Gemeente Barneveld

 Politieke partij

content image

Welkom

Welkom op de website van Lokaal Belang gemeente Barneveld, dé no-nonsense partij voor een sterke zorgzame en groene gemeente Barneveld met een schoon en veilig leefmilieu.

Lokaal Belang is een in 2016 opgerichte nieuwe politieke partij in de gemeente Barneveld. 
De gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 waren zeer succesvol! Een historische overwinning en Lokaal Belang is trots om met 4 zetels deel uit te mogen maken van de gemeenteraad.

De missie en visie van Lokaal Belang blijven leidend als meetlat voor de toekomstige besluiten. Daarbij is het verkiezingsprogramma blijvend uitgangspunt voor onze wensen waarbij wij open blijven staan voor nieuwe ontwikkelingen (zie ook voorwoord van het programma). Met bijna 50 enthousiaste, betrokken mensen in ons team blijven wij opkomen voor de lokale belangen in de gehele gemeente Barneveld.

Wij vinden het heel leuk als mensen ons een warm hart toedragen. Iedereen die mee wil werken of mee wil doen, op welke manier dan ook, is van harte welkom!

Hartelijke groet,

Namens Lokaal Belang,
Mijntje Pluimers
Fractievoorzitter

Lokaal Belang Video's

Video 22 januari: Het Schaffelaartheater is van ons allemaal! Maar, de SGP wil o.a. de naam Schaffelaartheater afschaffen en de subsidie verlagen. Dat betekent het einde. Dat mag niet gebeuren! Stem 16 maart op Lokaal Belang; stem voor cultuur en behoud van het Schaffelaartheater.

De voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen zijn in volle gang. We hopen met het hele team er een geweldige campagne van te maken. En, de grootste partij te worden. Meedenken, meedoen? Meld u aan via www.lokaal-belang.com/doe-mee

Laatste nieuws

Lokaal Belang presenteert met trots de kieslijst GR 2022

26-01-2022


Top 10: Stabiel, ervaren, nieuw talent en helft man-vrouw

Vol trots presenteert Lokaal Belang haar kieslijst met 50 kandidaten. Lokaal Belang groeide en bloeide de afgelopen jaren. En daar zijn wij trots op. Van al die Lokale Belangers hebben de leden maar liefst 50 kandidaten geselecteerd voor de kieslijst. De leden stelden deze onlangs per acclamatie vast. Een lijst die zich kenmerkt door stabiliteit, continuïteit en plaats voor nieuw talent. Lokaal Belang gaat met deze kieslijst vol optimisme de gemeenteraadsverkiezingen in. Lokaal Belang is verder trots op goede verhouding man-vrouw; in de top 10 zelfs 50-50%.
 

 1. Al eerder werd de lijsttrekker, huidig fractievoorzitter Mijntje Pluimers gekozen. Zij heeft zich de afgelopen jaren met verve ingezet voor een eerlijke, transparante politiek waarbij echt geluisterd wordt naar inwoners. Daarnaast heeft zij zich o.a. ingezet voor het voorkomen van de plaatsing van windmolens, behoud van groen en bomen en de aanpak van drugsoverlast.
   
 2. Met Jan Willem van den Born, ondernemer, raadslid met veel ervaring. Hij heeft zich met succes ingezet voor meer goedkopere woningen in onze gemeente, een goed ondernemersklimaat en schone lucht voor de samenleving.
   
 3. Raadslid, tevens campagneleider Gert Hein Kevelam uit Garderen; hij heeft zich inzet voor leefbaarheid in de kleinere dorpen zoals een verbod op doorgaand vrachtverkeer in Garderen. Daarnaast zet hij zich in voor behoedzaam en verstandig financieel beleid.
   
 4. Met raadslid Marleen Blankenburgh heeft Lokaal Belang ervaring, kennis en kunde in huis op het gebied van verkeer, goede en veilige wegen. Zij heeft zich bijvoorbeeld vol overgave ingezet voor een veiligere Kuntzelaan, Mercuriusweg en veiligheid rondom scholen.  
   
 5. Voorthuizenaar, huidig raadscommissielid Sjoerd van Amerongen heeft zich ingezet voor de belangen van dorpen en een goede communicatie met Plaatselijk Belangen en Wijkplatforms. Ook zet hij zich in voor biodiversiteit, natuur en dierenwelzijn.
   
 6. Nieuw talent met Mona Tamaëla, een zeer betrokken inwoner en actief binnen de Oranjestichting, Theater op het zand en de Ballonfiësta. Zij wil zich vol overgave inzetten voor cultuur, de leefbaarheid van en sociale samenhang in de dorpen zoals door evenementen.
   
