Gemeente Barneveld

 Politieke partij

content image

Welkom

Welkom op de website van Lokaal Belang gemeente Barneveld, dé no-nonsense partij voor een sterke zorgzame en groene gemeente Barneveld met een schoon en veilig leefmilieu.

Lokaal Belang is een in 2016 opgerichte nieuwe politieke partij in de gemeente Barneveld. 
De gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 waren zeer succesvol! Een historische overwinning en Lokaal Belang is trots om met 4 zetels deel uit te mogen maken van de gemeenteraad.

De missie en visie van Lokaal Belang blijven leidend als meetlat voor de toekomstige besluiten. Daarbij is het verkiezingsprogramma blijvend uitgangspunt voor onze wensen waarbij wij open blijven staan voor nieuwe ontwikkelingen (zie ook voorwoord van het programma). Met 40 enthousiaste, betrokken mensen in ons team blijven wij opkomen voor de lokale belangen in de gehele gemeente Barneveld.

Wij vinden het heel leuk als mensen ons een warm hart toedragen. Iedereen die mee wil werken of mee wil doen, op welke manier dan ook, is van harte welkom!

Hartelijke groet,

Namens Lokaal Belang,
Mijntje Pluimers
Fractievoorzitter

Lokaal Belang TV

Video: Vakantietijd! Waar u ook bent; Lokaal Belang wenst u een hele fijne en gezellige vakantieperiode toe. Bijkomen, uitrusten en opladen. Heeft u ons toch nodig? Klik en we nemen contact met u op.

Laatste nieuws

Schriftelijke vragen vergroening Voorthuizen

23-08-2019


Geacht college, 

De fractie van Lokaal Belang stelt op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, schriftelijke vragen over het proces en inhoud van de vergroening van Voorthuizen. 

Lokaal Belang heeft met zorg en verbazing kennisgenomen van het artikel in de Barneveldse Krant van 22 augustus ‘Tijd dringt voor groenplan Voorthuizen'. Terecht maken Plaatselijk Belang Voorthuizen en Ondernemingsvereniging Voorthuizen zich zorgen over de daadwerkelijke uitvoering van het Groenplan voor een groener Voorthuizen. Een plan waarop Voorthuizen al sinds 2008 (!) wacht; een plan om dit prachtige dorp te vergroenen. Groen, dat bijdraagt aan een prettige, gastvrije uitstraling, bijdraagt aan het welzijn van mensen en goed is in het kader van klimaatbeheersing. Kortom, Lokaal Belang wil dat dit college daadkrachtig investeert in de kwaliteit van de samenleving, zeker in het kader van groen en bomen in het bijzonder. En daarnaast dat het college uitvoer geeft aan dat wat de raad aan dit college opdraagt.    

In november 2018 is de begroting door de gemeenteraad vastgesteld. In deze begroting is expliciet geld (zowel structureel als incidenteel) beschikbaar gesteld voor ‘het vergroenen van de centra’ waarbij Voorthuizen duidelijk werd benoemd. Daar werd ook gesteld dat het programma voor vergroening in het eerste kwartaal van 2019 gereed moet zijn. Helaas was dat niet het geval wat Lokaal Belang ertoe bracht om bij de behandeling van de Kadernota 19 juni dit jaar, een motie te schrijven. Dit om de vergroening van Voorthuizen prioriteit te geven, het programma uiterlijk september 2019 gereed te hebben en de daadwerkelijke uitvoer uiterlijk voor het einde van 2019 te starten. Deze motie, mede ondertekend door Pro98 en BI, is met een meerderheid aangenomen. De ‘stroperigheid’ in het proces en de vertragingen vindt Lokaal Belang zeer ongewenst.  

Al veel langer maakt Lokaal Belang zich zorgen over het ontbreken van een adequaat groenbeleid. Goed groenbeleid is naast goed onderhoud ook lef willen tonen als het gaat om behoud van bestaande groenstructuren,  zoals bomen, en durven te investeren in nieuw groen. Lokaal Belang zal daar in het lopende ‘Bomenplan’ verder inhoud aan geven. 
 

