Gemeente Barneveld

 Politieke partij

Bijdrage Mijntje Pluimers Actieplan Terugdringen alcoholgebruik in het verkeer


Voorzitter, dank u wel.

Teveel alcohol en verkeer is een potentieel dodelijke combinatie en zeer verwerpelijk. Voor jong en oud. Dat de jongerenraad een actieplan heeft opgesteld dat zich toespitst op deze kwestie, is een hele goede zaak.
Belangrijk is dan wel dat dit college zich bij haar opdracht houdt en niet doorschiet in een verkapt alcoholmatigingsbeleid. Voorzitter, dat zien we wel een beetje gebeuren.

Natuurlijk is Lokaal Belang tegen het exensief gebruik van alcohol, maar het kan niet zo zijn dat onze jongeren als opgejaagd wild achterna gezeten worden met bodycams en blaasinstrumenten, ze dwingen betuttelbier te drinken en tot slot belt dit college ook nog even papa en mama op. Graag een toezegging van het college dat ouders alleen gebeld worden bij levensbedreigende- en andere noodsituaties. En niet als een jongere een keertje wat teveel op heeft.

Het gaat hier om alcohol en verkeer. Bewustwording op dit punt is prima, waarbij wij expliciet willen aangeven dat de primaire verantwoordelijkheid bij de ouders en de jongeren zelf ligt. Ondernemers worden continu teveel verantwoordelijk gemaakt voor het gedrag van jongeren. Dat kan niet en ik breek hier een lans voor hen. Erg belangrijk vind ik hier te noemen dat dit college in haar structurele horecaoverleg de ondernemers serieus neemt en het reële van ze vraagt. Uiteindelijk is de drinker of de slikker degene die iets nuttigt, niet de ondernemer. Graag een toezegging van het college

Als je dan inzet op bewustwording, dan is het natuurlijk niet geloofwaardig als dit college zich vervolgens inzet op onbewust minder alcohol drinken middels evenementenbier, betuttelbier, Het heeft ook niets te maken met alcohol en verkeer. Vandaar dat Lokaal Belang samen met de VVD een amendement gemaakt heeft om deze punten uit het voorstel te halen.

Wat wel te maken heeft met verkeer is het gebruik van drugs. Helaas neemt het gebruik van drugs steeds meer toe en wordt dat gebruik ook steeds normaler gevonden door jongeren. Ook drugs beïnvloedt je beoordelingsvermogen. Vandaar dat wij samen met de CU en Pro het initiatief hebben genomen en een amendement hebben gemaakt om het niet alleen te hebben over alcohol, maar ook over drugs.
Triest dat ik juist tijdens de commissievergadering een mail kreeg van het JFC dat een leerling die drugs had gebruikt, met een ambulance was afgevoerd. Het is echt nodig ‘drugs’ toe te voegen aan dit plan. In groep 8 is er al voorlichting over alcohol en drugs. Goed om hier juist bij aan te sluiten.

De start van de jongerenraad was goed, het college zet goede stappen maar wel een paar teveel dat een tegengesteld effect kan krijgen. Dat lijkt mij niet de bedoeling voorzitter en zeker niet de bedoeling van de jongerenraad.

Dank u wel.

Video: Onze fractievoorzitter Mijntje Pluimers-Foeken in interview bij A1 Mediagroep Barneveld-Nijkerk over ‘actieplan alcohol en drugs in het verkeer’ over o.a. betuttelbier. Leuk interview naar aanleiding van serieuze zaak (Alcohol/drugs in verkeer) waarin college stappen te vér gaat in opjagen, betuttelen van jongeren en moeilijk maken van ondernemers.

content image