Gemeente Barneveld

 Politieke partij

content image

Garderen

Garderen is een prachtig dorp. Dat weten veel mensen in Nederland en ook daarbuiten. Daarom is er veel toerisme in Garderen, en dat is goed. Dat is geweldig voor de lokale economie en zorgt voor een ruim voorzieningenniveau voor inwoners en toeristen. Toerisme heb je in vele soorten en maten. Garderen leent zich, met zijn unieke uitstraling en prachtige omgeving, voor toerisme in het hogere segment. Daarom moet er bij alle veranderingen in de openbare ruimte gedacht worden hoe dit overkomt op de vele gasten en of het bijdraagt aan de smaakvolle uitstraling van het dorp. Een nieuw voetpad, andere verlichting, nieuwe bestrating, altijd moet er gekozen worden voor mooi en duurzaam. Naast het mooie van Garderen moet het dorp vooral ook levendig en leefbaar blijven. Dit lukt alleen als er steeds weer mogelijkheden zijn voor jonge mensen om zich te vestigen in het dorp.

content image

Wensen en standpunten Garderen:

 • Verbod op doorgaand vrachtverkeer door Garderen op de Hogesteeg vanaf de rotonde bij Restaurant Zondag tot aan de inrit van Hotel Groot Heideborgh. Dit in het kader van de jarenlange bestaande vele vrachtverkeer wat negatieve gevolgen heeft voor de leefbaarheid en verkeersveiligheid.
 • Verbetering verkeersveiligheid en doorstroming rondom de Putbrink.
 • Proactieve inzet en realisering snel internet.
 • Aandacht voor parkeerproblematiek in het centrum, inzet voor een oplossing, vooral gedurende de zomerperiode, meer aandacht door handhaving.
 • Nadrukkelijke inzet en realisering verbetering aanrijdtijden ambulance zowel op regionaal niveau (VGGM, samenwerking met Ermelo en Harskamp) als lokaal door middel van mogelijke dependances voor hulpdiensten.
 • Monitoring en regie op recreatiezonering en inzet op belang van inwoners en ondernemers.
 • Aandacht voor sluipverkeer Mazenhofstraat, wellicht door verkeersremmende maatregelen in te zetten.
 • Gerichte promotie toerisme op Garderen en niet algemene promotie gericht op de hele gemeente.
 • Verdere ontwikkeling van bibliotheekfunctie in De Wardborg.
 • Renovatie of overdracht van het gebouw De Westeneng aan de sportvereniging Voetbalvereniging de Veluwse Boys en (financiële) hulp bij de verduurzaming van het pand.
 • Inzet voorkomen lage vliegroutes.

Diverse inzet van Lokaal Belang m.b.t. Garderen 2018-2022

2018 Oproep oplossing doorgaand vrachtverkeer Garderen hier 
2018
Oproep realisering bibliotheekfunctie hier
2018
Vragen over communicatie Beeldentuin hier
2019
Tellingen vrachtwagens Garderen hier
2019
Aanbieding tellingen, analyse en verzoek aan Provincie hier
2020
Inzet De Wardborg vangnetregeling hier
2020
Indringend Verzoek oplossing doorgaand vrachtverkeer Garderen hier
2020
Vragen gefasseerde wonmingbouw Garderen hier
2021 Realisering glasvezel hier
2021 Indringend verzoek realisering oplossing doorgaand vrachtverkeer Garderen hier
2022 
Verzoek openhouden consultatiebureau Garderen hier
 

Video: Leefbaarheid en veiligheid in Garderen. Al jaren op rij zet Lokaal Belang zich in voor een vrachtwagenverbod voor doorgaand vrachtverkeer op Hogesteeg. Oproep in 2018, tot 2x toe hele dag vrachtwagens geteld (2019): Per 1,5 minuut een vrachtwagen door dit mooie dorp. Vervolgens tellingen, analyse en verzoek aanboden aan Provincie en daarna college. Maar er gebeurde vrij weinig. In 2020 en 2021 heeft LB in commissievergaderingen nadrukkelijk verzocht op oplossing; want die is er. Nu, 2022, moeten we helaas constateren dat ondanks toezeggingen er te weinig gebeurd is. Garderen wacht nog steeds; dat kan echt niet meer. Lokaal Belang houdt vol! Garderen moet snel geholpen worden!

Opening Bibliotheek Garderen in de Wardborg oktober 2020

Garderen vrachtwagenluw

Recreatie in Garderen

In gesprek over toekomst Garderen; met Gert Hein Kevelam

Het Lokaal Belang-rijke thema van...
Gert Hein Kevelam over g
efaseerd bouwen

content image
content image
content image