Gemeente Barneveld

 Politieke partij

Bijdrage raad Motie bescherming elementen Pastoriebos - Mijntje Pluimers


Inhoudelijke behandeling:

Voorzitter, ik zei het al: Lokaal Belang is verbaasd.
Twee weken geleden spraken wij op verzoek van Lokaal Belang over het proces rondom het voornemen van dit college een betonnen massa in dit prachtige stukje Voorthuizen toe te staan. Lokaal Belang wil groen juist behouden.
Wij hebben BI en de VVD zich niet duidelijk horen uitspreken. Waarom niet? En waarom nu wel? En Pro alleen op de wens over een ordentelijke procedure. Wat is er de afgelopen twee weken gebeurd dat u meent deze stap te moeten zetten om, zoals Lokaal Belang al veel lánger zegt, dit unieke stukje groen en cultuur te beschermen?

Natuurlijk zullen wij alles steunen wat helpt om dit onzalige plan, dat groen en cultuur-historie in het centrum van Voorthuizen aantast, van tafel te krijgen. Maar dat is dan natuurlijk de vraag.
- Helpt deze motie om te voorkomen dat er een betonnen massa op deze prachtige plek gebouwd gaat worden?
- Helpt het om deze prachtige plek werkelijk in zijn gehéél te beschermen, te koesteren en te behouden?

Lokaal Belang denkt van niet. Een paar punten:

 1. De Erfgoedverenigingen hebben een aanvraag gedaan om het gehele gebied als monument te bestempelen en dus te beschermen. Na een half jaar dan de reactie van het college om niet inhoudelijk te behandelen.
  Er is nogal discussie over de rechtmatigheid van deze keuze, ook bij Lokaal Belang en de erfgoedverenigingen hebben dan ook bezwaar ingediend. Mocht deze motie het halen, dan doorkruisen wij als raad deze hele bezwaarprocedure en gaan wij voorbij aan die inhoud maar ook aan de door het college gevolgde procedure, waarvan wij vinden dat deze niet goed is.
   
 2. Wij wilden toch een ordentelijke procedure? Met deze bespreking halen we de inhoudelijke discussie over een deel van het bestemmingsplan, ook nog eens onvoorbereid, naar voren. Dat vinden wij niet ordentelijk. Het verbaast ons dan ook op dit punt dat deze motie wordt ingdiend.
   
 3. Er wordt met diverse definities gestrooid. Indifferent, waarde cultureel Erfgoed. Maar hebben wij het over hetzelfde? Bedoelen wij hetzelfde? Is dit volledig? Dat zijn vragen. Die discussie is er niet geweest.
   
 4. Deze motie lijkt het brede aspect van het ‘Cultureel Erfgoed’ te behandelen, maar deze motie is een zeer 1-dimensionale benadering. Cultureel Erfgoed wordt namelijk op veel meer aspecten beoordeeld dan alleen op tuinhistorie en dat wordt in dit voorstel niet besproken. Dat zijn cultureel-historische waarde, architectonische waarde, oudheidskundige waarde en stedenbouwkundig waarde / ensemble. Die worden hier niet genoemd, alleen Tuinhistorie. Dus deze motie is niet voldoende onderbouwd en daarom onvolledig. Dat is spijtig.
   
 5. Verder het zogenaamd indifferent zijn van het gebied rondom het kerkelijk centrum; het niet van waarde zijn. Voorzitter, als je het gebied niet op een ordentelijke manier onderhoudt, wordt het vanzelf ‘indifferent’. Als dit de afgelopen 10 jaar wel was gebeurd, dan had het zeker niet die lage waardering gekregen. Dit aspect op deze manier neerzetten is dus selectief shoppen in het tuin historisch onderzoek. Slecht onderhoud mag geen argument zijn om dan bebouwing toe te staan. De tuin van de nieuwe pastorie (blauw en geel) valt buiten de motie, terwijl dáár juist gebouwd zal worden. Met andere woorden: De motie brengt geen duidelijkheid.
  Naast het feit dat tenminste de helft van het terrein zonder meer als different, dus waardevol is bestempeld, is dit Tuinhistorisch onderzoek in ieder geval voor de Monumentencommissie een reden geweest een negatief advies uit te brengen. Dat missen wij in deze motie.
   
 6. Verder lezen wij dat de motie bedoeld is om ‘onrust en onzekerheid’ bij inwoners weg te nemen. Ik ben zeer benieuwd en dat is dus een vraag aan de indieners, of zij met alle erfgoedverenigingen, oud Voorthuizen, oud Barneveld, de landelijke bomenstichting, Rijkd Dienst voor Cultureel Erfgoed en het comité Pastoriebos hebben gesproken of zij deze motie wel een goed idee vinden. Graag een reactie.
   
 7. De motie geeft  in overweging dat ‘Voorthuizen moet kunnen blijven genieten van deze waardevolle plek.’ Voorzitter, dan moet je hier niet gaan bouwen. Dat kan met deze motie nog steeds, het geeft geen enkele garantie en lijkt een dun pleistertje op een zwerende wond.


Stemverklaring:
Deze motie geeft geen helderheid en duidelijkheid.
De motie klopt ook niet; het stelt te beschermen, zonder echt te beschermen.
De motie bereikt dus het tegendeel; het zorgt niet voor minder zorgen maar voor meer; er kan nog steeds gebouwd worden, wat inwoners niet willen.
Men stelt: We nemen de zorgen van Voorthuizenaren weg, maar we houden onze handen vrij om alles nog te kunnen doen.Dat is een discrepantie.
Lokaal Belang constateert dat er geen enkele garantie wordt gegeven dus wij kunnen niet anders en zullen tegen stemmen.


Bijdrage Mijntje Pluimers raadsvergadering 18 maart 2021