Gemeente Barneveld

 Politieke partij

Nieuwsberichten 2022

Lokaal Belang presenteert met trots de kieslijst GR 2022

26-01-2022


Top 10: Stabiel, ervaren, nieuw talent en helft man-vrouw

Vol trots presenteert Lokaal Belang haar kieslijst met 50 kandidaten. Lokaal Belang groeide en bloeide de afgelopen jaren. En daar zijn wij trots op. Van al die Lokale Belangers hebben de leden maar liefst 50 kandidaten geselecteerd voor de kieslijst. De leden stelden deze onlangs per acclamatie vast. Een lijst die zich kenmerkt door stabiliteit, continuïteit en plaats voor nieuw talent. Lokaal Belang gaat met deze kieslijst vol optimisme de gemeenteraadsverkiezingen in. Lokaal Belang is verder trots op goede verhouding man-vrouw; in de top 10 zelfs 50-50%.
 

 1. Al eerder werd de lijsttrekker, huidig fractievoorzitter Mijntje Pluimers gekozen. Zij heeft zich de afgelopen jaren met verve ingezet voor een eerlijke, transparante politiek waarbij echt geluisterd wordt naar inwoners. Daarnaast heeft zij zich o.a. ingezet voor het voorkomen van de plaatsing van windmolens, behoud van groen en bomen en de aanpak van drugsoverlast.
   
 2. Met Jan Willem van den Born, ondernemer, raadslid met veel ervaring. Hij heeft zich met succes ingezet voor meer goedkopere woningen in onze gemeente, een goed ondernemersklimaat en schone lucht voor de samenleving.
   
 3. Raadslid, tevens campagneleider Gert Hein Kevelam uit Garderen; hij heeft zich inzet voor leefbaarheid in de kleinere dorpen zoals een verbod op doorgaand vrachtverkeer in Garderen. Daarnaast zet hij zich in voor behoedzaam en verstandig financieel beleid.
   
 4. Met raadslid Marleen Blankenburgh heeft Lokaal Belang ervaring, kennis en kunde in huis op het gebied van verkeer, goede en veilige wegen. Zij heeft zich bijvoorbeeld vol overgave ingezet voor een veiligere Kuntzelaan, Mercuriusweg en veiligheid rondom scholen.  
   
 5. Voorthuizenaar, huidig raadscommissielid Sjoerd van Amerongen heeft zich ingezet voor de belangen van dorpen en een goede communicatie met Plaatselijk Belangen en Wijkplatforms. Ook zet hij zich in voor biodiversiteit, natuur en dierenwelzijn.
   
 6. Nieuw talent met Mona Tamaëla, een zeer betrokken inwoner en actief binnen de Oranjestichting, Theater op het zand en de Ballonfiësta. Zij wil zich vol overgave inzetten voor cultuur, de leefbaarheid van en sociale samenhang in de dorpen zoals door evenementen.
   
 7. Jong talent heeft een plek; Stefan Velt (28) uit Barneveld, betrokken Barnevelder,
  op 7. In het dagelijks leven is hij werkzaam binnen het HRM en heeft veel oog en aandacht voor het welzijn van en zorg voor mensen en goede dienstverlening, zeker voor hen die deze zorg en aandacht nodig hebben. Daarnaast wil hij een fijn woon- en leefklimaat voor iedereen.
   
 8. Nadeche van Veen (31) een zeer actieve en betrokken ‘Terbroekse’, is ook een nieuw jong talent van Lokaal Belang. Geschoold als juridisch medewerker en psycholoog met specialisme onderwijs en ontwikkeling bij jongeren, waar zij zich met hart en ziel voor wil inzetten.
   
 9. Nog meer nieuw talent is nieuwkomer Ingrid Lether, biologe uit Voorthuizen. Zij heeft hart voor natuur en dieren en heeft zich heel actief ingezet op het gebied van milieu en duurzaamheid, ook als lid van het burgerforum van de RES.
   
