kevelam: “Ik ben dankbaar voor het vertrouwen dat de fractie in mij heeft gesteld. Het zijn grote schoenen die gevuld moet worden. Jan Willem van den Born was 22 jaar raadslid en was met zijn ervaring en enthousiasme een geweldige teamleider voor ons als fractie. Jan Willem en Mijntje Pluimers hebben Lokaal Belang opgericht en zijn de stuwende kracht geweest achter het succes van de partij. Nu Mijntje als wethouder en Jan Willem vanwege niet te combineren werkzaamheden wat op afstand van de fractie komen te staan, geven zij iets van “hun kind” door. Dit voelt als een grote verantwoordelijkheid. Maar met het sterke team, wat Lokaal Belang gebleken is te zijn, heb ik er alle vertrouwen in dat we het goed kunnen doen. Uitgangspunten veranderen niet. Het gaat allemaal om proberen het beste te doen voor de gemeente Barneveld en haar inwoners. Wij willen koesteren wat van waarde is, waarbij wij midden in de samenleving staan en een open en transparant bestuur voorstaan.”

Kevelam laat een vacature van vicefractievoorzitter achter. De fractie van Lokaal Belang heeft hierin Marleen Blankenburgh als haar nieuwe vicefractievoorzitter benoemd. Marleen is vanaf de oprichting in 2016 betrokken bij Lokaal Belang en sinds 2018 raadslid. Haar portefeuilles richten zich met name op verkeer en vervoer, onderwijs en duurzaamheid. Zij is woonachtig in Barneveld, getrouwd en heeft drie volwassen dochters. Naast haar politieke carrière is zij betrokken bij de samenleving en is zij actief geweest met allerlei soorten vrijwilligerswerk zoals binnen wijkplatform Veller/zuid III en gymvereniging Doves. Zij heeft een achtergrond in de sector toerisme en recreatie.

Blankenburgh: “Ik ben vereerd en dankbaar dat ik door de fractie ben benoemd als vicefractievoorzitter. Ik wil graag bijdragen aan de dagelijkse leiding van de fractie en de fractie als geheel. We zijn een sterk en fijn team, en ik ben blij daar onderdeel van te zijn. Samen met Gert Hein en de rest van de fractie gaan we door op de ingezette koers.”

De fractie en het bestuur van Lokaal Belang spreekt het vertrouwen uit in Kevelam en Blankenburgh. Samen met de rest van de fractie van goed ingewerkte en talentvolle raadsleden, een commissieraadslid en een fractievolger, kan er verder gebouwd worden aan de partij in het belang van alle inwoners van de gemeente Barneveld.

Foto's: Pauw Media

Lees verder

Jan Willem van den Born gaat stoppen als raadslid en fractievoorzitter van LB

29-08-2023

Jan Willem heeft te kennen gegeven dat hij zijn raadslidmaatschap op korte termijn gaat beëindigen. Wij begrijpen heel goed zijn keuze, maar zullen hem, zijn inbreng en ervaring zeker gaan missen.
Wij bedanken hem dan ook voor alles wat hij voor onze partij Lokaal Belang en de gemeente Barneveld in die vele jaren als raadslid heeft mogen betekenen. We zijn daarnaast blij dat hij zich actief zal blijven inzetten als bestuurslid.


►Lees hieronder de brief van Jan Willem waarin hij zijn vertrek uit de raad aankondigt:

 

Barneveld, 29 augustus 2023

Er zijn geen ideale recepten om het afscheid uit de gemeenteraad aan te kondigen. Komen is vaak moeilijk, maar vertrekken nog veel moeilijker.

Toch heb ik tijdens het zomerreces het besluit genomen om mijn raadslidmaatschap, en daarmee ook mijn fractievoorzitterschap, te beëindigen. Daarom zal de raadsvergadering van 27 september a.s. mijn laatste als raadslid zijn. De belangrijkste reden hiervoor ligt in het feit dat er zakelijke uitdagingen op mijn pad gekomen zijn die niet meer te combineren zijn met het raadswerk. Het raadslidmaatschap is een eervolle functie waarvoor je de volle 100% moet kunnen geven. Dat ben je als raadslid aan je kiezers en aan je partij verplicht. En wanneer je weet dat je daartoe binnenkort niet meer in staat bent, moet je voor jezelf een keuze maken. Na lang wikken en wegen heb ik voor mijzelf deze keuze gemaakt. Daarnaast ben ik al 22 jaar gemeenteraadslid in onze mooie gemeente. Wat dat betreft is het ook mooi geweest en wordt het tijd om ruimte te maken voor iemand anders. De fractie zal binnenkort bekend maken wie mij als fractievoorzitter en als raadslid gaan opvolgen.

Bijna had ik dit besluit jaren eerder genomen, ware het niet dat Mijntje mij 8 jaar geleden tijdens een etentje de vraag stelde of ik interesse had om samen met haar een nieuwe partij op te gaan richten. Wat volgde waren jaren van hard werken aan een nieuwe, prachtige lokale partij; Lokaal Belang, onze partij. Het resultaat mag er wezen. Bij de laatste verkiezingen werd Lokaal Belang de 2e partij van Barneveld, met 7 zetels in de gemeenteraad en een plek in het college. Wat dat betreft vertrek ik vol trots en voldoening. Trots op onze fractie met zoveel ervaring en zoveel nieuw talent. Trots op Mijntje Pluimers als wethouder namens Lokaal Belang en ook op de wethouders van SGP en CU, Bennie Wijnne, Jolanda de Heer en Wim Oosterwijk.  Ik zie hoe ontzettend hard er gewerkt wordt door dit sterke team om onze gemeente door de woelige baren van de huidige tijd te loodsen. En met voldoening door de goede samenwerking met mijn collega -raadsleden en raadscommissieleden van zowel coalitie als oppositie.

Ik kijk terug op een bijzonder mooie tijd als raadslid. De gemeenteraad is namelijk de plek waar het gebeurt. Waar het verschil wordt gemaakt. Waar keuzes worden gemaakt die van invloed zijn op het leven van onze inwoners. En om daar de laatste jaren namens Lokaal Belang deel van te hebben mogen uitgemaakt, beschouw ik als een grote eer.

Ik verlaat de gemeenteraad wel, maar de politiek niet helemaal. Als bestuurslid van de vereniging Lokaal Belang ga ik samen met mijn medebestuursleden en het grote LB-team hard werken aan een klinkende verkiezingsoverwinning in 2026.

Ik ben nogal wat dank verschuldigd. Maar deze woorden van dank volgen later uitgebreid bij mijn echte afscheid, 27 september a.s.


Met vriendelijke groet,

Jan Willem van den Born
Fractievoorzitter Lokaal Belang

Lees verder

Schriftelijke vragen LB aangaande huisvestingsproblematiek Floralia bouwteams

06-07-2023

Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande de huisvestingsproblematiek van de aan de Floraliavereniging Voorthuizen deelnemende bouwgroepen/teams.

Deze deelnemers kampen met een toenemende afname van beschikbare bouwlocaties door o.a. het functieveranderingsbeleid waardoor meerdere bouwlocaties vervallen in verband met de verkoop van sloopmeters. Sinds februari 2022 heeft een aantal bouwgroepen tijdelijk onderdak gevonden op het terrein van de Oranjevereniging in Voorthuizen. Hier is voor het plaatsen van een loods een tijdelijke gedoogvergunning verleend. Lokaal Belang heeft kennisgenomen van het feit dat deze gedoogvergunning in mei 2024 verloopt. Gezien het feit dat de verhuizing van de Oranjevereniging op dat moment nog niet gerealiseerd zal zijn is men dringend op zoek naar een alternatief voor de (momenteel) 4 à 5 bouwgroepen. Zonder deze deelnemende bouwgroepen is het evenement gedoemd te eindigen.

Voor Lokaal Belang is het belangrijk dat dit evenement, dat dit jaar haar 90e editie beleeft, kan blijven voortbestaan. Het zorgt voor cohesie in de diverse deelnemende wijken en is tevens een goede promotie voor het dorp Voorthuizen en de gemeente Barneveld gezien de bezoekersaantallen (ca. 20.000 per editie) en de publiciteit rondom het corso. Daarnaast staat het evenement sinds 2021 op de Representatieve Lijst van Immaterieel Cultureel Erfgoed van Unesco. Tijdens een overleg met een aantal bestuursleden van de Floraliavereniging kwam een 3-tal mogelijke locaties ter sprake die (nu nog) in het bezit zijn van de gemeente Barneveld. Er is momenteel ruimte beschikbaar op de parkeerplaats achter het oude dorpshuis (’t Trefpunt), een andere optie zou kunnen zijn om gebruik te maken van een deel van de parkeerplaats op het oude Spirit terrein aan de Overhorsterweg en als laatste optie kwam het MOB-complex aan de Garderbroekerweg ter sprake.

Wij stellen de volgende vragen:
 

 1. Is het college op de hoogte van de aflopende gedoogvergunning voor de loods op de huidige plek?
 2. Zo ja, in hoeverre kan en wil de gemeente medewerking verlenen aan een mogelijke verlenging van deze vergunning op een andere locatie?
 3. Is er een mogelijkheid ruimte zoals hierboven gesteld beschikbaar te stellen zodat de bouwgroepen met de te verplaatsen loods of tenten voor het komende corso-seizoen aan de gang kunnen?
 4. Lokaal Belang ziet graag dat het college hier haar medewerking aan verleend, is het college daartoe bereid? En wil het college de Floraliavereniging dan zo spoedig mogelijk informeren?

 

Vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang,
Mona Tamaela
Sjoerd van Amerongen


Barneveld, 6 juli 2023

Lees verder

"Uit de raad" - 5 juli 2023

06-07-2023

Zo’n laatste raadsvergadering voor het zomerreces wil nog wel eens een vergaarbak worden van allerlei onderwerpen die nog snel even geregeld moeten worden. De agenda gaf deze keer een ander beeld. Twee bestemmingsplannen, Locatie Asielzoekerscentrum (AZC) en het Groeidocument Regionaal Perspectief Landelijk Gebied Foodvalley (RPLG).

Eén van de mooiste momenten van de avond vond al vroeg na de gong plaats. Het onderwerp was de locatiekeuze voor het AZC. Omdat de Burgemeester ook portefeuillehouder is van (een deel van) het onderwerp gaf hij de voorzittershamer over aan de nestor van de raad. Hierdoor kwam raadslid Knapen (de nestor van de raad) na een maandenlange periode van ziekte op mooie wijze terug in de raad. Dat liet niemand onberoerd.

Het onderwerp zelf vroeg twee uur van de tijd van de geachte aanwezigen. Belangrijkste discussie ging over een amendement (een dwingende aanwijzing) van SGP, Lokaal Belang en Burger Initiatief. Er is contractueel afgesproken dat de periode dat het AZC gevestigd gaat worden aan de Nijkerkerweg maximaal 10 jaar betreft, behalve als een toekomstig college over acht jaar anders beslist. Het amendement van de genoemde partijen ziet erop dat deze periode maximaal tien jaar is en niet verlengd kan worden. Met als argument; Een AZC in jouw buurt kan als belastend ervaren worden, dus over tien jaar is een andere buurt aan de beurt (als er dan nog steeds behoefte is aan een AZC). Enkele partijen vonden dit wat al te stellig en zouden de beslissing liever over laten aan de toekomstige raad. Het amendement werd aangenomen, waardoor tien jaar dus tien jaar is.

