Gemeente Barneveld

 Politieke partij

Petitie bomenkap

Verbaast u zich ook zo over het gemak waarmee in onze gemeente regelmatig prachtige bomen worden gekapt? Lokaal Belang wel en dat is de reden dat wij telkens weer in actie komen daar waar het gaat om onnodige en massale bomenkap. Om onnodige bomenkap te voorkomen zijn wij een petitie gestart om het college duidelijk te maken dat het tijd wordt om hiermee te stoppen en juist te investeren in het 'groene kapitaal'. Wij doen hierbij een beroep op u en hopen dat u deze petitie wilt ondertekenen. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw steun.

content image

Petitie: 'Behoud bomen, voorkom kap en investeer in groen kapitaal'

Wij willen dat het behoud van bomen #GroenKapitaal uitgangspunt is. Dat erkend wordt dat bomen goed zijn voor:

 • productie van zuurstof (de ‘groene long’)
 • CO2 - en wateropname
 • verlaging van fijnstof en stikstof
 • biodiversiteit
 • de uitstraling en kwaliteit van de omgeving
 • het voorkomen van hittestress
 • het behoeden van de bodem voor erosie, bijvoorbeeld grondverschuivingen;
 • het welbevinden en gezondheid van mensen

en dus een zeer waardevolle bijdrage leveren aan het klimaat, de omgeving, mens en dier.

Wij, inwoners van de gemeente Barneveld
(Barneveld, Voorthuizen, Stroe, Garderen, Terschuur, Zwartebroek, Kootwijkerbroek, Kootwijk, De Glind, De Harselaar),

Constateren dat:

 • er met regelmaat (massale) bomenkap in onze mooie gemeente plaatsvindt;
 • te weinig pogingen ondernomen worden om bomen te behouden;
 • verdienen aan bouwplannen, het ‘verdienmodel’ (los van de reële wens om ‘uit te komen’) bovenmatig voorrang krijgt ten opzichte van behoud van bestaande bomen;
 • de beloofde ’Bomen Effect Analyse’ (BEA) door een bomenspecialist om gefundeerd te onderzoeken of bomen behouden kunnen worden bij bouwplannen, te vaak niet gedaan wordt;
 • het aandeel ‘groen’ in onze gemeente en in heel Nederland afneemt, wat een slechte zaak is;​

En verzoeken de gemeente en de gemeenteraad om:

 • veel beter en veel meer in te zetten op behoud van bomen;
 • bomen te zien als ‘verdienmodel’ voor het klimaat, omgeving, mens en dier;
 • creatief te willen denken en zich actief in te spannen om bomen te behouden door daarvoor alle mogelijkheden aan te grijpen
  (b.v. toepassing BEA t.b.v. behoud, bomen verplaatsen, bomen overnemen via de bomenmakelaar);
 • investeren in bomen niet te zien als ‘last’ maar als kans te investeren in de samenleving;
 • alle middelen die er zijn aan te grijpen en aan te passen die nodig zijn om de bomen in onze gemeente beter te beschermen, bijvoorbeeld door het maken van een ‘bomenverordening’.

Ja, ik onderteken de petitie 'Behoud bomen, voorkom kap en investeer in groen kapitaal'