 7. Jong talent heeft een plek; Stefan Velt (28) uit Barneveld, betrokken Barnevelder,
  op 7. In het dagelijks leven is hij werkzaam binnen het HRM en heeft veel oog en aandacht voor het welzijn van en zorg voor mensen en goede dienstverlening, zeker voor hen die deze zorg en aandacht nodig hebben. Daarnaast wil hij een fijn woon- en leefklimaat voor iedereen.
   
 8. Nadeche van Veen (31) een zeer actieve en betrokken ‘Terbroekse’, is ook een nieuw jong talent van Lokaal Belang. Geschoold als juridisch medewerker en psycholoog met specialisme onderwijs en ontwikkeling bij jongeren, waar zij zich met hart en ziel voor wil inzetten.
   
 9. Nog meer nieuw talent is nieuwkomer Ingrid Lether, biologe uit Voorthuizen. Zij heeft hart voor natuur en dieren en heeft zich heel actief ingezet op het gebied van milieu en duurzaamheid, ook als lid van het burgerforum van de RES.
   
 10. Op 10 raadscommissielid Maurice Marsman die zich heeft ingezet voor ruimte en groei van sportverenigingen en cultuur. Ook gezonde overheidsfinanciën hebben zijn aandacht zoals het beperken van lokale belastingen.


Verderop in de lijst Robin Kinsbergen uit Voorthuizen die zich sterk maakt voor de horeca en evenementen, Randy Wilbrink, landbouwdeskundige die zich inzet voor een gezonde leefomgeving zonder windmolens, Herna van Dronkelaar en Ivonne Koster; zeer betrokken bij groen in de gemeente. Rene Oosterom, uit Veller, Barneveld, met grote betrokkenheid bij veiligheid en verkeer, maakt ook onderdeel uit van de lijst. En verder, Lokaal Belangers van het eerste uur, Terbroekers Erik van den Born en Harry Buitink, hart voor kleine dorpen, hun inwoners en activiteiten die de sociale samenhang versterken. En zo vele anderen!

Lijstrekker Mijntje Pluimers: “Wat een top team heeft Lokaal Belang! Dit is het lokale belang, het belang van de samenleving. Wij gaan positief en met volle kracht en energie weer 4 jaar voor die samenleving aan de slag!”

 

Foto: Pauw Media
Vormgeving: J. van Beusekom

 

Lees verder

Standpunt Lokaal Belang: Behoud het Schaffelaartheater

24-01-2022


Alles van waarde is weerloos
Afgelopen week verscheen het verkiezingsprogramma van SGP. Daarin lazen wij het volgende:

 • Het theater moet zelf het hoofd boven water houden.
 • Geen steun voor theaterprogramma’s en activiteiten op zondag.
 • De naam Schaffelaartheater moet vervangen worden door een naam die de lading beter dekt.
 • Omwonenden moeten een belangrijke stem krijgen in het doorgaan van evenementen.

Lokaal Belang is een politieke partij gedreven door de waarden betrokkenheid, kwaliteit en kansen. Wij zijn niet verbonden aan een religie of ideologie. Toch zijn vele Lokale Belangers als privé persoon lid van bijvoorbeeld een kerkelijke gemeenschap. Hiermee willen wij maar zeggen dat wij het brede spectrum van de Barneveldse samenleving in onze partij verenigd zien. In onze idealen zien wij een gemeente voor ons die er is voor al haar inwoners. Het is dus geen ‘meeste stemmen gelden’ maar meer ‘voor ieder wat wils’.
Wij wonen op de Veluwe in een gemeente met een christelijke identiteit. Dat is goed, daar zijn we blij mee. Maar dat is niet het enige wat onze gemeente is. SGP komt aan de wortels van ons theater en evenementen. Hier past het, wat Lokaal Belang betreft, niet om het aanbod te verschralen en de voorzichtig weer uit hun schulp komende evenementenorganisaties de nek om te draaien. Hier moeten wij pal staan en duidelijk zeggen: dit gaan we niet doen beste SGP.

Mijntje Pluimers, lijsttrekker en fractievoorzitter:
“Het Schaffelaartheater heeft een bijzondere plek in de samenleving van de gemeente Barneveld. Het theater is het culturele hart van de gemeente Barneveld, gedragen door o.a. vele vrijwilligers die cultuur en het theater een warm hart toedragen. De discussie over het Schaffelaartheater kent een lange en intensieve geschiedenis. Er is een besluit genomen over de bestuursvorm, de rol van de gemeente en de daarbij behorende subsidie. Het Schaffelaartheater verdiende rust en duidelijkheid en heeft dat toen ook gekregen.

