Gemeente Barneveld

 Politieke partij

Welkom

Welkom op de website van Lokaal Belang gemeente Barneveld, dé no-nonsense partij voor een sterke zorgzame en groene gemeente Barneveld met een schoon en veilig leefmilieu.

Lokaal Belang is een in 2016 opgerichte nieuwe politieke partij in de gemeente Barneveld. 
De gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 waren zeer succesvol! Een historische overwinning en Lokaal Belang is trots om deel uit te mogen maken van de gemeenteraad. Eerst met 4 zetels, na de verkiezingen in 2022 met 7 zetels.

De missie en visie van Lokaal Belang blijven leidend als meetlat voor de toekomstige besluiten. Daarbij is het verkiezingsprogramma blijvend uitgangspunt voor onze wensen waarbij wij open blijven staan voor nieuwe ontwikkelingen (zie ook voorwoord van het programma). Met ruim 50 enthousiaste, betrokken mensen in ons team blijven wij opkomen voor de lokale belangen in de gehele gemeente Barneveld.

Wij vinden het heel leuk als mensen ons een warm hart toedragen. Iedereen die mee wil werken of mee wil doen, op welke manier dan ook, is van harte welkom!

Lokaal Belang video's en Podcast

Video 8 juni 2024: Goed nieuws! Eindelijk is er 1 van de 50 flexiflitspalen in Nederland geplaatst in Voorthuizen op de Hoofdstraat. Na een rondvraag in oktober 2022 door LB-raadslid Albert Sjoerd van Amerongen of dit mogelijk zou zijn, verhoogt dit de verkeersveiligheid in onze gemeente. Na 2 maanden verhuist de flitspaal naar de Thorbeckelaan in Barneveld.

Laatste nieuws

Schriftelijke vragen Lokaal Belang Woningbouw Oud Vellerseweg Barneveld

20-06-2024

Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande woningbouw in een autoluwe woonwijk aan de Oud Vellerseweg.

Lokaal Belang heeft kennisgenomen van de voortdurende vraag naar woningbouw in een betaalbaar segment, zoals ook onlangs weer in de Barneveldse Krant werd opgetekend uit de mond van de voorzitter van de jongerenraad. Het lijkt Lokaal Belang daarom het uitgelezen moment om een project te draaien wat buiten de gebruikelijke Barneveldse kaders ligt.

Voor Lokaal Belang is het belangrijk dat de gemeente Barneveld een gemeente is waar het hebben van een woning niet alleen iets is voor “the happy few”. Daarom zetten wij in op diversiteit in woningbouw en woningprijzen met als doel een grote diversiteit aan inwoners, hetgeen onze dorpen nog mooier en leefbaarder zal maken.

In de driehoek Oud Vellerseweg, Hessenweg en spoorlijn Barneveld-Ede ligt een, wat Lokaal Belang betreft, unieke kans voor vernieuwende woningbouw. In de afgelopen tijd hebben wij contact gezocht met de eigenaar van de percelen, BPD bouwfonds gebiedsontwikkeling (hierna BPD). Tijdens deze gesprekken bleek ons dat er bij hen een perceptie bestaat over wat er wel en niet mogelijk is in Barneveld, en dan met name op het gebied van parkeernormen en filosofie op mobiliteit. Dit zou hen ervan kunnen weerhouden om een voor Barneveld uniek concept neer te leggen.

Ons idee voor het betreffende gebied is ingegeven door de ligging dicht bij de snelfietsroute door de wijk Veller, de nabijheid van treinstation Barneveld-Zuid en de waarschijnlijkheid van de nieuw aan te leggen rondweg op loopafstand. Hier zou een wijk gebouwd kunnen worden met een parkeernorm (flink) onder 1, waarbij de kleine hoeveelheid parkeerplaatsen aan de rand van de wijk worden gesitueerd. Hierdoor hoeft er geen (brede) weg het gebied te doorkruisen. Verder kan er, ons inziens, een extra parkeervoorziening (exclusief voor deze wijk) worden ingericht aan de Zijdehoenderlaan, op loopafstand met een directe aansluiting op de vermoedelijke locatie van de nog aan te leggen rondweg. Hier zou bovendien een deelauto oplossing kunnen worden toegevoegd. In onder andere de gemeente Nieuwegein worden ontwikkelaars contractueel verplicht een deelauto project op te zetten bij wijken met een lage parkeernorm. En waarom ook niet, een lage parkeernorm geeft veel uitgeefbare grond en is daarom gunstig voor een ontwikkelaar.

