Gemeente Barneveld

 Politieke partij

Nieuwsberichten 2024

Spreektekst Gert Hein Kevelam bij de zienswijze Nationaal Programma Ruimte voor Defensie

15-02-2024

Voorzitter, het Nationaal Programma Ruimte voor Defensie, NPRD en de Notitie Reikwijdte en Detailniveau, NRD. De grootste werkgever van onze gemeente, die bovendien handelt in vrede, heeft misschien onze hulp nodig. Daarbij past wat ons betreft een positieve grondhouding. Dat vooral. Maar er is niemand die ons gebied zo goed kent als wij, de inwoners van de gemeente Barneveld. Daarom moeten we wel een dringend of misschien zelfs dwingend advies kunnen meegeven. Barneveld West is niet geschikt voor een nieuw te bouwen kazerne, dat lijkt ook van de baan. Ook een kazerne in transitiegebied is niet realistisch en om meerdere redenen onwenselijk wat ons betreft. Blijft over de uitbreiding en revitalisering van een bestaande kazerne, namelijk die in Stroe. Wij vinden dit in de basis een goed idee. Wel moeten te verwachten problemen daarbij worden opgelost en mag er gerust een plusje overblijven voor onze inwoners. Ik noem A1/A30, netcongestie en stops op de bestaande spoorverbindingen. In concreto Station Stroe en een stop in Barneveld Noord op de intercity verbinding Amersfoort – Apeldoorn.

Er is al veel over gezegd in de commissie van 2 weken geleden. Dat hoef ik niet te herhalen want dat staat zeer helder en goed beschreven in de zienswijze die het college als concept bij de stukken heeft gevoegd. Wat ons betreft een zienswijze waar wij geheel achter kunnen staan. Temeer daar wij op dit moment nog spreken over een plan, een lobby, een visie, waar de gehele uitvoering nog van plaats moet vinden. Verder in het traject moeten wij eens hardop dromen wat er nog meer voor kansen liggen, omdat wij bij Lokaal Belang graag in kansen denken. In de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw heeft een gelijksoortig traject de dorpen Stroe, Garderen en Voorthuizen namelijk een grote duw in de rug gegeven op heel veel gebieden. Maar dat komt later wel.

Dus wat Lokaal Belang betreft: Ja, maar we moeten meevliegen in de cockpit en zeker niet in de passagiersstoel. Dank u wel voorzitter.


De behandeling van de concept-zienswijze vond plaats in de raadsvergadering van 7 februari. Deze kunt u terugkijken op de website van de gemeente: https://barneveld.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/d33bcf0c-fd61-40e5-9d45-b4dfb09e7882

Barneveldse Krant 9 februari: Raad eensgezind tegen bouw nieuwe kazerne Defensie: ‘De Glind geen optie’

Foto/afbeelding: uit het participatieplan MER en NRD

Lees verder

Maidenspeech Ingrid Lether

08-02-2024

Dank u wel voorzitter.

Voorzitter, ik heb begrepen dat het gebruikelijk is bij een maidenspeech in een paar zinnen iets te vertellen over het hoe en waarom van je raadslidmaatschap. Die paar zinnen zijn voor mij meestal een uitdaging, maar in mijn geval kan ik het in één woord samenvatten: toeval.

Bij toeval groeide ik op in Brielle. U weet wel, waar Alva op 1 april z’n bril verloor. Een rebellenstad waar staatkundige geschiedenis werd geschreven. Opgegroeid in de jaren 60 en 70, met de muziek van die jaren. En vooral met de protestsongs uit die tijd, gericht op de teloorgang van de natuur en tegen milieuvervuiling. En dat onder de rook van Pernis en De Botlek. In mijn jeugd was de nacht regelmatig oranje gekleurd door het affakkelen van giftig afval.
Bij toeval ook kwam ik op scholen terecht waar het ontwikkelen van een brede interesse sterk gestimuleerd werd, en mede daarom viel de studiekeuze op biologie. Eveneens bij toeval kwamen mijn man en ik 30 jaar geleden in Voorthuizen terecht. En tenslotte kwam er bij toeval iets anders op het pad van mijn voorganger, en zo sta ik hier nu.

