Gemeente Barneveld

 Politieke partij

Gemeenteraadsverkiezingen 2022

content image

Op 16 maart 2022 zijn alweer de gemeenteraadsverkiezingen! Een bijzondere periode. De voorbereidingen zijn alvast begonnen; de campagne is van start gegaan. Het is ook erg belangrijk om op tijd te beginnen, de zaken die geregeld moeten worden zijn erg leuk maar bovenal omvangrijk.

Het woord campagne bestaat eigenlijk niet bij Lokaal Belang;  Als we elke dag ons werk doen volgens onze waarden, visie en gedane beloften, is het elke dag campagne. En zo is het, we doen ons werk met passie en overtuiging en daar gaan wij elke dag mee door.

Deze pagina zal elke keer worden aangevuld met verkiezingsnieuws.
Meedenken, meedoen? Neem een kijkje op de rest van deze site, bekijk de onderstaande filmpjes. Interesse? Maak een afspraak.

content image

Verkiezingsdebatten

Filmpje debatavonden
Lokaal Belang staat voor de gezondheid en het welzijn van onze inwoners. Bovenal staat Lokaal Belang voor een transparant en een eerlijk bestuur. Dat luistert naar haar inwoners en ook daadwerkelijk wat doet met wat inwoners belangrijk vinden. Stem Lokaal Belang.

content image


Lijsttrekker Mijntje Pluimers tijdens het verkiezingsdebat in het Schaffelaartheater in Barneveld
Heeft u de debatten gemist? Terugkijken kan via de volgende link: 
Dorpsdebat Voorthuizen 3 maart: 
https://www.youtube.com/watch?v=oUbPCBN6lXo
Slotdebat Barneveld 10 maart: 
https://www.youtube.com/watch?v=C99lCWiEjvs

Jongerendebat 24 februari: 
Ons nieuwe talent, Stefan Velt, 28 jaar uit Barneveld, over de prioriteiten van Lokaal Belang voor jongeren: 1. woningmarkt 2. evenementen en activiteiten 3. gezonde leefomgeving. Hij ging in debat met andere partijen:  https://www.youtube.com/watch?v=4Ehsb-OkRgk

content image

Campagnedag LB 26 februari

content image

Campagne op straat Voorthuizen

Nieuwsberichten GR2022

Uitnodiging: presentatie en ondertekening Coalitieakkoord SGP - Lokaal Belang - ChristenUnie

18-05-2022

UITNODIGING - 20 mei 2022

Onderwerp
Presentatie coalitieakkoord SGP, Lokaal Belang en ChristenUnie

Wanneer
Vrijdag 20 mei

Tijd
13.30 uur

Waar
Raadszaal, gemeentehuis Barneveld. Raadhuisplein 2, 3771 ER, Barneveld

Aanmelden
Aanmelden voor het bijwonen van de presentatie kan via pers@barneveld.nl.

Toelichting
SGP, Lokaal Belang en ChristenUnie zijn tot een coalitieakkoord gekomen voor de gemeente Barneveld. Op vrijdag 20 mei om 13.30 uur wordt het coalitieakkoord gepresenteerd en ondertekend door Jan Top (SGP), Mijntje Pluimers-Foeken (Lokaal Belang) en Henk Wiesenekker (ChristenUnie).

Naast kandidaat-wethouder Mijntje Pluimers-Foeken, zijn ook de andere kandidaat-wethouders Bennie Wijnne, Hans van Daalen en
Wim Oosterwijk bij de presentatie aanwezig. Met het coalitieakkoord wordt ook de portefeuilleverdeling voor de vier wethouders bekendgemaakt.

Er zijn vrijdag fysieke exemplaren van het coalitieakkoord beschikbaar. Het coalitieakkoord is na de presentatie openbaar en wordt online beschikbaar gesteld via www.barneveld.nl/coalitieakkoord

Lees verder

Persbericht: SGP, Lokaal Belang en ChristenUnie bereiken coalitieakkoord

12-05-2022

De politieke partijen SGP, Lokaal Belang en ChristenUnie zijn verheugd te kunnen meedelen dat zij tot een coalitieakkoord zijn gekomen voor de gemeente Barneveld. De inhoud van het akkoord wordt op vrijdag 20 mei bekendgemaakt.

Informateur Nieuwenhuis presenteerde op 7 april 2022 zijn eindrapport. Hij gaf daarbij aan dat een coalitie van SGP, Lokaal Belang en ChristenUnie het meest kansrijk is voor een nieuw te vormen college. Daarop zijn de genoemde politieke partijen de onderhandelingen gestart.

Laatste details
SGP, Lokaal Belang en ChristenUnie voelen de verantwoordelijkheid het beste te zoeken voor de gemeente in het algemeen, en voor de inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties in het bijzonder. De komende dagen buigen de drie partijen zich over de invulling van de laatste details van het akkoord.

Kandidaat-wethouders
De kandidaat-wethouders voor het nieuwe college zijn de heer Bennie Wijnne (SGP), de heer Wim Oosterwijk (SGP), mevrouw Mijntje Pluimers-Foeken (Lokaal Belang) en de heer Hans van Daalen (ChristenUnie). Bennie Wijnne en Hans van Daalen zijn beiden wethouder in het huidige college. Mijntje Pluimers-Foeken is fractievoorzitter van Lokaal Belang. Wim Oosterwijk is momenteel wethouder in de gemeente Nijkerk.

Bespreking in gemeenteraadsvergadering
SGP, Lokaal Belang en ChristenUnie willen het bereikte coalitieakkoord graag toelichten en bespreken in de gemeenteraadsvergadering van woensdag 1 juni 2022. Dan vindt ook de verkiezing en beëdiging van de vier wethouders plaats. SGP, Lokaal Belang en ChristenUnie kijken uit naar een vruchtbare samenwerking met de gehele gemeenteraad.

Namens de politieke partijen,
Jan Top (SGP)
Mijntje Pluimers-Foeken (Lokaal Belang)
Henk Wiesenekker (ChristenUnie)

 

Bijlage: artikelen uit de Barneveldse Krant 13 mei 2022

Lees verder

Lokaal Belang over bevindingen Informateur coalitie 2022-2026: Verheugd en verantwoordelijk

07-04-2022

“Verheugd en verantwoordelijk’’

Lokaal Belang reageert op bevindingen Informateur voor een nieuwe coalitie 2022-2026
Lokaal Belang heeft kennisgenomen van de bevindingen van de informateur aangaande zijn opdracht:

‘’Welke coalitie biedt perspectief op een vruchtbare samenwerking in het college en de gemeenteraad gedurende de komende bestuursperiode?”

Lokaal Belang is zeer content met de conclusie van de informateur dat een 3-partijencoalitie met de SGP, Lokaal Belang en de ChristenUnie, als meest kansrijk en vruchtbaar wordt beoordeeld. Onderdeel zijn van het dagelijks bestuur van de gemeente Barneveld is naast een eervolle taak ook een grote verantwoordelijkheid. Deze verantwoordelijkheid gaat Lokaal Belang graag aan.

Lokaal Belang heeft de gesprekken met de informateur als zeer waardevol, inhoudelijk en constructief ervaren. Wij hebben daarin alle voor ons belangrijke en relevante punten naar voren kunnen brengen. De gesprekken waren intensief maar bovenal goed. Wij vinden dat de conclusie van de informateur, namelijk een 3-partijencoalitie van SGP-LB-CU, recht doet aan de verkiezingsuitslag en de samenleving, waarbij er een goede balans is binnen zowel het beoogde college als de gemeenteraad.

Lokaal Belang heeft vertrouwen in een constructieve, plezierige en succesvolle samenwerking met de  SGP en de ChristenUnie. Graag gaan wij gezamenlijk de volgende fase in; de formatiefase. Dan zal op inhoud gesproken moeten worden over de nieuwe koers, de bestuurscultuur en een goede toekomst voor onze mooie gemeente.

De samenleving heeft met haar keuze tijdens de verkiezingen duidelijk laten weten een verantwoordelijke rol van Lokaal Belang te verwachten. Wij blijven dankbaar voor het door de samenleving in ons gestelde vertrouwen. Vanuit onze politieke waarden (betrokkenheid, kwaliteit en kansen), onze dagelijkse meetlat voor ons handelen, zullen wij zorgvuldig, dienstbaar en concreet met dit vertrouwen en de aan ons gegeven verantwoordelijkheid omgaan.

 

Lokaal Belang, 7 april 2022

 

Lees verder

Verkiezingsuitslag: LB van 4 naar 7 zetels

23-03-2022

Blij, trots en dankbaar zijn wij, voor de mooie verkiezingsuitslag en het vertrouwen van de kiezer bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart. Lokaal Belang is nu de 2 partij van de gemeente Barneveld, met maar liefst 7 zetels!

Ongelooflijk bedankt voor uw stem! Ook de komende 4 jaren zullen wij ons inzetten voor het lokale belang; úw belang. Daar kunt u op rekenen, daar kunt u op vertrouwen.

Op 23 maart hebben onze 7 raadsleden hun benoeming mogen aannemen en ondertekenen: Mijntje Pluimers, Sjoerd van Amerongen, Gert Hein Kevelam, Mona Tamaela, Jan Willem van den Born, Marleen Blankenburgh en Stefan Velt.  De beëdiging volgt a.s. woensdag, 30 maart, in het Schaffelaartheater.

Lees verder

LB in gesprek met Dr. Claudia Vinke: ´Dierenwelzijn, een zorg van en voor ons allemaal´

14-03-2022


Corona heeft geen positieve invloed gehad op het welzijn van huisdieren. Dat stelt Dr. Claudia Vinke, universitair docent diergedrag en dierenwelzijn aan de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht. Ze beantwoordt in dit artikel vragen van Mijntje Pluimers en dierenarts en voormalig lector diergezondheid en -welzijn Paul Overgaauw, beiden van Lokaal Belang. De partij heeft van dierenwelzijn een belangrijk punt gemaakt in haar verkiezingsprogramma.
 

Heeft u de indruk dat dierenmishandeling/verwaarlozing vaker voorkomt of is het probleem meer zichtbaar geworden door de toenemende aandacht?
,,We hebben meer huisdieren dan voorheen. Deze aantallen zijn in de coronaperiode sterk toegenomen. Helaas heeft dat ook meer probleemsituaties tot gevolg (gehad). Daarnaast speelt natuurlijk dat de problemen door meer aandacht zichtbaarder is geworden (bijvoorbeeld bij dierenwelzijnsorganisaties, politie ej politieke partijen). Aandacht en bewustwording is een belangrijk aspect. Je moet weten dat iets bestaat of gebeurt, voordat je beseft dat het een aandachtspunt is.
 