Binnen het plangebied ontstaat er veel ruimte voor dichtere bebouwing, er hoeft geen brede weg, met fietsstroken en parkeervakken aangelegd te worden door de volledige wijk. Dichtere bebouwing zal leiden tot betaalbaarder bouwen. Bovendien ontstaat er ruimte voor een zeer groene, parkachtige omgeving waar kinderen veilig buiten spelen. De rand langs de spoorweg zou zich zeer goed lenen voor wat hogere bouw, waarbij appartementen en studio’s voor de hand liggen, hier kunnen we jongeren zelfstandige woonruimte bieden.

Door aan de voorkant duidelijk te zijn over de specifieke randvoorwaarden die gelden voor het wonen in deze wijk -o.a. geen auto naast of voor je huis, ook niet die van jezelf- is het een vrije keuze of je dat over hebt voor het wonen in een park op enkele passen verwijderd van het treinstation. Op andere plekken in de gemeente kunnen vervolgens weer andere keuzes gemaakt worden die dichter liggen bij wat in Barneveld gebruikelijk is. Wij begrijpen dat in een gemeente als Barneveld er veel mensen noodzakelijkerwijs aangewezen zijn op hun auto. Dat is niet de discussie, wie een auto voor de deur moet of wil hebben moet ook aan de beurt komen. Maar voor hen is dit idee niet geschikt. Toch denken wij dat er ook een groeiende groep mensen, met name jongeren, andere keuzes wil maken.

Wij hebben onze ideeën voor het onderliggende gebied getoetst bij de eigenaar van de grond, zij zijn immers professional hierin. Technisch gezien zou één en ander goed mogelijk zijn. Sterker nog, er zijn voorbeelden te zien waarin belangrijke elementen uit het idee al eerder zijn uitgevoerd door BPD.

Wij stellen de volgende vragen:

 1. Is het college, net als Lokaal Belang, bezorgd over het betaalbaar en bereikbaar houden van woningen voor alle doelgroepen?
 2. Is het college bereid, verder dan nu, ‘out of the box’ te denken wat betreft woningbouw?
 3. Durft het college een specifieke wijk toe te voegen aan onze gemeente waar andere keuzes gemaakt worden betreffende mobiliteit?
 4. Ziet het college mogelijkheden om, net als andere gemeenten, het aanbieden van deelauto’s door de ontwikkelaar te verplichten bij het ontwikkelen van een wijk?
 5. Is het college bereid het bovenbeschreven plan te bestuderen en te onderzoeken, met de grondeigenaar?


Vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang
Gert Hein Kevelam
Sjoerd van Amerongen

Lees verder

"Uit de raad" - 29 mei 2024

30-05-2024

Soms zijn raadsvergaderingen als een feuilleton. Voor het juiste begrip moet je de voorgeschiedenis kennen. Zo ook deze woensdagavond. Er was bij de vorige raadsvergadering een staking van stemmen opgetreden waardoor de cliffhanger was, “mag er een huisvesting voor arbeidsmigranten aan de Postweg in de Glind komen of gaat dat niet door?”

Maar we gaan eigenlijk iets te snel. Omdat Dianne de Kwant in blijde verwachting is, werd Rufo Petri voor de ChristenUnie als tijdelijke vervanger beëdigd. Die blijde verwachting was bij de familie Korevaar ondertussen omgezet in een daadwerkelijke geboorte. Daarom roze, want een meisje, tompoucen op de werktafels van de raadsleden.

Een andere tijdelijke invaller die beëdigd werd was Gerben Evers, die voor de VVD de langdurig uitgevallen Jarne van Schaik komt vervangen. Dat deed hij in zijn eerste optreden overigens met verve. Met vijf interrupties en drie stemverklaringen had hij zich voor de olympische spelen gekwalificeerd als raadslid-zijn een olympische sport was geweest. 

Allereerst werd er gedebatteerd over een voorkeursrecht van koop wat de gemeente had gevestigd op een stuk grond aan de Esvelderbeek. Het oog was gevallen op dit gebied nadat duidelijk werd dat dit in de stille verkoop stond. Een mooi gebied wat prachtig toegevoegd kan worden aan het al bestaande landschap en vervolgens prima als waterberging kan dienen. Lokaal Belanger Ingrid Lether zag het al helemaal voor zich: een schitterend natuurgebieden direct grenzend aan de Harselaar waar tijdens lunchpauzes mensen rondlopen en ondertussen hun boterhammen oppeuzelen. Het kan niet mooier en hulde voor de moed en daadkracht, zo sprak zij het college toe. 

