Gemeente Barneveld

 Politieke partij

Bijdrage raad 3 juli: spreektekst Gert Hein Kevelam over de deelvisie Garderen

Voorzitter, de deelvisie Garderen ligt voor. Wij hebben hier lang op gewacht, maar vooral het dorp Garderen heeft hier lang op gewacht. Sinds het Boerenerf in 2011 is er nog even een oprisping geweest door de oplevering van de Kwekerij met 26 woningen, maar verder was er bitter weinig op het gebied van woningbouw. Hierbij moet wat ons betreft ook nog opgemerkt worden dat de Kwekerij en het Boerenerf, vanuit de markt werden geïnitieerd en er een lobby opgezet werd om het te mógen realiseren. Met daarom de conclusie dat woningbouw met de gemeente als stuwende kracht deze eeuw nog niet heeft plaatsgevonden in Garderen.

Dit is niet zonder gevolgen gebleven. Waar in 2011 nog 201 leerlingen op de Prins Bernhardschool zaten was dit aantal in 2021 met 20% afgenomen tot 161. Dit terwijl in de andere kernen van deze gemeente de nieuwe basisscholen bij wijze van spreken niet aan te slepen waren in dezelfde periode. Ook de leeftijdsopbouw is volledig scheefgegroeid, waar in 2008 Garderen nog in de pas liep met het gemeentelijk gemiddelde is er ondertussen een gat ontstaan van vele jaren. De keuze ligt dus voor, of liever lag voor, gaan we Garderen zien als een rusthuis voor iets te gefortuneerde Randstedelingen in combinatie met de laatste lokalen, of gaan we het tij keren. Ik zei de keuze lag voor, want dit document geeft het antwoord. We gaan er mee aan de slag en we gaan het tij keren. Hiervoor dank ik het college.

De eerste stap is dus dit document. Maar in aanvulling hierop gaat Lokaal Belang graag een stap verder. Het is daarom dat wij graag meetekenden met de SGP-motie die oproept tot een streven naar een meer dan beleidsmatig voorgeschreven bouw voor goedkope huur en goedkope koop. In de bijdrage van de SGP zal hier neem ik aan wel een verdere toelichting op volgen.

Is zo’n visie dan alleen maar mooi en fijn? Hoog over ja, maar kom je in de details dan loop je altijd weer tegen mensen aan die geheel ongevraagd en geheel willekeurig benadeeld worden door de plannen. Dat is het dilemma waar vrijwel elk Ruimtelijke Ordening vraagstuk tegenaan loopt. Daar doen we niet makkelijk over en dat is niet onbelangrijk, maar het is, zo zien we hier vrijwel elke maand weer, ook onvermijdelijk.

De verschillende gebieden doorlopend hebben wij wel vragen en bedenkingen. Zo vinden wij het gebied aangeduid als Garderen Noord in eerste instantie geen plek waar we het woonprobleem van Garderen op gaan lossen. 20 Huizen is gewoonweg te veel, hoogbouw niet realistisch en de verkeersafwikkeling een uitdaging. Maak van 20 dan 10 zou je zeggen, maar ook dan, is 12 maal rug aan rug niet passender dan 10 x groot? Ik zou graag zien dan we ons niet zo vastpinnen op aantallen, maar gewoon spreken van een passende en kleinschalige bebouwing. Het is tenslotte een visie. We hoeven niet alles in te vullen.

Voor Garderen West zien wij een uitdaging om de ontsluiting goed voor elkaar te krijgen. Lastig maar niet onmogelijk. Het potentieel van deze locatie hebben wij in het verleden al vaker benoemd. Een relatief grote locatie in de kom van het dorp waar zeker niet in één keer, maar zeer gefaseerd de groei van Garderen kan worden gerealiseerd. Wij zouden met name voor deze locatie willen benoemen dat er bij een fiets/wandelontsluiting aan de Noordzijde alvast rekening gehouden zou moeten worden met de uitplaatsing op termijn van de daar aanwezige supermarkt. Met het iets verplaatsen van het bouwperceel van deze supermarkt en de daar al aanwezige groenstrook kan er een nieuwe veel veiligere route naar de Prins Bernhardschool worden gerealiseerd. Want het is best leuk om zittend op het terras van IJstijd de verwikkelingen op deze T splitsing te aanschouwen, maar als verkeersdeelnemer heb je soms liever wat meer helderheid.

Zuid-3 is een locatie die logischerwijs is aangewezen als seniorenlocatie, gezien de nabijheid van de Kruimelstaete. Ongeveer 25 woninkjes en een mooi wandelparkje daaromheen. Hier wordt in de visie wat ons betreft alles al ingevuld. Dat is niet nodig. Het is een gebied van 15.000 m2. Er moeten 25 huisjes op, en daar zouden wij graag een punt zetten. De visie spreekt vervolgens van een groenstrook van 50 meter en hoogbouw. Lokaal Belang denkt dat dit creatiever en laag bij de gronds kan. Daarom ons amendement waarin we de gegeven kaders voor deze plek wegstrepen. Bouwen daar, ja graag. Kom maar met een mooi plan naar de raad.

In onze rondgang van enkele weken geleden kwam een Gardereen zijn mening geven op bouw voor senioren in Garderen. Hij mag zichzelf tot de senioren rekenen dus zijn stelling bouw nou niet zoveel voor die oudjes, denk aan de jongeren, was misschien wat verrassend. Zeker toen hij daaraan toevoegde dat er regelmatig senioren naar Garderen gehaald worden om de seniorenwoningen te vullen. Dat bracht ons toch op het punt om de volgende suggestie te doen. Als wij naast de Kruimelstaete zo’n 25 seniorenwoninkjes toevoegen aan het dorp zou het dan geen goed idee zijn om de seniorenwoningen die elders in Garderen staan niet zo rigide alleen te bestemmen voor senioren. Vaak zouden dit ook mooie woningen kunnen zijn voor starters of alleenstaanden. Ja, ik weet dat ze vaak van de Kruimelstichting zijn, en dat die er dus ook zeker iets van moet vinden. Maar misschien is uitruil of een andere creatieve oplossing best mogelijk. Ik vraag daarom aan de wethouder om een toezegging om deze suggestie verder te onderzoeken.

Dan nog even kort inbreiding in de dorpskern. Ja, graag. Maar wel met een uitbreidingslocatie ernaast. De inbreiding zal met horten en stoten gaan. Dan weer een stuk klaar, dan weer enkele jaren stagnatie vanwege procedures, sloop of wat dan ook. Als er op zulke momenten een goede uitbreidingslocatie naast loopt kun je zorgen voor gefaseerde bouw. Op die manier haal je de pieken maar vooral ook de dalen uit de woningbouw die Garderen al decennia een verwrongen demografie heeft gegeven.

Afsluitend; wij zijn blij met het feit dat er voor het eerst in deze eeuw een visie op woningbouw in Garderen het levenslicht ziet dat ook nog eens ver de toekomst in kijkt. Dankuwel voorzitter.  


Foto: Heliflight - Garderen vanuit de lucht