 10. Op 10 raadscommissielid Maurice Marsman die zich heeft ingezet voor ruimte en groei van sportverenigingen en cultuur. Ook gezonde overheidsfinanciën hebben zijn aandacht zoals het beperken van lokale belastingen.


Verderop in de lijst Robin Kinsbergen uit Voorthuizen die zich sterk maakt voor de horeca en evenementen, Randy Wilbrink, landbouwdeskundige die zich inzet voor een gezonde leefomgeving zonder windmolens, Herna van Dronkelaar en Ivonne Koster; zeer betrokken bij groen in de gemeente. Rene Oosterom, uit Veller, Barneveld, met grote betrokkenheid bij veiligheid en verkeer, maakt ook onderdeel uit van de lijst. En verder, Lokaal Belangers van het eerste uur, Terbroekers Erik van den Born en Harry Buitink, hart voor kleine dorpen, hun inwoners en activiteiten die de sociale samenhang versterken. En zo vele anderen!

Lijstrekker Mijntje Pluimers: “Wat een top team heeft Lokaal Belang! Dit is het lokale belang, het belang van de samenleving. Wij gaan positief en met volle kracht en energie weer 4 jaar voor die samenleving aan de slag!”

 

Foto: Pauw Media
Vormgeving: J. van Beusekom

 

Lees verder

Standpunt Lokaal Belang: Behoud het Schaffelaartheater

24-01-2022


Alles van waarde is weerloos
Afgelopen week verscheen het verkiezingsprogramma van SGP. Daarin lazen wij het volgende:

 • Het theater moet zelf het hoofd boven water houden.
 • Geen steun voor theaterprogramma’s en activiteiten op zondag.
 • De naam Schaffelaartheater moet vervangen worden door een naam die de lading beter dekt.
 • Omwonenden moeten een belangrijke stem krijgen in het doorgaan van evenementen.

Lokaal Belang is een politieke partij gedreven door de waarden betrokkenheid, kwaliteit en kansen. Wij zijn niet verbonden aan een religie of ideologie. Toch zijn vele Lokale Belangers als privé persoon lid van bijvoorbeeld een kerkelijke gemeenschap. Hiermee willen wij maar zeggen dat wij het brede spectrum van de Barneveldse samenleving in onze partij verenigd zien. In onze idealen zien wij een gemeente voor ons die er is voor al haar inwoners. Het is dus geen ‘meeste stemmen gelden’ maar meer ‘voor ieder wat wils’.
Wij wonen op de Veluwe in een gemeente met een christelijke identiteit. Dat is goed, daar zijn we blij mee. Maar dat is niet het enige wat onze gemeente is. SGP komt aan de wortels van ons theater en evenementen. Hier past het, wat Lokaal Belang betreft, niet om het aanbod te verschralen en de voorzichtig weer uit hun schulp komende evenementenorganisaties de nek om te draaien. Hier moeten wij pal staan en duidelijk zeggen: dit gaan we niet doen beste SGP.

Mijntje Pluimers, lijsttrekker en fractievoorzitter:
“Het Schaffelaartheater heeft een bijzondere plek in de samenleving van de gemeente Barneveld. Het theater is het culturele hart van de gemeente Barneveld, gedragen door o.a. vele vrijwilligers die cultuur en het theater een warm hart toedragen. De discussie over het Schaffelaartheater kent een lange en intensieve geschiedenis. Er is een besluit genomen over de bestuursvorm, de rol van de gemeente en de daarbij behorende subsidie. Het Schaffelaartheater verdiende rust en duidelijkheid en heeft dat toen ook gekregen.