Er kwamen nog enkele moties en een amendement van de VVD langs die het niet haalden onder andere vanwege onmogelijkheid in de uitvoering. Ook was het, niet voor het eerst de laatste tijd, lastig om feit en fictie te scheiden voor de liberalen, hetgeen de moties niet geloofwaardiger maakte. Verlichting van de fietspaden rondom het AZC, ook een VVD-motie, werd - op PRO98 na - unaniem gesteund. 

Het bestemmingsplan Walhuisweg begon ruim een uur later dan gepland. De eerdergenoemde Knapen wist met kindertekeningen aan te tonen dat een kerk een spits heeft. Een spits die volgens de Provincie niet geplaatst kan worden op de nieuw te bouwen kerk omdat dit ten koste gaat van 22 minuten wind in de wieken van de Puurveense molen (mind you; per jaar!). Dit vonden de Staatkundig Gereformeerden, en met hen Lokaal Belang, ChristenUnie en Burger Initiatief, wat al te gortig. Hun amendement zei, in zeer juridische taal, dat er gewoon een torentje op de kerk moet worden toegestaan.  Lokaal Belang haalde, bij monde van raadslid Kevelam, nog een rijtje toezeggingen op bij de wethouder die ervoor gaan zorgen dat er tegenover 3 te kappen bomen tien nieuwe bomen terugkomen. Bovendien zegde de wethouder toe dat hij zich in wilde zetten om lelijke knot van enkele elzen te voorkomen.

Het RPLG is een document dat ervoor moet zorgen dat de juiste keuzes gemaakt gaan worden in het landelijk gebied van Foodvalley. Er gaat in de komende jaren nogal wat gebeuren in dit gebied, waar de agenda van de landelijke overheid soms op gespannen voet staat met de visie van de betreffende gemeentes. Lokaal Belang bracht, samen met Pro’98, een motie in die ervoor moest zorgen dat de bodem (grond en water) de start van alles zou moeten zijn. Zonder goede bodem geen goed leefklimaat, maar ook geen goede basis voor de landbouw of welke andere sector dan ook. De motie haalde het niet. Het RPLG was voor de lokaal sterk in de landbouw gewortelde partijen SGP, CU, CDA en VVD het moment om de nodige amendementen in te dienen met betrekking tot de agrarische sector. Deze amendementen haalden allen een meerderheid niet in de laatste plaats vanwege de brede steun van de genoemde vier partijen. Het betreft een groeidocument, de volgende versie zal weer even gretig gelezen en geamendeerd worden.

Het einde van de avond was ingeruimd voor het afscheid van griffier Iede Bakker. Vijf jaar lang diende hij de Barneveldse zaak door de raadsleden (en ook het college) bij te staan in hun werk en het smeermiddel te zijn tussen raad en coalitie. Hij gaat zijn carrière vervolgen in Den Haag bij de Kiesraad. Mooie woorden vielen hem ten deel. Dat hij hard had gewerkt werd gemeld, maar wisten we al. Dat hij zangles had gehad van Pearl Jozefzoon was nieuwe informatie. Ook dat het Urker Mannenkoor vele verschijningsvormen kent was niet bij iedereen bekend. Het koor met de naam “Hallelujah” was het koor waar Bakker ooit zong. Waardoor “Soli Deo Gloria”, “Eiland Urk” “Siloam” en “Oud Hallelujah” toch wat daalden in aanzien deze avond. Om maar te zwijgen van “Adoramus” en ”Excelsior” die ook vrouwen toelaten tot de edele zangkunst.

 

Lees verder

"Uit de raad" - 28 juni 2023

29-06-2023

Twee keer per jaar is er een raadsvergadering met een bijzonder karakter; in het voorjaar is dat de vergadering voor de Kadernota, in het najaar is dat de begrotingsvergadering. Bij de kadernota presenteert het college een stuk waarin zij een raamwerk maakt waarbinnen zij hun plannen willen gaan uitvoeren. Het is bij deze vergadering voor raadsfracties (partijen) mogelijk extra kaders mee te geven of voorgestelde kaders bij te sturen. Bij de begrotingsvergadering volgt er dan een financiële uitwerking van de gestelde kaders. Op 28 juni stond de Kadernota op de rol.

Vanuit de oppositie was de kritiek niet mals over het onderliggende stuk. Er staan helemaal geen kaders in, er is geen toekomstvisie en het leest ook nog eens slecht, waren de meest gehoorde klachten. Valt wel mee hoor, zeiden de coalitiepartijen in koor. Er wordt duidelijk voorgesorteerd op de toekomst en we zijn ontzettend blij met het Meerjaren Investeringsplan (MIP). Eindelijk, en voor het eerst, zet een college eens op een rij wat er de komende jaren aan plannen liggen en wat die gaan kosten. Zie hier de tegenstelling tussen de beide groepen in de raad. En hoe hard er ook geroepen werd “we moeten het samen doen”, deze tegenstelling bleef de avond domineren.

De wethouder financiën sprak de kaderloosheid tegen: “Mijn kader is dat ik eerst alles wil doen wat in de afgelopen jaren is blijven liggen. We hebben een stuwmeer aan aangenomen plannen  die nog niet uitgevoerd zijn vanwege onder andere capaciteitstekort of andere onvoorziene omstandigheden. Dus oud voor nieuw.” “Bovendien”, zo stelde van den Born van Lokaal Belang, “staat het elke partij vrij om in te brengen wat zij wil betreffende deze Kadernota. Vervolgens gaan we wel stemmen of we het een goed idee vinden.” Dat gebeurde, ruim dertig moties (een belangrijke aanbeveling) passeerden deze avond de revue.

Lokaal Belang haalde de diep gekoesterde wens van afschaffing van de hondenbelasting nog maar eens van stal (standpunt: Hondenbelasting is oneerlijk want er is ook geen kattenbelasting of paardenbelasting, bovendien is er geen relatie tussen de inkomsten en uitgaven aan honden). Uiteindelijk spitste de discussie zich toe tot de vraag of hondenpoep viezer is dan kattenkak. En dat nog voor het avonddiner… De motie werd aangehouden tot er meer bekend is over financiële gevolgen van afschaffing. Zo was er nog een rijtje niet aangenomen moties. Meest opvallende (of eigenlijk op één na meest opvallend, waarover verderop meer) was de motie voor oproep tot collegesteun voor een sporthal in Kootwijkerbroek. SGP en Lokaal Belang waren niet erg te spreken over de antwoorden van insprekers, in de voorafgaande week, op de vraag of Kootwijkerbroek zelf ook nog plannen had om het gat van zo’n drieënhalf miljoen te helpen dichten. Het waren dan ook deze twee partijen die tegen de motie stemden, waarmee deze verworpen werd.

Wel werd een motie aangenomen om de overlast van houtstook tijdens een RIVM stookalert te bestrijden. Pro’98, Lokaal Belang, Christen Unie en SGP dienden de motie in. Hiermee was de motie eigenlijk al binnen, uiteindelijk vond alleen VVD het geen goed idee hier regels voor op te stellen. Op voorspraak van Lokaal Belang, Christen Unie en SGP gaat er ook strenger gekeken worden naar het verkeer in het winkelgebied van Barneveld. Er is een verbod, maar (elektrische) fietsen, scooters en bezorgbusjes lappen dit verbod geregeld aan hun laars. Optreden hier tegen, zo stelde de motie. Verder kan er, dankzij moties,  straks ook compost opgehaald worden in de andere dorpen, mag je zonnepanelen in je achtertuin leggen, komen er knarrenhofjes, gaat de giftendrempel voor bijstandsgerechtigden omhoog en volgt er dit jaar ook een impuls armoedebeleid.

Omdat er in de afgelopen weken alarmerende berichten over de onbetaalbaarheid van diverse plannen vanaf Raadhuisplein 2 richting de inwoners van Barneveld werden uitgestort, moest Wethouder Financiën hier toch wat duiding aan geven. Er is geen reden tot paniek, zo sprak hij, maar we moeten er wel rekening mee houden dat niet alles wat we ons voor hebben genomen ook daadwerkelijk kan. Dit blijkt uit het eerder genoemde MIP. Nu we alles op een rijtje hebben, blijkt dat we als raad en college erg goed zijn in het maken van goede plannen, de financiële haalbaarheid is hier wat bij op de achtergrond geraakt. In dit kader diende Lokaal Belang samen met Christen Unie een motie in die vroeg aan het college om eens een scenario te maken waarin we niet in 2040 op 85.000 inwoners uitkomen, maar in 2050. Gaat dat financieel veel lucht geven? Is dat op andere vlakken beter of slechter? De motie werd aangenomen door steun van SGP, de oppositiepartijen zagen niets in dit uitzoekwerk.

De meest opvallende motie werd als laatste ingediend. De voltallige oppositie vond de kadernota zodanig onduidelijk in keuzes dat zij deze wenste af te keuren. De coalitiepartijen konden hier niet in meegaan zodat deze motie werd verworpen en de Kadernota dus aangenomen.

Rond half zeven was er nieuwe haring met uitjes gepresenteerd, als dessert was er bosbessenijs. Gelukkig zat bovengenoemde discussies tussen deze twee gerechten in, zodat er tijd genoeg was om beide smaken niet te laten mengen.


De volgende raadsvergadering is woensdag 5 juli. Via de site van de gemeente Barneveld kun je de livestream volgen. Live volgen is ook mogelijk vanaf de publieke tribune, van harte welkom.

Lees verder

Lokaal Belang over de Kadernota: Doen wat je belooft!

22-06-2023


Doen wat je belooft!

Het is alweer een jaar geleden dat het nieuwe college van SGP, Lokaal Belang en ChristenUnie het licht zag. Een college waar Lokaal Belang trots op is. Daarbij is ook een belofte gedaan aan onze inwoners.  Namelijk dat wij ondernemend, betrouwbaar en zorgzaam het beleid voor de komende vier jaar zullen vormgeven. Daarom heeft het akkoord ook deze naam gekregen.

Nu zijn we een jaar verder. Een jaar waarin ontzettend veel gebeurd is. Oorlog in Oekraïne, een mega-inflatie en hoge energieprijzen. En een jaar waarin wederom duidelijk werd dat klimaatverandering wereldwijd doorzet. Vraagstukken waar wij direct en indirect allemaal mee te maken hebben. Dus is het belangrijk om ervoor te zorgen dat het schip koers houdt op de woelige baren en te doen wat je beloofd hebt. Namelijk te werken aan een ondernemende, betrouwbare en zorgzame gemeente. Zomaar een paar voorbeelden:  Deze coalitie heeft geen seconde getreuzeld toen de energieprijzen explodeerden en kwam met een armoedefonds voor gezinnen en ondernemers die de rekening niet meer konden betalen. Deze coalitie investeert in het op niveau brengen en in stand houden van onze wegen en zet zich in op realisatie van lokale bedrijventerreinen.  Er komt eindelijk een vrachtwagenverbod voor het centrum voor Garderen, een maatregel die de leefbaarheid voor vele Garderenen enorm zal verbeteren en waar Lokaal Belang trots op is.