Wat kunt u zeggen over de relatie tussen dierenmishandeling en huiselijk geweld?
Onderzoek heeft aangetoond dat hier relaties kunnen zijn en dat we er daarom bijzonder alert op moeten zijn. Dus als we bij een dier mishandeling vermoeden, kan dit gepaard gaan met huiselijk geweld en andersom. Huisdieren kunnen ook door het beleven en ervaren van heftige situaties binnenshuis, zoals ruzies met stemverheffing of erger, mentale trauma’s oplopen. Deze gezondheidsproblemen kunnen zelfs de openbare veiligheid aantasten als zo’n dier zich in zijn stress en gevoel van onveiligheid genoodzaakt voelt zich te verdedigen.´´
 

Heeft de coronatijd nog een bijzondere invloed gehad?
Ja, er kwamen veel nieuwe huisdiereigenaren bij (met minder ervaring op het gebied van verzorging en opvoeding). Daarnaast werden door corona ook nog alle hondenscholen gesloten en de trainingen opgeschort. Het logische gevolg: meer gedragsproblemen. Dierenartsen en diergedragstherapeuten hebben het er beslist drukker mee gekregen.

Veel pups en kittens zijn bovendien uit allerlei hoeken en gaten gekomen, waaronder ook via de malafide dierenhandel uit het buitenland en de broodfok. Dit kan resulteren in meer medische problemen en gedragsproblemen. Commerciële fokbedrijven hebben ook geen mogelijkheden (en de wil niet) om jonge dieren goed te socialiseren en voor te bereiden op een gezinsleven in een drukke samenleving. Aangezien voor gedragsontwikkeling de eerste klap een daalder waard is, zijn daardoor heel wat huisdieren slecht gesocialiseerd terechtgekomen bij -overwegend- slecht geïnformeerde en onervaren eigenaren.´´
 

Heeft de gemeente hier een rol in?
Om gedragsproblemen en volle asiels (met lastig herplaatsbare dieren)  te voorkomen, kan preventie goed werken. Eigenaren die een huisdier willen, kunnen zich bijvoorbeeld vooraf laten informeren door een dierenarts om door te nemen wat het betekent om een huisdier te hebben; de kosten en de tijdsinvestering, maar ook het besef  dat je als eigenaar verantwoordelijk bent om de nodige zorg te verlenen en je huisdier veilig te houden voor de rest van de samenleving. Ook kunnen dierenartsen eigenaren met jonge dieren informeren, bijv. bij de eerste enting, hoe je een jong dier goed moet socialiseren en voorbereiden op de toekomst. Gemeenten zouden hierover met zorggevers kunnen overleggen, zoals dierenartsen, maar ook hondenscholen, diergedragstherapeuten en asiels. Dit om in de gemeente een preventief beleid en protocollen op te zetten voor de gezamenlijke zorg voor dierenwelzijn, diergezondheid en veiligheid in de samenleving.
 

Zou een jaarlijks overleg met dierenartsen in de gemeente bijvoorbeeld zinvol zijn om problemen tijdig te signaleren?
De dierenarts fungeert als een spin in het web voor de gezondheids- en welzijnszorg van (landbouw)huisdieren. In die centrale rol kan de dierenarts ook informeren naar de ontwikkeling van het gedrag en/of gedragsproblemen zoals bij een ‘’consultatiebureau’’.
 

Op welke manier kan de gemeente de samenleving actief betrekken? Wat vindt u er bijvoorbeeld van om regelmatig informatie/tips richting burger via de gemeentepagina en sociale media te geven op het gebied van dierenwelzijn? Zou dat een positief effect hebben op de samenleving in de vorm van  minder gevaar op straat en minder dieren in het asiel?

Dit kan zeker een positief effect hebben, Als de gemeente op de website informeert over hondenbelasting, kan die evengoed wijzen op het lokale dierzorgsysteem, aanschaf, dierenarts, hondenschool, opvang, uitlaatservices, trimsalon (voor de nodige vachtzorg), lokale diergedragstherapeut bij gedragsproblemen en over de gemeentelijke interventies als het mis gaat. Zo kan een hond bij verwaarlozing, mishandeling en/of recidiverende en/of ernstige bijtincidenten door de burgemeester in beslag genomen worden.’’


Artikel Barneveldse Krant 12 maart 2022: 
https://www.barneveldsekrant.nl/nieuws/verkiezingen/800422/-dierenwelzijn-een-zorg-van-en-voor-ons-allemaal-

Lees verder

Verkiezingsdebat 10 maart: Verhit ‘theaterdebat’ zet deur op kier

14-03-2022

 

SGP-lijsttrekker Jan Top en directeur Ronald de Wilde van het Schaffelaartheater gaan binnenkort samen  - bij een kop koffie - doorrekenen of het Barneveldse theater zonder subsidie kan voortbestaan of juist niet. Top nodigde De Wilde daartoe uit na een verhit lijsttrekkersdebat over de toekomst van het theater.

Dat debat werd in eerste instantie gevoerd door Top en lijsttrekker Mijntje Pluimers van Lokaal Belang. Zij kruisten de degens over de stelling ‘het gemeentelijke subsidiebedrag voor het Schaffelaartheater moet omlaag’.

EIGEN BENEN Wat Top betreft hoeft het theater niet weg, maar moet het wel helemaal op eigen benen staan. Dus er kan er zoveel mogelijk van die 2,5 ton subsidie af. ,,We zijn altijd al kritisch geweest als het gaat om subsidie voor het Schaffelaartheater. Los daarvan is het voor elke organisatie van belang om op eigen benen te staan. Er komt nu veel op ons af daarom is dit het moment om de subsidie voor het theater tegen het licht te houden en te verlagen.’’ 

Pluimers reageerde dat er niets van het subsidiebedrag af kan en stelde dat theater in het verleden al fors op de subsidie werd gekort. ,,De afgelopen jaren hebben de vrijwilligers en medewerkers van het theater een topprestatie geleverd door met een bescheiden subsidie een geweldig theater neer te zetten. De SGP stelt het bestaansrecht van dit theater opnieuw ter discussie en dat doet heel veel pijn bij heel veel mensen in de samenleving. Er mag niks af en kan alleen wat bij.”

ONACCEPTABEL Aangezet door debatleider Riekelt Pasterkamp gaf Top aan dat het totale subsidiebedrag van 2,5 ton weg zou kunnen. Pluimers fel: ,,Absoluut onacceptabel. Hiermee gaat het theater direct failliet. Het kan niet waar zijn dat het podium dat hier is, waar veel verenigingen een plek krijgen en waar geweldige voorstellingen worden gegeven waarvan vele mensen genieten, ten gronde wordt gericht. Dat is wat de SGP hier voorstelt.’’

Top bestreed dat en ging in op de geschiedenis van het theater. ,,Bij de start in 2009 is gezegd ‘we hebben enkele jaren een aanloopsubsidie nodig en dan kunnen we onszelf bedruipen’. Maar al in 2010 bleek dat dat niet ging lukken. De subsidie is omhooggegaan en het college kwam in 2017 met het voorstel om het uit te besteden (aan Coulissen, red). Toen kreeg het theater inmiddels 4,5 ton subsidie. Maar met het dreigement van de uitbesteding, kon het plotseling wel met 2,5 ton. Met een goede bedrijfsvoering en het verder exploiteren van dit gebouw met commerciële activiteiten, moet het mogelijk zijn kostenneutraal te zijn.’’

Pluimers noemde dat feitelijk onjuist. ,,Het kan niet zo zijn dat als er meer amateurverenigingen zouden komen, de subsidie omlaag kan. Juist de commerciële verhuringen zorgen ervoor dat het theater overeind blijft.’’ Ook stelde ze dat er altijd een bijdrage is geweest van de gemeente. ,,En zo hoort het ook. We betalen voor scholen, we betalen voor wegen en we betalen ook voor cultuur, dat is een voorziening voor de geest en die vinden wij ontzettend belangrijk.’’ Top direct: ,,Daar denken wij anders over.’’ 

STEMPEL Inspreker Arjen Korevaar (Pro ‘98) speelde tijdens een interruptie de bal terug naar Pluimers. Hij noemde haar één van de architecten van het huidige subsidiebedrag. ,,In de tijd van mevrouw  Pluimers als VVD’er is de hele formule van het Schaffelaartheater teruggebracht naar 2,5 ton subsidie. En dat was een minimaal bedrag. Er wordt door het Schaffelaartheater een absolute topprestatie geleverd, maar het is een schande dat we het zover hebben laten komen. Dat had echt niet zo gehoeven.’’ Hij verwonderde zich daarom over het huidige standpunt van Pluimers. ,,Is de stempel op uw hoofd veranderd van kleur?’’

De Lokaal Belang-lijsttrekker antwoordde dat ze zich altijd met hart en ziel voor het theater heeft ingezet. ,,Het voorstel waar de heer Korevaar het over heeft, was een kans voor het theater. Die kans heeft het theater gegrepen. Er is een goed plan neergezet en zo is het theater behouden gebleven. En’’, gaf Pluimers scherp aan, ,,dáár heeft Pro’98 destijds tegen gestemd.’’

OPROEP Nadat het debat over het Schaffelaartheater was afgelopen, kreeg het publiek de gelegenheid vragen te stellen. Een van de vragenstellers was theaterdirecteur Ronald de Wilde. Eigenlijk had hij zich voorgenomen zich afzijdig te houden. ,,Maar ik reageer toch, omdat er feitelijke onjuistheden in de discussie naar voren komen. Het klopt dat het theater 2,5 ton subsidie krijgt, maar van de totale omzet is dat 20 procent en 80 procent verdienen we al ondernemend, door doordeweeks overdag open te zijn voor cultuurparticipatie, en door ‘s avonds en in het weekend theatervoorstellingen te bieden die passen bij de kleur van onze samenleving in Barneveld. Van de totale verhuurportefeuille komt 70 procent van amateurverenigingen. Dus als gezegd wordt ‘minder subsidie en ga meer geld verdienen’,  dan zou ik niet weten waar dat vandaan moet komen. Ik denk dat we hier elke euro met elkaar hebben omgedraaid.’’ Hij riep de SGP op om een keer met een ‘open mind’ te kijken naar wat er in het theater, dat jaarlijks meer dan 50.000 bezoekers trekt, is bereikt. 