 1. Is het college het met ons eens dat Voorthuizen al veel te lang wacht op vergroening? Zo nee, waarom niet?
 2. Hoe kan het dat het college zegt de uitvoer ‘medio 2020’ te verwachten? Op basis waarvan?
 3. Hoe kan het zijn dat het college nu al zegt dat, 2 maanden na de aangenomen motie, het nog wel een jaar (nu tot ‘medio 2020’) kan duren? Graag een toelichting.
 4. Hoe kan het zijn dat wij als raad door het college niet actief hiervan in kennis zijn gesteld?  
 5. Hoe kan het zijn dat PB-Voorthuizen en de OVV de kennelijk beloofde terugkoppeling niet hebben gehad?  
 6. Op welke wijze wil het college uitvoering geven aan de genoemde en aangenomen motie?
 7. Lokaal Belang heeft dit college een paar keer horen zeggen dat voorstellen integraal moeten worden opgenomen in iets anders. Op deze wijze lopen goede en concrete plannen onnodig vertraging op. Mogen wij ervan uitgaan dat dit college ‘gewoon’ uitvoer geeft aan de motie en de inhoud ervan niet zal onderbrengen in een omvangrijker integraal plan? Zo nee, waarom niet?
 8. Is het college bereid ons z.s.m. en actief te informeren over de stand van zaken in het proces dat kennelijk anders is dan de motie opgedragen heeft?
 9. Is het college bereid alsnog aan te sturen op de start van de vergroening van Voorthuizen uiterlijk eind 2019? Zo nee, waarom niet? Graag een toelichting.


Vriendelijke groeten,
Mijntje Pluimers,  
Fractievoorzitter, raadslid

Lees verder

BK: LB-petitie tegen bomenkap 'honderden keren' ondertekend

14-08-2019


Artikel Barneveldse Krant - Jannes Bijlsma

BARNEVELD
 De petitie die oppositiepartij Lokaal Belang opstelde om aandacht te vragen voor de 'massale' bomenkap in de gemeente Barneveld, is in een maand tijd honderden keren ondertekend. Hoeveel steunbetuigingen de partij tot op heden precies binnenhaalde houdt Lokaal Belang nog voor zich, omdat de petitie onderdeel is van een groter 'bomenplan'.

Lokaal Belang-voorvrouw Mijntje Pluimers is erg te spreken over het aantal reacties dat haar partij kreeg op de petitie, die sinds half juli op de site van de partij is te vinden. ,,Voor ons is dit een bevestiging van dat wat wij al lange tijd vermoedden: dat de Barnevelders die massale bomenkap zat zijn. Ook het overvallen worden door kap stuit hen tegen de borst, zo maken wij uit de reacties op die wij binnenkregen."

Sommige bewoners tonen zich in de (geanonimiseerde) reacties die bij de petitie werden ingestuurd ontstemd over de gang van zaken in Barneveld op dit vlak. ,,Er blijft geen boom meer over in ons o zo mooie dorp", schrijft een bewoner. Een ander laat weten: ,,De gemeente Barneveld is veel te ver gegaan de afgelopen jaren met behoud van groen! Ook het onderhoud en beheer van het openbaar groen is bedroevend slecht." Een derde vindt dat de gemeente een werkgroep opzet die een 'goed gefundeerde visie' op groen en boombehoud maakt. ,,Die heeft de gemeente Putten ook. Nu is het meer een beleid dat afhankelijk is van bepaalde gemeenteambtenaren. Te vaak en te veel bomen en groen worden verwijderd. Graag meer aandacht voor natuurlijke bermen met bloemen. Er is te weinig respect voor de natuur."

