Gemeente Barneveld

 Politieke partij

Een duidelijke vuist naar de provincie; Inzet op behoud buslijn 102 tussen Barneveld/Voorthuizen en Amersfoort


UPDATE uit de Barneveldse krant 14 febr 2019:
"
Buslijn 102, de verbinding tussen Apeldoorn, Voorthuizen, Terschuur, Zwartebroek en Amersfoort, blijft ook ná 2020 nog in ieder geval tien jaar rijden. Daarmee lijkt het ov-bereikbaarheid voor 'Terbroek' tot 2030 geborgd. Welke vervoerder de dienst op zich neemt, met welke frequentie en met wat voor bussen, dat is nog niet zeker". Lees verder via de link: https://barneveldsekrant.nl/lokaal/lijnbus-terbroek-blijft-ieder-geval-tot-2030-rijden-550267


05 juli 2018 Marleen Blankenburgh heeft namens Lokaal Belang met succes een amendement ingediend dat concreet buslijn 102 tussen Barneveld - Voorthuizen - (station) Hoevelaken - Amersfoort op de kaart zet, waarmee de gemeente een stevige vuist kan maken naar de provincie om deze lijn te behouden voor o.a. Terschuur en Zwartebroek.

Bijdrage agendapunt Visie openbaar Vervoer:

Gevraagd wordt om in te stemmen met de 26 uitgangspunten van de ov-visie, die gebruikt gaan worden als input naar de provincie. Uitgangspunten, waaruit naar voren komt hoe de gemeente wil anticiperen op de toekomst. Zo wordt er ingezet op een kwartiersdienst en verlengen van de Valleilijn en stations bij Barneveld-noord en Stroe, zeer belangrijk voor onze studerende jongeren en woon-werkverkeer. Positief ook dat er ingezet wordt op nieuwe snellere busverbindingen en verbindingen via kleine kernen zoals Kootwijkerbroek en Stroe of via Terbroek naar Nijkerk.

Lokaal Belang vindt het van wezenlijk belang dat al onze dorpen goed bereikbaar blijven, zodat we vitale dorpen houden. Daar heb ik ook op gewezen in de commissie. Daar zit tegelijk ook onze ‘angst’, wat gaat de provincie doen met die nieuwe concessie, welke verbindingen dreigen er te verdwijnen? Belangrijk vinden we dan ook dat Barneveld, nu het de kans heeft, met deze ov-visie helder naar de provincie aangeeft wat onze uitgangspunten zijn, wat de gemeente Barneveld graag terugziet. En dat brengt mij bij het volgende.
We kennen allemaal de signalen vanuit Terbroek en ook vanuit Nijkerk en Hoevelaken, dat er grote zorg en onzekerheid is over het voortbestaan van buslijn 102. Er loopt een petitie, zelfs 2, er zijn ingezonden brieven, we krijgen mailtjes en ook in gesprekken komt terug dat men deze verbinding toch echt wil behouden. Een inwoner met veel contacten in Terbroek zei me dat ik met de vuist op tafel moest slaan. Dat ga ik niet doen, maar ik kom wel met een amendement.

Voorzitter, Lokaal Belang wil buslijn 102 goed onder de aandacht van de provincie houden, maar mist nou net deze busverbinding bij de uitgangspunten. Dat, terwijl in de raadsinformatiebrief over motie buslijn 102 staat “het college blijft zich maximaal inzetten om ook na 2020 de dorpen Terschuur en Zwartebroek met openbaar vervoer bereikbaar te houden”. Die maximale inzet zien wij graag vertaald in een concreet uitgangspunt, namelijk:
inzet voor 'Behoud van een openbaar vervoerverbinding tussen Apeldoorn-Voorthuizen-(station)Hoevelaken-Amersfoort via de dorpskernen Zwartebroek en Terschuur (het traject dus van buslijn 102)'. 
Dit uitgangspunt willen we laten toevoegen middels het amendement. Uiteraard hoop ik op steun van andere partijen.

Voorts willen wij dat het ov gebruiksvriendelijk en laagdrempelig is voor iedereen. Flexibiliteit klinkt best mooi, maar hoe houd je overzicht over de mogelijkheden met termen als belbus/wensbus/flexbus/buurtbus.. noem maar op. Om de bekendheid van het aanbod te verbeteren zullen o.a. sociale media, websites en kranten worden ingezet, lezen we. Dat willen wij aanmoedigen, het is in het belang van de potentiele reizigers en het in stand houden van het openbaar vervoer. ‘Onbekend maakt immers onbemind’ en dat laatste wil Lokaal Belang voorkomen. Bij deze de oproep aan het college om de communicatie dan ook serieus op te pakken.

Voorzitter, tot slot wensen we het college veel succes met deze visie en met het behartigen van al ‘onze’ belangen bij de Provincie.


Note: het amendement is gewijzigd en mede ondertekend door CDA