Dat de SGP kennelijk de coronacrisis en de aankomende verkiezingen gebruikt om de positie van het Schaffelaartheater opnieuw ter discussie te stellen, is in de ogen van Lokaal Belang onbegrijpelijk. Dit is een klap in het gezicht van al die mensen die zich de afgelopen jaren met hart en ziel voor dit Schaffelaartheater hebben ingezet en van al die mensen die van het theater genieten en hebben genoten. Wij zouden graag zien dat de SGP het Schaffelaartheater zou respecteren en accepteren. En dat het Schaffelaartheater met al haar medewerkers en vrijwilligers zonder onzekerheid mag blijven bestaan en kan functioneren, zodat velen van cultuur kunnen genieten. Dat alles is van grote waarde en dat koesteren wij.”


Lokaal Belang heeft over deze kwestie een filmpje gemaakt. Zie hieronder.


 

Lees verder

Lokaal Belang start campagne 2022 in Stroe en Kootwijkerbroek

20-01-2022

LB start campagne 2022 in Stroe en Kootwijkerbroek
Lokaal Belang start de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart a.s. met een flyeractie in Stroe en Kootwijkerbroek.
Gert Hein Kevelam, campagneleider van Lokaal Belang: “Lokaal Belang heeft de afgelopen 4 jaar niet stilgezeten en is niet het soort partij dat plotseling, vlak voor de verkiezingen, opeens actief gaat worden met het uitdelen van spiegeltjes en kraaltjes. Wij hebben de afgelopen jaren hard gewerkt en aan de weg getimmerd met activiteiten op straat, het uitdelen van flyers door ons team, investeringen in de samenleving zoals bomen, eenzame ouderen en waardevolle organisaties zoals de Wereldwinkel. En daarnaast laten wij, iedere week weer opnieuw, op sociale media van ons horen wat onze inzet is geweest, waar wij voor staan en vragen wij aandacht voor belangrijke thema’s.

Daarom vinden wij het belangrijk om de campagne 2022 te starten met een politiek actueel thema wat er echt toe doet. In dit geval vragen wij aandacht voor de komst van een railterminal op de Harselaar, Barneveld, waar wij ons grote zorgen over maken. Een railterminal in Barneveld zorgt namelijk voor vele tienduizenden extra vrachtwagenbewegingen in onze gemeente. Dan is de groei en de overslag nog niet meegerekend. Dit zorgt voor enorme druk op onze toch al overvolle wegen.

Daarnaast vreest Lokaal Belang veel sluiperkeer via Stroe en Kootwijkerbroek indien er file staat op de A1 tussen Stroe en Knooppunt Hoevelaken, wat nog weleens het geval is. Dit sluipverkeer zal via N800 Stroe-Kootwijkerbroek-Harselaar gaan kiezen voor de route Wolweg, Kootwijkerbroekerweg, Veluweweg en Wesselseweg naar de railterminal op de Harselaar.

Lokaal Belang staat voor een goed ondernemersklimaat. Echter, de economie van onze gemeente is al goed en sterk en kan prima zonder een railterminal die meer nadelen dan voordelen gaat opleveren. Overvolle wegen zijn slecht voor de verkeersveiligheid en bereikbaarheid van onze inwoners en ondernemers. Nog meer vrachtwagens betekent overigens ook nog meer fijnstof en stikstof in de lucht die al niet al te best is. Kortom, een belangrijk thema waar Lokaal Belang de aandacht voor vraagt.

Dat gaan wij de komende tijd ook doen in álle andere dorpen met diverse thema’s die er in het dagelijks leven van mensen toe doen. Daarvoor zitten wij in de raad; opkomen voor hun belang. En, zoals iedereen dat van Lokaal Belang gewend is, gaan wij serieus om met deze belangrijke thema’s die spelen en van grote invloed zijn op de leefbaarheid van onze inwoners. Zo hebben wij ons onlangs als enige partij in de gemeenteraad ingezet voor het behoud van het Pastoriebos in Voorthuizen en zien wij dat er geen draagvlak is voor de komst van mega-windmolens op Harselaar, vlakbij Zeumeren. Daarnaast is behoud van groen ontzettend belangrijk en willen wij via een lokaal referendum onze inwoners echt een stem geven.