Top waardeerde de inbreng van De Wilde en stelde voor om er een keer bij een kop koffie samen nader op in te gaan. De Wilde nam die uitnodiging graag aan. ,,Ik denk dat het goed is om u mee te nemen in de exploitatie van het theater. Dat u het op z’n minst begrijpt en er nog een keer over na kunt denken. Want met 2,5 ton weg, gaat het licht hier echt uit.’’
 

Artikel BK 12 maart 2022 André van der Velde
https://www.barneveldsekrant.nl/premium/lokaal/maatschappelijk/799667/verhit-theaterdebat-zet-deur-op-kier/NoLhTihlZzZuztqY0p6tvEHQ3ZsBSpM1agwVTTxzNRVhqpor1_Ek88bJwypQiZtT8hXIjMrds9bsIzpydponwGvUGCMGVZJZjVJ_55AoPnUvqgqV6fRkdbJGLlAuzgZo

Lees verder

LB: Wij gaan voor schonere lucht in onze gemeente; geen railterminal

12-03-2022

Een railterminal is een soort treinstation waar vrachtwagens hun containers of complete oplegger op een treinstel zetten. Het verdere vervoer van de goederen gebeurt dan per spoor. Lokaal Belang is toch de partij van de schone lucht? Een railterminal zorgt toch voor minder vrachtwagens op de weg? Dan zou je toch wel verwachten dat Lokaal Belang een groot voorstander is van een railterminal in Barneveld? Toch is het tegenovergestelde waar. Dit leggen we graag uit.

Om de treinen van de railterminal te laden of te lossen, moeten er vrachtwagens van en naar deze railterminal. In de eerste berekeningen zou het gaan om 80.000 vrachtwagenbewegingen per jaar (nog los van overslag en groei). 80.000 vrachtwagens die van de A1 of de A30 over industrieterrein de Harselaar naar de railterminal rijden. Dat geeft een enorme druk op de op- en afritten. Het zorgt plaatselijk -in de gemeente Barneveld dus- voor een grote toename van verkeersdrukte én vieze lucht. En wat zou je denken dat er gebeurt als er een file op de A1 staat? De vrachtwagens komend vanaf Apeldoorn zullen afrit Stroe nemen en via Stroe en Kootwijkerbroek hun weg naar de railterminal zoeken. Iets soortgelijks kan zich voor gaan doen met de A30 en de nog aan te leggen oostelijke rondweg. Heel ongewenst dus.

 

Maar hoe zit dat dan met het ondernemersklimaat? Moet er voor toekomstige groei van onze gemeente niet gekeken worden naar nieuwe banen? Een moderne railterminal laadt en lost zichzelf in twintig minuten en daar komen bijna geen handen aan te pas. Rondom de railterminal zal zich op- en overslag gaan ontwikkelen. Op andere plaatsen waar soortgelijke terminals zijn, zie je enorme opslagloodsen waar enkele mensen met heftrucks al het werk voor hun rekening nemen. Deze hallen leggen beslag op onze schaarse industriegrond. Lokaal Belang denkt dat, als we toch werkgelegenheid willen creëren, we beter in kunnen zetten op bedrijven die veel meer arbeidsplaatsen per vierkante meter schaarse industriegrond genereren.

Samenvattend: Vervoer per spoor is een goed idee. Maar een railterminal bij één van de drukste stukjes snelweg van Nederland en op een plek die in de top drie staat van meest door fijnstof vervuilde gebieden van Nederland? Laten we dat vooral niet doen.

12 maart 2022

Lees verder

Lokaal Belang houdt vol en gaat door voor een oplossing voor vrachtwagenproblematiek Garderen

07-03-2022

Lokaal Belang heeft zich de afgelopen 4 jaren veelvuldig en herhaaldelijk ingezet om het probleem van de vrachtwagenproblematiek
enerzijds op de kaart te houden en anderzijds een oplossing te bewerkstelligen.
Wij hebben tot twee keer toe zelf vrachtwagens geteld, zowel de tellingen, de analyse en een verzoek ingediend bij Provincie als het college.
We hebben schriftelijke vragen gesteld, dit punt regelmatig op de agenda van de commissies gezet, rondvragen gesteld, oplossingen aangedragen maar helaas. Na 4 jaar geen oplossing. Daarom nemen we nu zelf een vervolgstap: De Provincie.
Ook zij zijn er voor de inwoners van Garderen, een dorp in Gelderland. Ook zij hebben een zorgplicht naar inwoners.

Het gaat Lokaal Belang erom dat er na 4 jaar niets wezenlijks gebeurd is voor de Garderenen.
Het probleem bestaat eigenlijk al veel langer dan 4 jaar, maar Garderen ziet het de afgelopen jaren toenemen.
NB het gaat ons om doorgaand vrachtverkeer dat dus niks in Garderen zelf te zoeken heeft.
Garderen had ook de hoop gevestigd op het college aangezien daar een zinsnede over opgenomen is in het akkoord.
Helaas is er nog steeds geen oplossing gekomen. De afgelopen jaren hebben wij helaas geen doortastende en concrete aanpak gezien.
Enkele tekstkarren en dat was het dan.

Het betekent veel voor de verkeersveiligheid van inwoners; b.v. schoolgaande kinderen, ouderen, fietsers.
De fijnstofproblematiek is in onze gemeente al heel hoog (3e plek van Nederland) maar voor dit dorp is er een extra probleem.
Vergeet ook niet de trillingen/het geluid. Kortom, de leefbaarheid staat al een hele poos onder druk.

Kortom, Lokaal Belang houdt vol en gaat door. We laten niet los voordat er een oplossing is voor de inwoners.

Op de foto vlnr Mijntje Pluimers, Gert Hein Kevelam, Ton van Krevel (PB Garderen)

 

Lees verder

Standpunt LB opvang vluchtelingen; ''Het is onze plicht te helpen waar het kan''

05-03-2022

Oorlog in Oekraine, oorlog in Europa

Wat bijna niemand voor mogelijk heeft gehouden is helaas bewaarheid geworden.
De despoot en dictator Vladimir Poetin heeft het soevereine Europese land Oekraïne land op een laffe wijze overvallen en is bezig met het vernietigen van Oekraïne, een land met 40 miljoen inwoners. De beelden van vluchtende burgers, raketaanvallen of van een pasgeboren tweeling die in een metrostation ter wereld kwamen, zullen voor altijd in ons geheugen gegrift staan. Intens verdrietig.

Deze daad van agressie zal de wereld voorgoed veranderen. Langer dan ooit kenden wij een periode van vrede in Europa. Aan deze vrede is vorige week op een afschuwelijke manier een einde gekomen. Deze oorlog zal enorme gevolgen hebben voor Europa, en dus ook voor Nederland. En dus ook voor de gemeente Barneveld. Miljoenen Oekraïners zullen de komende weken naar het westen vluchten indien er in de tussentijd geen vrede komt. Maar de kans daarop is minimaal.

Het is onze plicht als inwoners van het welvarende Nederland en als inwoners van onze welvarende gemeente Barneveld om te helpen daar waar het kan. Het is hartverwarmend om te zien dat er momenteel veel initiatieven zijn om een helpende hand te bieden. Maar er zal veel meer nodig zijn. Onze gemeente zal zich alvast moeten gaan voorbereiden op dat wat komen gaat. En dat is de opvang van Oekraïners in onze gemeente.

Wij hebben gelezen dat de gemeente zich hier al over beraadt en haar uiterste best gaat doen om een bijdrage te leveren. Fijn. Want het is een kwestie van weken zijn voordat het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) en onze regering een beroep zullen doen op alle gemeenten om voor opvang te zorgen.

Echte solidariteit met Oekraïne betekent de opvang van vrouwen, kinderen en mannen die gevlucht zijn voor het geweld. Echte solidariteit met Oekraïne betekent geen mitsen of maren, maar helpen daar waar kan. Echte solidariteit met Oekraïne betekent dat de gemeente Barneveld ruimhartig moet zijn om de Oekraïense vluchtelingen op te vangen en ze een veilige haven te bieden in een wereld die steeds onveiliger wordt.

Lokaal Belang, 5 maart 2022

Lees verder

Verkiezingsdebat 3 maart: Scherp debat over windmolens

05-03-2022

Het verkiezingsdebat in Voorthuizen begon donderdagavond met een onderwerp dat de afgelopen jaren in en buiten de raadszaal tot felle debatten heeft geleid: de mogelijke komst van windmolens in Barneveld. Inmiddels is door de gemeenteraad een structuurvisie vastgesteld en is bedrijventerrein Harselaar naar voren gekomen als geschikte locatie voor drie windturbines. Mijntje Pluimers (Lokaal Belang)  en Judith van den Wildenberg (Burger Initiatief) stonden als eerste duo tegenover elkaar om de degens ter kruisen over de stelling ‘Windmolens zijn niet welkom in de gemeente Barneveld’.

Pluimers onderschreef de stelling volmondig. ,,We zijn voor duurzaamheid, maar duurzaamheid mag nooit ten koste gaan van de gezondheid van onze mensen of leiden tot het verpesten van het landschap.’’ 

Van den Wildenberg: ,,Wat zou ik graag willen zeggen dat we geen windmolens kunnen krijgen in de gemeente Barneveld, maar helaas, helaas. We moeten iets doen aan duurzame energieopwekking en daar zijn windmolens - helaas - onontbeerlijk bij.’’

TERECHTE KEUZE Pluimers wees op de alternatieven. ,,We hebben een hoge ambitie als het gaat om zonnepanelen en met een monomestvergister heb je helemaal geen windmolens meer nodig. Ook moet een geothermie-centrale in onze  gemeente mogelijk zijn.’’

Van den Wildenberg haakte daar op in. ,,Zonnepanelen zijn zeker een goed idee. Het punt is alleen dat er niet voldoende ruimte is op het energienet om dat te verwerken. Ook aardwarmte is een fantastisch idee. Alleen, we moeten nú technieken hebben die we nú zo snel mogelijk kunnen inzetten. We kunnen niet meer wachten.’’

De locatiekeuze voor de windmolens legde de tegenstelling tussen Burger Initiatief en Lokaal Belang verder bloot. Van den Wildenberg: ,,De keuze voor Harselaar is helemaal terecht, want ze moeten of langs een snelweg of in een industriegebied, omdat je dan ook gelijk kunt aansluiten bij alle bedrijven die daar zitten.’’

