Gemeente Barneveld

 Politieke partij

BK: 'Barnevelds college weigert oppositievragen te beantwoorden'


BARNEVELD Het college van b. en w. weigert vragen van oppositiepartijen Lokaal Belang en VVD te beantwoorden over de zandkwestie rond Vink en de windmolenaffaire bij Zeumeren, waarbij een ambtenaar zich bedreigd zou hebben gevoeld door uitspraken van de voorzitter van actiecomité Voorthuizen Windmolens NEE.

In de aanloop naar het laatste debat over de zandkwestie op woensdag 13 november, waarin met name de rol van oud-wethouder Gerard van den Hengel (VVD) werd besproken, stelden VVD-leider Theo Bos en LB-fractievoorzitter Mijntje Pluimers samen schriftelijke vragen aan het college van b. en w.. De partijen vroegen via die weg 'alle correspondentie tussen Van den Hengel en het college' op, in de periode tussen 30 september en 5 november. Specifiek vroegen zij om sms-jes, messenger-berichten, mails, brieven, (opgenomen) telefoongesprekken, memo's en notitie. Ook wilden zij inzage in de correspondentie tussen oud-gedeputeerde Bieze aan de ene kant en het college en gemeenteambtenaren aan de andere.

De oppositiepartijen krijgen de stukken echter niet toegestuurd. Naar de mening van het college van b. en w. is de zandkwestie afgesloten. ,,Op 13 november 2019 heeft de gemeenteraad dit dossier wederom behandeld en besloten er een punt achter te zetten. Hierdoor heeft de beantwoording van uw vragen naar onze mening geen toegevoegde waarde meer."

Ook vragen over het windmolenvraagstuk worden niet beantwoord door het college. VVD en Lokaal Belang reageerden in november met schriftelijke vragen op een artikel in deze krant, waarin het actiecomité Voorthuizen Windmolens NEE meldde aangifte te hebben gedaan van laster tegen een gemeenteambtenaar en wethouder Dorrestijn. Zij zouden tegenover derden melding hebben gemaakt van een bedreiging door de comitévoorzitter aan het adres van de ambtenaar. Het comité ontkent de bedreiging in alle toonaarden.

Raadsleden Sandra Reemst (VVD) en Gonda Lenters (Lokaal Belang) wilden de achtergronden van het incident weten, maar krijgen ook hier nul op het rekest van het college. ,,Wij zullen uw vragen niet beantwoorden", schrijven b. en w. in een reactie richting de partijen. ,,Het actiecomité heeft een verzoek tot mediation gedaan. Wij hebben hier positief op gereageerd en zullen in gesprek gaan met het actiecomité om te trachten de ontstane patstelling te doorbreken en de relatie te herstellen."

Tijdens de behandeling van de begroting, eerder deze maand, hekelde CDA-fractievoorzitter Daan de Vries deze schriftelijke vragen al. Hij sprak van 'suggestieve vragen waarmee bestuurders publiekelijk worden aangevallen'. In zijn ogen droegen de vragen van de oppositiepartijen niets bij aan het vinden van antwoorden over wat er precies is gebeurd. ,,Als u twijfels hebt over het handelen van het gemeentebestuur, dan pakt u even de telefoon", zei De Vries richting LB'er Lenters.

Artikel Barneveldse Krant 04-12-2019 - Jannes Bijlsma