Wij hebben er zin in! Lokaal Belang beschikt over een groot team en dat is fijn. Vele handen maken de komende weken licht werk. De flyers zullen binnenkort in alle brievenbussen van Stroe en Kootwijkerbroek vallen. Binnenkort presenteert Lokaal Belang haar kieslijst en het verkiezingsprogramma waarin wij op een aantal van deze thema’s volop zullen ingaan. Er valt dit jaar namelijk wat te kiezen in de gemeente Barneveld! Uw belang, Lokaal Belang.”

20 januari 2022

Lees verder

Schriftelijke vragen LB inzake fietspaaltjes Veller

20-01-2022

Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande ongewenst autoverkeer en daardoor onveiligheid op het fietspad in Veller als gevolg van het neerklappen van de fietspaaltjes.

Lokaal Belang heeft kennisgenomen van klachten van meerdere bewoners van de wijk Veller, met name van omwonenden rond de fietsoversteek ter hoogte van de Vellerselaan. Sinds een aantal weken zijn de fietspaaltjes op deze plek niet meer in gebruik, maar neergeklapt, met als reden dat er dan makkelijker gestrooid kan worden. Het fietspad waar deze paaltjes zich op bevinden, is een veelgebruikte route, een hoofdfietsroute voor o.a. scholieren. Dat dit fietspad en specifiek de locatie kruising met de Vellerselaan, meegenomen wordt in de strooiroute is dan ook zeer begrijpelijk en toe te juichen; daar is ook geen discussie over. Echter, deze paaltjes staan er in principe niet voor niets. Blijkbaar is de verleiding groot om, zodra er geen paaltjes staan, een stukje fietspad te pakken en zo de weg af te snijden richting de Vellerselaan. Er zijn meldingen van auto’s, bestelbusjes en er is zelfs een vrachtwagen gesignaleerd op het deel van het fietspad bij de Dorkinglaan. Deze klachten werden bij navraag bevestigd door de coördinator van Buurtpreventie Veilig Veller. Inwoners ervaren dit als heel onveilig.

Het gebruik van het fietspad als (auto)rijbaan is een bekend fenomeen in Veller en inherent aan de wijkindeling. Om dit ongewenste gedrag tegen te gaan zijn op diverse strategische plekken fietspaaltjes geplaatst en deze zijn op dit moment gewoon in gebruik; deze paaltjes worden dus niet verwijderd tijdens de wintermaanden. Waarom gebeurt dit dan wel bij de oversteek Vellerselaan? Juist op een plek waar al zoveel over te doen is geweest en een herinrichting nodig was t.b.v. de verkeersveiligheid. Auto’s op het fietspad maken het onoverzichtelijker en dat ook nog eens tijdens de donkerste maanden van het jaar. De veiligheid van fietsers, maar ook van spelende kinderen, is nu dus weer in het geding. Het mag natuurlijk niet zo zijn dat een maatregel die er is om veiligheid te vergroten (tegengaan gladheid) er vervolgens toe leidt dat op hetzelfde moment onveiligheid juist toeneemt.

Wij stellen de volgende vragen:

 1. Is het college op de hoogte van het feit dat er klachten zijn van bewoners uit Veller m.b.t. misbruik van de situatie nu de fietspaaltjes neergeklapt zijn?
 2. Het betreft nieuwe stalen paaltjes, die met een sleutel neer- en opgeklapt kunnen worden. Wat is de reden dat voor deze paaltjes is gekozen en niet voor paaltjes die (alleen) overrijdbaar zijn door hulp- en strooidiensten, zoals eerder voor de herinrichting van de oversteek Vellerselaan het geval was?
 3. Wat is het beleid van de gemeente Barneveld m.b.t. fietspaaltjes tijdens de strooiperiode en hoe wordt de lengte van deze periode bepaald?
 4. Is er op deze locatie een alternatieve, creatieve manier van strooien mogelijk waarbij de paaltjes ‘gewoon’ kunnen blijven staan? Want dat zou toch de meest ideale oplossing zijn. Het is bovendien de enige locatie in Veller waar dit nu speelt. Dan moet maatwerk toch mogelijk zijn. Graag een toelichting.
 5. Zo niet, is het college dan bereid in overleg met Buurtpreventie Veilig Veller, het wijkplatform en de wijkagent te zoeken naar een acceptabele oplossing? Bijv. zeer tijdelijk (alleen tijdens vorst en/of verwachting van vorst) de paaltjes neerlaten, inzet op bewustwording, handhaving of een combinatie.
 6. Wanneer worden beide paaltjes in Veller naar verwachting weer opgeklapt? Is het college bereid voorrang te geven aan de uitvoering hiervan?


Lokaal Belang vindt het belangrijk dat er iets wordt gedaan met de meldingen van deze inwoners. Wij willen hierbij benadrukken, dat dit een jaarlijks terugkerend probleem dreigt te worden wat wij erg graag willen voorkomen. Wij willen verkeersveiligheid voor onze inwoners.

Vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang,
Marleen Blankenburgh

Lees verder

Persbericht: Lokaal Belang pleit voor verbetering positie en kansen sociale huurder

15-01-2022

LB pleit voor verbetering positie en kansen sociale huurder
Iedereen moet een fijne woning kunnen betrekken; huur of koop. Zeker voor mensen met een kleine beurs heeft de overheid een plicht de omstandigheden optimaal te laten zijn, zodat ook zij een redelijke kans maken op een betaalbare woning. De Woningstichting speelt hierin ook een belangrijke rol waarvoor wij veel waardering hebben.

In de afgelopen dagen kwam Lokaal Belang ter ore dat de sociale huurwoningen in het ‘Kloezeman-plan’ in Garderen niet door de woningstichting zijn aangekocht. Toen Lokaal Belang op onderzoek uitging, bleek dat de woningen voor een hoge prijs waren aangeboden waardoor deze woningen voor de Woningstichting nooit rendabel te maken zijn. Nu worden ze aangeboden en waarschijnlijk aangekocht door beleggers. Dit is, hoewel voor Lokaal Belang heel onwenselijk, geheel volgens de thans geldende ‘Doelgroepenverordening wonen Barneveld’ en dus niet aan de ontwikkelaar te wijten noch aan de woningstichting.

Verder zoekend constateerde Lokaal Belang dat dit geval niet op zichzelf staat maar dit steeds vaker plaatsvindt. De gemeente geeft het contingent aan sociale huurwoningen in een plan aan. Het is vervolgens aan de ontwikkelaar om er uit te komen met de woningstichting. In het verleden was de ontwikkelaar wel haast veroordeeld deze woningen aan de woningstichting te verkopen omdat er geen andere gegadigden waren. Doordat we in de gemeente Barneveld een instandhoudingstermijn van 10 jaar hanteren (de periode dat een sociale huurwoning ook daadwerkelijk een sociale huurwoning is met daarbij behorende huurprijs) is het voor beleggers interessant deze termijn ‘uit te zitten’, na 10 jaar de huur boven de huursubsidiegrens te tillen en het huis leeg door te verkopen aan de hoogste bieder. Wat Lokaal Belang betreft om vele redenen een zeer onwenselijke situatie. Het aandeel sociale huurwoningen neemt hierdoor af. Tenslotte, elke sociale huurwoning die onder de huidige verordening uitgegeven wordt, zal op een te korte termijn geen sociale huurwoning meer zijn. Daarom is er, zeker in deze tijd, sprake van urgentie en de wens om dit probleem op te lossen.