Pluimers verontwaardigd: ,,Het trieste is eigenlijk dat mevrouw Van den Wildenberg aangeeft dat ze op Harselaar moeten komen voor de industrie daar. Ook is besproken dat de windenergie die daar wordt opgewekt, gebruikt zou gaan worden voor de railterminal die daar moeten komen. Dit betekent dat de inwoners de lasten krijgen en dat de lusten zijn voor degenen die de railterminal gaan exploiteren.’’

Van den Wildenberg was het daar ,,helemaal’’ niet mee eens. ,,De windenergie kan hoe dan ook veel breder worden gebruikt. Ik heb nog nergens gelezen dat die exclusief voor de railterminal zal worden gebruikt, integendeel.’’

BOEMERANG Arjen Korevaar (Pro’98) verbaasde zich over de discussie. ,,Als we niet met enige snelheid met windmolens aan de slag gaan, raken we de regie kwijt. Ons ‘nee’  kan dan als een boemerang terugkomen. De windmolens worden dan niet door de gemeente Barneveld onder onze voorwaarden geplaatst, maar de provincie zegt dan straks: ‘Gij zult daar de windmolens plaatsen’.’’

Pluimers hoorde het hoofdschuddend aan. ,,Het zou toch heel raar zijn dat wij als bevoegd orgaan om een bestemmingsplan vast te stellen alleen kunnen tekenen bij het kruisje. Dat is nonsens.’’

Op de vraag van debatleider Riekelt Pasterkamp hoeveel windmolens er kunnen komen, antwoordden Korevaar en Van den Wildenberg ‘drie’ en Pluimers ‘nul’. ,,Want er is absoluut geen draagvlak in Voorthuizen en Barneveld. Zo’n 21.000 mensen willen geen windmolens in deze gemeente. Als wij een overheid zijn die haar burgers serieus neemt, en die vertrouwen heeft in de burgers, dan luisteren we ook naar die burgers.’’ Korevaar wees Pluimers er fijntjes op dat ze dan wel het hele verhaal moet vertellen. ,,Geothermie zorgt ook voor trillingen en monomestvergisters renderen niet lekker en leveren ook nog eens last op voor de omgeving. Of dat nou de ideale alternatieven zijn, dat waag ik te betwijfelen.’’ Volgens Pluimers ziet de Tweede Kamer dat inmiddels anders.

REFERENDUM Bij de vragenronde in de zaal namen enkele uitgesproken tegenstanders van windmolens in Barneveld het woord. Een van hen vroeg zich af waarom over ‘windenergie’ geen referendum wordt gehouden. ,,Dit lijkt er nu doorheen te worden gedramd.’’ Debatleider Pasterkamp wilde vervolgens weten welke lijsttrekkers voor een referendum zijn. Alleen Pluimers stak haar hand op. ,,De wereld staat niet stil en er kan in vier jaar tijd van alles gebeuren: nieuwe inzichten, nieuwe onderzoeken, nieuwe weetjes. Dan behoor je als overheid bij te schakelen. Soms is een democratische noodrem nodig. Als ingrijpende voorstellen worden gedaan door het college of de gemeenteraad, dan moeten burgers en ondernemers echt een stem krijgen.’’

Leendert de Knegt liet namens de SGP een ander geluid horen. ,,We zijn voor participatie, dat als beleid wordt gemaakt ook wordt geluisterd naar burgers en ondernemers. Maar de gekozen gemeenteraad neemt daar uiteindelijk een besluit over. Zij kijkt ook naar het bredere belang.’’

Henk Wiesenekker (ChristenUnie) verwoordde dat anders. ,,Een referendum slaat een heel ingewikkelde discussie plat met een ‘ja’ of een ‘nee’. Nu komen de windmolens op een plek waar de meeste energie wordt gebuikt, op een industrieterrein. En het voorkomt dat Kootwijkerbroek, Barneveld, De Glind, Garderen en Terschuur in onzekerheid blijven zitten.’’


Barneveldse Krant 5 maart 2022, André van der Velde
https://www.barneveldsekrant.nl/premium/lokaal/maatschappelijk/797566/scherp-debat-over-windmolens/wj9MHChk-ASTWneMdIlR1MBjNj9PUP2sUx3uk8nHPJsQMulzi8hKxbs_JdP4SeEb5PnpKvY0aYR1Gjc-RHEKWq_DEW8BWuPIEztVBEzryfoob-W_8HrjkOYqCP9BR91o

Lees verder

Standpunt LB over afvalscheiding

27-02-2022

De inwoners van onze gemeente doen al jaren goed hun best om afval te scheiden. Vanuit afvalverwerkers horen wij dat ook terug; de gemeente Barneveld doet het best netjes. Het is daarom jammer dat de gemeente nu voor de 4e keer op rij de afvalstoffenheffing verhoogt. Na de 2e keer beloofde het college nog het bij deze verhoging te laten. Maar er kwam een 3e keer. Lokaal Belang heeft toen voorstellen ingediend om deze verhoging ongedaan te maken. Helaas hebben die voorstellen het niet gehaald. Nu zelfs een 4e verhoging. Naast alle kostenstijgingen kom dit er nog eens bij.

Wij begrijpen goed dat je als gemeente niet alles in de hand kan hebben, maar op deze manier verlies je draagvlak bij de samenleving voor het scheiden van afval. Wij willen graag een gemeente die er actief bovenop zit om de belastingen zo laag mogelijk te laten zijn en waar inwoners een redelijke bijdrage leven aan het milieu. Een goede dienstverlening hoort daarbij.

Op sommige plekken zal een centrale inzamelplaats in de wijk een vervanging van vier kliko’s kunnen zijn. Maar ook dit heeft een keerzijde, men zal de wijk door moeten om het huisvuil kwijt te raken, ook minder mobiele mensen. Daarom kan dit middel alleen in specifieke gevallen worden ingezet. 

Lokaal Belang is een tegenstander van het invoeren van ‘Diftar (inwoner betaalt per kilo aangeleverde hoeveelheid afval). Het risico op afvaldumping in de natuur is hierbij aanzienlijk, evenals de natuurschade. Maar ook dat inwoners hun afval in de kliko’s van anderen dumpen. Heel ongewenst.

Lokaal Belang wil daarom al jaren dat er regelmatig wordt geëvalueerd of het huidige beleid van afvalscheiding met maar liefst 4 kliko’s (bronscheiding) wel het meest efficiënt en doelmatig is. Tevens wil Lokaal Belang dat er onderzocht wordt of afvalscheiding achteraf (nascheiding) niet beter is voor het milieu en goedkoper is voor zowel inwoners als de gemeente zelf. Vele gemeenten gingen ons al voor. Indien blijkt dat dit het geval is dan dient de gemeente daar adequaat naar te handelen en kan het aantal kliko’s terug.

Lees verder

Standpunt LB over vuurwerk

20-02-2022

Lokaal Belang is geen voorstander van een volledig vuurwerkverbod. In de nacht van 31 december op 1 januari wordt er in Nederland traditiegetrouw vuurwerk afgestoken. Dit is een mooie traditie waar vele mensen veel plezier aan beleven. Maar deze traditie is alleen houdbaar als we ons allemaal aan de juiste voorschriften houden; dus op de juiste tijd, op de juiste plaats en legaal vuurwerk.

Lokaal Belang vindt vuurwerkvrije zones belangrijk. Zo moet er rond verpleeg- en verzorgingshuizen, kinderboerderijen, dierenopvang, hulpverleningscentra, etc. een vuurwerkverbod van kracht zijn waar ook op gehandhaafd dient te worden. Zij die zorgen voor onze veiligheid, zijn geen schietschijf. Waar rust moet zijn, zoals bij tehuizen en dierenopvangplaatsen, moet deze rust zoveel mogelijk gewaarborgd worden. 

Ook het afsteken van vuurwerk op tijden die niet zijn toegestaan, moet streng worden aangepakt. 
Het grootste probleem ziet Lokaal Belang in de verkoop en het gebruik van illegaal vuurwerk. Dit is tevens het hardnekkigste en moeilijkst te voorkomen probleem. Een landelijk probleem wat jaarlijks tot enorme ellende in menig gezin in de samenleving leidt. Natuurlijk willen we graag strenge handhaving hierop, maar van onze agenten en BOA’s mogen we niet meer verwachten dan hun maximale inzet. Een belangrijke rol hierin is, naast goede voorlichting, dan ook weggelegd voor ouders en verzorgers. Gezond verstand komt (soms pas) met de jaren, tot die tijd moeten wij onze jongeren blijven wijzen op de grote risico’s die illegaal vuurwerk met zich meebrengt.  

Een apart hoofdstuk is het carbidschieten. Op oudejaarsdag is het op diverse plaatsen in onze gemeente al jaren gebruik om gezellig samen te komen en daarbij de carbidbus voor de dag te halen. Mooi, één keer per jaar op van tevoren aangewezen plaatsen, ook dit moet mogelijk blijven wat Lokaal Belang betreft. Maar ook hier geldt: alleen op oudejaarsdag en op de aangewezen plek. 

Zoals het standpunt over vuurwerk is, zo ziet Lokaal Belang de hele samenleving voor zich. Rekening houden met elkaar (vuurwerkvrije zones), respect voor tradities (carbidschieten), vrijheid waar dat mogelijk is (legaal vuurwerk op de juiste tijden) en streng waar dat moet (illegaal vuurwerk). Op deze wijze kunnen wij onze toch al prachtige gemeente nog mooier maken.  
 

Lees verder

Interview (Barneveldse Krant) met LB-er Mona Tamaela

17-02-2022

Interview met Mona Tamaela, nummer 6 op de kieslijst van Lokaal Belang
Gepubliceerd in de Barneveldse Krant 16 februari 2022
auteur: Freek Wolff
Foto: Pauw Media


‘Hij gaf me een tweede kans'

Ze verdiende haar sporen als secretaresse bij meerdere bedrijven en staat relatief fris ten opzichte van de politiek. Mona Tamaela (55) staat zesde op de verkiezingslijst van Lokaal Belang en hoopt dat ze kans maakt op een zetel in de gemeenteraad. De Molukse opvoeding gaf haar een goede basis voor het leven, vindt de Barneveldse.

U bent geboren in opvangkamp De Biezen tussen Lunteren en Barneveld, waar veel personen van de eerste generatie Molukkers kwamen te wonen. Kon uw familie snel wennen?

