Gemeente Barneveld

 Politieke partij

content image

Zwartebroek

De geschiedenis van Zwartebroek is lang. Reeds in de 12e eeuw wordt dit rustige dorp genoemd in de bronnen. Zwartebroek kent een mooi buitengebied met water, elzenbroekbossen, veengaten, weilanden en oude stegen. Samen met Terschuur organiseert Zwartebroek via de stichting Terbroek vele evenementen. Samen met Terschuur maakt Zwartebroek zich zorgen over de komst van mega windmolens.

Standpunten:

  • Verbetering veiligheid en oversteekbaarheid Kruising Eendrachtstraat/ Hoevelakenseweg
  • Inzet op realisering van een nieuwe school voor kinderen uit Terschuur en Zwartebroek
  • Verbetering veiligheid (fietspad) Eendrachtsstraat. Zowel op de weg zelf als het fietspad, is de verlichting slecht. Dit moet volgens Lokaal Belang zo snel mogelijk gerealiseerd worden
  • Verbetering zichtbaarheid en veiligheid zebrapaden. De zichtbaarheid en veiligheid van de zebrapaden laten te wensen over. De verlichting dient zo snel mogelijk gerealiseerd te worden. Overwogen moet worden om de zebrapaden verhoogd aan te leggen.
  • Aanleg fietspaden langs de Platanenstraat. Het fietsverkeer intensiveert van en naar Hoevelaken, Barneveld en Achterveld. Zowel voor woon-werk verkeer als sportieve/recreatieve doeleinden. Lokaal Belang ziet deze fietspaden graag zo snel mogelijk gerealiseerd.
  • Directe busverbinding/openbaar vervoer van en naar Barneveld en Nijkerk realiseren en daarnaast behouden van buslijn 102. Daarvoor moet een lobby naar de Provincie worden opgestart.
  • Verbetering verkeersveiligheid overgang voet- en fietspad op de Jan Landmanstraat
content image

Klik op foto om de hele flyer te bekijken

Lokaal Belang is er ook voor Terschuur en Zwartebroek!

Het Lokaal Belang-rijke thema van...  Erik van den Born

Belang van sport- en spelfaciliteiten; met Erik van den Born

Behoud buslijn 102 voor Terschuur en Zwartebroek