En tot slot, deze coalitie staat voor een degelijk financieel beleid. Het afgelopen jaar is er hard gewerkt om inzichtelijk te krijgen hoe onze gemeente er over een aantal jaren financieel voorstaat indien wij als gemeente net zo hard zullen groeien als nu de verwachting is. En het antwoord daarop was glashelder. Niet zo best. Bij deze groei, gewenste ambities en ongewijzigd beleid komt onze gemeente miljoenen euro’s tekort. Dat was de harde, maar ook eerlijke conclusie. Dus zal de politiek de komende tijd goed moeten nadenken welke keuzes er voor de toekomst gemaakt moeten worden. Voor Lokaal Belang staat voorop dat de groei van onze gemeente nooit ten koste mag gaan van de kwaliteit van onze voorzieningen. Dan groeien we desnoods maar iets minder hard.

Jan Willem van den Born,
Fractievoorzitter Lokaal Belang

Barneveld, 22 juni 2023
 

Op woensdag 28 juni a.s. bespreekt de gemeenteraad de kadernota en andere financiële stukken. Het debat is live te volgen, vanaf 16,00uur: https://www.barneveld.nl/over-barneveld/gemeenteraad

Lees verder

Schriftelijke vragen LB meenemen waterreservoir in planontwikkeling nieuwbouw school Terschuur

14-06-2023

Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande het mogelijk opnemen van een waterreservoir bij de planontwikkeling van de nieuw te bouwen school in Terschuur.

Lokaal Belang is van mening dat in het kader van een goede waterhuishouding en de gevolgen van klimaatverandering het verstandig is om te onderzoeken welke investeringen kunnen bijdragen aan positieve veranderingen op dit gebied. Groene, klimaat adaptieve schoolpleinen bieden een uitstekende mogelijkheid om op een duurzame manier om te gaan met water en klimaat.

Daarnaast erkent Lokaal Belang het belang van het combineren van bovengenoemde standpunten op een creatieve en handige manier. Het is essentieel om nauw samen te werken met scholen en schoolbesturen om een win-win situatie te creëren. Door gezamenlijk overleg kunnen de belangen van alle betrokken partijen worden behartigd en kan er gezocht worden naar innovatieve oplossingen die zowel bijdragen aan de strijd tegen verstening als aan het vergroenen van schoolpleinen.

Het is belangrijk om de dialoog aan te gaan met scholen en schoolbesturen, waarbij de mogelijkheden en uitdagingen van het verduurzamen en vergroenen van schoolpleinen worden besproken. Door te luisteren naar de behoeften en ideeën van de betrokken partijen, kan er een gezamenlijk plan worden ontwikkeld dat rekening houdt met zowel de waterhuishouding als de klimaatverandering. Op deze manier kan er een win-win situatie worden gecreëerd waarin zowel de leefomgeving als de educatieve waarde van schoolpleinen wordt verbeterd. Lokaal Belang denkt graag in kansen en is van mening dat bij nieuwe ontwikkelingen de optie waterreservoir serieus bekeken zou moeten worden.

Wij stellen de volgende vragen:

 1. Is het college bereid als optie voor een goede waterberging te onderzoeken of het mogelijk is om een waterreservoir (met overlooppreventie) onder het schoolplein te realiseren van de nieuwe school in Terschuur, zodat het opgevangen water gebruikt kan worden voor bijvoorbeeld het doorspoelen van de toiletten op de school? Dit in goed overleg met de scholen.
  a. Past realisatie van een waterreservoir financieel binnen de beschikbare budgetten (normbedrag nieuwbouw school )?
  b. Is het voor scholen mogelijk om aanspraak te maken op budget/subsidies uit het GRP (Gemeentelijk Rioleringsplan) dat bestemd is voor klimaatadaptatie of andere budgetten?
  c. Indien er extra budget voor nodig zou zijn, wilt u de gemeenteraad daarover informeren?
   
 2. Is het college bereid een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheid om deze waterreservoirs ook toe te passen bij de (ver)nieuwbouw van andere scholen in de toekomst en bij renovatie van schoolpleinen?
   
 3. Hoe kan de vrijwilligheid van scholen en schoolbesturen bij het implementeren van deze maatregelen worden gewaarborgd?


Graag verwijzen wij naar de aangenomen Motie Opnemen ‘waterreservoir’ bij planontwikkeling ‘vergroenen schoolpleinen’ d.d. 13 november 2019 (toegevoegd als bijlage 1).

Vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang,
Nadeche van Veen
Marleen Blankenburgh


Barneveld, 14 juni 2023

Lees verder

Schriftelijke vragen LB inzake Waarborgfonds Saneringskrediet

02-06-2023

Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande financiële hulpverlening.

Schuldenrust, ook bekend als het project 'Schuldenrust', is een waardevol initiatief dat tot doel heeft inwoners met schulden snel en effectief te helpen door alle schuldeisers in één keer af te lossen. De gemeente kan de gesaneerde schulden van een inwoner overnemen, waardoor de persoon met schulden nog maar één schuldeiser heeft, namelijk de gemeente zelf. Binnen een periode van 3 jaar dient de hulpvrager deze lening af te lossen bij de gemeente, en momenteel lukt dit meer dan 97% van de gevallen.

Dit initiatief biedt een cruciale periode van schuldenrust, waardoor financiële problemen niet verder escaleren. Hierdoor ontstaat er meer ruimte voor de hulpvrager om aan andere zaken te werken, zoals het volgen van een opleiding, het vinden van werk en het ontwikkelen van betere vaardigheden op het gebied van financiën. Met slechts één resterende schuldeiser komt er definitief een einde aan het incassocircus. Daarnaast brengt dit ook administratieve verlichting voor de gemeente.

Natuurlijk brengt dit initiatief ook een risico met zich mee, namelijk dat de lening mogelijk niet volledig wordt terugbetaald. Om dit risico te beperken, vragen kredietbanken vaak aan gemeenten om garant te staan. Het Waarborgfonds Saneringskredieten voor leningen om schulden af te lossen (WsK) biedt een uitstekende oplossing om dit risico volledig weg te nemen voor de gemeente. Deze samenwerking heeft geen invloed op de bestaande werkwijze tussen kredietbanken en gemeenten, maar biedt juist een extra en aantrekkelijke mogelijkheid om leningen te verzekeren.

Lokaal Belang vindt het van essentieel belang om deze mogelijkheid van het overnemen van schulden sterk te benadrukken, vooral gezien de verwachte toename van mensen die hulp nodig hebben als gevolg van stijgende energieprijzen en inflatie. Wij vinden het van groot belang om de toegang tot deze hulp zo gemakkelijk mogelijk te maken. In de gemeente Barneveld zijn er ook mensen die worstelen met financiële zorgen en problemen, en zij hebben professionele ondersteuning nodig om hen uit hun moeilijke situatie te helpen. Een overeenkomst met het Waarborgfonds wordt door de NVVK (de branchevereniging van financiële hulpverleners) benoemd als een van de ‘must-haves’ voor elke gemeente om mensen met financiële zorgen en problemen sneller en efficiënter te helpen.

Gelukkig heeft de regering in de Rijksbegroting 2023 aanzienlijke extra financiële steun aan gemeenten toegezegd, wat een duidelijk signaal is van hun toewijding om armoede te bestrijden en de dienstverlening te verbeteren. Met bedragen als € 118 miljoen in 2023, gevolgd door € 102 miljoen in 2024 en € 95 miljoen in 2025, laat het kabinet zien dat ze serieus werk maken van deze problematiek. Vanaf 2026 wordt er zelfs structureel € 73 miljoen per jaar beschikbaar gesteld.

Wij stellen de volgende vragen:

 1. Is het college bekend met het landelijke Waarborgfonds Saneringskrediet (WsK) en zo ja, is het college bereid om de mogelijkheden ervan te onderzoeken? Indien het college niet op de hoogte is, bent u bereid om u erin te verdiepen en de potentie ervan te onderzoeken?
   
 2. Bent u het met ons eens dat dit initiatief een kans biedt om schuldenrust te creëren voor inwoners en daarmee op een duurzame manier bijdraagt aan investeringen in de toekomst van mensen? Indien u het hier niet mee eens bent, kunt u dan aangeven waarom?
   
 3. Bent u bereid om deze mogelijkheid op te nemen in het Armoedebeleid dat begin 2024 aan de raad zal worden voorgelegd? Indien dit niet het geval is, kunt u dan toelichten waarom niet?
   
 4. Is het college bereid om een overeenkomst af te sluiten met het Waarborgfonds? Zo ja, binnen welke termijn zou dit kunnen plaatsvinden? Indien dit niet het geval is, kunt u dan aangeven waarom niet?
   
 5. Wat is de huidige stand van zaken met betrekking tot de aanpak van armoede in onze gemeente? Welke concrete maatregelen worden er genomen om de situatie te verbeteren en welke rol ziet het college voor het Waarborgfonds Saneringskrediet binnen deze aanpak?
   

Namens de fractie van Lokaal Belang,
Nadeche van Veen

Barneveld, 1 juni 2023

 

Lees verder

Eindelijk een vrachtwagenverbod voor Garderen

01-06-2023

Al vanaf de oprichting van Lokaal Belang hebben wij ons ingezet voor een vrachtwagenverbod voor Garderen. Garderen wordt al jaren geconfronteerd met een enorme stroom vrachtwagens die zich tijdens de spits in de ochtend en middag door de smalle straten van Garderen worstelen. In 2018 en 2019 heeft Lokaal Belang tellingen verricht met betrekking tot het aantal vrachtwagens in de kern van Garderen. Met die resultaten hebben wij destijds een bezoek gebracht in het Provinciehuis in Garderen om e.e.a. onder de aandacht te brengen. Daarnaast heeft Lokaal Belang brieven gestuurd en vele vragen gesteld over dit onderwerp. Lokaal Belang was destijds ook de eerste partij waarbij een vrachtwagenverbod voor Garderen in het verkiezingsprogramma stond.

Daarom zijn wij ontzettend blij en trots dat er eindelijk na vele jaren wachten een vrachtwagenverbod komt voor de kern van Garderen. Natuurlijk moet het dorp bevoorraad worden. Daarom is er ook een uitzondering voor bestemmingsverkeer.

Lokaal Belang feliciteert de inwoners van Garderen van harte met dit vrachtwagenverbod. Maar ook Plaatselijk Belang Garderen, het college van Burgemeester en Wethouders en in het bijzonder wethouder verkeer, Mijntje Pluimers die zich hier actief voor heeft ingezet.

