Gemeente Barneveld

 Politieke partij

Bijdrage raad 17 april: spreektekst Sjoerd van Amerongen over Bestemmingsplan Barnseweg XI (SDVB)

Dank voor het woord voorzitter,

Voor ons ligt het bestemmingsplan Barnseweg XI, oftewel de uitbreiding met 2 velden en wijzigingen van parkeerterrein en aanpassingen aan de entree van het complex van SDVB. Het was een lang traject waarin het nodige is gebeurd, aanpassingen zijn gedaan en er uiteindelijk een mooi plan voorligt.

Sinds vorig jaar is er ook een hele goede samenwerking met de club om alles te realiseren en te kijken waar en wat mogelijk is en kan.

In de commissie grondgebied heb ik namens Lokaal Belang onlangs al aandacht gevraagd voor de te realiseren ingang aan de kant van Heestereng. Dat is een ingang bedoeld voor calamiteiten en onderhoud. De vrees voor misbruik van deze ingang door personen die zich op die manier en aan die kant toegang willen verschaffen tot het sportpark is gegrond, dat ervaren meerdere sportclubs in onze gemeente. De voorzitter van SDVB heeft op mijn vraag in de commissie ook aangegeven dit goed in de gaten te houden en leden daarop aan te spreken. Graag wil ik van de wethouder nog een toezegging dat er 1 jaar na realisatie een evaluatie komt op basis van monitoring of er sprake is van overlast en welke maatregelen nodig zijn om die overlast terug te dringen.

De procedure m.b.t. de in december aangevraagde ontheffing in het kader van de Wnb i.v.m. de steenuil is lopend maar ziet er volgens het huis goed uit en zal geen belemmeringen opleveren. Ook een mooi gegeven.

Over de gisteren ontvangen memo met betrekking tot de oversteek. Het college heeft besloten deze zo te laten en de situatie niet te wijzigen zoals eerder voorgesteld op basis van door verkeerskundigen opgestelde rapporten, dat standpunt kunnen wij begrijpen. Het draagvlak ontbrak en draagvlak is ook voor Lokaal Belang een belangrijk onderdeel in een beslissingsproces.

Door de nieuwe velden komen er veel nieuwe jeugdleden bij (van de lange wachtlijst) voor wie de situatie ter plekke nieuw is. Omdat deze situatie (ook al bestaat deze hier al lang) geen standaardsituatie is en door de voorgestelde fysieke wijzigingen, hierbij dan ook nogmaals het verzoek, ook aan SDvB om zeker in de beginperiode aandacht te schenken aan de verkeersveiligheid en daarom de vele nieuwe leden, maar ook huidige leden goed te informeren over en eventueel te begeleiden op deze oversteek.

En aan het college de vraag om inderdaad goed te monitoren en na een jaar een grondige evaluatie uit te voeren.

Wij als Lokaal Belang kunnen dit plan daarom goedkeuren en wensen SDvB veel succes met de realisatie en daarmee hopelijk de opheffing van de jarenlange wachtlijst.

De motie van Lid Bos zullen wij overigens niet steunen, los van het vertragende effect op de realisatie van het project, betreft het hier geen entree van het sportpark maar een calamiteiten ingang

content image

Barneveldse Krant 19 april 2024