Gemeente Barneveld

 Politieke partij

Artikel Barneveldse Krant: 'Advies: geen zand onder speeltoestellen'


Tijdens de rondvraag in de commissievergadering van 3 april heeft ons raadslid Jan Willem van den Born aan de wethouder gevraagd of de gemeente gebruik van zand bij de herinrichting van de speelplek aan de Slotstraat wil heroverwegen. Dit naar aanleiding van het advies van onze fractieassistent Paul Overgaauw (dierenarts/parasitoloog).

Lees verder onderstaand krantenartikel.

content image