Een beetje een Briels-rebelse bioloog, qua politiek en maatschappelijk engagement gevoed door de jaren 60 en 70, met een brede algemene ontwikkeling, kennis en ervaring. En kennis en ervaring wordt waardevoller als je ze deelt.

Daarom neem ik u nu graag mee in vier biologieweetjes, als onderbouwing voor waarom Lokaal Belang deze motie mede ingediend heeft.

 1. Ecosystemen zijn in het ideale geval in een dynamisch evenwicht. Een evenwicht tussen de hoeveelheid eten voor prooidieren, de hoeveelheid prooidieren, en de hoeveelheid roofdieren. Veel gras = veel herten = een groeiende wolvenpopulatie. Meer herten = minder gras. Minder gras en meer wolven = minder herten. Minder herten = minder wolven en weer meer gras. Een dynamisch evenwicht.
  En in theorie klopt het. Dat zeggen de wolvenexperts ook. ‘We krijgen vanzelf een evenwicht”. Jawel, maar niet in de huidige praktijk. Want in de praktijk schakelt de wolf over op schapen als er minder herten zijn. Dan krijg je meer schapen = meer wolven. Evenwicht krijg je pas als de mens z’n rol in het ecosysteem ook goed kan spelen. Wolven hoeven daarbij niet uitgeroeid te worden, want je krijgt inderdaad een prima evenwicht tussen wolven en hun prooien als ze in het bos blijven. Wat nodig is, is de mogelijkheid ze daar te houden, en ze te verjagen uit agrarisch gebied, waar ze niet hun normale habitat hebben.
     
 2. In slechte winters gaan schuwe, voorzichtigere wolven eerder dood van de honger. Honger is een sterke drijfveer. Brutale, ondernemende wolven wagen zich in hongerwinters in de buurt van boerderijen en doden daar vee, en overleven daarmee de winters wél. Als ze niet worden bejaagd, zijn het dus deze brutalere wolven die zich beter kunnen voortplanten. Jagen we wél, dan zijn het ook in zware winters toch de schuwe wolven die meer kans op overleven en voortplanten hebben.
  En zo zijn de wolven die hier nu rondlopen jarenlang door de mens onbewust geselecteerd op ondernemend, onbevreesd gedrag. Niet langer heel erg schuw of bang voor de mens.
   
 3. Honger is een sterke drijfveer. Een roofdier doodt een prooi omdat-ie honger heeft. Het is afgelopen maanden regelmatig voorgekomen dat er meerdere schapen zijn gedood of aangevallen, zonder te zijn opgegeten. Een wolf die meerdere schapen aanvalt maar ze niet opeet, doet iets ongewoons.
   
 4. Er zijn zo’n 100.000 wolven. Hun IUCN [1] status is: niet bedreigd, stabiele populatie. Er lijkt dus geen noodzaak voor de extreem beschermde status van de wolf te zijn.


En deze weetjes leiden ons tot de volgende samenvatting:

 • Volgens IUCN is de wolf geen bedreigde diersoort.
 • We hebben niet meer te maken met schuwe wolven die de mens mijden. Dat blijkt ook uit alle ontmoetingen op klaarlichte dag. We hebben daarmee ook te maken met angst onder inwoners.
 • We lijken te maken te hebben met wolven die ‘voor de lol’ doden. We hebben daarmee te maken met wolven die afwijkend gedrag vertonen.
 • We hebben te maken met dierenleed. Aangevallen dieren die urenlang liggen te lijden voordat ze worden gevonden, omdat wolven meer dieren aanvallen dan doden en eten. En daarmee hebben we uiteraard ook te maken met menselijk leed. Niemand wil zijn dieren zo vinden.
 • We hebben te maken met wolvenaanvallen die in veel gevallen niet te voorkomen zijn. Dieren binnen houden of overal hoge hekken plaatsen is slechts een tijdelijke oplossing. Een noodzakelijke oplossing, zolang we geen andere mogelijkheden hebben, maar uiteindelijk kunnen we ons buitengebied niet vol zetten met hekken, dat belemmert ook ander wild. We hebben bovendien recent nog gezien hoe makkelijk ze zelfs over de hekken van het Nationaal Park klimmen.
 • En zolang de mens wolven niet opnieuw bang maakt, is de selectiedruk nog altijd richting steeds brutaler. Tot ze écht geen respect meer voor de mens hebben.