Dat de SGP kennelijk de coronacrisis en de aankomende verkiezingen gebruikt om de positie van het Schaffelaartheater opnieuw ter discussie te stellen, is in de ogen van Lokaal Belang onbegrijpelijk. Dit is een klap in het gezicht van al die mensen die zich de afgelopen jaren met hart en ziel voor dit Schaffelaartheater hebben ingezet en van al die mensen die van het theater genieten en hebben genoten. Wij zouden graag zien dat de SGP het Schaffelaartheater zou respecteren en accepteren. En dat het Schaffelaartheater met al haar medewerkers en vrijwilligers zonder onzekerheid mag blijven bestaan en kan functioneren, zodat velen van cultuur kunnen genieten. Dat alles is van grote waarde en dat koesteren wij.”


Lokaal Belang heeft over deze kwestie een filmpje gemaakt. Zie hieronder.


 

Lees verder

Lokaal Belang start campagne 2022 in Stroe en Kootwijkerbroek

20-01-2022

LB start campagne 2022 in Stroe en Kootwijkerbroek
Lokaal Belang start de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart a.s. met een flyeractie in Stroe en Kootwijkerbroek.
Gert Hein Kevelam, campagneleider van Lokaal Belang: “Lokaal Belang heeft de afgelopen 4 jaar niet stilgezeten en is niet het soort partij dat plotseling, vlak voor de verkiezingen, opeens actief gaat worden met het uitdelen van spiegeltjes en kraaltjes. Wij hebben de afgelopen jaren hard gewerkt en aan de weg getimmerd met activiteiten op straat, het uitdelen van flyers door ons team, investeringen in de samenleving zoals bomen, eenzame ouderen en waardevolle organisaties zoals de Wereldwinkel. En daarnaast laten wij, iedere week weer opnieuw, op sociale media van ons horen wat onze inzet is geweest, waar wij voor staan en vragen wij aandacht voor belangrijke thema’s.

Daarom vinden wij het belangrijk om de campagne 2022 te starten met een politiek actueel thema wat er echt toe doet. In dit geval vragen wij aandacht voor de komst van een railterminal op de Harselaar, Barneveld, waar wij ons grote zorgen over maken. Een railterminal in Barneveld zorgt namelijk voor vele tienduizenden extra vrachtwagenbewegingen in onze gemeente. Dan is de groei en de overslag nog niet meegerekend. Dit zorgt voor enorme druk op onze toch al overvolle wegen.

Daarnaast vreest Lokaal Belang veel sluiperkeer via Stroe en Kootwijkerbroek indien er file staat op de A1 tussen Stroe en Knooppunt Hoevelaken, wat nog weleens het geval is. Dit sluipverkeer zal via N800 Stroe-Kootwijkerbroek-Harselaar gaan kiezen voor de route Wolweg, Kootwijkerbroekerweg, Veluweweg en Wesselseweg naar de railterminal op de Harselaar.

Lokaal Belang staat voor een goed ondernemersklimaat. Echter, de economie van onze gemeente is al goed en sterk en kan prima zonder een railterminal die meer nadelen dan voordelen gaat opleveren. Overvolle wegen zijn slecht voor de verkeersveiligheid en bereikbaarheid van onze inwoners en ondernemers. Nog meer vrachtwagens betekent overigens ook nog meer fijnstof en stikstof in de lucht die al niet al te best is. Kortom, een belangrijk thema waar Lokaal Belang de aandacht voor vraagt.

Dat gaan wij de komende tijd ook doen in álle andere dorpen met diverse thema’s die er in het dagelijks leven van mensen toe doen. Daarvoor zitten wij in de raad; opkomen voor hun belang. En, zoals iedereen dat van Lokaal Belang gewend is, gaan wij serieus om met deze belangrijke thema’s die spelen en van grote invloed zijn op de leefbaarheid van onze inwoners. Zo hebben wij ons onlangs als enige partij in de gemeenteraad ingezet voor het behoud van het Pastoriebos in Voorthuizen en zien wij dat er geen draagvlak is voor de komst van mega-windmolens op Harselaar, vlakbij Zeumeren. Daarnaast is behoud van groen ontzettend belangrijk en willen wij via een lokaal referendum onze inwoners echt een stem geven.

Wij hebben er zin in! Lokaal Belang beschikt over een groot team en dat is fijn. Vele handen maken de komende weken licht werk. De flyers zullen binnenkort in alle brievenbussen van Stroe en Kootwijkerbroek vallen. Binnenkort presenteert Lokaal Belang haar kieslijst en het verkiezingsprogramma waarin wij op een aantal van deze thema’s volop zullen ingaan. Er valt dit jaar namelijk wat te kiezen in de gemeente Barneveld! Uw belang, Lokaal Belang.”

20 januari 2022

Lees verder

Schriftelijke vragen LB inzake fietspaaltjes Veller

20-01-2022

Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande ongewenst autoverkeer en daardoor onveiligheid op het fietspad in Veller als gevolg van het neerklappen van de fietspaaltjes.