Lees verder

"Uit de raad" - 31 mei 2023

01-06-2023

Op de zonnige laatste avond van mei zaten het college en de raadsleden nog maar nauwelijks in hun zetel toen de agenda van die avond al ernstig werd ingekort. De fracties van het CDA, CU, VVD, Pro’98 en BI hadden een motie (een belangrijke aanbeveling) vreemd aan de agenda ingediend. Zij wilden het college hiermee oproepen om actief de verbinding te zoeken om de vierde aanvliegroute van Schiphol te voorkomen. Deze route gaat namelijk over het zuidelijkste puntje van onze gemeente. “Ho, ho, zo gaat dat niet”, riepen Top (SGP) en van den Born (Lokaal Belang) in koor. Stuur die motie nou gewoon naar de agendacommissie zodat die er in de volgende commissievergadering een ordentelijk overleg over kan inplannen. Gezien de zetelverhoudingen is de stem van deze heren voor de overige partijen voldoende om dit advies te volgen. Pats! Een gat in de agenda van tenminste 45 minuten.

Vervolgens stond het Beleidskader Inclusie, met de naam “Meedoen is vanzelfsprekend”, op de rol. Van der Lubbe van Pro’98 trapte af met een bijdrage waarin hij vooral aandacht vroeg voor Sociale Toegankelijkheid, omdat hij vond dat dit deel was ondergesneeuwd ten opzichte van het deel Fysieke Toegankelijkheid. “Inclusie is niet woke, inclusie is het tegenovergestelde van discriminatie”, zo sprak hij. De Knegt van SGP hield een uiteenzetting over de liefde voor de naaste. Waarbij hij duidelijk stelde dat de naaste niet alleen een SGP-stemmer is maar elk medemens, zelfs als hij zondags naar Ajax gaat. Dat juist deze specifieke medemens inderdaad wat liefde behoeft in deze tijd was bij de Knegt wellicht minder bekend dan bij anderen in de raadszaal.

Velt van Lokaal Belang richtte zich op de discrepantie tussen het aantal meldingen van discriminatie en het aantal werkelijke incidenten. Hij riep op te kijken hoe we de werkelijkheid boven tafel kunnen krijgen. Een voorbeeld van fysieke inclusie waarbij raadsleden een positieve rol kunnen spelen was de zwembadlift die door tussenkomst van Velt waarschijnlijk binnenkort kan worden toegevoegd aan het inventaris van het Oosterbosbad. Van de Wildenberg van Burger Initiatief liet een wat ander geluid horen. Zij was vooral vol lof over de stappen die gemaakt zijn en worden gemaakt. Wethouder de Heer reageerde vervolgens op de verschillende bijdrage met een mooie metafoor. Inclusie is geen saus maar een marinade. Voor de niet keukenprins(ess)en onder ons bedoelde ze dat de samenleving en de diverse besluitvormingsorganen het als een ingrediënt moeten zien en niet als een toevoeging.

Bij het onderwerp Locatiebeleid Energiestations spitste de discussie zich, gek genoeg, toe tot Verlengd Privaat Laden. Mooie woorden voor “een stroomdraad van je eigen terrein naar een publieke parkeerplaats “ om zo je auto te laden. Mensen zonder oprit hebben ook recht op het opladen via privéstroom, zo stelden SGP, CU en BI. Of althans; “best college, wilt u eens onderzoek hiernaar doen want wij willen duidelijke kaders”. Nou, die kaders zijn er al, het mag niet, zo stelden  De Man (Pro’98) en van den Born (Lokaal Belang) aan de andere kant van het spectrum. Draden op straat zijn gevaarlijk en je kunt een openbare parkeerplaats niet claimen omdat jouw draadje daar ligt. Uiteindelijk werd de motie aangenomen en zal het college op zoek gaan naar kaders om te bezien of Verlengd Privaat Laden mogelijk is in Barneveld.

Het laatste onderwerp betrof de Valleihopper. VVD-er van Schaik nam het podium om het voor de rest van de avond niet meer weg te geven. Het begon rustig maar toen er verduidelijkingsvoorbeelden werden genoemd was binnen de kortste keren Top van de SGP een zwartrijder en de Vries (CDA) zijn kompaan in dit verfoeilijke gedrag. Dit alles, beste lezer, met humor en zonder werkelijke beschuldiging. Beiden hebben sinds hun middelbareschooltijd geen bus meer van binnen gezien, schat ik zo in. Uiteindelijk ging het om de beprijzing van de diensten van de Valleihopper. Iedereen wilde de dienst behouden, iedereen wilde dat er veel gebruik van wordt gemaakt, iedereen wilde solidariteit, en daar werd tenminste een half uur over gesproken. Ook dat is politiek.   

De volgende raadsvergadering is woensdag 28 juni. Via de site van de gemeente Barneveld kun je de livestream volgen. Live volgen is ook mogelijk vanaf de publieke tribune, van harte welkom.

Lees verder

“Een kijkje achter de schermen”

31-05-2023


Het bestuur van Lokaal Belang nodigt iedereen die in politiek geïnteresseerd is van harte uit voor een unieke avond.

Bij de start van de avond zal onze nieuwe burgemeester Jacco van der Tak de aanwezigen toespreken in de raadzaal. Daarna zal onze eigen Lokaal Belang wethouder, Mijntje Pluimers, iets vertellen over haar eerste jaar als wethouder.

Vervolgens zal zij ons rondleiden in het gemeentehuis waarbij we een kijkje zullen nemen op de afdeling waar zich de kamers van de burgemeester en wethouders bevinden. Maar kijken we ook in de ruimte waar wekelijks het college vergadert. En natuurlijk slaan we de kamer van onze LB-fractie niet over. Kortom, een unieke avond achter de schermen.

Na afloop van de rondleiding zal er een hapje en een drankje geserveerd worden in en rond de fractiekamer van Lokaal Belang.
 

Wanneer?   Op 15 juni a.s. Inloop vanaf 19.15u, start om 19.30u

Waar?          Aan de ingang van het Oude Raadhuis

Wie?            Iedere inwoner van onze gemeente die in politiek geïnteresseerd is


Indien je komt, wat wij natuurlijk hopen, laat via een mailtje even weten of je komt: Janwillemvdborn@gmail.com

Graag tot 15 juni! 
Esther, Walenka, Paul, Randy en Jan Willem

Lees verder

Vergroening Barneveld-Centrum gaat beginnen! Bomenplan van start!

17-05-2023

Vergroening Barneveld-Centrum gaat beginnen! Bomenplan van start!

Lokaal Belang heeft zich áltijd ingezet voor vergroening ook in Barneveld.
Het gaat nu écht gebeuren; het Bomenproject Barneveld-Centrum is van start.
Lokaal Belang is trots en blij met deze investering van de gemeente. 
De concrete uitwerking start, na een goede en participatieve voorbereiding, vanaf deze week.
Omwonenden krijgen de mogelijkheid te kiezen. Meer informatie vindt u hier.

Lees verder

Persbericht LB antwoorden brandbrief aanrijdtijden ambulance

03-05-2023

Lokaal Belang fractie krijgt antwoord van Ministerie van VWS en Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden op brandbrief over verslechteren ambulancezorg

Op 8 maart jl. heeft de fractie van LB een brandbrief verstuurd naar aanleiding van het opnieuw verslechteren van de aanrijtijden van de ambulances bij spoedritten, de zogenaamde A1-ritten. De fractie van Lokaal Belang maakt zich grote zorgen over alsmaar verder verslechterende aanrijtijden van ambulances van de afgelopen jaren. Zeker in het licht van de enorme groei van onze gemeente. Lokaal Belang heeft in deze brandbrief een oproep gedaan dat er niet langer kan worden gewacht en dat maatregelen om deze aanrijtijden te verbeteren, noodzakelijk zijn. In deze brief heeft de fractie tevens aangegeven grote waardering te hebben voor de ambulance-medewerkers en hun enorme betrokkenheid bij dit belangrijke werk. De concrete vraag van Lokaal Belang was om op korte termijn in gesprek te gaan met de zorgverzekeraars, de veiligheidsregio en alle andere betrokken partijen om er zo voor te zorgen dat de 15-minutennorm van aanrijtijden van ambulances in al de dorpen van onze gemeenten wel gehaald gaat worden.

Fractievoorzitter Jan Willem van den Born: “Wij zijn zeer verheugd dat er op korte termijn een informatiebijeenkomst wordt belegd voor de burgemeester, het college van B&W en de gemeenteraad vanuit de VGGM. Deze vindt binnenkort al plaats namelijk op dinsdag 16 mei a.s., om 19:30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Wij zullen onze zorgen ook dan weer onder de aandacht brengen en verzoeken om concrete inzet de aanrijdtijden te verbeteren.”

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft ook geantwoord richting de fractie van Lokaal Belang. De VGGM heeft aangegeven dat zij de NZa en IGJ zullen informeren naar aanleiding van de brandbrief en de daarin gemelde cijfers over aanrijtijden. Daarover is onze fractie zeer verheugd, want actie is noodzakelijk. Aanrijtijden van ambulances zijn cruciaal; het gaat tenslotte om levensreddend handelen in noodsituaties. Maar ook in het licht van onze gemeente waar de afstanden soms groot zijn. Prestatienormen zijn er niet voor niets. Juist bij langer voortdurende verslechtering van de prestaties zal er moeten worden ingegrepen en kan een gemiddelde voor een Veiligheidsregio niet een reden zijn de (soms erg) slechte cijfers van een gemeente te accepteren.

Het is de taak van de lokale politiek om alle instanties die hier een rol in spelen te informeren en zo nodig via een brandbrief haar zorgen over te brengen. Lokaal Belang is tevreden dat de brandbrief goed is ontvangen en dat er direct acties zijn uitgezet. Wij hopen op positieve ontwikkelingen.”

Persbericht 3 mei 2023

Lees verder

"Uit de raad" - 26 april 2023

28-04-2023

Koningsnacht heeft in den lande vele verschijningsvormen. In Barneveld kan dat zomaar een raadsvergadering betekenen, zo bleek. De raadsleden zaten vol goede moed achter de oranje soezen geposteerd toen Burgemeester van der Tak de vergadering opende.

Bij het vaststellen van de agenda vroeg de VVD het agendapunt “Aanvullende beleidsregel Functieveranderingsbeleid” van de agenda te halen omdat zij het niet rijp voor besluitvorming achtten. Dit zagen, op de fractie van Burger Initiatief na, de andere fracties anders. Vervolgens verzocht de SGP om na afloop van de vergadering gezamenlijk het Wilhelmus te zingen. Hierop was geen bezwaar vanuit de raad.

Om het eerste punt op de agenda, pilot onderzoek arbeidsmigrantenhuisvesting, te begrijpen is het belangrijk om wat achtergrondinformatie te hebben. In het verleden zijn er zeer strakke kaders gesteld waarbinnen het mogelijk is om een vergunning voor huisvesting van arbeidsmigranten te krijgen. Zo streng, dat er ongeveer niets mogelijk bleek, met als gevolg dat de huisvesting veelal plaats vindt in huizen in de centra van de verschillende dorpen. De wethouder vroeg om eens een onderzoek te mogen doen naar twee ideeën die niet binnen de gestelde kaders passen en dus eigenlijk bij voorbaat zouden moeten worden geweigerd. Hoewel CU vergeefs trachtte middels een amendement, een dwingende wijziging van het voorstel, het buitengebied tot een “no go area” te maken voor wat betreft dit plan, gingen de partijen akkoord met de pilot. Heel duidelijk is gesteld dat het gaat om een onderzoek of er buiten de kaders goede mogelijkheden zijn. Er vindt in de praktijk geen enkel initiatief plaats zonder dat de raad hierover heeft beslist.