,,Mijn opa regelde heel veel voor het Molukse volk, omdat hij tot de weinige mensen behoorde die goed Nederlands sprak. Ik ben supertrots op hem dat hij dingen als geboorteaangiftes kon regelen met de burgemeester van Barneveld, zodat de bewoners niet naar de gemeente Ede hoefden. In Barneveld zijn er overigens nog maar twee mensen van de eerste generatie in leven. Mijn opa heeft er ook voor gezorgd dat op de Barneveldse begraafplaats een Moluks gedeelte kwam. En van alle Molukse wijken in Nederland, is Barneveld de enige die dat heeft. Ik ben megatrots op die man!”

Hoe omschrijft u de Molukse opvoeding die u kreeg?

,,Ik kom absoluut uit een warm nest. Ik heb één broer en we konden alles met onze ouders bespreken, maar wel met de afspraak dat dit binnen de muren van ons huis zou blijven. De opa en oma van mijn moeders kant waren er ook altijd bij. De familieband is heel waardevol. Elk jaar hebben we nog een neven- en nichtendag, dat is één groot feest. Thuis spraken we Maleis, maar zette je één stap buiten de deur dan werd er gewoon Nederlands gesproken. We moesten ons aanpassen aan deze samenleving en verder geen gezeur. Ik ben tot nu toe nog nooit naar de Molukken geweest, ook al kan ik daar prima bij familie terecht. Ik heb daar blijkbaar weinig behoefte aan.”

Wat vonden uw ouders belangrijk voor uw leven?

,,We kregen de Molukse normen en waarden mee. Respect hebben voor anderen en goed luisteren. Dat is voor mij weleens een uitdaging, omdat ik soms mijn mening er iets te snel uit flap. Meestal kom ik daar dan wel op terug en zeg ik sorry, dat ik te snel was met mijn reactie. Ik vind het ook fijn als mensen dat in mijn richting doen.”

IN COMA Bent u kerkelijk opgevoed?

,,Ja. Ik ben belijdend lid van de Moluks Evangelische Kerk, al ga ik niet elke zondag naar een dienst. Ik geloof absoluut. We bidden en danken voor het eten. Voordat ik naar bed ga, bid ik tot de Heer en dank ik Hem dat ik gezond de dag door mag brengen. Ook in de ochtend doe ik dat. Dat is geen ritueel, maar een oprecht gebed. Je staat ermee op en je gaat ermee naar bed, dat is me ingeprent.”

Uw persoonlijke geloof kwam van pas toen u solliciteerde bij het Nederlands Dagblad, vermoed ik?

,,Ja, daar heb ik twaalf jaar gewerkt. Ik weet nog dat ze me wilden aannemen, maar dat ze onderling stevig over mij vergaderden, omdat ik geen lid van de vrijgemaakt gereformeerde kerk was. Toen heb ik gezegd dat ik belijdend lid van de Molukse kerk was en donders goed wist wat er in de Bijbel staat. Die man stond met zijn mond open naar me te luisteren en daarna werd ik aangenomen. Ik heb respect voor alle kerken, maar er is maar één Heer. Ik geloof op mijn manier.”

Geeft het persoonlijke geloof u kracht?

,,Ja. Ik zeg altijd dat ik een jaar jonger ben als mensen naar mijn leeftijd vragen. Want in 1993 heb ik een verkeersongeluk gehad en lag ik vijf dagen in coma. Daar zat ook mijn verjaardag tussen. Het is gelukkig allemaal goed gekomen. Ik had een zwaar hersenletsel en mijn lever was beschadigd, maar ik ben er niet als een kasplantje uitgekomen. Als je zoiets meemaakt, sta je stil bij het feit dat de Heer blijkbaar plannen met me had. Hij gaf me nog een tweede kans.”

Het leven is blijkbaar kostbaar in uw ogen. Hoe kijkt u naar een thema als euthanasie?

,,Als je gelovig bent, kun je eigenlijk geen euthanasie plegen, want je mag niet voor eigen rechter spelen. Maar als je erg ziek bent en veel pijn hebt, wat dan? Dat vind ik echt heel ingewikkeld en moeilijk. Bij sommige onderwerpen liggen de antwoorden niet voor het oprapen.”

Gelooft u in een leven na de dood?

,,Ja, want toen ik uit mijn coma kwam, stond er een vriendin naast mijn bed. Haar moeder was vier jaar voor die tijd overleden en het eerste wat ik spontaan tegen haar zei was: ‘Je moet de groeten van je moeder hebben en het gaat goed met haar’. Ik kon me dat later niet meer herinneren, maar die vriendin zei dat ik dit gelijk heb gezegd.”

Inspireert het geloof u om een liefdevol en sociaal persoon te zijn? En hoe kijkt u aan tegen goed en kwaad?

,,Ik heb geleerd om mensen te helpen als dat kan. Dat probeer ik nog steeds, ook in mijn werk. Ik sta afdelingshoofden bij met raad en daad. Hierbij is het belangrijk dat je goed overlegt en ik wil mensen zoveel mogelijk vriendelijk te woord staan. Goede communicatie is het allerbelangrijkste.”

U was secretaresse bij het Nederlands Dagblad en werkte daarna bij bedrijven als Shell en Tennet. De laatste vier jaar bent u in dienst bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) in Utrecht. Is dit een nuttige organisatie in uw ogen? Ook als het gaat om alle suiker die producenten blijkbaar aan heel veel verpakt eten toevoegen? En kan de politiek daar niks aan doen?

,,Het gaat bij dit bedrijf om de veiligheid van ons eten. Dat is goed voor de mens en de samenleving. Ik vind het een heel leuke organisatie en mag niks over de werkwijze zeggen, want daar heb ik voor getekend.”

FRISSE GROEP Was u altijd al geïnteresseerd in de politiek?

,,Dat is ontstaan. Dick van Rheenen was in Barneveld vele jaren actief in de politiek en ik ken hem heel goed. Hij was de grondlegger van Burger Initiatief (B.I.) en vroeg me om mee te doen met deze lokale partij. Zo ben ik als lijstduwer de politiek ingerold. Toen Lokaal Belang opgericht werd, belden ze me om mee te helpen. Het is een hele frisse groep mensen.”

Waarom gaf u hier de voorkeur aan en klopte u niet aan bij een landelijk bekende partij?

,,Daar heb ik nooit bij stilgestaan. Bij Lokaal Belang is een grote diversiteit aan mensen. Er zijn evenveel mannen als vrouwen, kerkelijk en niet-kerkelijke leden, progressieve en conservatieve personen. We hebben veel respect voor elkaar en luisteren goed naar elkaar. We willen alles voor de samenleving doen. 

Ik sta op de zesde plek van de verkiezingslijst, terwijl de fractie momenteel vier zetels in de gemeenteraad heeft. Ik wil niet te hoog van de toren blazen, maar ik zou het erg leuk vinden als ik nu in de raad kan komen. Dan word ik in het diepe gegooid en dat vind ik wel spannend, want ik heb nog geen commissies gevolgd. Dus mocht het gebeuren, dan heb ik wel als voorwaarde gesteld dat ik goed begeleid wordt.”

Voor welk onderwerp zou u zich graag willen inspannen?

,,Wat mij aan het hart gaat is de culturele sector. Daar wil ik me graag voor inzetten. Zo weet ik dat het slecht gaat met het Oude Ambachten en Speelgoed Museum in Terschuur. Ik hoop in die hoek veel werk te kunnen verzetten en ben blij dat de horeca weer langer open kan blijven. Ik woon midden in het centrum van Barneveld en vind het leuk dat ik hier weer wat geroezemoes hoor. Ik ben ook bestuurslid van de Oranjestichting. We konden natuurlijk al twee jaar geen Koningsdag organiseren. Daarom hopen we dat we het dit jaar wel kunnen vieren, want het is zo sneu voor de bevolking.”

NAT KING COLE Welk liedje schiet u het eerst te binnen, ook vanwege de mooie tekst?

,,Dat is ‘Mona Lisa’ van Nat King Cole, want dat zong mijn vader vroeger altijd voor mij. Ik ben opgegroeid met jazzmuziek. Thuis luisterden we ook veel naar zangers als Frank Sinatra. Zelf vind ik ook artiesten als Lenny Kravitz geweldig.”

Dan zie ik ineens twee lijntjes die je misschien aan elkaar kunt knopen. Want Lenny Kravitz sluit zijn concerten vaak af met zijn iconische doorbraaksong ‘Let love rule’. Kun je zeggen dat je vader met ‘Mona Lisa’ indirect in jouw richting liet weten dat hij heel veel van je hield?

,,Absoluut! Mijn vader kwam plotseling te overlijden toen ik zelf in Italië op vakantie was. Mijn oom belde me op met deze boodschap, terwijl ik juist naar het liedje ‘Michel’ van Anouk luisterde. Wanneer ik dit nu weer hoor, associeer ik het met dat verdrietige bericht. Dat is dan niet leuk. Dan hoor ik natuurlijk veel liever ‘Mona Lisa’. Mijn broer en ik zijn heel liefdevol opgevoed. Er was altijd tijd voor een knuffel en een dikke kus. Aan de kant van mijn vader waren er in de familie heel veel jongens en bijna geen meisjes. Daarom voelde ik me heel speciaal en werd ik erg verwend. Maar ik denk niet dat ik daar slechter van geworden ben, al weet ik niet wat anderen van mij vinden natuurlijk. Ik kan af en toe stevig uit de hoek komen, maar ben ook heel lief.”

Freek Wolff (Barneveldse Krant)

Lees verder

Standpunt LB Veluwehal: Behoud het sociale hart van Barneveld

13-02-2022

Behoud het sociale hart van Barneveld
Lokaal Belang is een voorstander van ieder realistisch en goed idee dat de dorpskernen mooier en beter maakt. Echter, de sloop van de Veluwehal als sociaal hart van Barneveld is dat in de ogen van Lokaal Belang niet. En zeker niet nu. Dit centraal gelegen en toegankelijke sociale hart, als ontmoetingsplaats voor vele mensen met hun diverse activiteiten zoals jongeren en senioren, is waardevol en moet behouden blijven.
Ook in het kader van het tegengaan van eenzaamheid.

De VVD vindt het  ‘’verouderd en niet meer passend op de huidige locatie’’. In plaats daarvan moet er ‘’elders’’ een nieuw sportcomplex komen met 3 hallen, de modernste voorzieningen en een showzaal.