Door nu de instandhoudingstermijn fors te verhogen naar 40 jaar (zoals ook Nijkerk afgelopen najaar heeft gedaan) kunnen we deze praktijk stoppen. Voor de Woningstichting is dit geen probleem, zij hanteerden toch al een termijn van 40 jaar, hebben zij ons bij navraag bevestigd. De Woningstichting en daarbij dus de sociale huurder, wordt hiermee erg geholpen. Tenslotte, iedereen, dus ook beleggers, dienen zich aan deze nieuwe, hogere norm te houden. Vandaar dat Lokaal Belang initiatief neemt door middel van het indienen van een motie vreemd aan de agenda.

Al met al wil Lokaal Belang graag een verbetering van de positie van mensen die een sociale huurwoning nodig hebben. Lokaal Belang vindt dat een overheid daartoe verplicht is.

Lees verder

Schriftelijke vragen LB sluiting consultatiebureau Garderen

12-01-2022

Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande het voornemen het consultatiebureau in Garderen te sluiten.

Via Medisch Centrum Garderen kwam ons ter ore dat het Consultatiebureau in Garderen gesloten wordt. Waarna ouder en kind voor deze voorziening doorverwezen zullen worden naar Kootwijkerbroek. Dit voornemen is blijkbaar in een dusdanig stadium dat een vertegenwoordiger van VGGM zelfs al gevraagd heeft om ontbinding van het huurcontract. In een schrijven aan Medisch Centrum Garderen wordt gesproken over “een besluit dat in gezamenlijkheid genomen is met de gemeente Barneveld”. Lokaal Belang schrikt hiervan. Inwoners van kleinere kernen in onze gemeente moeten ervan uit kunnen gaan dat de gemeente een beleid voert waarbij er getracht wordt basisvoorzieningen zoveel als mogelijk te behouden; zeker in kleine kernen. En, zeker een gemeente die (gechargeerd) in al haar beleidsstukken rept over “dichter bij de burger” past het niet een dergelijke voorziening te sluiten. En was het niet uw wens om een dorpenbeleid 2.0 te ontwikkelen met als doel samen te werken met de diverse kernen? Vreemd is het dan wel dat de belangrijkste stakeholder, namelijk Plaatselijk Belang Garderen, via via moet vernemen dat het Consultatiebureau op het punt van sluiten staat. Daarnaast is het expliciet beleid van de Provincie om in te zetten op de leefbaarheid in kleine kernen.

Wij begrijpen dat op dit moment al doorverwijzing naar Kootwijkerbroek plaatsvindt vanwege Coronamaatregelen. Dit blijkt zo ‘goed’ te bevallen dat dit structureel moet worden, aldus VGGM. Lokaal Belang vraagt zich af voor wie dit dan zo goed bevalt. Het antwoord laat zich raden. Maar voor autoriteiten zal centralisatie altijd goed bevallen; trek deze lijn door en we zullen met al onze voorzieningen in Amsterdam eindigen.

Er is na 11 jaar uitstel eindelijk weer een begin van bouwactiviteit in Garderen, uitholling van voorzieningen zal de aantrekkingskracht van Garderen op jonge gezinnen niet vergroten. Integendeel. Het lijkt Lokaal Belang daarom van groot belang te zorgen voor een goed basisvoorzieningenniveau; zoals een consultatiebureau, een bibliotheekvoorziening en voldoende woningbouw. Het doel van het consultatiebureau is het bijdragen aan een gezonde en veilige ontwikkeling van kinderen; zeer waardevol vinden wij.

Daarom hebben wij de volgende vragen:

 1. Kunt u het voornemen om het consultatiebureau in Garderen te sluiten bevestigen?
 2. Klopt het dat de gemeente hier een actieve rol in speelt of tenminste heeft ingestemd met dit voornemen?
 3. Kunt u aangeven wat uw concrete rol hierin is geweest? Graag een opsomming in tijd, activiteiten én overwegingen/standpunten?
 4. Ziet u een consultatiebureau als een basisvoorziening waarbij het zeer wenselijk is dat deze op beperkte afstand van inwoners aanwezig is?
 5. Hoe verhoudt dit besluit zich tot het dorpenbeleid 2.0 en de inzet voor de leefbaarheid in kleine kernen?
 6. Bent u met ons bezorgd over verdere uitholling van de voorzieningen in Garderen?
 7. Bent u daarnaast met ons bezorgd over de leefbaarheid van Garderen?
 8. Bent u bereid de sluiting van het consultatiebureau in Garderen te heroverwegen en alles op alles te zetten uw invloed aan te wenden deze sluiting tegen te gaan? Wellicht zelfs in samenwerking met de Provincie?

