Gemeente Barneveld

 Politieke partij

Bijdrage raad 17 april: spreektekst Ingrid Lether bij het Toetsingskader

Voorzitter, het is goed dat dit toetsingskader nu eindelijk de raad bereikt heeft. Sinds augustus vorig jaar wachten velen op duidelijkheid. Al 8 maanden lang! We mogen deze mensen niet nog een jaar laten wachten tot er ook een omgevingsvisie is. Het zou niet van daadkracht getuigen om de beslissing voor ons uit te blijven schuiven.

We moeten als gemeente duidelijkheid geven en knopen doorhakken, ook al zijn dat niet voor iedereen even leuke knopen. Ook de doorhakkers zelf zien de ontwikkelingen misschien liever anders. Maar ‘liever’ koekjes worden niet gebakken. Dat zei mijn moeder vroeger al.

Is het een perfect document? Nee, het kan altijd beter.

Is het een noodzakelijk document? Ja, absoluut.

Is het een tijdelijk document? Ja, dat ook.

Het is een tijdelijk toetsingskader, wat het vigerende beleid als basis heeft en in feite de structuurvisie van 2011 opnieuw op punt zet. Het beschrijft de verschillende cultuurlandschappen die de qua oppervlakte grote gemeente Barneveld heeft. Daar zit overigens één minder duidelijke omschrijving bij, die voor verwarring zorgt. Kom ik straks op terug.

Het beschrijft wat de signatuur van die verschillende gebieden is. Het beschrijft wat ons betreft ook duidelijk genoeg wat de mogelijkheden en onmogelijkheden in die 4 deelgebieden zijn, met het vigerende beleid op verschillende thema’s (zoals recreatie, of landgoederen) als uitgangspunt.

Voorzitter, Lokaal Belang kan zich goed vinden in de voorgestelde kaders. Er is duidelijkheid, maar er is ook hier en daar ruimte voor maatwerk, en er is en wordt goed nagedacht over wat we wél en niet zouden willen zien in het buitengebied. En hoewel dit toetsingskader niet leidend is voor de nieuwe omgevingsvisie, is het wel een concretisering van de oude structuurvisie en het huidige beleid.

In die zin is dit toetsingskader een proeftuin waar de omgevingsvisie uit kan putten en van kan leren. Die mogelijkheid om te leren en bij te sturen moet er zijn, vandaar dat wij ook meegetekend hebben met de motie van de SGP.

Eén ding wil Lokaal Belang echter nog vragen, en dat is het wijzigen van de onduidelijke omschrijving: wij vragen een toezegging van de wethouder om in die omgevingsvisie (en bij voorkeur ook nog in dit toetsingskader) de term ‘overgangsgebied’ niet meer te hanteren. Deze term werkt, hebben we al gemerkt, keer op keer verwarring met de ‘overgangszone’ tussen cultuurlandschap en N2000 gebieden waar de Provincie mee bezig is.

Geef dit landschapstype binnen de gemeente Barneveld een andere naam. Noem het bijvoorbeeld ‘gemengd landschap’. Immers, dat is het. Het is het deel van ons grondgebied zonder in het oog springende signatuur, niet duidelijk agrarisch, niet duidelijk recreatief, niet duidelijk natuur, en niet duidelijk een woonfunctie. Landschap met als typering ‘een beetje van alles’, en dan is ‘gemengd landschap’ - denken wij - een term die de lading goed dekt en geen verwarring kan geven.

Dank u wel.