Lokaal Belang heeft kennisgenomen van klachten van meerdere bewoners van de wijk Veller, met name van omwonenden rond de fietsoversteek ter hoogte van de Vellerselaan. Sinds een aantal weken zijn de fietspaaltjes op deze plek niet meer in gebruik, maar neergeklapt, met als reden dat er dan makkelijker gestrooid kan worden. Het fietspad waar deze paaltjes zich op bevinden, is een veelgebruikte route, een hoofdfietsroute voor o.a. scholieren. Dat dit fietspad en specifiek de locatie kruising met de Vellerselaan, meegenomen wordt in de strooiroute is dan ook zeer begrijpelijk en toe te juichen; daar is ook geen discussie over. Echter, deze paaltjes staan er in principe niet voor niets. Blijkbaar is de verleiding groot om, zodra er geen paaltjes staan, een stukje fietspad te pakken en zo de weg af te snijden richting de Vellerselaan. Er zijn meldingen van auto’s, bestelbusjes en er is zelfs een vrachtwagen gesignaleerd op het deel van het fietspad bij de Dorkinglaan. Deze klachten werden bij navraag bevestigd door de coördinator van Buurtpreventie Veilig Veller. Inwoners ervaren dit als heel onveilig.

Het gebruik van het fietspad als (auto)rijbaan is een bekend fenomeen in Veller en inherent aan de wijkindeling. Om dit ongewenste gedrag tegen te gaan zijn op diverse strategische plekken fietspaaltjes geplaatst en deze zijn op dit moment gewoon in gebruik; deze paaltjes worden dus niet verwijderd tijdens de wintermaanden. Waarom gebeurt dit dan wel bij de oversteek Vellerselaan? Juist op een plek waar al zoveel over te doen is geweest en een herinrichting nodig was t.b.v. de verkeersveiligheid. Auto’s op het fietspad maken het onoverzichtelijker en dat ook nog eens tijdens de donkerste maanden van het jaar. De veiligheid van fietsers, maar ook van spelende kinderen, is nu dus weer in het geding. Het mag natuurlijk niet zo zijn dat een maatregel die er is om veiligheid te vergroten (tegengaan gladheid) er vervolgens toe leidt dat op hetzelfde moment onveiligheid juist toeneemt.

Wij stellen de volgende vragen:

 1. Is het college op de hoogte van het feit dat er klachten zijn van bewoners uit Veller m.b.t. misbruik van de situatie nu de fietspaaltjes neergeklapt zijn?
 2. Het betreft nieuwe stalen paaltjes, die met een sleutel neer- en opgeklapt kunnen worden. Wat is de reden dat voor deze paaltjes is gekozen en niet voor paaltjes die (alleen) overrijdbaar zijn door hulp- en strooidiensten, zoals eerder voor de herinrichting van de oversteek Vellerselaan het geval was?
 3. Wat is het beleid van de gemeente Barneveld m.b.t. fietspaaltjes tijdens de strooiperiode en hoe wordt de lengte van deze periode bepaald?
 4. Is er op deze locatie een alternatieve, creatieve manier van strooien mogelijk waarbij de paaltjes ‘gewoon’ kunnen blijven staan? Want dat zou toch de meest ideale oplossing zijn. Het is bovendien de enige locatie in Veller waar dit nu speelt. Dan moet maatwerk toch mogelijk zijn. Graag een toelichting.
 5. Zo niet, is het college dan bereid in overleg met Buurtpreventie Veilig Veller, het wijkplatform en de wijkagent te zoeken naar een acceptabele oplossing? Bijv. zeer tijdelijk (alleen tijdens vorst en/of verwachting van vorst) de paaltjes neerlaten, inzet op bewustwording, handhaving of een combinatie.
 6. Wanneer worden beide paaltjes in Veller naar verwachting weer opgeklapt? Is het college bereid voorrang te geven aan de uitvoering hiervan?


Lokaal Belang vindt het belangrijk dat er iets wordt gedaan met de meldingen van deze inwoners. Wij willen hierbij benadrukken, dat dit een jaarlijks terugkerend probleem dreigt te worden wat wij erg graag willen voorkomen. Wij willen verkeersveiligheid voor onze inwoners.

Vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang,
Marleen Blankenburgh

Lees verder

Agenda

 Datum  Wat Waar Tijd
 25 jan   Commissie Bestuur  Raadzaal 19.30u
  26 jan    Commissie Samenleving  Raadzaal19.30u
27 jan  Commissie Grondgebied  Raadzaal19.30u
  9 feb  Gemeenteraad  Raadzaal19.30u

 
Voor informatie over al onze activiteiten en nieuwsberichten

zie ons Nieuwsarchief

 

Twitter