SCHADUWPLEKKEN Een wijkplatformlid schrijft een officieel bomenbeleid in Barneveld te willen. ,,Hierbij stellen we voor dat voor noodzakelijke kap er drie nieuwe bomen worden geplant." Er zijn meer Barnevelders die willen dat er, als er dan toch bomen gekapt moeten worden, nieuwe aanplant voor in de plaats komt. ,,Daarin moet meer geïnvesteerd worden. Zeker met het steeds warmer worden van Nederland worden schaduwplekken onontbeerlijk", schrijft iemand.

Met de bomenpetitie hoopt de partij in de toekomst meer waardevolle bomen voor de gemeente Barneveld te behouden, aantonen hoezeer de Barneveldse samenleving hecht aan bestaand groen en de 'mindset' bij het college van burgemeester en wethouders ten aanzien van groenbehoud veranderen. ,,Het gaat erom wat Barneveld voor gemeente wil zijn. Moeten we alles maar volstoppen met woningen? Of besteed je echt aandacht aan het behoud van bestaand groen?" Lokaal Belang ging verschillende keren op de barricaden om te protesteren tegen grootschalige bomenkap zoals in het Oosterbos, aan de Burgemeester Kuntzelaan, de Lunterseweg, Schoonengweg en in de plangebieden voor nieuwbouw aan de Wildzoom en de Wikselaarse Eng.

BUURTWEG Pluimers zegt ook het plan voor een nieuwe woonwijk aan de Buurtweg in Voorthuizen, waar 28 woningen gepland zijn, kritisch te zullen bekijken. ,,Ik heb begrepen dat hier veel bomen voor moeten wijken. Op foto's heb ik prachtige exemplaren gezien die samen een groene long vormen in het gebied dat voorheen een natuurcamping was. Het zou zonde zijn als die in zijn geheel of gedeeltelijk moet verdwijnen." Ontwikkelaar Van Wijnen heeft laten weten dat de meest waardevolle bomen behouden blijven en dat er bomen worden herplant, op basis van een in april opgestelde bomeneffectanalyse. Als de vergunningsprocedure goed wordt doorlopen, kan de schop eind 2020 de grond in.

Over het grotere ‘bomenplan’ dat Lokaal Belang de komende tijd uitrolt, blijft Pluimers geheimzinnig. ,,We gaan in ieder geval langs de dorpen en zullen op diverse manier aandacht vragen voor de zaak."


14-08-2019 https://barneveldsekrant.nl/lokaal/overig/lb-petitie-tegen-bomenkap-honderden-keren-ondertekend-627080

Lees verder

Schriftelijke vervolgvragen drugsafval Garderbroekerweg

18-07-2019


Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vervolgvragen aangaande de vangst van 45.000 liter drugsafval aan de Garderbroekerweg 25-29 in Voorthuizen.

Lokaal Belang staat voor een no-nonsense veiligheidsbeleid waarbij ‘zero-tolerance’ het uitgangspunt is. Onze gemeente moet schoon en veilig zijn. Helaas neemt drugshandel, dus ook het drugsafval, toe. Eveneens zien we een toename van de ondermijning, de vermenging van onder- en bovenwereld. Dit is onacceptabel en slecht voor de veiligheid van de samenleving als geheel. Gelukkig is de gemeente helder en duidelijk, ondermijning is een prioriteit in het integrale veiligheidsbeleid. Daar hoort ook bij dat er wordt ingegaan op actuele ontwikkelingen en het aanpassen van dit beleid waar dat noodzakelijk is.

Wij danken u voor de antwoorden op onze vragen van 2 juli jl. De beantwoording roept echter nieuwe vragen op.