De hulde vanuit Theo Bos (Lid Bos) voor dit idee was daarentegen ver te zoeken. Om zichzelf niet te belasten sprak hij voorafgaand aan zijn bijdrage uit dat hij latente belangstelling had gehad voor dit grondstuk maar dat het nooit tot een daadwerkelijke bieding is gekomen. Wel vond hij dat het aan de eigenaar is om de grond te verkopen aan wie hij of zij dat goeddunkt. Een gemeente die middels voorkeursrecht zichzelf opdringt als koper, daar zou in dit geval geen sprake van mogen zijn. Bij de stemming bleek dat het merendeel van de raad meer voelde voor de benadering van Lether dan voor die van Bos. Het voorstel werd goedgekeurd. De losse flodder in de vorm van een motie van treurnis van Bos moest het doen met slechts één voorstem, namelijk die van Bos zelf.

Daarna het vervolg van het raadsstuk over de arbeidsmigranten aan de Postweg. Al bij de vaststelling van de agenda had Lokaal Belang-captain Gert Hein Kevelam Het stuk vanuit de stemming teruggehaald naar de meningsvorming. Dit leidde tot wisselende reacties, maar zou later een cruciale rol spelen in de politieke besluitvorming rondom dit thema. In zijn bijdrage vertelde Kevelam dat de Initiatiefnemer sinds de vorige vergadering een intentieovereenkomst met een professionele partij had gesloten die het beheer en de verhuur voor haar rekening zou gaan nemen. Dit gaf lokaal Belang een veel beter gevoel over het gehele plan dan bij het aanvankelijke plan, waarbij de initiatiefnemer zelf de scepter zou gaan zwaaien. Dat gaan we niet doen, sprak Kevelam destijds.

De intentieovereenkomst stelt erg weinig voor, zo stelde Arjen Korevaar van Pro98. Dat klopt als een bus, was het verrassende antwoord van Kevelam. Maar nu wij na vandaag toch aan de bal blijven in dit project zie ik een aanknopingspunt. Juist vandaag werd er namelijk ook beslist over een verandering van omgaan met initiatieven als dit. Deze kwamen in het verleden niet, maar komen nu wel terug naar de raad als het gaat om vergunningverlening. Dus, was de conclusie van Kevelam, als we de intentieovereenkomst van deze week zien als een gebaar van goede wil dan gaan we op het moment van vergunningverlening de echte ‘proof of the pudding’ zien. Op dat moment kunnen we alsnog terugkeren op onze schreden en hebben we toch de pilot gedraaid die we zo graag eens wilden draaien.

Ja mooi, zo sprak de verraste Korevaar, maar dan wil ik wel dat er ook ruimte wordt ingericht voor enkele spoedzoekers. Toen Henk Wiesenekker (ChristenUnie) en Gert Hein Kevelam hier ook nog eens een enthousiast geluid over lieten horen, was er een serieuze verandering in het totale landschap geschapen. Pro98 wilde dan vervolgens het amendement van ChristenUnie wel steunen over het maximeren van het aantal huisvestingen in dit kader in het buitengebied. Aan het einde van de rit was er opeens een meerderheid waar er voorheen slechts minderheden waren, en een gelukkige wethouder die door kon met de pilot waar hij al zolang naar op zoek was.

Kevelam die Korevaar toesprak met de woorden: “Lokaal Belang en Pro98 maken hier samen toch maar even een plan een stuk mooier”, was nog even iets te veel voor de laatstgenoemde. Maar goed, een pasgeboren dochter, een aangenomen amendement en complimenten voor de creativiteit. Dan is het ook wel weer een keer mooi geweest, zo zal hij gedacht hebben.


De volgende raadsvergadering is woensdag 3 juli. Via de site van de gemeente Barneveld kun je de livestream volgen. Live volgen is ook mogelijk vanaf de publieke tribune, van harte welkom

Lees verder

Schriftelijke vragen LB waterbeheer en duikers in het buitengebied

15-05-2024

Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande het waterbeheer in het buitengebied van de gemeente Barneveld.

