Gemeente Barneveld

 Politieke partij

Bijdrage Uitgangspuntennotitie accommodatiebeleid sport en cultuur

Voorzitter, dankuwel

Veel van onze inwoners, van jong tot oud, beleven dagelijks plezier aan het culturele en sportieve aanbod in onze gemeente. Vaak in mooie eigentijdse voorzieningen en soms in wat verouderde of te kleine accommodaties. De gemeente Barneveld ondersteunt al jarenlang diverse cultuur- en sportinstellingen. Lokaal Belang vindt dit een goede zaak en wil ook graag dat dit zo blijft. We vinden het daarbij belangrijk dat het geld dat aan sport en cultuur besteed wordt, eerlijk en efficiënt wordt ingezet.

Voor ons ligt de uitgangspuntennotitie. Wij realiseren ons goed dat het hier gaat om conceptuitgangspunten. Uitgangspunten die zullen worden voorgelegd aan de verenigingen en organisaties. Het college gaat hiermee, zoals ze zelf zeggen, de boer op. Ook wij willen heel graag eerst de verenigingen horen over deze uitgangspunten. Wat betekent dit voor hen? Levert dit knelpunten op die we mogelijk over het hoofd zien? Met de kennis en meningen die opgehaald worden, kunnen we pas goed beoordelen of de uitgangspunten werkbaar en wenselijk zijn en hoe dit allemaal kan gaan uitpakken voor de accommodatiewensen die er nu liggen of die zich mogelijk in de toekomst kunnen aandienen. We zullen namelijk ook rekening moeten houden met de groei vd gemeente en bijv. de vergrijzing vd samenleving.
Deze participatieronde vinden wij dan ook van groot belang voor onze uiteindelijke afweging. Daarom komen wij vandaag niet met wijzigingsvoorstellen.

Wel hebben we meegetekend met het amendement van de CU.
De doelgroep ouderen wordt namelijk gemist in de notitie en dat heeft de heer Wiesenekker goed opgemerkt. Eigenlijk best vreemd, omdat in het beleidsstuk ‘Mensen Voorop’ ¹, de 55-ers uitdrukkelijk genoemd worden.

Voorzitter, wij staan als Lokaal Belang in principe voor kansen voor alle verenigingen, van de grotere clubs tot de kleinere verenigingen of evt. clusters van allerlei clubjes. Wij begrijpen tegelijkertijd ook dat niet alles kan en niet alles tegelijk kan, dat prioritering nodig is. Het is belangrijk dat er duidelijke kaders komen om verder te kunnen. Maar om die duidelijkheid maken wij ons enigszins zorgen vz, want: Hoe vindt de totaal afweging plaats? Welk uitgangspunt weegt zwaarder, is doorslaggevend? Uitgangspunt 5.2? Fysieke sporten zijn toch niet de enige sporten die een accommodatie waard zijn?
Wij denken dat een schematisch overzicht helpend kan zijn. Daarom dienen wij een motie in: We denken dat het goed is als er een duidelijk overzicht komt:

  • daarmee wordt zichtbaar dat alle uitgangspunten meetellen
  • het zorgt voor de gewenste transparantie over de afweging,
  • schept helderheid naar de verenigingen toe over hun kansen
  • en voorkomt hopelijk eindeloze discussies

De praktische uitwerking wil ik zoveel mogelijk aan het college zelf overlaten. Zelf dacht ik hierbij aan een schema met plusjes en minnetjes, dat is zo een idee.

Dan nog een belangrijk punt VZ. Hoe gaan we financieel met accommodatiebeleid om?
Er ligt helaas nog niks concreets, er is nog geen definitief plan voor de a.s. begroting. Het wachten is op de definitieve kaders. Ondertussen is het potje met 615.000 euro terug naar 0.
Voorzitter, wij vragen het college om een toezegging dat er ruim voor de kadernota beleid is. Zodat er in ieder geval volgend jaar rekening mee kan worden gehouden in de begroting.

Tot slot wil ik kort ingaan op de situatie rond BDSV
Ik heb de motie uit 2017 er nog eens bijgepakt. De raad was toen van mening dat (quote) “De gemeente zorg moet dragen voor structurele en representatieve huisvesting van denksportverenigingen”.  Iedereen heeft ja gezegd op een onderzoek naar mogelijke realisering van een denksportcentrum. De gemeente en de raad heeft daarmee een bepaalde verwachting gecreëerd, daar kan niemand omheen. Naar onze mening kan het dan ook niet de bedoeling zijn dat door nieuwe uitgangspunten er een definitieve streep zou gaan door de kansen op een Denksportcentrum.
Wij verwachten in ieder geval van het college dat het vraagstuk rond de structurele huisvesting van BDSV nu echt opgelost gaat worden. De participatieronde is een goed moment om weer eens met elkaar in gesprek te gaan.

Tot zover voorzitter. dankuwel.

Marleen Blankenburgh
Raadslid Lokaal Belang
6 oktober 2021

¹ Citaat uit Beleidsplan Sociaal Domein 'Mensen Voorop': 
“Ons doel is dat alle inwoners van de gemeente Barneveld op een verantwoorde manier aan enige vorm van bewegen en sport deelnemen. Wij richten ons hierbij primair op drie specifieke doelgroepen: kinderen en jongeren, mensen met een lichamelijk en/of verstandelijke beperking en 55-plussers”