Gemeente Barneveld

 Politieke partij

De lokale kracht van onze samen-leving


Allereerst hopen wij van Lokaal Belang dat het met u, uw familie, vrienden en collega’s goed gaat en bovenal  dat u gezond bent in deze bijzondere tijd. Het gebeurt zelden dat de veerkracht van onze samenleving zo op de proef wordt gesteld. Niet alleen de veerkracht van onze gemeente Barneveld, maar van die van heel het land en heel de wereld. Met elkaar staan wij voor een enorme opgave en uitdaging om het coronavirus te bedwingen. Er zijn noodzakelijke en ingrijpende maatregelen door onze regering en ons gemeentebestuur genomen. En iedereen voelt deze maatregelen als wij de indringende berichten op sociale media zien; wanneer we ons zorgen maken om ons bedrijf of onze baan. Wanneer een handdruk, een schouderklopje of een knuffel eventjes niet mogelijk zijn. Ook op de meest aangrijpende momenten van het leven en de dood. De maatregelen zijn heftig, maar Lokaal Belang is ervan overtuigd dat deze maatregelen nodig zijn om het virus te bestrijden en uiteindelijk te bedwingen. Ontroerd zijn wij ook door tal van acties die onze SAMEN-leving even een beetje mooier maken. Bedankt!

De prioriteiten van Lokaal Belang liggen voor de komende tijd bij de gezondheid en het welzijn van onze inwoners van de gemeente Barneveld en het ondersteunen van onze ondernemers. Vanuit het kabinet zijn er belangrijke maatregelen genomen. Op lokaal niveau zal Lokaal Belang de gemeente zoveel mogelijk ondersteunen om onze samenleving te beschermen en te helpen. Ons respect gaat uit naar iedereen in onze gemeente die ervoor zorgt dat, terwijl de wereld bijna stil staat, onze samenleving blijft draaien. Agenten, BOA’s, winkelpersoneel, iedereen in de zorg & het onderwijs, OV-medewerkers, hulpverleners, vuilnismannen, ondernemers, vrijwilligers en vele anderen. Maar ook onze eigen burgemeester die in deze zware tijden een stevige verantwoordelijkheid op zijn schouders heeft rusten.

Lokaal Belang wenst u het allerbeste en vooral een goede gezondheid. Let goed op en zorg goed voor elkaar. Laten wij hopen dat deze crisis snel voorbij is en dat wij elkaar daarna in goede gezondheid mogen ontmoeten. En mocht er in de tussentijd iets zijn wat Lokaal Belang voor u kan betekenen? Ga naar http://www.lokaal-belang.com/contact 

Namens de fractie van Lokaal Belang,


Mijntje Pluimers
Fractievoorzitter