Gemeente Barneveld

 Politieke partij

Welkom

Welkom op de website van Lokaal Belang gemeente Barneveld, dé no-nonsense partij voor een sterke zorgzame en groene gemeente Barneveld met een schoon en veilig leefmilieu.

Lokaal Belang is een in 2016 opgerichte nieuwe politieke partij in de gemeente Barneveld. 
De gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 waren zeer succesvol! Een historische overwinning en Lokaal Belang is trots om deel uit te mogen maken van de gemeenteraad. Eerst met 4 zetels, na de verkiezingen in 2022 met 7 zetels.

De missie en visie van Lokaal Belang blijven leidend als meetlat voor de toekomstige besluiten. Daarbij is het verkiezingsprogramma blijvend uitgangspunt voor onze wensen waarbij wij open blijven staan voor nieuwe ontwikkelingen (zie ook voorwoord van het programma). Met ruim 50 enthousiaste, betrokken mensen in ons team blijven wij opkomen voor de lokale belangen in de gehele gemeente Barneveld.

Wij vinden het heel leuk als mensen ons een warm hart toedragen. Iedereen die mee wil werken of mee wil doen, op welke manier dan ook, is van harte welkom!

content image

Verkiezingsuitslag: Lokaal Belang van 4 naar 7 zetels! 

Blij, trots en dankbaar. Ongelooflijk bedankt voor uw stem! Ook de komende 4 jaren zullen wij ons inzetten voor het lokale belang; úw belang. Daar kunt u op rekenen, daar kunt u op vertrouwen.

www.barneveld.nl/uitslagen

Lokaal Belang video's

Video 20 mei 2022: Lokaal Belang tekent coalitieakkoord (SGP, LB, CU). Met trots presenteren wij het coalitieakkoord ‘Ondernemend, betrouwbaar en zorgzaam’. U kunt op ons blijven rekenen; betrokken en herkenbaar.

Laatste nieuws

Persbericht: SGP, LB en CU ondertekenen nieuw coalitieakkoord ‘Ondernemend, betrouwbaar en zorgzaam’

20-05-2022


SGP, Lokaal Belang en ChristenUnie ondertekenen nieuw coalitieakkoord ‘Ondernemend, betrouwbaar en zorgzaam’

Op vrijdag 20 mei is het nieuwe coalitieakkoord 2022-2026 gepresenteerd en ondertekend door de fractievoorzitters Jan Top (SGP), Mijntje Pluimers-Foeken (Lokaal Belang) en Henk Wiesenekker (ChristenUnie). De drie politieke partijen vormen samen het nieuwe college van de gemeente Barneveld.

In het coalitieakkoord met de titel ‘Ondernemend, betrouwbaar en zorgzaam’ zetten SGP, Lokaal Belang en ChristenUnie hun ambities centraal ten aanzien van de grote maatschappelijke opgaven waar de gemeente Barneveld voor staat.

Portefeuilleverdeling wethouders
De kandidaat-wethouders voor het nieuwe college zijn de heer Bennie Wijnne (SGP), de heer Wim Oosterwijk (SGP), mevrouw Mijntje Pluimers-Foeken (Lokaal Belang) en de heer Hans van Daalen (ChristenUnie). In het coalitieakkoord staat in de bijlage de nieuwe portefeuilleverdeling van de vier wethouders.

Bespreking in gemeenteraadsvergadering
Op 1 juni wordt het coalitieakkoord toegelicht en besproken in de gemeenteraad. Dan vindt ook de verkiezing en beëdiging van de vier wethouders plaats

Het coalitieakkoord 2022-2026 staat op de gemeentelijke website barneveld.nl/coalitieakkoord

 

Lees verder

Uitnodiging: presentatie en ondertekening Coalitieakkoord SGP - Lokaal Belang - ChristenUnie

18-05-2022

UITNODIGING - 20 mei 2022

Onderwerp
Presentatie coalitieakkoord SGP, Lokaal Belang en ChristenUnie

Wanneer
Vrijdag 20 mei

Tijd
13.30 uur

Waar
Raadszaal, gemeentehuis Barneveld. Raadhuisplein 2, 3771 ER, Barneveld

Aanmelden
Aanmelden voor het bijwonen van de presentatie kan via pers@barneveld.nl.

Toelichting
SGP, Lokaal Belang en ChristenUnie zijn tot een coalitieakkoord gekomen voor de gemeente Barneveld. Op vrijdag 20 mei om 13.30 uur wordt het coalitieakkoord gepresenteerd en ondertekend door Jan Top (SGP), Mijntje Pluimers-Foeken (Lokaal Belang) en Henk Wiesenekker (ChristenUnie).

Naast kandidaat-wethouder Mijntje Pluimers-Foeken, zijn ook de andere kandidaat-wethouders Bennie Wijnne, Hans van Daalen en
Wim Oosterwijk bij de presentatie aanwezig. Met het coalitieakkoord wordt ook de portefeuilleverdeling voor de vier wethouders bekendgemaakt.

Er zijn vrijdag fysieke exemplaren van het coalitieakkoord beschikbaar. Het coalitieakkoord is na de presentatie openbaar en wordt online beschikbaar gesteld via www.barneveld.nl/coalitieakkoord

Lees verder

Persbericht: Lokaal Belang kiest nieuwe fractievoorzitter

18-05-2022

Lokaal Belang kiest nieuwe fractievoorzitter
Nieuw raadslid maakt haar opwachting

Door het aanstaande wethouderschap namens haar partij Lokaal Belang, draagt huidig fractievoorzitter Mijntje Pluimers het voorzittersstokje per 1 juni a.s. over aan de huidige vicefractievoorzitter Jan Willem van den Born. De fractie heeft unaniem ingestemd met zijn voordracht. Er wordt beoogd dat Nadeche van Veen, thans raadscommissielid, vanwege het vertrek van Mijntje Pluimers uit de raad, de vrijgekomen raadszetel vanaf 1 juni zal gaan innemen.