Concluderend:

Het gaat qua aantallen goed met de wolf. Er is geen reden voor een streng beschermde status. Het is hard nodig om de EU daarvan te overtuigen, zodat er ruimte komt om de wolf te beheren. De provincie Gelderland is goed bezig met het verzoek om in de gehele provincie te mogen ‘paintballen’, maar dat is vermoedelijk niet genoeg.

Voorzitter, wij vragen het college: zet al uw invloed in om via de provincie of rijksoverheid ervoor te zorgen dat wij de mogelijkheid krijgen om in agrarisch gebied de wolf te verjagen, en zo nodig te bejagen. Ik heb u onze argumenten aangereikt om dit kracht bij te zetten.

Dank u wel.


[1] International Union for Conservation of Nature

 

Bijdrage van LB-raadslid Ingrid Lether in de raadsvergadering van 7 februari 2024 bij de behandeling van de Motie vreemd aan de agenda: Beheersing wolven (Indieners: SGP, Lokaal Belang en ChristenUnie). De (gewijzigde) motie werd unaniem aangenomen.

Lees verder

"Uit de raad" - 7 februari 2024

08-02-2024

Emmers vol bloemen stonden klaar als teken dat er bijzondere dingen stonden te gebeuren in de raadsvergadering van 7 februari. En zo was het ook. Het werd weer een memorabele avond aan het Raadhuisplein.

Marlies Bongers werd aangewezen als griffier, zoals dat heet. Ze had al een klein half jaartje warmgelopen doordat ze als interim-griffier aan de gemeente was verbonden. Een schitterende baan dat griffier zijn, zo sprak Frank van de Lubbe, toen hij zijn moment of fame later op de avond had, maar daarover straks meer. Marlies Bongers dus, die als griffier, zonder het woord interim, de raad bij gaat staan met raad en daad.

Henry Buitenhuis was vervolgens aan de beurt. De ChristenUnie-man nam afscheid als raadslid. Op en af was hij zo’n 15 jaar verbonden aan de Barneveldse raad. Nog langer dan hij in Brazilië, zijn geboorteland, heeft gewoond. In zijn speech deed de Burgemeester nog een moedige poging hem toe te spreken in het Portugees (de taal die men in Brazilië spreek), maar Henry kon het niet verstaan. Vast een kwestie van verschillende dialecten, wat gewoon voor kan komen in zo’n enorm land. De koning kwam ook nog om de hoek. Weliswaar niet in eigen persoon, maar wel doordat hij Henry Buitenhuis benoemde als Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Een mooie en verdiende onderscheiding.

