Gemeente Barneveld

 Politieke partij

Duurzaamheidslening voor mensen met een smallere beurs blijft mogelijk


Gonda Lenters heeft namens Lokaal Belang met succes een amendement ingediend om duurzaamheidsleningen voor zonnepanelen alleen mogelijk te laten blijven. Ook voor mensen met een smallere beurs blijft deze lening bereikbaar. Het college wilde deze mogelijkheid namelijk afschaffen.

Bijdrage agendapunt Actualisatie Verordening Duurzaamheidslening gemeente Barneveld en verordening Stimuleringslening Duurzaamheid gemeente Barneveld:

Voorzitter, de duurzaamheidslening kan een mooie steun in de rug zijn voor mensen die hun woning willen verduurzamen. Maar Lokaal Belang heeft wel zorgen over het gemak waarmee in het kader van deze verordeningen, het Woningabonnement en de energietransitie in het algemeen wordt gesproken over het investeren en lenen van enorme bedragen door woningeigenaren voor het verduurzamen van hun woning.
Lokaal Belang vindt het niet redelijk als woningeigenaren min of meer gedwongen zouden worden om tig duizenden euro’s te lenen en te investeren in het gasloos maken van hun woning. Hiervoor zal gemiddeld al snel € 35.000 en meer nodig zijn. Dat is bijna een modaal jaarinkomen en 1,5 X meer dan het netto vermogen van de gemiddelde Nederlander. En deze leningen moeten met rente worden terugbetaald. Als de duurzaamheidsmaatregelen effect hebben zullen deze ook besparingen opleveren, maar de terugverdientijd is erg lang; al gauw 30 jaar. En het risico dat de besparingen door bijv. overheidsmaatregelen in de komende 30 jaar lager uitpakken dan verwacht is voor de woningeigenaar. Ook het risico van verminderd woongenot of het niet of onvoldoende presteren van de maatregelen is voor risico van de woningeigenaar. En wat als het huis moet worden verkocht? Wordt die investering dan verdisconteerd in de prijs?
Voorzitter, Lokaal Belang vindt dat de overheid en dus ook onze gemeente hoort te zorgen, dat er op tijd een betaalbaar, flexibel, duurzaam en toekomstbestendig alternatief is voor verwarming met aardgas.

Voorzitter, LB vindt het erg jammer dat het straks niet meer mogelijk is om een duurzaamheidslening voor alleen zonnepanelen aan te vragen. Door het vol leggen van daken kunnen we snel veel duurzame energie opwekken. Het is een succesnummer waar nog heel veel winst mee geboekt kan worden. Wij vinden het niet verstandig om de installatie van zonnepanelen af te remmen door een verplichte combinatie met niet of minder renderende maatregelen. De terugverdientijd van zonnepanelen is nog altijd 7 jaar en komt – volgens Wiebes - bij het voorzetten van de salderingsregeling pas in 2025 op 4 jaar uit. En bovendien wil de Rijksoverheid de salderingsregeling afschaffen en vervangen door een minder gunstige terugleversubsidie met als uitgangspunt een gemiddelde terugverdientijd van 7 jaar. Ofwel net nu het aantal geïnstalleerde zonnepanelen flink begint toe te nemen trappen de Rijksoverheid en de gemeente Barneveld op de rem. Lokaal Belang vindt dat niet wenselijk.
Bovendien zijn nieuwbouw huizen al goed geïsoleerd, maar worden zij wel vaak met te weinig zonnepanelen opgeleverd.
Daarom voorzitter, dienen wij een amendement in met de strekking om een lening voor alleen zonnepanelen mogelijk te houden.

Voorzitter, tot slot. Duurzaamheidsleningen zijn een goed instrument om verduurzaming verder te stimuleren en wij hopen daarom op steun voor ons amendement.

content image