Hierna de “Aanvullende beleidsregel Functieveranderingsbeleid”. Het functieveranderingsbeleid ziet erop dat van de vierkante meters van afgebroken agrarische gebouwen elders in het buitengebied 70% mag worden herbouwd. Dit heeft in het verleden erg goed gewerkt. Doordat er een levendige handel in zogenaamde sloopmeters binnen de gemeentegrenzen plaatsvindt heeft bijvoorbeeld een oude schuur van een agrarisch bedrijf veel waarde. De betreffende agrariër kan zijn schuur beter slopen en de vierkante meters verkopen dan dat hij de boel laat verpauperen. Geen oude leegstaande schuren in het buitengebied dus en door de 100% naar 70% regel een afname van bebouwing. Iedereen blij, zou je zeggen. Behalve de Raad van State, zo bleek. Zij stelden onlangs dat de regels niet werden toegepast zoals ze zijn opgeschreven. De gemeentelijke juridische dienst heeft de regels herschreven, vervolgens vond er een externe juridische toets plaats en daarmee zou het allemaal “Raad van State proof” moeten zijn. VVD vertrouwde het nog niet zo, echt duidelijk waarom niet werd dit niet bij de andere fracties. Daarom werd de voorgestelde aanpassing aangenomen.

De bereikbaarheidsagenda van de Regio Foodvalley volgde. Een mooi document met prachtige gezamenlijke doelen van de diverse gemeenten waar het aankomt op bereikbaarheid. Prachtig hoor, zo stelde Marleen Blankenburgh van Lokaal Belang. Maar als het rijk vervolgens via de woondeal een afspraak met de regio maakt voor de bouw van duizenden huizen en enkele weken later zegt dat het knooppunt A1-A30 nog lang niet aan de beurt is voor een oplossing, dan ontbreekt er wel iets fundamenteels aan dit stuk. Zij diende daarom een motie (een belangrijke aanbeveling) in die vroeg om een krachtige lobby om het rijk op dit punt toch echt op andere gedachten te brengen. Deze motie werd medegetekend door CU, SGP en CDA en verder unaniem gesteund door de overige fracties. Hetzelfde resultaat kon Blankenburgh bijschrijven over haar amendement (ook deze samen ingediend met CDA, CU en SGP) dat oproept tot betaalbaar openbaar vervoer en een verbetering (en zeker geen verschraling) van het ov in de kleine kernen. VVD wist, met zeer geringe inspanning, ook een motie te schrijven die het niet haalde. Deze motie leek wel erg op de motie van Blankenburgh met wat verdere strekking.

Als laatste werd een Integrale aanpak Middelengebruik besproken. Er is veel beleid op het gebied van repressie (het is al gebeurd en dan gaan we acteren), de voorliggende aanpak is vooral gericht op voorkomen. Mona Tamaëla van Lokaal Belang vertelde in haar “Maidenspeech” dat er bij haar thuis geen ruimte was voor grappen en grollen met drugs en alcohol. Moeder Tamaëla was van de strakke lijn. Waar zij vóóraf duidelijk was over de regels, wilde de VVD meer controle en handhaving achteraf in het plan zien. Zij dienden hiervoor een motie in. Gewoon voor de bühne, zo stelde Pro98. CU gaf aan dat er al erg veel repressief beleid is in de gemeente op dit punt, meer dan elders. Als CU dit zegt, met 40% politiemannen in haar fractie, zullen we dit toch moeten geloven. Al stelde Henk Wiesenekker duidelijk dat hij deze avond als raadslid en niet als politieman aanwezig was. Het voorstel werd aangenomen, de VVD-motie werd niet in stemming gebracht maar aangehouden.

Toen na de vergadering de mannenbroeders van de SGP het tempo bepaalden van het gezongen Wilhelmus werd een korte vergadering toch nog opgerekt tot half elf.

De volgende raadsvergadering is woensdag 31 mei. Via de site van de gemeente Barneveld kun je de livestream volgen. Live volgen is ook mogelijk vanaf de publieke tribune, van harte welkom.

Lees verder

Bijdrage raad: spreektekst Marleen Blankenburgh bij de Bereikbaarheidsagenda Regio FoodValley 2023-2026

27-04-2023

Voorzitter,
Nederland loopt vast, o.a. op het gebied van infrastructuur en woningbouw. Oorzaak: stikstof. Dat is de boodschap die we bijna dagelijks vanuit de Tweede Kamer te horen krijgen. Ook lokaal en regionaal worden we hiermee geconfronteerd. Op 29 maart werd bekend gemaakt dat door de minister een streep gezet is door de aanpak van knooppunt A1/A30. Dat terwijl dit knooppunt bovenaan de prioriteitenlijst van Rijkswaterstaat stond. Het is volstrekt onzeker hoe dit verder gaat. “Latere kabinetten moeten vervolgens kijken of zij er nog geld vrij voor willen maken” aldus de minister. Dit bericht lijdt tot grote zorg over de bereikbaarheid van de gemeente Barneveld, de regio en de provincie Gelderland.

Het belang van aanpak van het knooppunt A1/A30 en de jarenlange lobby vanuit de regio wordt uitdrukkelijk benoemd in de Bereikbaarheidsagenda die nu voorligt. Dit knooppunt bij Barneveld heeft namelijk een enorme impact op omliggende gemeenten. Ook wordt de koppeling gemaakt met de woningbouwopgave, de recent afgesloten woondeal d.w.z. de verplichting tot bouw van 25.000 nieuwe woningen in 2030.

Ik citeer:
“In 2022 heeft de regio goede afspraken gemaakt met het rijk over de woningbouw en bereikbaarheid. Een goede aansluiting van de regio op de corridors A1 en A12, zowel via de weg als via spoor, is essentieel om die toename op te vangen en de verbinding met de Randstad en de stedelijke regio’s in het oosten van het land op peil te houden. We kijken hier uiteraard ook naar de (auto)knelpunten op deze corridors”

Essentieel voorzitter, d.w.z. zeer belangrijk... noodzakelijk... onmisbaar

Tot 2040 komen er in de regio naar verwachting zelfs 40.000 nieuwe woningen bij met daarbij een verwachte groei van het aantal inwoners naar ruim 500.000. We hebben het dan over 1/3 meer inwoners. Inwoners die hun huizen uitkomen en de weg op zullen gaan. Ook via de A30 en de A1. Hoe moet dat dan? vragen wij ons af als de knooppunten Hoevelaken en A1/A30 niet tijdig worden aangepakt.

Lokaal Belang vindt het niet uit te leggen dat er enerzijds een woningbouwopdracht gegeven wordt vanuit het Rijk en we anderzijds als gemeente en regio een paar maanden later in het ongewisse worden gelaten of (en wanneer) er een oplossing komt voor een groot knelpunt in de infrastructuur. Wel duidelijkheid over de woondeal, geen duidelijkheid over de infra. Dat kan niet!

VZ. We komen dan ook met een motie, waarmee we een krachtig signaal willen afgeven naar Den Haag. Op deze manier komen we klem te zitten bij de uitvoer van de woondeal en loopt het verkeer in en rond Barneveld letterlijk vast.

Deze motie is medeondertekend door CU, CDA en SGP.
De motie 'Gevolgen uitstel aanpak knooppunt A1/A30 voor Woondeal' is unaniem aangenomen

 

Voorzitter,
dan heb ik nog een amendement m.b.t. het OV.

Het openbaar vervoer zou een aantrekkelijk alternatief kunnen zijn voor het autogebruik.
Dan is het wel belangrijk dat het trein- of buskaartje betaalbaar blijft voor de gebruikers en dat er voldoende aanbod is.

In de bereikbaarheidsagenda mis ik de aandacht voor het betaalbaar houden van het OV. In de commissie gaf de wethouder aan dat de gemeente Barneveld in een brief aan de verkenner van de Provincie die betaalbaarheid aan de orde heeft gesteld. Daarmee is nog niet duidelijk hoe de regio er precies instaat. Met ons amendement willen we dan ook die betaalbaarheid voor de inwoners als aandachtspunt meegeven.

Het op peil houden van de huidige OV-lijnen is een goed uitgangspunt. Wij zien daar nog wel graag een stapje bij, dat er waar mogelijk opgeschaald wordt in bijv de frequentie of misschien zelfs een extra buslijn. Bijv. tussen Barneveld en Nijkerk.
Als ik verhalen hoor dat iemand die om op haar stageplek te kunnen komen als oplossing maar een auto koopt omdat het met de bus niet te doen is vanuit het dorp waar ze woont, dan is er nog veel winst te halen.

Uiteindelijk gaat de Provincie over het bus- en treinvervoer, maar wij kunnen wel onze wensen en de belangen van onze inwoners kenbaar maken, rechtstreeks en via de regio.
Dat laatste beogen wij dan ook via dit amendement.

Mede ingediend namens het CDA, CU en SGP
Het amendement 'Betaalbaarheid, toegankelijkheid en opschaling Openbaar Vervoer' is unaniem aangenomen.

Lees verder

Maidenspeech Mona Tamaela

27-04-2023

Mijn broer en ik zijn opgegroeid in een kansrijke omgeving. We hebben een strenge opvoeding gehad, waarbij normen en waarden een belangrijke rol speelden (ik hoor mijn moeder nog zeggen en ook wijzen met dat vingertje: “luister, je en jij zeg je tegen je vriendinnetjes en ik ben je moeder dus is het u!”). Maar…naast die strenge regels, hebben we vooral een liefdevolle opvoeding gehad. Voor zover het mogelijk was, mochten we en konden we alles doen. Vrienden en vriendinnen waren en zijn nog steeds - zelfs al 30 jaar! - van harte welkom en ja, zoals het in de Molukse cultuur gaat, iedereen mag, herstel: “moet” blijven eten. Dat het in ieder gezin niet zo vanzelfsprekend is, zoals het bij ons ging en nog steeds gaat, dat hebben onze ouders destijds al duidelijk gemaakt. Het is triest dat er jongeren zijn die vanwege hun thuissituatie naar de alcohol of drugs grijpen. Dit omdat zij zich verwaarloosd voelen of niet gewenst zijn. Of in aanraking komen met verkeerde vrienden en daardoor op het criminele pad belanden.

In 2006 werden onze jongeren in het dagblad Trouw de ‘zuipschuiten van Europa’ genoemd. Dit soort alarmerende berichten over het middelengebruik van de Nederlandse jeugd zorgde ervoor dat er meer aandacht kwam voor preventieve maatregelen. Jongeren en hun ouders werden, via voorlichtingscampagnes vanuit de Rijksoverheid en door middel van preventie op scholen, hierop aangesproken. De aandacht hiervoor is nu gedaald en dat terwijl het middelengebruik van jongeren de afgelopen jaren echter niet meer afneemt. Het is belangrijk dat hier verandering in komt. Dit geldt ook voor de gemeente Barneveld. Het gebruik van alcohol bijvoorbeeld is al jarenlang te hoog.

