Gemeente Barneveld

 Politieke partij

Bijdrage raad 17 april: spreektekst Stefan Velt bij raadsvoorstel Vervangen dakbedekking rouwcentrum De Plantage

Voorzitter dankuwel,

Als Lokaal Belang zijn we geschrokken en vinden we het vervelend dat er een probleem is ontstaan met de vochthuishouding aan het dak van het oude pand van het rouwcentrum. Dat er iets aan moet gebeuren is duidelijk. Tegelijkertijd waren we blij met de toezegging dat de wethouder ging onderzoeken of de kosten te verhalen waren op de aannemer van dit project. Helaas is gebleken dat dit niet het geval is, door een ongelukkige samenloop van omstandigheden.

Dit vinden wij jammer, maar accepteren de situatie zoals hij is, omdat hij eenmaal nou zo is. Een lichtpuntje is dat in het vervolg dit soort problemen voorkomen kunnen worden - door een onderzoek uit te laten voeren - naar ventilatie, vocht en isolatie, als vervanging van een systeemplafond aan de orde is. Dit moet dergelijke problemen in de toekomst voorkomen en dat vinden wij een goed iets.

Wat voor Lokaal Belang belangrijk is, is dat het dak zo snel – maar bovenal zo en toekomstbestendig goed mogelijk - wordt aangepakt, zodat het rouwcentrum weer zo snel en zo goed mogelijk operationeel kan zijn en haar functie kan vervullen, waarvoor zij bestemd is: mensen de plek bieden waar zij op een waardige manier afscheid kunnen nemen van hun dierbaren. Daarom is het niet wenselijk om langer te wachten met de aanpak van het dak.

De urgentie voor het zo snel mogelijk aanpakken van het dak wordt benadrukt door het feit dat de situatie bestempeld is als: onvoorzien, onuitstelbaar en onontkoombaar, de zogenaamde: 3 o’s – zoals in het raadsvoorstel benoemd. Daar zetten wij als Lokaal Belang graag een extra streep onder om dit te benadrukken.

De keuze voor verbouw boven nieuwbouw is destijds gemaakt door de raad. Lokaal Belang is daar content mee. Voordeel van deze gemaakte keuze is dat er daarmee wordt ingezet op circulair gebruik van materialen en gebouwen. De door ons aangedragen en aangenomen motie tijdens de kadernota van 2023: ‘’Bevordering van circulair slopen en hergebruik gronden bouwmaterialen’’ toont de waarde aan die wij aan dit thema hechten.

Verder, de renovatie van het dak zal worden uitgevoerd in een tijdsbestek van bij voorkeur 1 à 2 opeenvolgende dagen per week. Wij verwachten en spreken daarbij de hoop uit dat het college zich – daar waar mogelijk - flexibel zal opstellen richting de planning van de uitvaartondernemers.

Het is belangrijk dat het oude dak wordt aangepakt, maar met een respect- en begripvolle houding tegenover de werkzaamheden van de uitvaartondernemers. Zodat de uitvaartondernemers kunnen blijven voldoen aan de wensen en behoeftes van hun klanten.

Afsluitend voorzitter, waar we normaal gesproken als Lokaal Belang gelijk om de hoek komen kijken bij bomen en groen, is dat in dit geval niet anders. Alleen met een andere reden, namelijk dat er bij de aanpak van het dak er gelijk herplaatsing van de zonnepanelen plaatsvindt, zodat ze verder van de bomen af komen, waardoor er meer zonne-energie wordt opgebracht. Dat is dan mooi meegenomen.

content image

Barneveldse Krant 18 april 2024