Gemeente Barneveld

 Politieke partij

Geef inwoners een stem: Lokaal Referendum

Vertrouwen en draagvlak
Lokaal Belang vindt het vertrouwen van de overheid in haar eigen inwoners het startpunt voor een gezonde onderlinge relatie. Betrokken inwoners zijn namelijk tot heel veel bereid om hun steentje bij te dragen aan hun leefomgeving. Daar heeft Lokaal Belang heel veel waardering voor. Inwoners zijn ook heel goed in staat zich in een dossier te verdiepen en een inhoudelijke bijdrage te leveren. Het is daarom erg belangrijk dat de gemeente serieus en inhoudelijk luistert naar de inwoners en daadwerkelijk wat met hun inbreng doet. Het is tenslotte hun leefomgeving en daarom weten zij als beste wat zich daar afspeelt. Dit geldt in het bijzonder voor plannen die een ingrijpende invloed hebben op hun directe leefomgeving. Lokaal draagvlak of het gebrek daaraan moet zeer serieus genomen worden. Zeker bij moeilijke, gevoelige kwesties is het van belang om als overheid deze begrijpelijke emoties van inwoners te proberen te begrijpen.
Een Lokaal Referendum vindt Lokaal Belang een uitstekend instrument im de mening van inwoners in kaart te brengen.

Lokaal Referendum
Een op de drie gemeenten heeft een referendumverordening. Een referendum is een democratisch instrument waarbij inwoners zich kunnen uitspreken over een politieke kwestie. In de afgelopen tien jaar zijn er 36 lokale referenda gehouden in Nederland. De gemeente Barneveld kent (nog) geen referendumverordening. Daarmee missen onze inwoners een belangrijk instrument in de gereedschapskist van democratische middelen. Een actieve en goedwerkende democratie vereist betrokkenheid van inwoners. Een lokaal referendum betrekt meer groepen inwoners bij de besluitvorming van de gemeenteraad en kan daarnaast ook draagvlak creëren voor zorgen bij belangrijke politieke beslissingen/besluiten. Het lokaal referendum zorgt daardoor voor grotere legitimiteit en vertrouwen in de lokale democratie. Een referendum kan er bovendien voor zorgen dat kiezers actief deelnemen aan het publieke debat of zaken die volgens hen van maatschappelijk belang zijn. Lokaal Belang wil daarom een referendumverordening waarbij het mogelijk is een referendum te organiseren op initiatief van zowel inwoners als de gemeenteraad. Daarnaast wil Lokaal Belang de mogelijkheid bieden om wanneer een referendum door de gemeenteraad geïnitieerd wordt, de vraagstelling kan bestaan uit verschillende antwoorden of oplossingsrichtingen in plaats van de keus voor of tegen. Dat laatste doet recht aan de complexiteit en samenhang van besluiten waarbij het moeilijk is om de antwoorden plat te slaan tot een simpel ja of nee.