Gemeente Barneveld

 Politieke partij

BK 'Plek Flying Bikes moet wel geld opleveren'


Motie LB herinrichting locatie Flying Bikes Kootwijkerbroek


Artikel Barneveldse Krant 20 juni 2019 bij Kadernota

KOOTWIJKERBROEK Als fietscrossvereniging Flying Bikes in Kootwijkerbroek is verhuisd naar een nieuwe locatie, is het nog maar de vraag of de leeggekomen plek aan de Essenerweg als park ingericht kan worden. "Die locatie moet namelijk, heel plat gezegd, ook geld opleveren", stelde wethouder Aart de Kruijf. "We schrikken wel wat van woorden als een park of groene long, maar laten we het gesprek hierover aangaan met Plaatselijk Belang Kootwijkerbroek."
De wethouder reageerde hiermee op een voorstel van Mijntje Pluimers (Lokaal Belang) om nu al vast te leggen dat het terrein met groen ingevuld wordt als de vereniging is verhuisd. Pluimers: "Dát is ook wat Plaatselijk Belang voor ogen heeft. Bovendien, met groen investeer je ook, namelijk in de samenleving."
 

'Snel in gesprek over Flying Bikes-locatie'  Artikel Barneveldse Krant 3 juli 2019 - Wouter van Dijk 

KOOTWIJKERBROEK Plaatselijk Belang Kootwijkerbroek wil direct na de zomervakantie in gesprek met het Barneveldse college van burgemeester en wethouders, over de toekomstige invulling van het huidige terrein van fietscrossvereniging Flying Bikes. ,,We willen graag weten wát nu haalbaar is.''

Dat zegt voorzitter Addie Lassche van de belangenvereniging. Het gaat om het terrein aan de Essenerweg, pal naast kulturhus De Essenburcht, waar de fietscrossers nu nog zitten. Al langere tijd wordt gezocht naar een nieuwe plek voor deze vereniging, een grote wens van Plaatselijk Belang, omwonenden en de Flying Bikes zelf.

Als de vereniging eenmaal verhuisd is, komt het terrein vrij. Voor Plaatselijk Belang is dit een prima locatie voor een parkachtige omgeving, zo vlakbij het kulturhus, de seniorenappartementen in Schoonbeekhof en het verpleeghuis Norschoten. Dit eventueel in combinatie met parkeerruimte. Dat idee is jaren geleden al eens geopperd in een toekomstvisie voor het dorp. 

Tijdens de behandeling van de Kadernota twee weken geleden echter, trok wethouder Aart de Kruijf de uitvoering van dat plan in twijfel als het gaat om de haalbaarheid. Het verhuisplan van de fietscrossvereniging - inclusief aankoop van grond voor een nieuwe plek - kost geld en dat moet ergens terugverdiend worden, stelde hij. ,,De oude locatie moet dus ook wel geld opleveren.'' 

Lassche: ,,Dat is enerzijds wel begrijpelijk, maar anderzijds staat het haaks op onze jarenlange wens voor een groene invulling. We willen daarom met het college in overleg om te kijken of we elkaar kunnen vinden.'' In dat gesprek zou hij graag ook inzage willen in de hoogte van het benodigde investeringsbedrag. ,,Zodat we weten wat er dan wellicht wél haalbaar is op deze plek.''

Hoe snel de Flying Bikes daadwerkelijk zullen verhuizen, is nog niet duidelijk. Volgens Lassche kan dat nog wel anderhalf jaar duren. Momenteel wordt er serieus onderzoek gedaan naar twee mogelijke nieuwe locaties in de omgeving van Kootwijkerbroek.

De fietscrossvereniging wil verhuizen omdat de club groeit in het aantal leden. Een effect daarvan is dat de banen meer uitdaging moeten bieden, met hogere heuvels en langere rechte stukken, maar op de huidige plek is geen ruimte voor uitbreiding. Daar komt bij dat, doordat het bestaande terrein steeds intensiever gebruikt wordt, de overlast door licht, stof en geluid voor omwonenden aan de Stellingmolenstraat en Essenerweg toeneemt. Ook is de huidige baan moeilijk bereikbaar voor hulpdiensten.