Gemeente Barneveld

 Politieke partij

BK 'Maak vaart met groener Voorthuizen'


Aangenomen Motie LB Vergroening Voorthuizen-Centrum

Artikel Barneveldse Krant - Wouter van Dijk

VOORTHUIZEN Maak vaart met de plannen die er al enige tijd liggen om Voorthuizen groener te maken. Die boodschap gaf een raadsmeerderheid woensdagavond mee aan wethouder Didi Dorrestijn. ,,Nu is Voorthuizen aan de beurt'', aldus Mijntje Pluimers (Lokaal Belang), initiatiefnemer van een voorstel hierover.

Vooral de eerder besproken 'groene slinger' door Voorthuizen - een nieuw fiets- en wandelpad door het dorp heen - werd woensdag tijdens de behandeling van de Kadernota vaak aangehaald, maar ook de aanpak van de straks verkeersluwe Hoofdstraat hoort bij de vergroeningsplannen. ,,Het vergroenen van het centrum van het dorp is één van de vele groene ambities in het coalitieakkoord'', zei Frank van der Lubbe (Pro'98). ,,Maar het is ook één van de ambities die tot nog toe zijn blijven liggen, terwijl de plannen al zo goed als klaar zijn.''

STROPERIG BEGIN Wethouder Dorrestijn erkende dat de groenaanpak van Voorthuizen een ,,stroperig begin'' kent. ,,Maar nu komen we echt op stoom. Recent hebben we een gesprek gehad met Plaatselijk Belang Voorthuizen en overleg met Ondernemers Vereniging Voorthuizen volgt.'' De wethouder zegde toe in september met een 'spoorboekje' te komen hoe nu verder.

De toezegging was voor de indieners van het voorstel (Lokaal Belang, Pro'98 en Burger Initiatief) niet voldoende om de druk op de ketel te houden. Ze pleitten ervoor dat nog eind dit jaar gestart wordt met de daadwerkelijke uitvoer van het groenplan en werden daarbij ondersteund door CDA en VVD.

VOORTSE RING Vorige week gaf Plaatselijk Belang Voorthuizen in deze krant al te kennen graag dit najaar te willen starten met aanplant van groen, om zo niet nóg een jaar te hoeven wachten. Na de zomer is de Voortse Ring af en zal het verkeer op de Hoofdstraat afnemen.

20-06-2019 https://barneveldsekrant.nl/lokaal/maak-vaart-met-groener-voorthuizen-608717