Ondanks alle al ingevoerde preventieve maatregelen blijft het middelengebruik onder de jongeren aantoonbaar veel te hoog. Het voorkomen en verminderen van alcohol en drugsgebruik is van groot belang voor een vitale samenleving en persoonlijk welbevinden. Laten we daarom vooral deelnemen aan het programma “Opgroeien in een kansrijke omgeving”. Gun alle jongeren een kans om zichzelf te kunnen ontplooien; zo mogelijk vanuit een liefdevol gezin, zoals mijn broer en ik dat hebben meegekregen, of desnoods dankzij de opgedane ervaringen tijdens hun jeugd buiten het eigen gezin.

Voorzitter, het is goed dat er een integraal plan komt voor de aanpak tegen middelengebruik. Alcohol en drugs kunnen jonge levens kapot maken. We moeten doen wat we kunnen om dit tegen te gaan en nog liefst het middelengebruik verminderen.

Daarom stemt onze fractie van harte in met dit integraal plan middelengebruik en daarbij met deelname aan het programma ‘Opgroeien in een kansrijke omgeving”.

Dank u wel, voorzitter

Bijdrage van LB-raadslid Mona Tamaëla in de raadsvergadering van 26 april 2023 bij het raadsvoorstel Integraal plan middelengebruik

Lees verder

Schriftelijke vragen LB aangaande plannen uitbreiding veevoederfabriek Voorthuizen in relatie tot de kwaliteit van de leefomgeving

24-04-2023

Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42 stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande bedrijfsmatige ruimtelijke ontwikkelingen in het centrum van Voorthuizen in relatie tot de kwaliteit van de leefomgeving.

Lokaal Belang heeft een mail ontvangen van een bezorgde Voorthuizenaar die ons wees op een informatiebrief van de firma Brons uit Voorthuizen aangaande geplande informatiebijeenkomsten op 9 en 15 mei a.s. ten aanzien van de wens verhogen van de productiecapaciteit en vergunningsaanvraag.

Voor Lokaal Belang is het belangrijk dat inwoners op een prettige manier kunnen samenleven; in een veilige schone omgeving waar iedereen een bijdrage levert en de verantwoordelijkheid voelt voor die omgeving. Zowel in 2018 als in 2022 heeft Lokaal Belang in haar verkiezingsprogramma aandacht gevraagd voor in de gemeente gevestigde bedrijven in dorpscentra (Barneveld en Voorthuizen). Wat Lokaal Belang betreft horen dergelijke omvangrijke bedrijven, veevoerderbedrijven, niet in dorpscentra thuis. Tegelijkertijd begrijpen wij goed dat het belangrijk is dat bedrijven de ruimte hebben om op een veilige en goede manier te ondernemen. Daarom ziet Lokaal Belang graag dat wordt ingezet op onderhandelingen met Rijk, Provincie en eigenaren om een mogelijke verhuizing in gang te zetten. Een veevoederfabriek hoort niet thuis in een woonwijk. Lokaal Belang vindt tevens dat het college geen medewerking zou moeten verlenen aan nieuwe vergunningen die verdere uitbreiding veevoederfabriek Brons in Voorthuizen mogelijk maakt.

Verder hebben wij destijds een aantal maal onze zorgen geuit over de verkeers(on)veiligheid, toename van het zware vrachtverkeer en activiteiten, ervaren geur- en geluidsoverlast ten aanzien van dit bedrijf. Zeker gezien het feit dat in de directe omgeving woonhuizen staan. Met enige regelmaat krijgen wij ook bezorgde signalen uit Voorthuizen zelf. Wij hebben daar via technische vragen een paar keer aandacht voor gevraagd. Ons is medegedeeld dat het een provinciale inrichting betreft waardoor de Provincie het bevoegd gezag is. De Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) verzorgt de vergunningverlening voor de Provincie en bij de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) heeft de Provincie het toezicht en de handhaving ondergebracht.

Wij stellen de volgende vragen:

 1. Is het college op de hoogte van deze brief?
 2. Heeft het college berichten en/of signalen ontvangen van een mogelijk aanstaande vergunningaanvraag?
 3. Hoe kijkt het college aan tegen deze vergunningsaanvraag; zijnde volgens de firma zelf, vergroting van de productiecapaciteit?
 4. Wij stellen het op prijs dat het bedrijf actief de buurt betrekt en informatieavonden organiseert. Zou u bereid zijn om in het kader van betrokkenheid contact op te nemen met het bedrijf en te vragen of u als gemeente als toehoorder aanwezig kan zijn? Op deze manier hoort de gemeente uit eerste hand wat de vragen en antwoorden op deze kwestie zijn en bent u goed op de hoogte.
 5. Is het college het met ons eens dat de bestaande situatie voor nu een gegeven is, maar dat wel moet worden ingezet op voorkomen van verdere uitbreiding en verdere overlast? Kunt u dat toelichten?
 6. Klopt het dat wat ons eerder is gemeld dat vergunningsverlening, toezicht en handhaving nog steeds een bevoegdheid is van de Provincie, of is dat veranderd?
 7. Wij hebben eerder onze zorgen geuit over de leefbaarheid, verkeers(on)veiligheid en toezicht en handhaving op dit bedrijf. Heeft u naar aanleiding van klachten van inwoners en de geuite zorgen en vragen van onze kant, aanleiding gezien om de contacten over dit bedrijf met de Provincie te intensiveren? Wat is daar uit voortgekomen?
 8. Is het college het met ons eens dat uitbreiding van de productiecapaciteit en de daarmee gepaard gaande toename aan zwaar vrachtverkeer op een nog her in te richten toegangsweg van Voorthuizen niet wenselijk is?
 9. Spelen er op dit moment handhavingskwesties voor zover u weet?
 10. Bent u bereid om met betrekking tot deze casus u in te spannen om met de Provincie in overleg te treden; enerzijds om meer informatie te krijgen over de vergunningsaanvraag, maar anderzijds om onder de aandacht te brengen wat de aanwezigheid van dit bedrijf betekent voor de leefbaarheid van Voorthuizen en de zorg daarover in te brengen?
 11. Bent u tevens bereid om op een redelijke termijn in te zetten op onderhandelingen met Rijk, Provincie en eigenaren om een mogelijke verhuizing in gang te zetten? Wij realiseren ons terdege dat dit een ingewikkeld en langdurig proces kan zijn, maar het starten ervan lijkt ons waardevol en belangrijk. Zeker gezien het feit dat ook het Rijk en provincies de waarde zien van uitplaatsing van bedrijven in woongebieden; ook in relatie tot mogelijke woningbouw.
 12. Heeft u verder nog informatie die relevant is in relatie met bovenstaande vragen?


Vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang,

Jan-Willem van den Born
Gert Hein Kevelam

Barneveld, 20 april 2023

Lees verder

"Uit de raad" - 22 maart 2023

23-03-2023

Raadslid van de Wildenberg vergiste zich in haar tekst en ze was ook wat rillerig, zo zei ze. In de bijdrage van collega De Knegt kwam de verklaring: “We leven in een gure tijd”, zo sprak hij. Gelukkig, zag je van de Wildenberg denken, ik was al bang dat ik griep kreeg.

Maar wat was er allemaal aan voorafgegaan? Dat begon eigenlijk al in de namiddag. Zo’n vijftien belangstellenden hadden zich aangemeld om als gast van de raad een raadsvergadering bij te wonen, met een uitleg en diner vooraf. Zij zagen bij aanvang van de vergadering fractievoorzitter van de ChristenUnie Wiesenekker een zorgvuldig voorbereide motie (een belangrijke aanbeveling) terugtrekken. Hij was voornemens artikel 1 van de grondwet (grofweg: Iedereen is gelijk en wordt gelijk behandeld) in de hal van het gemeentehuis te laten schilderen. Er was hem in de aanloop naar het moment van indienen gebleken dat dit eerder tot verdeeldheid dan tot verbroedering zou leiden.

Verbroedering was ook de bedoeling van het volgende agendapunt, inclusieve taal. Al zouden de indieners wellicht dit woord niet gekozen hebben. De personen Van de Berg en De Man (beiden Pro’98) schreven in hun eerste jaar als raadslid een initiatiefvoorstel. Voorwaar geen klein klusje. Het leverde hen dan ook veel complimenten op van de overige fracties. Het deel van het voorstel dat toezag op eenvoudiger taalgebruik in de raad en in ambtelijke stukken kon ook nog wel op de goedkeuring van de andere raadsleden rekenen. Moeilijker werd het op het punt van inclusief taalgebruik. De aanvankelijke “verboden lijst” was al uit het voorstel gehaald, maar dan nog. Allemaal te “woke” zo gaf De Knegt het gevoel aan van velen in de zaal. Toen van den Born (Lokaal Belang) er nog bij vertelde dat hij Pro’98 eigenlijk een pot vond die de ketel zijn zwart zijn verweet was het wel duidelijk. Dit ging niet aangenomen worden. En zo geschiedde.

Arend Flier sprak nog als een hedendaagse Kapitein Haddock over duizend bommen en granaten die op kosten van de landelijke overheid konden worden opgeruimd. De burgemeester, die deze avond zijn debuut maakte als voorzitter van de raad, gaf aan dat hij met enige creativiteit wellicht gelden uit het Haagse zou kunnen halen en daarmee tegemoet zou kunnen komen aan de geuite wens.

Daarna stond ook de werkwijze van de raad nog ter discussie. Uit hun eigen midden had de raad een groepje gekozen die eens moest kijken hoe de processen eenvoudiger en sneller zouden kunnen lopen. Een set aan wijzigingen werd door iedereen omarmd. Eén punt lag echter wat gevoelig. Het is het recht van een raadslid om een punt op de agenda te zetten van de raadsvergadering voor de meningsvorming. De werkgroep stelde voor om dit te wijzigen en voortaan te stellen dat er twee fracties nodig zijn voor een agendering tenzij een fractie een motie of amendement wil indienen. Niet wenselijk want niet democratisch, stelde van Schaik (VVD). Eigenlijk wel terechte kritiek, zo vonden velen. Uiteindelijk werd het voorstel zodanig aangepast dat de betwiste regel eruit verdween.

Na afloop werd aan één van de gasten van de raad gevraagd wat hij nou eigenlijk het hoogtepunt vond van de zojuist gehouden vergadering. Het antwoord: “Dat de burgemeester bonbons uitdeelde aan de leden van de werkgroep” zette de raadsleden weer met beide benen op de grond. Onderweg naar huis constateerde menigeen dat De Knegt gelijk had toen hij zei dat we in een gure tijd leven.