Op veel plaatsen in woonwijken is afgelopen winter en recent nog na hevige regenval wateroverlast ontstaan. Echter, ook in het buitengebied staan de normaal droge greppels al maandenlang boordevol en meer dan dat. Naastgelegen weilanden en akkers staan al tijden nat of zelfs overstroomd (zie foto’s).

Een goede afwatering in het buitengebied zou de overlast in de bebouwde kommen en woonwijken ook kunnen mitigeren.

Wat opvalt, is dat de waterstanden in de greppels zeer variabel zijn, en de oorzaak ligt vermoedelijk in het feit dat meerdere duikers onder opritten en kruispunten verstopt zitten of zelfs ontbreken. Delen van de watergangen wateren goed af, en delen lijken ‘doodlopend’ te zijn en eerder als mini wadi te fungeren en daarmee inadequaat te zijn.

De watergangen zelf worden jaarlijks geschouwd en geschoond. Categorie A door het waterschap, categorie B door de gemeente en categorie C door de grondeigenaren. 30 jaar eigen waarneming in het buitengebied van Voorthuizen lijkt te laten zien dat controle en schoonmaken van de duikers hier niet bij inbegrepen is.

Lokaal Belang overweegt een motie hierover bij de Kadernota en heeft in voorbereiding daarop de volgende vragen:

 1. Is afgelopen winter en voorjaar in kaart gebracht waar de grootste wateroverlast is geweest? Zo nee, wat zijn de plannen van de gemeente om alsnog duidelijk in kaart te brengen waar de grootste knelpunten zitten?
 2. Is bekend waar duikers sowieso ontbreken?
 3. Is het duidelijk hoe de greppels en watergangen in het buitengebied deel uitmaken van het beekdalsysteem en hoe deze idealiter daarop af zouden moeten wateren?
 4. Zijn er plannen om de cat B duikers dit jaar te controleren en schoon te maken? Zo nee, waarom niet?
 5. Weet het college of het waterschap plannen heeft de cat A duikers te controleren en schoon te maken? Zo nee, kan hiernaar geïnformeerd worden en hiertoe gestimuleerd worden?
 6. Wat zijn de plannen van het college om de eigenaren van cat C watergangen te informeren over de noodzaak schone duikers onder opritten en toegangen tot akkers te hebben?
 7. Hoe gaat de gemeente handhaven dat deze cat C duikers óók schoon zijn en blijven? 


Vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang
Ingrid Lether

Barneveld, 15 mei 2024

Lees verder

"Uit de raad" - 17 april 2024

20-04-2024

De ‘piepers’ stonden woensdag vroeg op tafel bij de dames en heren raadsleden, om zeven uur ’s avonds klonk immers al de gong voor de start van de vergadering. De grote hoeveelheid onderwerpen had de agendacommissie doen besluiten dat er beter vroeg begonnen dan laat geëindigd kon worden.  

Bij de vaststelling van de agenda werd er vervolgens nog een éxtra poging gedaan de avond niet uit te laten lopen. Allereerst trok ChristenUnie haar agendering van de aanbesteding voor Huishoudelijk Restafval in, vervolgens liet het college weten dat Bestemmingsplan Wolweg VI (Rijkszaadeest), nog wat extra tijd behoefde. De raad stemde in met het direct door leiden naar de besluitvorming van het eerste en het van de agenda afhalen van het tweede punt.

Het eerste programmapunt betrof de toelating en beëdiging van John van Ginkel als tijdelijk raadslid namens de SGP. Over deze normaal blijde gebeurtenis hing de inktzwarte schaduw van het overlijden van Johns zoontje van nog geen twee weken geleden. Na de beëdiging kon SGP de vergadering in in volledige bezetting. Dat kon niet gezegd worden van CDA, Pro’98 en VVD. Allen hadden vanwege ziekte een afwezige, waardoor VVD in het geheel niet vertegenwoordigd was. Dit alles zou later op de avond nog een grote rol gaan spelen.