Frank van der Lubbe van Pro’98 was het volgende vertrekkende raadslid. Zijn tussentijdse vertrek werd voor een belangrijk deel ingegeven door zijn nieuwe baan als griffier bij de gemeente Bunnik. Vaak ’s avonds en vaak overlappend met het raadswerk in Barneveld. Kiezen dus, waarbij de keuze op Bunnik viel. Menigeen ziet op tegen een “Frankloze” raad. En dat is niet alleen om zijn nuchtere en deskundige manier waarop hij naar problemen kijkt. Het is ook omdat hij er altijd voor wist te zorgen dat raadsvergaderingen niet samenvielen met belangrijke wedstrijden van Oranje. Soms via de KNVB, maar meestal gewoon in de agendacommissie. Het zijn zo van die taken die pas opvallen als ze niet meer gedaan worden, vrees ik. Ook Frank werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Waar mensen vertrekken, ontstaan weer plekken voor nieuwe mensen. En zo gebeurde het ook. In Franks plaats kwam Henri Mulder en in de plaats van Henry Buitenhuis werd Laurens Wijmenga beëdigd. Aan de fractie van Lokaal Belang werd Marcel Appelman als raadscommissielid toegevoegd. Marcel was een paar jaar geleden al raadscommissielid bij Pro’98 en heeft dus enige ervaring. Hij was er een jaar of vier tussenuit, maar het begon weer te kriebelen. Een overstap van de ene naar de andere Barneveldse politieke partij, kan dat dan? Het is zeker niet ongebruikelijk. Sommige overstappen zijn bijna ondenkbaar, daar valt een transfer van Pro’98 naar Lokaal Belang niet onder.

Daarna was het hoog tijd voor de vergadering. De Regiovisie beschermd wonen en beschermd thuis werd besproken en zonder wijzigingen unaniem aangenomen. Hetzelfde gebeurde met het Nationaal Programma Ruimte voor Defensie. Bij dit onderwerp schreef het college tevens een zienswijze waarbij er positief gekeken wordt naar een uitbreiding en verbetering van de kazerne in Stroe. Maar dan wel graag met medeneming van een oplossing voor de verkeersproblematiek rondom A1/A30, een station in Stroe en een oplossing van de problemen op het elektriciteitsnet.

Het laatste onderwerp betrof een motie vreemd aan de agenda. Dat is een instrument voor raadsfracties om een onderwerp op de agenda te krijgen, wel moet er spoed kunnen worden aangetoond bij het onderwerp. Dit laatste overigens, ter beoordeling van de raad zelf. De motie betrof een oproep om voorlichting te verzorgen, uitbreiding van subsidie voor hekwerken te bepleiten, adequaat beheer te verzoeken en extra beheermaatregelen te bepleiten. Allemaal in het teken van de grote boze wolf. Uiteindelijk en na een tekstuele wijziging werd ook deze motie unaniem aanvaard. Judith van den Wildenberg vond overigens wel dat de niet-schuwe wolf moet worden aangepakt. Maar schieten vond ze duidelijk een stap te ver gaan. Zoals zo vaak komen de beste ideeën net iets te laat. Zo ook nu. Gewoon z’n tanden trekken leek een mooie middenweg. Maar dat kwam pas na de vergadering op, en dan telt het niet.

De volgende raadsvergadering is donderdag 14 maart. Via de site van de gemeente Barneveld kun je de livestream volgen. Live volgen is ook mogelijk vanaf de publieke tribune, van harte welkom.

Lees verder

Schriftelijke vragen LB aangaande mogelijke gevolgen stroomuitval gemeente Barneveld

25-01-2024

Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande de mogelijke gevolgen voor kleinverbruikers in de gemeente Barneveld in het jaar 2026 wanneer het gaat om kortstondige stroomuitval.

Lokaal Belang benadrukt het cruciale belang van een betrouwbare stroomvoorziening voor de lokale gemeenschap, met name na recente waarschuwingen van wethouder Jolanda de Heer tijdens de commissie Samenleving d.d. 24 januari 2024. De waarschuwing werd gegeven als reactie op specifieke vragen die door Lokaal Belang werden gesteld over de mogelijke gevolgen voor kleingebruikers in de gemeente Barneveld in het jaar 2026.

De uitspraken van de wethouder, waaronder de opmerking "So be it" als reactie op mogelijke kortstondige stroomuitval, hebben echter vragen opgeroepen binnen de partij. Lokaal Belang is van mening dat inwoners niet moeten wennen aan stroomuitval en dat het niet als normaal mag worden beschouwd.