Lees verder

Boomplantdag 15 maart 2023: Lokaal Belang plant notenboom in Stroe

17-03-2023

Woensdag 15 maart was het weer Nationale Boomfeestdag. Op deze feestelijke dag plant Lokaal Belang traditiegetrouw ieder jaar, in overleg met de gemeente Barneveld, een boom in een van de kernen van onze gemeente. Dit jaar is het een mooie grote walnotenboom geworden die geplant is op het veldje achter dorpshuis De Hofstee in Stroe. Lokaal Belang hoopt dat deze boom het goed zal doen en over een paar jaar de inwoners van Stroe iedere herfst zal verwennen met heerlijke walnoten.

Lees verder

Persbericht LB Podcast Lokaal Geluid

10-03-2023


Lokaal Belang maakt politiek toegankelijk in nieuwe podcast: “Lokaal Geluid”. Een podcast over politiek, maar dan interessant en begrijpelijk. En vooral kort, en krachtig.

De fractie van Lokaal Belang lanceert de eerste aflevering van haar nieuwe podcast, “Lokaal Geluid”. In deze podcast bespreken wij minimaal 6 keer per jaar actuele, politieke of maatschappelijk belangrijke onderwerpen. Lokaal Belang vindt het belangrijk dat iedereen die geïnteresseerd is, op de hoogte is van wat er in het gemeentehuis van Barneveld gebeurt, maar ook daarbuiten.

In de podcastserie zullen een aantal onderwerpen door raadsleden worden toegelicht en ook door inwoners ingebrachte onderwerpen en thema’s komen aan bod. Een inwoner uit Voorthuizen mailde ons vorig jaar met de volgende opmerking: “Niet iedereen weet precies waar het over gaat, maar iedereen heeft er vaak wel een mening over. Maar wat betekent het nu echt voor ons wat jullie daar allemaal in het gemeentehuis met elkaar bespreken?”

Jan Willem van den Born, fractievoorzitter: “We liepen al even rond met het idee om een podcast te maken. Deze opmerking was een helder geluid en gaf de doorslag om te besluiten met een podcast te komen. Afgelopen februari hebben we een tijdje proefgedraaid en nu gaan we echt de lucht in! Tijdens het proefdraaien werd het ons duidelijk dat onze podcast kort en krachtig moet zijn. Maar ook dat we daarbij geen onderwerp uit de weg zullen gaan. Bijvoorbeeld een podcast die gaat over het ‘ketenbeleid’, want wat is dat nou eigenlijk? Hoe kan je daar als jongere uit de gemeente Barneveld mee te maken krijgen, of hoe krijg je daar als ouders mee te maken? Of het nu gaat om het klimaatakkoord, stikstof of de gezondheidszorg; alles moet besproken kunnen worden.

In de eerste aflevering van Lokaal Geluid gaan Paul Overgaauw en Nadeche van Veen in gesprek over het beleid van ‘de participatieladder’, dat vanaf 1 januari 2023 ingezet wordt door de gemeente Barneveld. Welke ladder kan je op, en wat vind je op welke trede? En hoe hoog is die ladder nou eigenlijk?

De podcast is te beluisteren op het YouTube kanaal van Lokaal Belang. YouTube is bekend, laagdrempelig én een vrij toegankelijk kanaal dat dagelijks al door veel mensen gebruikt wordt. Wij hopen als Lokaal Belang op deze manier écht het ‘Lokale Geluid’ te laten horen. De podcasts van Lokaal Belang zullen tussen de 7 en 10 minuten gaan duren, zo is de drempel laag om in te stappen. ‘Lokaal Geluid’ is vanaf vandaag online te luisteren en te vinden op onze website www.lokaal-belang.com.

Barneveld, 10 maart 2023

Lees verder

Persbericht LB stuurt brandbrief over aanrijtijden ambulance naar Den Haag

08-03-2023

Als elke seconde telt…Brandbrief naar Den Haag
Lokaal Belang heeft een brandbrief naar de Ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Infrastructuur en Waterstaat en de leden van de Tweede Kamer gestuurd, om tot daadwerkelijke oplossingen te komen om ambulances bij spoedritten op tijd te laten zijn in de gemeente Barneveld.

Wederom verslechtering aanrijdtijden ambulance
Sinds 2017 houdt Lokaal Belang nauwkeurig de aanrijdtijden van de ambulance bij spoedritten (zogenaamde A1-ritten) in de dorpen van de gemeente Barneveld bij. Helaas hebben wij al jaren moeten constateren dat de gestelde norm van 95% op tijd zijn (binnen 15 minuten aanwezig bij het noodgeval) niet gehaald wordt. Daarnaast is er, naast kleine en tijdelijke verbeteringen, op structurele basis sprake van verslechtering van de aanrijdtijden. Zowel voor de gemeente als geheel (nu 84,5%) als de dorpen op zich. Alle dorpen (los van een stukje buitengebied Achterveld) scoren onvoldoende. Vele dorpen, veelal noordoostelijk gelegen dorpen scoren zelfs fors onder de norm; Garderen (67,1%), Kootwijk (47,4%), Kootwijkerbroek (77,1%), Stroe (63,3%) en Terschuur (77,4%). Maar ook Voorthuizen (80%) en Zwartebroek (88,6%) scoren slecht (zie bijlage 1).

Inzet tot verbetering
Het gevoel van urgentie wordt al jaren breed in de gemeente ervaren. Er is op diverse manieren nadrukkelijk aandacht voor gevraagd, bijvoorbeeld door agenderingen in commissievergaderingen, dringende moties (mei 2018, november 2022) die oproepen tot actie, samenwerking en bovenal het daadwerkelijk verbeteren van de ambulance aanrijdtijden. Maar ook schriftelijke vragen (mei 2019) die opriepen tot creativiteit, koppelingskansen en interregionale samenwerking. Helaas hebben die tot niets geleid; sterker nog, er is alleen maar verslechtering opgetreden. Ook de Tweede Kamer zelf vroeg middels een motie om verbetering van de aanrijdtijden van ambulance in de Provincie Gelderland (2019).

Onacceptabel
Het is voor Lokaal Belang onverteerbaar en onacceptabel dat het afhankelijk is van je woonplaats hoe groot je kans op overleven is in geval van nood. In acute noodsituaties is het van levensbelang om te kunnen rekenen op zorg van professionals, zoals ambulancemedewerkers. Wij hebben respect voor het moeilijke en ingrijpende werk wat zij doen. Aan hen ligt het niet. Wij begrijpen ook dat het in onze grote gemeente een uitdaging is om al onze inwoners op tijd te kunnen bereiken. Echter, prestatieafspraken (cijfers) zijn er niet voor niets en om deze te behalen is (extra) inzet nodig. Dat er meer vraag is naar spoedritten is in een groeigemeente logisch en mag geen verzachtend argument zijn. Tenslotte, de groei van onze gemeente is al jaren aan de gang en bekend. Daar horen zorgverzekeraars en andere betrokkenen op te anticiperen. Maar los van de groei blijven de cijfers en de ontwikkeling daarvan schrikbarend en dat al 5 jaren lang. De betrokken organisaties als de VGGM en zorgverzekeraars hebben een nadrukkelijke verantwoordelijkheid. Het is moeilijk te accepteren dat zorgverzekeraars zo’n grote invloed hebben op de ambulanceposten en kennelijk niet ingrijpen en investeren.

Noodkreet en oplossing
Lokaal Belang ziet geen andere manier meer dan de weg naar Den Haag en de verantwoordelijke volksvertegenwoordigers en bestuurders via een brandbrief indringend te verzoeken concreet, adequaat en snel met oplossingen te komen (bijlage 2). Die oplossingen zijn in de ogen van Lokaal Belang (meer) uitrukposten en meer ambulances met eventuele regionale samenwerking. De samenleving heeft er recht op.

Lees verder

Schriftelijke vragen LB kap 2 essen Schoonengweg Voorthuizen

16-02-2023

Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande de kap van 2 ogenschijnlijk gezonde en grote bomen aan de Schoonengweg 2 te Barneveld.

Zoals bekend is Lokaal Belang voor het behoud van bomen en groen in onze kernen. Afgelopen vrijdag 10 februari 2023 werden wij dan ook onaangenaam verrast door berichten vanuit de hoek Boeienkamp/Schoonengweg in Voorthuizen. Het betreft de 2 bomen waarvoor eerder een vergunning is aangevraagd in 2021 om de illegale demping van de sloot door de eigenaar van het perceel aan de Schoonengweg 2 op te lossen. De vergunningaanvraag is later ingetrokken omdat het Waterschap het toch niet nodig achtte. Overigens is in 2021 geconstateerd dat het geen populieren waren maar essen (zie bijlage 1).

Lokaal Belang heeft al eerder aandacht gevraagd voor ontwikkelingen rond dit perceel en nu hebben wij weer een aantal vragen waarop wij, gezien de ontstane commotie in de buurt, graag antwoord zouden ontvangen.

 1. Uit navraag blijkt dat deze 2 grote bomen zonder vergunning zijn gekapt. Het betreft (zoals bekend sinds 2021) essen en geen populieren en voor essen langs de doorgaande weg dient wel degelijk een vergunning te worden aangevraagd (zie bijlage 2). Welke sanctie is het college van plan op te leggen aan de betrokken partij?
   
 2. Is er sprake van een herplantplicht van groen met dezelfde kwaliteit als hetgeen dat gekapt is en kunt u ook waarborgen dat controle op uitvoering hiervan volgt?
   
 3. Zo ja, kunt u opleggen dat er 2 gelijkwaardige grote bomen op dezelfde plek worden herplant?
   
 4. Klopt het dat op 10 februari jl. (vòòr 15:50 uur) de ODDV telefonisch onbereikbaar was voor omwonenden die contact probeerden te zoeken in verband met dit voorval?
   
 5. Op welke wijze is het mogelijk (te maken) dat inwoners alle dagen van de week dringende meldingen telefonisch kunnen doen bij de gemeente en ODDV zodat direct kan worden ingegrepen bij mogelijk illegale activiteiten? Hiermee kunnen mogelijke illegale en onomkeerbare activiteiten gestopt worden en bomen behouden blijven.
   
 6. Ter plekke constateerden wij tevens een rij grote zwerfkeien in de berm langs de smalle weg. Wat is daar de reden van en mogen deze daar uit verkeersveiligheids-oogpunt zomaar neergelegd worden?


Vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang,
Sjoerd van Amerongen
Raadslid

 

Lees verder

"Uit de raad" - 8 februari 2023

09-02-2023

Omdat Burgemeester Luteijn op deze avond zijn laatste vergadering in Barneveld voor zou zitten was er een diner in het bedrijfsrestaurant georganiseerd. De voltallige raad nam hieraan deel om zo een feestelijk tintje te geven aan het naderende afscheid van de burgervader. Tussen het hoofd- en het nagerecht sprak griffier Iede Bakker mooie woorden over de hoofdpersoon van de avond. Hij zette deze toespraak luister bij door een zelf geschreven lied ten gehore te brengen. Hij bleek een fraaie sopraan tot zijn beschikking te hebben. De onvermoede kwaliteiten van de ondersteuner van alle raadsleden kwamen hem op een luid applaus te staan. Zo vond het eerste hoogtepunt van de avond al plaats voordat de gong voor aanvang van de vergadering geklonken had.

