Gemeente Barneveld

 Politieke partij

Bijdrage raad 17 april: spreektekst Marleen Blankenburgh over Samenwerking met dorpen en wijken

Voorzitter,

Wijkplatforms doen er toe! Plaatselijk Belangen doen er toe! Laat ik daar mee beginnen. Betrokken inwoners zetten zich in voor hun dorp of wijk, zij kennen hun woonomgeving door en door. In dorpsplannen en evt. wijkplannen worden de wensen, ideeën en behoeften van inwoners zichtbaar. Daarom is het belangrijk dat de gemeente deze plannen zeer serieus neemt. En bovenal, de betrokkenheid van inwoners bij hun leefomgeving moeten we koesteren en benutten.

Onze gemeente zet gebiedsregisseurs in, waar onze fractie trouwens goede berichten over hoort en we hebben participatiebeleid. De samenwerking wordt over en weer gezocht en het belang van dorpsplannen wordt erkend, én er is beleid.

Waarom dan toch een traject om te komen tot een vernieuwde samenwerkingsaanpak? Wat onze fractie hierbij overtuigend vindt is wat we gelezen en gehoord hebben over de bijeenkomst met wijkplatforms en Plaatselijk Belangen eind november 2023: De wens tot samenwerking werd daar bevestigd. Maar ook de wens om te komen tot aanscherping en doorontwikkeling van die samenwerking. Zo werd bijvoorbeeld aandacht gevraagd voor de communicatie, kaders en verwachtingen over en weer.

We zijn er nog niet, Voorzitter, er is meer nodig. Dat hoorden we ook in de commissie. Onze fractie ziet bijvoorbeeld graag dat er goede heldere afspraken gemaakt worden zoals over de wijze van representatie. Doorontwikkeling dus, praktisch uitwerken, optimaliseren. Dat lijkt ons prima en nuttig en ook voor ons raadsleden helpend. Daarmee werken we aan een kwalitatieve verbetering van de samenwerking, dat soepeler proces. En kwaliteit mag dan best wat kosten, wat ons betreft..

En voorzitter, een goede samenwerkingsstructuur tussen gemeente en de samenleving biedt kansen:
- kansen om wederzijds te inspireren
- kansen om de kracht van de samenleving nog beter te benutten
- kansen om te komen tot die gewenste zichtbare resultaten voor de inwoners van de betreffende dorpen en wijken… een nog mooiere gemeente Barneveld.

Betrokkenheid, kwaliteit en kansen, de 3 kernwaarden van Lokaal Belang komen mooi samen bij dit raadsvoorstel.

Voorzitter, de mogelijkheid wordt geboden wensen en/of bedenkingen kenbaar te maken. Laat ik dan eindigen met de wens dat het traject tot een mooi eindresultaat mag leiden en de raad dit jaar nog een raadsvoorstel tegemoet kan zien.