Lokaal Belang benadrukt dat elektriciteit een essentiële basisbehoefte is voor het dagelijks leven en de lokale economie. Naar aanleiding van de commissievergadering roept Lokaal Belang het college op om duidelijkheid te verschaffen over hun standpunt met betrekking tot het belang van stroom als primaire behoefte en welke maatregelen er genomen worden om de betrouwbaarheid van de stroomvoorziening te waarborgen.

Lokaal Belang wijst ook op het potentieel veroorzaken van onrust in de samenleving als gevolg van dergelijke uitspraken en benadrukt de noodzaak van een open dialoog om aan de zorgen van de lokale bevolking tegemoet te komen.

Wij stellen de volgende vragen:

 1. Vindt het college werkelijk dat wij moeten wennen aan regelmatige stroomuitval?
 2. Is het college het eens met de stelling dat elektriciteit een primaire behoefte is?
 3. Welke concrete acties plant het college om te voorkomen dat de dreiging van mogelijke kortstondige stroomuitval, zoals recentelijk benadrukt, daadwerkelijk plaatsvindt?
 4. Het lijkt ons niet helpend om in een onderhandelingsperiode met Liander de indruk te wekken dat het college zich neerlegt bij tijdelijke stroomuitval (“So be it”). Hoe kijkt het college hiernaar?


Met vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang,
Nadeche van Veen

25 januari 2024

Lees verder

Schriftelijke vragen Lokaal Belang aangaande wolvenaanvallen

20-01-2024

Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande de ondertussen regelmatig voorkomende aanvallen van wolven op schapen in de gemeente, recent nog één aan de Kootwijkerdijk tussen Kootwijkerbroek en Stroe. Naast veel dieren- en persoonlijk leed, waarvoor wij ons medeleven willen betuigen aan betrokken families, geeft het een algeheel gevoel van onbehagen en onveiligheid binnen de samenleving.

Op 4 oktober 2023 heeft het college in haar antwoord op onze vorige schriftelijke vragen hieromtrent aangegeven met de provincie in overleg te gaan of ook in onze gemeente voorlichtingsbijeenkomsten gehouden kunnen worden.

Daarnaast valt het ons op dat deze wolvenaanvallen een ongebruikelijke patroon lijken te laten zien. In veel gevallen is er nl sprake van dat enkele wolven meerdere schapen doden, maar die niet (allemaal/niet geheel) opeten. Dat is naar de mening van Lokaal Belang geen normaal wolvengedrag. Wolven doden om te eten, niet voor ‘de lol’. Daarmee zou je kunnen constateren dat de wolf/wolven die in onze gemeente op dit moment schade aanrichten als ‘probleemwolf’ beschouwd zouden kunnen worden.

Wij hebben hier de volgende vragen bij:

 1. Zijn er sinds 4 oktober ondertussen concrete plannen tot het organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten in onze gemeente?
 2. Bent u het met ons eens dat wolven die meer schapen doden dan ze (kunnen) opeten afwijkend gedrag vertonen en daarmee als probleemwolf kunnen worden bestempeld?
 3. In de EU wetgeving staat dat de wolf niet verstoord of bejaagd mag worden in zijn natuurlijke habitat. De natuurlijke habitat van een wolf is bosrijk gebied en steppegebied. Bent u het met ons eens dat een wolf/wolven die zich in agrarisch cultuurgebied bevinden zich niet in hun natuurlijke habitat bevinden?
 4. Zijn de in vraag 2 en 3 gestelde zaken voor de gemeente reden om met de provincie contact op te nemen om te bezien in hoeverre dit aanknopingspunten of ingangen geeft om de wolf hier wel actief te gaan verjagen of bejagen?


Wij ontvangen graag uw antwoorden per vraag individueel beantwoord.

Vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang,
Ingrid Lether

20-1-2024

Lees verder

Persbericht LB: Marcel Appelman beoogd raadscommissielid Lokaal Belang

05-01-2024


Fractie Lokaal Belang breidt uit
Marcel Appelman beoogd raadscommissielid Lokaal Belang

Recent heeft de fractie van Lokaal Belang unaniem ingestemd om Marcel Appelman voor te dragen als nieuw raadscommissielid voor Lokaal Belang. Hij zal, na benoeming en beëdiging, de vacature invullen die is ontstaan na de benoeming van oud-raadscommissielid Ingrid Lether als raadslid. Bestuur en fractie zijn erg blij met zijn voordracht.

Appelman, 44 jaar, getrouwd, een zoon van 9 jaar, woonachtig in Barneveld, is in het dagelijks leven fysiomanueeltherapeut. Graag staat hij of langs de lijnen of op het hockeyveld zelf om te kijken dan wel zelf te sporten. Hij heeft zich overtuigd bij Lokaal Belang aangemeld als lid en na een waardevol gesprek met het bestuur en partijleider is hij toegetreden tot de partij. Eerder was hij actief binnen Pro98, maar heeft die partij in 2021 verlaten.
Appelman: “Lokaal Belang doet wat het belooft; dat heb ik altijd ervaren en spreekt mij heel erg aan. Inwoners moeten daar op kunnen vertrouwen. Er zijn voor de inwoners en ondernemers van de gemeente Barneveld, midden in de samenleving staan en vanuit onze waarden bijdragen aan ontwikkeling en tevens het behouden van dat wat van waarde is. Ik sta voor een gezonde en veilige leefomgeving in de brede zin van het woord. Zoals een strenger drugsbeleid want ik maak mij grote zorgen omtrent het drugsgebruik van jongeren met bv. lachgas en designer drugs. Ik wil een schonere en groenere leefomgeving en het voortzetten van de verbetering van de kwaliteit van de wegen, ook in het buitengebied. Ik voel mij heel welkom, zowel bij de partij als bij de fractie. Ik ben heel warm ontvangen en heb erg veel zin om mij namens Lokaal Belang in te zetten.”
Bestuursvoorzitter Paul Overgaauw: “Marcel past naadloos bij de partij Lokaal Belang. Zijn grote mate van betrokkenheid bij de samenleving, zijn positieve instelling en het denken in kansen die bijdragen aan een mooiere gemeente Barneveld, passen precies bij daar waar onze partij voor staat. Wij hebben het volste vertrouwen dat zijn inzet en energie bijdraagt aan realisering van de onze doelen en de verdere groei van Lokaal Belang.”

In de periode 2016-2021 was Appelman reeds raadscommissielid. Hij heeft de ambitie zich namens Lokaal Belang weer als raadscommissielid voor de samenleving in te zetten. Daarom heeft hij zich, na een positief advies van het bestuur en partijleider, gemeld bij de fractie. Na een uitgebreid en prettig gesprek met fractievoorzitter Gert Hein Kevelam is hij voorgedragen aan de fractie die vervolgens unaniem instemde met zijn kandidatuur.
Fractievoorzitter Gert Hein Kevelam: “Ik ben onder de indruk van Marcel zijn kennis en kunde, zijn energie en opgewekte levensinstelling. Zijn overtuigingen en visie op de samenleving en hoe een overheid zich tot die samenleving zou moeten verhouden, passen precies bij de fractie van Lokaal Belang; ‘Met de voeten in de klei’, luisteren naar inwoners en op een integere wijze invulling geven aan het bestuur van de gemeente. De fractie kijkt erg uit naar de samenwerking die nu al heel prettig verloopt.’’

De benoeming en beëdiging van Appelman wordt voorzien in de raad van 7 februari aanstaande.

Persbericht 5 januari 2024

Lees verder

Nieuwjaarswens Lokaal Belang

01-01-2024

Lokaal Belang wenst u en uw dierbaren een gelukkig nieuwjaar, een goede gezondheid en veel voorspoed in 2024! We blijven ons ook in het nieuwe jaar inzetten voor onze samenleving!

Interesse om mee te denken of mee te doen met ons fijne team? https://www.lokaal-belang.com/contact

Lees verder