 1. Dat het niet gebruikelijk is de gemeenteraad te informeren over allerhande politie zaken is logisch. Echter, het betreft hier een pand/locatie van de gemeente en een zeer ernstige kwestie.Ook gezien het feit dat 2 partijen schriftelijke vragen hebben gesteld (zowel coalitie als oppositie) geeft aan dat er behoefte blijkt te bestaan over dit soort politiezaken, die direct de gemeente zelf aan gaan, geïnformeerd te willen worden. Dat wij dus als raad niet geïnformeerd zijn blijven wij erg jammer en onwenselijk vinden.
  Ben t u bereid bij, onverhoopt, nieuwe kwesties als deze (of vergelijkbare kwestie qua ernst), de gemeenteraad toch, desnoods niet openbaar, te informeren? Zo nee, waarom niet?
 2. Het verbaast Lokaal Belang dat de locatie door de eerste onderhuurder opnieuw is onderverhuurd aan een tweede onderhuurder. Op deze manier wordt toezicht en handhaving in onze ogen bemoeilijkt.
  a. Had de onderhuurder toestemming om ook weer onder te verhuren?
  b. Zo ja, Is het in het licht van de ontstane situatie en de door u beschreven toename van ondermijning  en drugshandel niet beter deze (mate van) onderverhuur te beperken? Of te wel, maximaal 1 onderverhuring met plicht tot controle van de eerste huurder? Of helemaal geen onderhuur?
  c. Zo nee, op welke wijze gaat het college deze ‘dubbele onderhuur’ (of vaker) voorkomen dan wel aanpakken?
 3. Lokaal Belang is enigszins geschrokken van het moment dat er voor het laatst gecontroleerd is; nl 3 jaar geleden. Op deze manier wordt ondermijning en drugshandel wel makkelijk gemaakt.
  a. Welke frequentie van onaangekondigd bezoek is het college van plan in de toekomst te hanteren?
  (Het antwoord op deze vraag mag ook niet-openbaar gegeven worden.)
  b. Waarop is deze frequentie gebaseerd? Ervaring, onderzoek of anderszins?
  c. Bent u bereid om kennis/ervaring van andere gemeenten met betrekking tot dit onderwerp mee te nemen in de aanpak en mee te nemen in continue ontwikkeling van het Integraal Veiligheidsplan?
 4. Het college geeft in de beantwoording aan dat de huurder ‘alert’ zou zijn de risico’s van druggerelateerde zaken. Is het hier niet beter om, indien dat nog niet aan de orde is, daar concrete afspraken op papier over te maken wat deze ‘alertheid’ moet inhouden (plichten en verantwoordelijkheden) met daarbij ook de rol van de gemeente?
  Graag een toelichting en concrete aanpak.

  Mijntje Pluimers
  Jan Willem van den Born

Lees verder

Bomenplan Lokaal Belang

15-07-2019


Lokaal Belang: ‘Behoud bomen, voorkom kap en investeer in dit groene kapitaal’
Komende maanden uitrol van ‘bomenplan’ 
Doe mee en teken de petitie! 


Groen kapitaal
Lokaal Belang hecht buitengewoon veel waarde aan bomen, ons ‘groene kapitaal’. Heel veel inwoners en toeristen genieten van deze natuurpracht. Het groen heeft tevens een reinigende werking op de lucht die wij inademen en is belangrijk voor een goed ecosysteem en dus ook de biodiversiteit. Naaldbomen halen bovendien veel verontreiniging uit de lucht zoals 15- 20% van het fijnstof en loofbomen verlagen de stikstofconcentratie (zomersmog). Bomen hebben ook een enorme opnamecapaciteit voor CO2 en water. In de huidige klimaatdiscussie natuurlijk zeer relevant.

Bomenkap
Wij maken ons zorgen over deze, soms massale, bomenkap, maar daarnaast ook over het meldingssysteem, wijze van communiceren en het vergunningenbeleid. Vele reacties vanuit de samenleving laten in ieder geval zien hoe zeer ook de samenleving hecht aan groen en bomen. Bijvoorbeeld het massale protest tegen de kap van bomen aan de Stationsweg, maar ook bij de Van Zuijlen van Nieveltlaan en de Kuntzelaan was er veel onvrede vanuit de samenleving. De centrale vraag is nu: worden de bomen in onze gemeente met de huidige werkwijze voldoende beschermd? Lokaal Belang vindt van niet.