Aan de heftige reacties van 2018 hebben we gezien dat dit voor veel mensen een ingrijpend plan is.
Dat vindt Lokaal Belang nog steeds. De Veluwehal is nog niet afgeschreven. Daarbij hebben er tussen 2010 en 2015 grote renovaties aan de Veluwehal plaats gevonden, is asbest verwijderd en heeft het complex een nieuw uiterlijk gekregen. Sloop zou kapitaalvernietiging van zo’n 4 miljoen euro betekenen en dus het onzorgvuldig omgaan met belastinggeld. Lokaal Belang wil juist weloverwogen omgaan met belastinggeld van inwoners; een gedegen financieel beleid dus. Dat is dit niet.

Verder is dat ‘’elders’’ volstrekt onzeker. Waar moet dit dan komen? Is dit dan goed en makkelijk bereikbaar voor met name ouderen en mensen die slecht ter been zijn? Een centrale ligging is juist belangrijk. En wat kosten de grond en dat complex wel niet?

Daarbij, er zijn andere prioriteiten bv. de oostelijke rondweg die we heel hard nodig hebben en de inzet op een mogelijke verhuizing van o.a. veevoederfabriek Rijnvallei uit het centrum van Barneveld.
Hier zijn 1000 woningen te ontwikkelen. Daarmee verdwijnt óók een industrieel gebouw uit ons dorpscentrum. Dat is 2x winst. We zijn blij dat regio Amersfoort dit ook opgepikt heeft. De kansen hiervoor zijn dus groter.

Maar hoe dan ook; dit ondoordachte plan komt te vroeg, het zorgt voor kapitaalvernietiging, het goed toegankelijke sociale hart verdwijnt en het is zeer onzeker wat ervoor terugkomt en wat de belastingbetaler daarvoor moet betalen.

 

 

Lees verder

Lokaal Belang presenteert verkiezingsprogramma 2022

05-02-2022


Vol trots en optimisme de verkiezingen in
Lokaal Belang presenteert verkiezingsprogramma 2022

Vol trots en optimisme presenteert Lokaal Belang haar verkiezingsprogramma!
Een stevig programma, 14 hoofdstukken voor de 10 prachtige dorpen die onze gemeente rijk is. Een programma dat haar fundament kent in waarden van onze partij; betrokkenheid, kwaliteit en kansen. Ons werk wordt door deze waarden gestuurd.

Dat begint met een hoge mate van betrokkenheid van Lokaal Belang bij de samenleving.
Wij zijn er, niet alleen in woorden, maar met name in daden. Wij luisteren, verdiepen ons inhoudelijk en zetten zaken in gang. Dit alles met als doel kansen en kwaliteit voor onze samenleving te vergroten. Dat is onze dagelijkse meetlat, dat is de spiegel waarin wij kijken, dat bepaalt ons handelen. En het belang van die samenleving, daar gaat het om; úw lokale belang.

En wat betekent dit voor u?
Geïnteresseerd in een bepaald thema?
Bekijk ons programma per hoofdstuk: Programma 2022

Meer weten over onze plannen in uw dorp?
Bekijk dit op uw eigen dorpenpagina via de link https://www.lokaal-belang.com/dorpen


Verkiezingsprogramma voor mensen met dyslexie
Heeft u dyslexie? Wij vinden het belangrijk dat ook voor u het programma toegankelijk is.
Speciaal voor u het verkiezingsprogramma in een speciaal lettertype wat makkelijker leest.
U vindt dit eveneens op de pagina Programma 2022.
Wij danken Sander Mulders voor zijn hulp om dit programma in dit lettertype te kunnen presenteren.

Wij wensen u veel leesplezier!

Vragen? Neem contact met ons op.

Lees verder

Standpunt Lokaal Belang: gratis parkeren Barneveld-centrum?

04-02-2022

Gratis parkeren in het centrum van Barneveld klinkt als een sympathiek idee, heel gastvrij, goed voor de consument en dus goed voor de winkeliers en andere ondernemers daar.
Toch vindt Lokaal Belang dit geen goed idee. 
Werknemers in het centrum, denk aan werknemers van het gemeentehuis of uit het winkelgebied, zijn vaak als eerste ter plaatse en nemen voor de rest van de dag de gratis parkeerplekken in. Daarnaast zullen treinreizigers die vanaf Barneveld-Centrum reizen, de gratis parkeerplaatsen in het centrum al vroeg in gebruik nemen en  zijn dus de hele dag bezet. De zgn. langparkeerders.

Een bescheiden vergoeding per uur, zoals dat nu het geval is, zorgt ervoor dat parkeerplaatsen vrij blijven voor mensen die komen winkelen en genieten in de horeca en dus de lokale economie stimuleren. 
Zo gesteld is het dus juist zinvol voor de ondernemers om een kleine parkeervergoeding in rekening te brengen. Wij dragen het winkelcentrum en haar ondernemers een warm hart toe en willen dat zij behouden blijven voor het centrum. Op de Vetkamp hebben we een prima faciliteit voor langparkeerders. 

Maar is nog iets dat meespeelt: Omdat Lokaal Belang een gedegen financieel beleid voorstaat is de opbrengst van het parkeergeld niet onbelangrijk. Vrijstelling van parkeergelden zou dus betekenen dat dit een gat in de begroting zou veroorzaken die dan op een andere wijze gedicht moet worden. Parkeren mag geen melkkoe worden, maar de opbrengst van de parkeergelden komt tevens ten goede aan de samenleving en dat vindt Lokaal Belang waardevol. Lokaal Belang ziet uit naar de nieuwe parkeervisie, die voor dit voorjaar is aangekondigd. Een innovatievere manier van parkeergeld innen kan er toe leiden dat de slagbomen bij diverse parkeerplaatsen verdwijnen. Ook controle door BOA’s zou niet nodig moeten zijn als we het parkeer- en controlebeleid moderniseren. BOA’s moeten er primair zijn voor de openbare orde en veiligheid.

Lokaal Belang vindt gratis parkeren een gastvrij gebaar naar de consument, maar er kleven ook nadelen aan, zoals langparkeerders. Kortom, betaald parkeren, ja. Maar het kan wel een beetje moderner en efficiënter.
 

Lees verder

Standpunt Lokaal Belang zondagsopening winkels

30-01-2022

Standpunt Lokaal Belang m.b.t. Stelling Barneveldse Krant zondagsopening winkels

“Het wordt tijd dat het in Barneveld, net als in omliggende gemeenten, mogelijk wordt om op zondag winkels te openen.”

Lokaal Belang is een politieke partij gestoeld op de waarden betrokkenheid, kwaliteit en kansen. Wij zijn niet verbonden aan een religie of ideologie. Toch zijn veel LB’ers als privépersoon lid van een kerkelijke gemeenschap of die dat niet zijn. Hiermee willen wij zeggen dat wij het brede spectrum van de Barneveldse samenleving in onze partij verenigd zien.

In onze idealen zien wij een gemeente die er is voor ál haar inwoners. Lokaal Belang ziet graag dat dit brede spectrum van de Barneveldse samenleving gediend wordt. In onze idealen zien wij dus een gemeente die ruimte biedt aan dat brede en gehele spectrum.
Het is dus geen “meeste stemmen gelden”, maar meer “voor ieder wat wils”.

Dat betekent dat er op zondag respect is voor de zondagsrust en tevens voor mensen die activiteiten op zondag willen ontplooien zoals cultuur, sport en horeca. Wat betreft de winkelopening op zondag is dit binnen Lokaal Belang geen onderwerp van discussie en leeft de behoefte ook niet. Wij vinden dat deze wens om te beginnen vanuit ondernemers zou moeten komen en vooralsnog is deze wens nog niet tot de gemeenteraad gekomen.

Deze wens kan op termijn ontstaan. Vervolgens is een lokaal referendum een uitstekend instrument om de mening van onze inwoners met betrekking tot de winkelopening op zondag te peilen. Het lokale referendum staat voor de tweede keer in het verkiezingsprogramma van Lokaal Belang. Een referendum over winkelopening op zondag is niet nieuw. Onze buurgemeente Ede heeft 6 jaar geleden via een lokaal referendum haar inwoners gevraagd wat zij daarvan vonden. Naar aanleiding van de uitslag van dit referendum zijn de winkels daar in sommige dorpen gesloten en in sommige dorpen op zondag open.

De vraag is niet wat Lokaal Belang van dit onderwerp vindt, maar wat onze inwoners en ondernemers van hiervan vinden.
Daarom is een lokaal referendum een goed instrument om het draagvlak in kaart te brengen.

Lees verder

Lokaal Belang presenteert met trots de kieslijst GR 2022

26-01-2022


Top 10: Stabiel, ervaren, nieuw talent en helft man-vrouw

Vol trots presenteert Lokaal Belang haar kieslijst met 50 kandidaten. Lokaal Belang groeide en bloeide de afgelopen jaren. En daar zijn wij trots op. Van al die Lokale Belangers hebben de leden maar liefst 50 kandidaten geselecteerd voor de kieslijst. De leden stelden deze onlangs per acclamatie vast. Een lijst die zich kenmerkt door stabiliteit, continuïteit en plaats voor nieuw talent. Lokaal Belang gaat met deze kieslijst vol optimisme de gemeenteraadsverkiezingen in. Lokaal Belang is verder trots op goede verhouding man-vrouw; in de top 10 zelfs 50-50%.
 

 1. Al eerder werd de lijsttrekker, huidig fractievoorzitter Mijntje Pluimers gekozen. Zij heeft zich de afgelopen jaren met verve ingezet voor een eerlijke, transparante politiek waarbij echt geluisterd wordt naar inwoners. Daarnaast heeft zij zich o.a. ingezet voor het voorkomen van de plaatsing van windmolens, behoud van groen en bomen en de aanpak van drugsoverlast.
   
 2. Met Jan Willem van den Born, ondernemer, raadslid met veel ervaring. Hij heeft zich met succes ingezet voor meer goedkopere woningen in onze gemeente, een goed ondernemersklimaat en schone lucht voor de samenleving.
   
 3. Raadslid, tevens campagneleider Gert Hein Kevelam uit Garderen; hij heeft zich inzet voor leefbaarheid in de kleinere dorpen zoals een verbod op doorgaand vrachtverkeer in Garderen. Daarnaast zet hij zich in voor behoedzaam en verstandig financieel beleid.
   
 4. Met raadslid Marleen Blankenburgh heeft Lokaal Belang ervaring, kennis en kunde in huis op het gebied van verkeer, goede en veilige wegen. Zij heeft zich bijvoorbeeld vol overgave ingezet voor een veiligere Kuntzelaan, Mercuriusweg en veiligheid rondom scholen.  
   