SDVB was vervolgens aan de beurt. Het belangrijkste bij dit onderwerp was misschien wel het deel wat helemaal geen onderdeel uitmaakte van het voorstel, namelijk de fietsoversteek. Er was in de afgelopen tijd al veelvuldig gesproken over deze kruising van fietsers en auto’s. Wie gaat er voor. Tot nu toe fietsers.  Maar het college had veel (theoretische) argumenten waarom dit na de grootschalige aanpassingen zou moeten veranderen. De raad vroeg in een vorige raadsvergadering via een motie hier nog eens over na te denken. In de commissievergadering meldde de wethouder dit gedaan te hebben, met als uitkomst dat ze bij haar standpunt zou blijven. Dat was niet helemaal wat de raad bedoelde met heroverwegen, zo bleek toen. Hierop volgend is er blijkbaar nogmaals ‘overwogen’, nu met als uitkomst dat de voorrangssituatie wel blijft zoals hij was. Raad blij, SDVB blij. Dit alles terwijl het verkeersbesluit geen onderdeel van dit plan uitmaakt, maar goed.

Het Toetsingskader Landelijk Gebied vervolgens. Waar mag een stoppende boer op rekenen en hoe zorgen we ervoor dat hij een doorgaande boer niet in de weg zit? En dat alles voor één jaar, want daarna gaan we via de omgevingsvisie regelen hoe de gemeente, en dus ook he buitengebied, wordt ingericht. Er was een goede aanzet gegeven door het college, en dat gevoegd bij het feit dat het besluit voor een periode van één jaar gold, haalde de scherpste kantjes wel uit de discussie. Wel was het goed dat Lokaal Belanger Ingrid Lether nog even uitlegde wat het verschil was tussen het overgangsgebied (gemeentelijke term voor niet tot één van de vier hoofdgebieden behorende plekken) en een overgangszone (Provinciale term voor de plekken die grenzen aan Natura 2000 gebieden). Het bleek dat hier toch wel de nodige onduidelijkheid over bestond. Uiteindelijk werd het voorliggende voorstel aangenomen.

In een paar alinea’s hierboven heb ik verteld dat de zetelverdeling, en dan met name de door ziekte veranderde situatie hierbij, van invloed zou gaan worden. Nou, hier komt hij aan. Er lag een plan voor om aan de Postweg in De Glind een groepshuisvesting voor arbeidsmigranten te situeren. Buitengebied, dus maximaal 15 bewoners, zo schrijft het kader voor. Maar dat was niet rendabel te maken. Mag het dan voor één keer in procedure genomen worden, als pilot, opgerekt naar 75? Zo was de vraag vorig jaar. Daarop was het antwoord ja, zonder locatie, zonder naam van de initiatiefnemer. Nu werd het plan verder gebracht, maar dan met alle gegevens daarbij. Daar werd het niet makkelijker van. Opeens waren er ook buren met een mening. Opeens was er een initiatiefnemer met een kennisachterstand over regelgeving rondom zijn vak. En opeens waren er geen voorzieningen in de buurt, zoals een supermarkt enzovoorts. Uit de bijdragen van de twee grootste partijen bleek SGP een (voorzichtig) voorstander en Lokaal Belang een duidelijk tegenstander. Daarmee waren de meeste zetels in twee kampen verdeeld. Wat gaat ChristenUnie doen, was een belangrijke vraag. Het antwoord was dat ChristenUnie een amendement schreef met extra voorwaarden, waaronder zij tot een ja zouden kunnen komen. Dat amendement kreeg ook steun van SGP, maar niet van de andere partijen. Snelle telling leerde 15 voor – 15 tegen. Staking der stemmen, en daarom doorschuiven naar de volgende keer. Zijn de zieken dan weer terug en wat betekent dat voor de stemverhouding? 29 mei eind van de avond weten we meer.         

De volgende raadsvergadering is woensdag 29 mei. Via de site van de gemeente Barneveld kun je de livestream volgen. Live volgen is ook mogelijk vanaf de publieke tribune, van harte welkom.  

Lees verder

Agenda

 Datum  Wat Waar Tijd
18 juni  Commissie Bestuur Raadzaal19.00u
19 juni  Commissie Samenleving Raadzaal19.30u
20 juni  Commissie Grondgebied Raadzaal19.30u
 3 juli  Raadsvergadering Raadzaal19.30u
4 jul  Commissie: Kadernota Raadzaal19.30u
10 jul  Raadsvergadering: Kadernota Raadzaal16.00u

 
U kunt deze vergaderingen live en achteraf bekijken via 
www.barneveld.nl/over-barneveld/gemeenteraad


Voor informatie over de activiteiten en nieuwsberichten van LB
zie ons
Nieuwsarchief