Wij verzoeken u de vragen separaat te beantwoorden.

Vriendelijke groeten,
Namens de fractie van Lokaal Belang,
Gert Hein Kevelam


Barneveld, 12 januari 2022

Lees verder

Geef lokale ondernemer de ruimte om te ondernemen!

03-01-2022

Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande de mogelijke ruimte voor lokale ondernemers om te ondernemen.

Lokaal Belang vindt het na bijna twee jaar, bijna ondragelijk om te zien en te horen wat ondernemers overkomt. Al even bereiken ons signalen van lokale ondernemers (zowel in de Retail, de horeca als dienstverlenend zoals kappers) dat het water ze ‘over’ de lippen staat. Privé spaargeld moet bijvoorbeeld (weer) worden aangesproken om het hoofd enigszins boven water te houden. De huidige lockdown is de zoveelste harde klap die ondernemers in heel Nederland, dus ook hier in de gemeente Barneveld, te verwerken krijgen. Extra schrijnend als ondernemers zien hoe in de ons omringende landen er wel veel mogelijk blijkt, waarbij Nederlanders hun geld uitgeven. Als reactie op de situatie hield bijvoorbeeld de kappersbranche op donderdag 30 december jl. in heel Nederland demonstraties tegen het coronabeleid. Kappers vinden dat zij niet of onvoldoende worden gecompenseerd en lieten zich op deze dag op ludieke wijze zien en horen, 'binnen de daarvoor gestelde coronaregels’.  

Onze gemeente kenmerkt zich door een uitstekend en krachtig ondernemersklimaat, de MKB-vriendelijkste gemeente van de Provincie Gelderland. En dat al jaren op rij. Daar zijn we trots op. Ook onze gemeente worstelt met de gevolgen van de coronamaatregelen. We zien een gemeente die ondernemers een hart onder de riem wil steken met warme woorden, maar ook die de lokale cadeaukaart, samen met ondernemers, succesvol onder de aandacht heeft weten te brengen. We werden zelfs regionaal nieuws (Omroep Gelderland)! Geweldig.
Lokaal Belang hecht heel veel waarde aan bruisende winkelcentra en wil deze erg graag behouden.
En achter iedere winkel of ondernemer zit een mens van vlees en bloed, met een gezin, kinderen, een huis met vaste lasten. Dat is óók ‘essentieel’! Daar moeten wij als lokale overheid oog voor hebben en ons daar waar mogelijk voor inzetten.
Lokaal Belang is continu met ondernemers in gesprek. Zoals bijvoorbeeld mei vorig jaar waarbij wij meerdere ondernemers bezochten en in gesprek gingen om te horen op welke wijze zij met de mogelijkheden omgingen en wat wij nog konden betekenen.

Toch horen wij ook geluiden dat ondernemers zich minder gehoord, gezien en geholpen voelen. Bijvoorbeeld in het kader van handhaving, ‘meten met twee maten’, meedenken, meehelpen en compensatiemogelijkheden. Nu realiseren wij ons zeer goed dat bij een dergelijke crisis, waarbij de maatregelen veelal vanuit het Rijk komen, de mogelijkheden van de gemeente beperkter zijn.