Jan Willem van den Born (55, Barneveld), medeoprichter van de partij, heeft reeds een lange staat van dienst in de gemeenteraad. De afgelopen jaren zette hij zich voornamelijk in op dossiers als de groei en ontwikkeling van de gemeente Barneveld, de energietransitie en de regionale samenwerking. Hij is ondernemer, groot liefhebber van natuur en vogels en geniet van samenzijn met vrienden en familie.
Zijn passie en zijn brede interesse in de politiek zet hij heel graag in voor de samenleving van de gemeente Barneveld. Zijn portefeuilles zullen zich toespitsen op bestuur, veiligheid, energietransitie en regionale samenwerking.

De fractie heeft ook unaniem ingestemd met Gert Hein Kevelam (53, Garderen) als aanstaand vicefractievoorzitter. In het dagelijks leven manager van de NTTO (sportbond). Hij is zeer betrokken bij en actief in het dorpse leven en de maatschappelijke activiteiten die daar bij horen zoals ‘Garderen Slaat Door!’. Binnen de politiek houdt hij zich bezig met bouwen, wonen en financiën, heeft hij zitting in de auditcommissie en zal dat ook blijven doen.

Nadeche van Veen (31, Zwartebroek), geschoold als juridisch medewerker, toegepaste psychologie en onderwijs & ontwikkeling, staat te popelen om de volgende stap te maken als raadslid.
De afgelopen jaren was zij al zeer betrokken als Lokaal Belanger, maar nu hoopt zij de overstap te maken naar de raadszaal. Samen met haar man en zoon Adam van 4 jaar, woont zij, met trots als 6e generatie in het mooie Zwartebroek. Zij ervaart het elke dag als geschenk om van de mooie flora en fauna te mogen genieten. Daarnaast leest zij graag, is zij bezig in de tuin en heeft zij een brede politieke en maatschappelijke interesse. Met hart, ziel en verstand wil zij zich graag voor de inwoners van de gemeente Barneveld inzetten. Haar portefeuilles betreffen welzijn en zorg, volksgezondheid, communicatie en burgerparticipatie en duurzaamheid en milieu.

Mijntje Pluimers ‘’Het is een eer en geweldig om raadslid en fractievoorzitter te zijn en het verlaten van de raad en fractie is daarom niet gemakkelijk. Maar met Jan Willem als fractievoorzitter, Gert Hein als vicefractievoorzitter, Nadeche als nieuw raadslid en uiteraard de fractie als geheel, heb ik er het volste vertrouwen in dat ons geluid en onze inzet hoorbaar en zichtbaar blijft. Met deze fractie zorgen wij voor stabiliteit, continuïteit en vernieuwing. Met trots draag ik het stokje over aan mijn opvolgers.”

Lees verder

Persbericht: SGP, Lokaal Belang en ChristenUnie bereiken coalitieakkoord

12-05-2022

De politieke partijen SGP, Lokaal Belang en ChristenUnie zijn verheugd te kunnen meedelen dat zij tot een coalitieakkoord zijn gekomen voor de gemeente Barneveld. De inhoud van het akkoord wordt op vrijdag 20 mei bekendgemaakt.

Informateur Nieuwenhuis presenteerde op 7 april 2022 zijn eindrapport. Hij gaf daarbij aan dat een coalitie van SGP, Lokaal Belang en ChristenUnie het meest kansrijk is voor een nieuw te vormen college. Daarop zijn de genoemde politieke partijen de onderhandelingen gestart.

Laatste details
SGP, Lokaal Belang en ChristenUnie voelen de verantwoordelijkheid het beste te zoeken voor de gemeente in het algemeen, en voor de inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties in het bijzonder. De komende dagen buigen de drie partijen zich over de invulling van de laatste details van het akkoord.

Kandidaat-wethouders
De kandidaat-wethouders voor het nieuwe college zijn de heer Bennie Wijnne (SGP), de heer Wim Oosterwijk (SGP), mevrouw Mijntje Pluimers-Foeken (Lokaal Belang) en de heer Hans van Daalen (ChristenUnie). Bennie Wijnne en Hans van Daalen zijn beiden wethouder in het huidige college. Mijntje Pluimers-Foeken is fractievoorzitter van Lokaal Belang. Wim Oosterwijk is momenteel wethouder in de gemeente Nijkerk.

Bespreking in gemeenteraadsvergadering
SGP, Lokaal Belang en ChristenUnie willen het bereikte coalitieakkoord graag toelichten en bespreken in de gemeenteraadsvergadering van woensdag 1 juni 2022. Dan vindt ook de verkiezing en beëdiging van de vier wethouders plaats. SGP, Lokaal Belang en ChristenUnie kijken uit naar een vruchtbare samenwerking met de gehele gemeenteraad.

Namens de politieke partijen,
Jan Top (SGP)
Mijntje Pluimers-Foeken (Lokaal Belang)
Henk Wiesenekker (ChristenUnie)

 

Bijlage: artikelen uit de Barneveldse Krant 13 mei 2022

Lees verder

Agenda

 Datum  Wat Waar Tijd
 25 mei Raadsvergadering Raadzaal19.30u
   1 juni Raadsvergadering Raadzaal19.30u

 
Voor informatie over al onze activiteiten en nieuwsberichten

zie ons Nieuwsarchief

 

Twitter