Toen de eigenlijke vergadering om half acht van start ging was er weinig tijd om rustig warm te draaien. VVD-er van Schaik trapte af met zijn bijdrage over de kaderbrief regio Foodvalley. Hij had er duidelijk zin in. Een burgemeester uit een buurgemeente moest zich niet bemoeien met onze woningbouw en er was wel erg veel gedram komend vanuit het geldverslindende samenwerkingsverband, was samengevat zijn stelling. Uiteindelijk werd de kaderbrief vastgesteld. Vooraf aan dit agendapunt was John van Ginkel al beëdigd als raadscommissielid voor de SGP. Daarmee beschikt deze partij vanaf nu over een elftal aan raads(commissie)leden, en zal er gevochten worden om portefeuille inhoud.

Het volgende agendapunt betrof de wijziging Gemeenschappelijke Regeling Regio Foodvalley. In de commissie was er al het één en ander gezegd over een nabetaling die moest plaatsvinden zodat dit onderwerp niet al te zeer naar de voorgrond kwam. Noemenswaardig was het amendement (een dwingende wijziging) waarbij indieners VVD, Pro98 en CDA, Lokaal Belang en Christen Unie wisten te overtuigen van het belang van het Live Streamen van de vergaderingen. Voor transparantie mag je de Lokaal Belangers ’s nachts wakker maken dus een grote verrassing was dit niet.

Het Meerjaren Investeringsplan (MIP) werd vervolgens behandeld. Een nieuwe werkwijze voor dat wat een gemeente al tientallen jaren doet. Investeren in de samenleving (scholen, wegen, sportaccommodaties enzovoorts), en hier geld voor lenen.  Het MIP brengt een plafond per jaar aan in deze investeringen, geeft (uiteindelijk) een doorkijk naar de investeringen over lange periode en laat de financiële consequenties van de keuzes zien. Geen echt nieuw beleid dus maar veel meer  een structurering van bestaand beleid. Maar toch, opeens wilde de VVD gaan sparen voor scholen en wilde Pro98 de rekening zien die in november al was gepresenteerd tijdens de begrotingsbehandeling. Het is nog wat wennen, dus legde Wethouder Oosterwijk het, niet voor het eerst en vast ook niet voor het laatst, nog maar weer eens uit. Op Pro98, VVD en BI na konden de partijen zich vinden in het voorstel.

Het venijn zat deze avond in de spreekwoordelijke staart. Daar waar het college vond dat zij gesteld waren voor de keuze het gehele traject van de Rebellaan en Troelstralaan 30 km danwel 50 km te maken, zagen diverse fracties dat er tussen zwart en wit ook nog grijs bestaat. Een deel van het traject 50 km maar op een deeltraject 30 km. Waar Lokaal Belang en Pro98 aanvankelijk gelijk opliepen en zo tot een gezamenlijke motie (een belangrijke aanbeveling) dachten te kunnen komen, liep dit spaak. Pro98 wilde veel tempo en een dwingend karakter. Lokaal Belang vond door uitvoerig speurwerk en gesprekken dat een motie met realistischer verwachtingen omtrent “het wanneer” een betere optie was. Twee moties dus, dezelfde strekking, op de aanwijzing wanneer het moest plaatsvinden na. Kleine verschillen kunnen leiden tot grote woorden zo bleek in de vergadering. Grote winnaar waren de bewoners van de wijk De Vaarst. De weg wordt gedeeltelijk afgewaardeerd naar 30 kilometer, er wordt onderzocht of een schoolzone van meerwaarde kan zijn en er wordt gekeken naar afscheiding bij de speelplaats van het zwembad. De keuze viel op de motie van Lokaal Belang, mede ingediend door SGP en Christen Unie.

In de nazit in het bedrijfsrestaurant kon er nog even gekeuveld worden met de vertrekkende burgemeester. Wie goed keek en luisterde zag griffier Bakker in een hoekje staan, hij neuriede zacht “De Zilvervloot”.  

De volgende raadsvergadering is woensdag 22 maart. Via de site van de gemeente Barneveld kun je de livestream volgen. Live volgen is ook mogelijk vanaf de publieke tribune, van harte welkom.

Lees verder

Inspreektekst commissie samenleving over de voortgang Regionale Energie Strategie 1.0 (RES)

28-01-2023

Agendering van Lokaal Belang in Commissie Samenleving 25 januari 2023.
Motivering: Lokaal Belang wil in gesprek over de voortgang van de Regionale Energie Strategie 1.0 en 'over de vaart die het college wil maken op een wijze die bij Barneveld past wanneer het gaat om de energietransitie.

De gemeente Barneveld maakt deel uit van de Regio Food Valley, dit is een regionale samenwerking om samen op te pakken wat samen ook beter kan. De Regionale Energie Strategie is op zich in de basis best een goed idee geweest.
De invulling van de Regionale energie Strategie (RES) dient door de gekozen raadsleden van de gemeente Barneveld ingevuld te kunnen worden. En na een meerderheid van stemmen te worden vastgesteld net zoals is gebeurd met de RES 1.0 waarin een bod is gedaan van 3 windmolens op de Harselaar en 650.000 zonnepanelen door de gemeente Barneveld.
Op dit moment zijn er 150.000 panelen gerealiseerd via de SDE-subsidie. Er zitten nog 190.000 panelen in de pijplijn, maar de ervaring leert dat die niet allemaal gerealiseerd gaan worden. 23% van de 650.000 zonnepanelen is dus gerealiseerd.

De gemeenteraad heeft een Milieu Effect Rapportage[1] (MER) op laten stellen en een Structuurvisie Wind[2] opgesteld, hierin staan de belangrijkste Kaders (kader waarin het college mag werken/uitvoeren van de Raad).

Tot zover, op naar de Regionale Energie Strategie 2.0. Deze moet worden vastgesteld, volgens de tijdlijn,[3] op 1 juli 2023; over een klein half jaar dus. Tot onze grote verbazing lezen wij in de informatiebrief Regio Foodvalley[4] inzake RES voortgang van 9 december op pagina 1 het volgende:

“Op 1 juli 2023 dient een RES 2.0 opgesteld te zijn. Er zijn twee ‘opties’ voor de invulling van de RES 2.0; een monitoring óf een monitoring én een herijking van de RES 1,0. Deze tweede optie is aan de orde wanneer de RES-partners aanleiding zien om het bod uit de RES 1.0 aan te passen; dit is nu niet het geval. Derhalve is gekozen om voor 1 juli 2023 een monitoringsdocument vast te stellen, waarin de voortgang van de realisatie van het bod uit de RES 1.0 wordt weergegeven, als ook wordt ingegaan op de wijze waarop dit gerealiseerd wordt voor 2030, binnen de kaders van de RES 1.0. We spreken nu dan ook over een RES 2.0 monitoring.”

Een korte uitleg, want het is best wat ingewikkeld..

 • Monitoring betekent dat wij als gemeente Barneveld de boel in de gaten houden, verder gaan met het bod van 3 windmolens op Harselaar en de 650.000 zonnepanelen.
 • Herijking betekent dat er op basis van recente ontwikkelingen aangepaste en/of nieuwe plannen en kaders moeten komen om te kunnen voldoen aan het door ons gedane bod in de Regio Food Valley.

De Raad van Uitvoering (RVU) zorgt dat alles volgens plan verloopt en juist wordt uitgevoerd. Daarnaast is er nog het ‘Dagelijks bestuur publieke besluitvorming’ (DDP) dat bestaat uit wethouders van de deelnemende gemeentes, Gedeputeerde van Provincie(s) en het Algemeen bestuur van de Waterschap.[5] Lokaal Belang heeft de notulen van de vergaderingen die gehouden zijn in 2022 van deze twee partijen opgevraagd om te kunnen controleren of het besluit dat genomen is, verantwoord is. Deze notulen zijn voor raadsleden van de gemeente Barneveld niet openbaar. RFV geeft aan dit eerst te moeten afstemmen met de RVU in de eerstvolgende vergadering.


Lokaal belang heeft een aantal vragen, namelijk:

Vraag 1:
Wat vindt het college van het feit dat de notulen van de vergadering waarin unaniem is besloten door de Raad van Uitvoering tot op heden niet openbaar zijn voor raadsleden? En is de wethouder bereid zich in te spannen voor een zo spoedig mogelijke openbaarmaking?

Een aantal feiten:

 • er is onvoldoende ruimte op het netwerk om nu 3 windmolens aan te sluiten;
 • tot op heden geen landelijke normen voor geluid en;
 • er vliegt, blijkt uit onderzoek, een wespendief rond.
 • ook is er nog geen initiatiefnemer wind! 

Vraag 2:
Uit de beantwoording van het college op de schriftelijke vragen van de CU over de wespendief blijkt dat de 3 windmolens op Harselaar waarschijnlijk in 2025 geen onderdeel kunnen zijn van het RES 1.0 bod. Is het dan niet nodig om met dit risico onze plannen aan te passen, en nieuwe kaders vast te stellen? Dus te Herijken?

Vraag 3:
Is het college het met ons eens dat er nu stevig ingezet moet worden op besparen, opslag, zonnepanelen, isoleren en alle alternatieven voor opwek van duurzame energie en deze opneemt in de Herijking van de RES 2.0?

In het programma Duurzaamheid staat dat er op basis van inzicht snel kan worden gereageerd en bijgestuurd kan worden op activiteiten. In hoofdstuk 3, pagina 20 van Jaarplan 2023 staat: Voor 1 juli 2023 sturen alle energieregio’s in Nederland, waar de Food Valley er een van is, hun RES 2.0 op naar het NPRES. Dit document wordt ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad. (6)

Vraag 4:
Kan het college uitleggen wie er voor 1 juli een besluit neemt over dit document, de RES 2.0 met de kennis en inzichten van de afgelopen tijd zoals eerder benoemd?

Wilt u de vergadering commissie Samenleving van 25 januari 2023 over dit onderwerp terugkijken? Dat kan vanaf 1 uur 7 minuten tot 1 uur 50 minuten. Link: https://barneveld.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/edd66c4f-cc0c-40eb-922a-ef99482c7911

 

Bronnen:

[1] https://www.commissiemer.nl/projectdocumenten/00006590.pdf

[2] https://windenergie-nieuws.nl/17/sturctuurvisie-wind-aan-gemeenteraad-barneveld-aangeboden/

[3] https://www.regionale-energiestrategie.nl/bibliotheek/b+media/2086713.aspx

[4] https://barneveld.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/4dbe13ad-98fa-4d10-80f7-c3a0978c9e3a?documentId=52a829eb-2c0d-4461-a99a-a38541578ca4&agendaItemId=9b1395d1-703f-4e75-a0ea-e75987aa8b93

[5] https://www.regiofoodvalley.nl/programma/energietransitie/1-aanpak

[6] https://barneveld.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/4dbe13ad-98fa-4d10-80f7-c3a0978c9e3a?documentId=bf95ad61-b558-433c-ace0-250bb22a4a66&agendaItemId=9b1395d1-703f-4e75-a0ea-e75987aa8b93

 

 

 

Lees verder