 1. a. Wij hebben begrepen dat enkele ondernemers vorige week een gesprek wilden met de Burgemeester, maar dat dit niet mogelijk zou zijn geweest in verband met reces. Klopt dit?
  b. Reces is voor ieder mens goed en dat gunnen wij iedereen, maar bent u het met ons eens dat, ook tijdens reces, er altijd een eindverantwoordelijke namens het college van B & W aanwezig moet kunnen zijn om bij dringende kwesties in gesprek te gaan? In dit geval mogelijk de locoburgemeester.
  c. Kunt u aangeven of diegene die namens het college piketdienst had, dit verzoek tot een gesprek heeft ontvangen? Hoe is dit verlopen?
  d. Is er inmiddels een afspraak gemaakt met een vertegenwoordiger van het college van B & W en de betreffende ondernemers?
  e. Bent u bereid om, naast deze ondernemers, ook breder kader in overleg te gaan met ondernemers(verenigingen) (en eventueel brancheorganisatie INretail) om samen en binnen de maatregelen, oplossingen te vinden zodat ondernemers meer ondernemingsmogelijkheden krijgen?
   
 2. Wij krijgen signalen dat ondernemers ervaren dat de regels te strikt zouden worden nageleefd.
  Wat is uw beeld hierbij?
   
 3. Zijn er mogelijkheden om, uiteraard binnen de kaders, creatiever om te gaan met de maatregelen, zodat ondernemers lucht en ruimte krijgen om op een veilige manier te ondernemen?
   
 4. Wij horen van ondernemers dat er pandeigenaren zijn die een gebaar maken als het gaat om de huur. Daar zijn wij heel blij mee en waarderen wij zeer. Toch zijn er ook vele pandeigenaren die dat niet doen. Is er op enige wijze een mogelijkheid dat de gemeente in gesprek gaat met pandeigenaren en ze te motiveren een geste te doen door tijdelijk een lagere huur te vragen?
   
 5. Is de Burgemeester bereid om in het eerstvolgende Veiligheidsberaad een dringend, nadrukkelijk en warm pleitbezorger te zijn van het verruimen van de mogelijkheden voor alle ondernemers per 15 januari a.s.? Daarbij zien wij graag ook de mogelijkheid van het op een veilige manier openen van de zaak. Wij verzoeken u daar met een stevig verhaal te komen en te staan voor uw ondernemers.
   
 6. Mocht blijken dat de ondernemingen (Retail, horeca en dienstverlening) vanaf 15 januari nog steeds de zaak gesloten dienen te houden en ook in het kader van het gebrek aan een goede compensatieregeling vanuit het Rijk:
  Zijn er tijdelijke financiële noodmaatregelen mogelijk die ruimte aan lokale ondernemers geven (daar waar redelijk, billijk en juridisch correct) om ze te compenseren als het gaat om gemeentelijke heffingen dan wel lasten of anderzins? Mocht dit niet kunnen dan zien wij graag andere mogelijkheden onderzocht of deze verlichting voor onze lokale ondernemers (en hun gezinnen) zou kunnen plaatsvinden. Wij doen hierbij een beroep op uw creativiteit en welwillendheid.
   
 7. Zijn er nog andere maatregelen vanuit de gemeente denkbaar om de lokale ondernemers te ondersteunen?


Vanwege het dringende karakter verzoeken wij u nog deze week de vragen intern te bespreken en de mogelijke acties met gezwinde spoed in gang te zetten.


Vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang,
Mijntje Pluimers
Fractievoorzitter, raadslid

Barneveld, 3 januari 2022

UPDATE: Fractievoorzitter Mijntje Pluimers is mede naar aanleiding van de vragen, uitgenodigd door A1Mediagroep om dindag 4 januari 21:00 uur in gesprek te gaan met o.a. ondernemers. Luister hier


Foto:
Ter illustratie een ondernemer uit Putten die op ludieke wijze aandacht probeert de vragen voor het leed van Nederlandse ondernemers. Uiteraard realiseren wij ons dat dit photoshop is.
Bron: https://www.facebook.com/Beadare/ 

Lees verder