Gemeente Barneveld

 Politieke partij

content image

Barneveld

Niet alleen bekend door Jan van Schaffelaar en de eieren, maar ook door de unieke ligging in Nederland en de handelsgeest van haar inwoners en bedrijven. Barneveld is een welvarend dorp. Barneveld Centrum heeft ruim 150 winkels en biedt voor iedereen wat wils. Van grote merken met bekende namen tot plaatselijke winkels met een verrassend aanbod. Barneveld heeft ook haar eigen dagblad, de Barneveldse Krant. Uniek in Nederland. Daarnaast hebben wij een prachtig ‘Kasteel de Schaffelaar’ gelegen aan de rand van het evenzeer waardevolle Schaffelaarse bos. Kortom, een dorp om trots op te zijn en waar het goed leven, wonen en werken is. 

content image

Wensen en standpunten Barneveld:

 • Geen railterminal die vele tienduizenden (exclusief overslag en groei) vrachtwagenbewegingen per jaar door de gemeente oplevert om zo een verkeersinfarct en slechte bereikbaarheid te voorkomen en forse toename van fijnstof tegen te gaan.
 • Géén windmolens bij Zeumeren/Harselaar en ook geen éxtra windmolens als meerderheid van de raad toch de al 3 geplande windmolens doorzet.
 • Burgemeester Kuntzelaan: de oversteekplaats ter hoogte van de Nieuwstraat is berucht en staat hoog in de lijst met onveilige verkeerssituaties in Barneveld. Lokaal Belang wil verbetering, bijvoorbeeld door plaatsing van verkeerslichten en tenminste een test daarmee.
 • Vergroenen centrum door (grote) bomen, boomspiegels en geveltuinen.
 • Behoud van groen en natuur en investeren in nieuw groen; ook in oudere woonwijken. Daarom ook geen helicopterhaven naast Schaffelaarsebos en woonwijken Norschoten, De Vaarst en Vliegersveld.
 • Inzet op onderhandelingen en verhuizing van Rijnvallei.
 • Intercity stop Amersfoort-Apeldoorn op station Barneveld-Noord.
 • Inzet kwartierdienst Valleilijn Barneveld-Ede.
 • Herinrichting Mr. Troelstralaan met vrijliggende fietspaden en veilige afscheiding door middel van bijvoorbeeld een heg tussen de speelplaats (Wethouder Rebellaan-Mr. Troesltralaan) en de weg.
 • Inzet op schonere lucht in bestaande en nieuwe woonwijken zoals de woonwijk Bloemdal. Het gaat hierbij onder andere om fijnstof en geurnormen.
 • Snelle realisatie Oostelijke rondweg met daarbij een zorgvuldige trajectkeuze oostelijke rondweg met profijt voor eigen inwoners en ondernemers.
 • Inzet op goed en rechtmatig gebruik van de milieustraat.
 • Behoud Schaffelaartheater en ontwikkeling cultuurplein 1.
 • Mogelijkheid voor Openbaar Voortgezet Onderwijs.
 • Inzet voor realisering streekziekenhuis Barneveld.
 • Bescherming waardevolle functie winkelcentrum door geen perifere detailhandel toe te staan.
 • Indien nodig investeren in ondersteuning horecapleinen en uitgaan.
 • Structurele huisvesting/locatietoewijzing Barneveldse Dam- en Schaakvereniging, Petanque en Quadclub De Veluwse Zandhappers.
 • Gratis en goed toegankelijk openbaar toilet in winkelgebied.
 • Actieve rol voor inwoners bij planontwikkeling wonen.
 • Spoedige realisering oplossing A1-A30 en goede bereikbaarheid.
 • Behoud buslijn 110 Barneveld-Scherpenzeel.
 • Behoud redelijke parkeertarieven en geen verdere stijgingen.
 • Volledige aanleg van de Burgemeester van Diepeningenlaan voor ontsluiting Eilanden-Oost naar de Burgt en vv.
 • Aandacht voor en verbetering van de verkeersveiligheid op schoolroutes zoals bijvoorbeeld op de Burgemeester Labreelaan rondom de Burgtscholen (aanpak fietsoversteek).
 • Herinrichten van oversteekplaats Achterveldseweg-Plantagelaan. De doorstroming en de veiligheid van alle verkeerdeelnemers staan onder druk.
 • Verbeteren van de veiligheid op het kruispunt Kallenbroekerweg-Oldenbarnevelderweg.
 • Centrumring: bij uitwerking van de plannen voor afwaardering naar een 30 km zone moet er in het bijzonder aandacht besteed worden aan het zo veilig mogelijk inrichten van de fietsoversteekplaatsen. Lokaal Belang wil geen herhaling van de problemen op de Burg. Kuntzelaan.
 • Overzichtelijker en veiliger maken van het fietsverkeer op de Kapteijnstraat.
 • Aandacht voor probleem met spookfietsers op de Stationsweg (via scholen, meer handhaving).
 • Mogelijkheid voor Atletiek-Skeelerbaan.
 • Groene herinrichting Oldenbarneveldplein.
 • Opwaardering en vergroenen Kampstraat.

Video: Na jaren van 'praten, praten, praten' wordt het hoog tijd dat het écht veiliger wordt! Lokaal Belang zet zich al 4 jaar in voor verkeerslichten op de Kuntzelaan

content image
content image
content image