 5. Voorthuizenaar, huidig raadscommissielid Sjoerd van Amerongen heeft zich ingezet voor de belangen van dorpen en een goede communicatie met Plaatselijk Belangen en Wijkplatforms. Ook zet hij zich in voor biodiversiteit, natuur en dierenwelzijn.
   
 6. Nieuw talent met Mona Tamaëla, een zeer betrokken inwoner en actief binnen de Oranjestichting, Theater op het zand en de Ballonfiësta. Zij wil zich vol overgave inzetten voor cultuur, de leefbaarheid van en sociale samenhang in de dorpen zoals door evenementen.
   
 7. Jong talent heeft een plek; Stefan Velt (28) uit Barneveld, betrokken Barnevelder,
  op 7. In het dagelijks leven is hij werkzaam binnen het HRM en heeft veel oog en aandacht voor het welzijn van en zorg voor mensen en goede dienstverlening, zeker voor hen die deze zorg en aandacht nodig hebben. Daarnaast wil hij een fijn woon- en leefklimaat voor iedereen.
   
 8. Nadeche van Veen (31) een zeer actieve en betrokken ‘Terbroekse’, is ook een nieuw jong talent van Lokaal Belang. Geschoold als juridisch medewerker en psycholoog met specialisme onderwijs en ontwikkeling bij jongeren, waar zij zich met hart en ziel voor wil inzetten.
   
 9. Nog meer nieuw talent is nieuwkomer Ingrid Lether, biologe uit Voorthuizen. Zij heeft hart voor natuur en dieren en heeft zich heel actief ingezet op het gebied van milieu en duurzaamheid, ook als lid van het burgerforum van de RES.
   
 10. Op 10 raadscommissielid Maurice Marsman die zich heeft ingezet voor ruimte en groei van sportverenigingen en cultuur. Ook gezonde overheidsfinanciën hebben zijn aandacht zoals het beperken van lokale belastingen.


Verderop in de lijst Robin Kinsbergen uit Voorthuizen die zich sterk maakt voor de horeca en evenementen, Randy Wilbrink, landbouwdeskundige die zich inzet voor een gezonde leefomgeving zonder windmolens, Herna van Dronkelaar en Ivonne Koster; zeer betrokken bij groen in de gemeente. René Oosterom, uit Veller, Barneveld, met grote betrokkenheid bij veiligheid en verkeer, maakt ook onderdeel uit van de lijst. En verder, Lokaal Belangers van het eerste uur, Terbroekers Erik van den Born en Harry Buitink, met hart voor kleine dorpen, hun inwoners en activiteiten die de sociale samenhang versterken. En zo vele anderen!

Lijstrekker Mijntje Pluimers: “Wat een top team heeft Lokaal Belang! Dit is het lokale belang, het belang van de samenleving. Wij gaan positief en met volle kracht en energie weer 4 jaar voor die samenleving aan de slag!”

 

Foto: Pauw Media
Vormgeving: J. van Beusekom

 

Lees verder

Standpunt Lokaal Belang: Behoud het Schaffelaartheater

24-01-2022


Alles van waarde is weerloos
Afgelopen week verscheen het verkiezingsprogramma van SGP. Daarin lazen wij het volgende:

 • Het theater moet zelf het hoofd boven water houden.
 • Geen steun voor theaterprogramma’s en activiteiten op zondag.
 • De naam Schaffelaartheater moet vervangen worden door een naam die de lading beter dekt.
 • Omwonenden moeten een belangrijke stem krijgen in het doorgaan van evenementen.

Lokaal Belang is een politieke partij gedreven door de waarden betrokkenheid, kwaliteit en kansen. Wij zijn niet verbonden aan een religie of ideologie. Toch zijn vele Lokale Belangers als privé persoon lid van bijvoorbeeld een kerkelijke gemeenschap. Hiermee willen wij maar zeggen dat wij het brede spectrum van de Barneveldse samenleving in onze partij verenigd zien. In onze idealen zien wij een gemeente voor ons die er is voor al haar inwoners. Het is dus geen ‘meeste stemmen gelden’ maar meer ‘voor ieder wat wils’.
Wij wonen op de Veluwe in een gemeente met een christelijke identiteit. Dat is goed, daar zijn we blij mee. Maar dat is niet het enige wat onze gemeente is. SGP komt aan de wortels van ons theater en evenementen. Hier past het, wat Lokaal Belang betreft, niet om het aanbod te verschralen en de voorzichtig weer uit hun schulp komende evenementenorganisaties de nek om te draaien. Hier moeten wij pal staan en duidelijk zeggen: dit gaan we niet doen beste SGP.

Mijntje Pluimers, lijsttrekker en fractievoorzitter:
“Het Schaffelaartheater heeft een bijzondere plek in de samenleving van de gemeente Barneveld. Het theater is het culturele hart van de gemeente Barneveld, gedragen door o.a. vele vrijwilligers die cultuur en het theater een warm hart toedragen. De discussie over het Schaffelaartheater kent een lange en intensieve geschiedenis. Er is een besluit genomen over de bestuursvorm, de rol van de gemeente en de daarbij behorende subsidie. Het Schaffelaartheater verdiende rust en duidelijkheid en heeft dat toen ook gekregen.

Dat de SGP kennelijk de coronacrisis en de aankomende verkiezingen gebruikt om de positie van het Schaffelaartheater opnieuw ter discussie te stellen, is in de ogen van Lokaal Belang onbegrijpelijk. Dit is een klap in het gezicht van al die mensen die zich de afgelopen jaren met hart en ziel voor dit Schaffelaartheater hebben ingezet en van al die mensen die van het theater genieten en hebben genoten. Wij zouden graag zien dat de SGP het Schaffelaartheater zou respecteren en accepteren. En dat het Schaffelaartheater met al haar medewerkers en vrijwilligers zonder onzekerheid mag blijven bestaan en kan functioneren, zodat velen van cultuur kunnen genieten. Dat alles is van grote waarde en dat koesteren wij.”


Lokaal Belang heeft over deze kwestie een filmpje gemaakt. Zie hieronder.


 

Lees verder

Lokaal Belang start campagne 2022 in Stroe en Kootwijkerbroek

20-01-2022

LB start campagne 2022 in Stroe en Kootwijkerbroek
Lokaal Belang start de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart a.s. met een flyeractie in Stroe en Kootwijkerbroek.
Gert Hein Kevelam, campagneleider van Lokaal Belang: “Lokaal Belang heeft de afgelopen 4 jaar niet stilgezeten en is niet het soort partij dat plotseling, vlak voor de verkiezingen, opeens actief gaat worden met het uitdelen van spiegeltjes en kraaltjes. Wij hebben de afgelopen jaren hard gewerkt en aan de weg getimmerd met activiteiten op straat, het uitdelen van flyers door ons team, investeringen in de samenleving zoals bomen, eenzame ouderen en waardevolle organisaties zoals de Wereldwinkel. En daarnaast laten wij, iedere week weer opnieuw, op sociale media van ons horen wat onze inzet is geweest, waar wij voor staan en vragen wij aandacht voor belangrijke thema’s.

Daarom vinden wij het belangrijk om de campagne 2022 te starten met een politiek actueel thema wat er echt toe doet. In dit geval vragen wij aandacht voor de komst van een railterminal op de Harselaar, Barneveld, waar wij ons grote zorgen over maken. Een railterminal in Barneveld zorgt namelijk voor vele tienduizenden extra vrachtwagenbewegingen in onze gemeente. Dan is de groei en de overslag nog niet meegerekend. Dit zorgt voor enorme druk op onze toch al overvolle wegen.

Daarnaast vreest Lokaal Belang veel sluiperkeer via Stroe en Kootwijkerbroek indien er file staat op de A1 tussen Stroe en Knooppunt Hoevelaken, wat nog weleens het geval is. Dit sluipverkeer zal via N800 Stroe-Kootwijkerbroek-Harselaar gaan kiezen voor de route Wolweg, Kootwijkerbroekerweg, Veluweweg en Wesselseweg naar de railterminal op de Harselaar.

Lokaal Belang staat voor een goed ondernemersklimaat. Echter, de economie van onze gemeente is al goed en sterk en kan prima zonder een railterminal die meer nadelen dan voordelen gaat opleveren. Overvolle wegen zijn slecht voor de verkeersveiligheid en bereikbaarheid van onze inwoners en ondernemers. Nog meer vrachtwagens betekent overigens ook nog meer fijnstof en stikstof in de lucht die al niet al te best is. Kortom, een belangrijk thema waar Lokaal Belang de aandacht voor vraagt.

Dat gaan wij de komende tijd ook doen in álle andere dorpen met diverse thema’s die er in het dagelijks leven van mensen toe doen. Daarvoor zitten wij in de raad; opkomen voor hun belang. En, zoals iedereen dat van Lokaal Belang gewend is, gaan wij serieus om met deze belangrijke thema’s die spelen en van grote invloed zijn op de leefbaarheid van onze inwoners. Zo hebben wij ons onlangs als enige partij in de gemeenteraad ingezet voor het behoud van het Pastoriebos in Voorthuizen en zien wij dat er geen draagvlak is voor de komst van mega-windmolens op Harselaar, vlakbij Zeumeren. Daarnaast is behoud van groen ontzettend belangrijk en willen wij via een lokaal referendum onze inwoners echt een stem geven.

Wij hebben er zin in! Lokaal Belang beschikt over een groot team en dat is fijn. Vele handen maken de komende weken licht werk. De flyers zullen binnenkort in alle brievenbussen van Stroe en Kootwijkerbroek vallen. Binnenkort presenteert Lokaal Belang haar kieslijst en het verkiezingsprogramma waarin wij op een aantal van deze thema’s volop zullen ingaan. Er valt dit jaar namelijk wat te kiezen in de gemeente Barneveld! Uw belang, Lokaal Belang.”

20 januari 2022

Lees verder

Persbericht: Lokaal Belang kiest lijsttrekker

03-11-2021


Lokaal Belang is trots en blij te kunnen melden dat haar huidige fractievoorzitter, Mijntje Pluimers, unaniem door de leden is gekozen als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022.

Lokaal Belang ziet in Mijntje Pluimers de ideale kandidaat om niet alleen opnieuw de partij aan te voeren, maar acht haar tevens in staat om samen met het Lokaal Belang-team een grote verkiezingsoverwinning te gaan behalen. Dat heeft zij in 2018 bewezen door met een historische overwinning vanuit het niets maar liefst 4 zetels te bemachtigen. Mijntje Pluimers heeft de afgelopen jaren aangetoond zeer betrokken te zijn bij de samenleving, haar inwoners en de ondernemers. Vol energie heeft zij invulling gegeven aan de kernwaarden van Lokaal Belang: ‘betrokkenheid, kwaliteit en kansen’ voor iedere inwoner van deze gemeente.

