Gemeente Barneveld

 Politieke partij

Doneren/sponsoring
 

Lokaal Belang kan uw bijdrage goed gebruiken om actief te blijven op tal van zaken in onze gemeente; in het belang van onze samenleving; in het belang van ons allemaal! Lokaal Belang heeft vorig jaar een grote duurzaamheidscampagne gehouden. Dit jaar is het bomenplan gestart. Ook op andere terreinen zijn wij zeer actief, bijvoorbeeld veiligheid, verkeer en kwaliteit in al onze 10 kernen!

Wilt u Lokaal Belang daarbij financieel steunen?
Hieronder treft u het donatieformulier aan. Na invullen wordt u naar de betalingspagina geleid. Bij voorbaat hartelijk dank!

U kunt uw bijdrage ook rechtstreeks overmaken aan:

Vereniging Lokaal Belang
Bankrekening: NL41INGB0007399606
Barneveld
KvK: 67457177