Recente ontwikkelingen
Lokaal Belang heeft met regelmaat vragen gesteld over (voorgenomen) bomenkap. Bijvoorbeeld bij de plannen voor het Oosterbos, de Kuntzelaan (Barneveld), Wikselaarse Eng en Schoonengweg (Voorthuizen), en meer recent: de kap aan de Lunterseweg, Wildzoom en in de wijk Veller. Daarnaast vraagt Lokaal Belang ook met regelmaat om aandacht voor vergroening bij projecten zoals bijvoorbeeld de straks achterblijvende locatie van de Flying Bikes in Kootwijkerbroek. Helaas blijkt telkenmale dat het ‘verdienmodel’ meer leidend is dan de investeringen in groen. Het college gaat voorbij aan wat er ‘te verdienen’ valt als er in groen (bomen) geïnvesteerd wordt: zuurstof, CO2 en wateropname, biodiversiteit, uitstraling, voorkomen van hittestress, invloed op welbevinden en gezondheid van mensen en kwaliteit van de omgeving. 

Belofte  
Het college heeft in december 2017 beloofd (en naar aanleiding van de discussie Wikselaarse Eng in juli 2018) om bij renovatiewerkzaamheden, groot onderhoud of wijkontwikkeling een boomeffectrapportage uit te voeren. Helaas is ook gebleken dat het college onvoldoende invulling geeft aan deze belofte (zie bv Wikselaarse Eng en Wildzoom). Dat is bijzonder spijtig aangezien een Bomen Effect Analyse gedaan wordt door een echte bomenspecialist, een ‘European Tree Technician’. Ofwel, iemand met specifieke kennis van zaken. Als voorbeeld het ‘mitigerend effect van bomen’ op de omgeving. Dat wil zeggen dat de capaciteit van bomen om water op te nemen en vast te houden ervoor zorgt dat bomen een onderdeel zijn van waterregulering. Daardoor zijn er minder of kleinere wadi’s nodig en is er in een plangebied meer ruimte voor behoud van bomen. Daarvoor is ‘wil en creativiteit’ nodig.

Antwoorden
In de beantwoording van onze vragen door het college wordt duidelijk zichtbaar dat het college een passieve houding inneemt als het gaat om inzet voor behoud van bomen. “Onze taak is het behandelen en beoordelen van omgevingsvergunningen die aangevraagd worden.” Dat is jammer, temeer omdat men in het coalitieakkoord opschrijft hoe groot het belang is van behoud van bomen. En het college zegt “het ligt daardoor primair op de weg van de gemeenteraad om in de APV en/of ondersteunend beleid invulling te geven aan eventuele beleidswensen op dit vlak.” 

Bomenplan
Lokaal Belang ziet hierin, naast ons bestaande standpunt ten aanzien van het behoud van bomen, een uitnodiging om met een plan te komen om bomen in onze gemeente beter te beschermen. Dit plan behelst onder andere de aanpassing van de APV (bomenverordening) en een petitie voor het behoud van bomen.  De komende maanden zal Lokaal Belang van zich laten horen en daarbij inwoners oproepen mee te doen om bomen in onze gemeente Barneveld beter te beschermen en te investeren in nieuw groen kapitaal.  Want dat is wat onze samenleving verdient!
 
Wilt u ons steunen en helpen in de strijd voor het behoud van en het investeren in bomen? Wij zijn dankbaar met uw gift! 

 

Lees verder

Agenda

 Datum   Wat  Waar  Tijd
24 sep Commissie Bestuur Gemeentehuis19:30u
25 sep Commissie Samenleving Gemeentehuis19:30u
26 sep Commissie Grondgebied Gemeentehuis19:30u
30 sep Commissie zandkwestie Gemeentehuis19:30u
3 okt Raadsvergadering zandkwestie Gemeentehuis19:30u
9 okt Raadsvergadering Gemeentehuis19:30u

 
Voor informatie over al onze activiteiten en nieuwsberichten

zie ons Nieuwsarchief

 

Twitter