Lokaal Belang hecht veel waarde aan het serieus nemen van inwoners én draagvlak bij inwoners en het zijn van een betrouwbare en transparante overheid. Lokaal Belang heeft onder aanvoering van Mijntje Pluimers op diverse dossiers (bijv. het Pastoriebos, fusie Schepenzeel en plaatsing mega-windmolens) aangetoond de wensen en zorgen van inwoners zeer serieus te nemen en zich inhoudelijk sterk erin te verdiepen. Dit is een van de redenen dat het invoeren van een ‘lokaal referendum’ een prominente plek zal krijgen in het verkiezingsprogramma van Lokaal Belang. Verder vindt Lokaal Belang het belangrijk dat de regels en afspraken die er zijn om de samenleving en haar inwoners te beschermen, gerespecteerd worden. Lokaal Belang heeft, met Mijntje Pluimers als lijsttrekker, het volste vertrouwen dat al deze uitgangspunten en de gevoerde koers worden voortgezet.

Mijntje Pluimers: “Ik ben ontzettend blij en trots dat ik wederom lijsttrekker mag zijn voor Lokaal Belang. Ik heb er veel zin in om er met het hele team een geweldige campagne van te maken en een grote overwinning te gaan behalen bij de verkiezingen. Ik ben dankbaar voor het in mij gestelde unanieme vertrouwen van de leden. Waar wij eens met een klein aantal mensen begonnen zijn, is ons team de afgelopen jaren uitgegroeid tot een prachtige partij waar we allemaal trots op kunnen zijn.“

Barneveld, 3 november 2021

Lees verder

Programma-team verkiezingen 2022 gestart

01-03-2021


Programma-team verkiezingen Lokaal Belang gestart
Een volgende stap in de campagne van Lokaal Belang: Het programmateam voor de verkiezingen 2022 is gestart. Zij gaan aan de slag om het verkiezingsprogramma van Lokaal Belang vorm te geven. Een programma vol kansen om onze mooie gemeente nog mooier en beter te maken. Een verkiezingsprogramma met een helder, eerlijk en duidelijk verhaal. Het team stelt zich graag even aan jullie voor:

Mona Tamaela (53, Barneveld)
“Geboren en getogen in Barneveld én van Molukse afkomst. Ik werk als management assistent bij een inspectiebureau. Daarnaast ben ik secretaris bij de Oranjestichting Barneveld. Lokaal Belang is zeer betrokken bij de inwoners en de samenleving in zijn geheel! Dat is de kracht die opnieuw een prominente plek moet krijgen in het programma.”

Stefan Velt (27, Barneveld)
“Afgestudeerd Human Resource Management (HRM) en graag actief op de racefiets, voetbal en verdiep mij graag in de politiek. De visie van Lokaal Belang spreekt mij zeer aan en hoop ik ook in het VK programma te kunnen laten terugkomen: Duidelijk, transparant, gedegen, adequaat en vastberaden. En, het gericht zijn op groei, maar ook het behouden van wat van waarde is, is heel sterk in het verhaal van Lokaal Belang.”

Gert Hein Kevelam (52, Garderen)
“In het dagelijks leven ben ik werkzaam als General Manager bij de Nederlandse Truck- en Tractorpulling Organisatie. Daarnaast ben ik de afgelopen vijfentwintig jaar altijd betrokken geweest als vrijwilliger bij diverse maatschappelijke initiatieven en clubs. Zoals o.a. voorzitter van de Oranje vereniging, voetbalvereniging Veluwse Boys en nu van het cultureel straatfestival ‘Garderen Slaat Door!’ Ik ben van het type logisch nadenken, no-nonsens en altijd kijken hoe dingen beter kunnen. Dat breng ik heel graag in het verkiezingsprogramma, want dat is waar Lokaal Belang voor staat.”

René Oosterom (47 jaar, Barneveld (Veller))
“Ik ben werkzaam binnen de ICT-sector als Solution Architect CRM bij Rabobank Nederland. Daarnaast ben ik actief in de nieuwbouwwijk Veller als coördinator van allerlei soorten buurtpreventie, o.a. WhatsAppGroepen en Burgerwacht. Als hobby houd ik me graag bezig met  korfbal, klussen in en rond het huis, motorrijden en genieten in en van de prachtige natuur. Veiligheid is waar Lokaal Belang pal voor staat en dat vind ik een goede zaak. Ik hoop samen met anderen dit belangrijke onderwerp een prominente plek te geven in het verkiezingsprogramma.”

Nadeche van Veen (30, Zwartebroek)
“Ik ben afgestudeerd als juridisch medewerker en vervolgens als psycholoog met specialisme onderwijs en ontwikkeling. Ik heb veel ervaring opgedaan in het begeleiden van jongeren. Door mijn oprechte, maar ook persoonlijke betrokkenheid houd ik mij daarom graag bezig met maatschappelijke vraagstukken. Ik vind het van belang dat de gemeente kwaliteit levert in hetgeen ze doet en aanpakt. Lokaal Belang neemt die verantwoordelijkheid en zet zich in om voorwaarden te scheppen voor verbeteringen. Dat zag en zie ik graag terug in het verkiezingsprogramma.”

Jan Willem van den Born (54, Barneveld)
“In het dagelijks leven ben ik sales directeur van Profact International B.V. Verder houd ik van koken en geniet graag van het leven met vrienden en familie en ik lees alles wat los en vast zit over de politiek. Ik geniet enorm van natuurschoon, vogels en prachtige uitzichten. Voor Lokaal Belang is het behoud van onze prachtige natuur en groen zeer belangrijk. Daar zet ik mij, ook voor het nieuwe verkiezingsprogramma, heel graag voor in!”

Dit energieke team zet zich samen met de andere campagneteams, de fractie en het hele Lokaal Belang team, in om er een krachtig en kansrijk verkiezingsprogramma van te maken zodat kiezers echt iets te kiezen hebben; op naar 2022, Lokaal Belang de grootste partij!

Ook meedenken en meedoen? Klik hier.
Komende tijd onze campagne volgen? Klik hier

Foto:
Bovenste rij vlnr: Mona Tamaela, Stefan Velt en Gert Hein Kevelam.
Onderste rij vlnr: René van Oosterom, Nadeche van Veen en Jan Willem van den Born.

Lees verder

Persbericht LB Gert Hein Kevelam campagneleider Lokaal Belang

14-02-2021


Met trots meldt het bestuur van Lokaal Belang dat Gert Hein Kevelam bereid is om, net zoals bij de vorige campagne in 2018, ook voor de komende gemeenteraadsverkiezingen in 2022 campagneleider te zijn voor Lokaal Belang. Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen wist Lokaal Belang met Gert Hein Kevelam als campagneleider vanuit het niets met maar liefst 4 zetels te winnen. Daarom is het bestuur van Lokaal Belang ontzettend blij dat Gert Hein wederom de campagnekar gaat trekken.

Gert Hein Kevelam: “ Lokaal Belang is uit de startblokken voor de campagne van 2022 gekomen. Na de enorme verkiezingsoverwinning in 2018 houdt Lokaal Belang er serieus rekening mee om bij de komende gemeenteraadsverkiezingen in 2022 als grootste partij uit de bus te komen.

Na 3 jaar keihard werken als oppositiepartij heeft Lokaal Belang laten zien dat wij een partij zijn waar in het gemeentehuis serieus rekening mee wordt gehouden. Er is veel bereikt en er zijn ontzettend veel zaken door Lokaal Belang op de politieke agenda gezet. Zo heeft Lokaal Belang zich o.a. ingezet voor behoud van groen, komen wij met creatieve oplossingen voor veel problemen rondom wegen, fietspaden en oversteekplaatsen en heeft Lokaal Belang zich hard gemaakt en haar nek uitgestoken voor meer democratie, bestuurlijke integriteit, transparantie en minder achterkamertjespolitiek in het gemeentehuis van de gemeente Barneveld. Verder hebben wij ons ingezet voor veiligheid en ruimte voor ondernemers, hebben wij een warm hart voor onze medemens, cultuur en sport, en staan wij een verstandig en behoedzaam financieel beleid voor.

De afgelopen jaren hebben wij met veel enthousiasme en ambitie aan de weg getimmerd en bewezen de enige echte lokale partij van de gemeente Barneveld te zijn. Het moet daarom mogelijk zijn om bij de komende verkiezingen de grootste partij van de gemeente Barneveld te worden. Want het wordt wat mij betreft hoog tijd voor een flinke frisse wind in een volgend college van B&W en de gemeenteraad. En ik hoor overal om mij heen dat heel veel inwoners van onze gemeente daar net zo over denken. Ik heb er, samen met mijn team, veel zin in!”


Persbericht 14-2-2021

Lees verder

Video 26 nov: Lokaal Belang blijft groeien! Blij en trots met nog meer nieuwe Lokaal Belangers! Welkom Robin Kinsbergen, Gert ten Hoven en Herna van Dronkelaar! Zij stellen zich graag aan u voor.

Video 12 nov: Lokaal Belang groeit en bloeit! Blij met weer nieuwe LB-ers! Vandaag stellen 4 van hen zich aan u voor! Ingrid Lether, Ivonne Koster, Evert Bouwman en Randy Wilbrink.

Video 3 nov: Lokaal Belang is trots en blij te kunnen melden dat haar huidige fractievoorzitter, Mijntje Pluimers, unaniem door de leden is gekozen als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022! Wij feliciteren haar van harte en wensen haar veel succes!

Video 11 okt: Het is definitief: De gemeenteraadsverkiezingen zijn op 16 maart 2022! Lokaal Belang is begonnen met de campagne. We hopen met het hele team er een geweldige campagne van te maken. En, de grootste partij te worden. Behoud dat wat van waarde is en inzetten op kansen om onze gemeente nog mooier te maken.

Video 13 feb: Volgend jaar, 2022, gemeenteraadsverkiezingen. Op tijd beginnen is erg belangrijk. Daarnaast een mooie tijd om Lokaal Belang goed te volgen: Wat doen zij of wat hebben ze al gedaan? En: 'We willen gewoon de grootste worden' Mee doen? Leuk!

Video 5 jan: In 2018 kwam Lokaal Belang als nieuwe partij in één keer met 4 zetels in de raad. Op naar de 10 in 2022! Groéi met ons mee, doé met ons mee. Samen maken we LB de grootste partij!