Gemeente Barneveld

 Politieke partij

'Gegniffel over bomenkap stuit mij tegen de borst'

Motie LB Bomenkap Wildzoom

Artikel Barneveldse Krant - Jannes Bijlsma

BARNEVELD Oppositiepartij Lokaal Belang blijft hameren op het behoud van bomen in de gemeente Barneveld, aldus raadslid Jan-Willem van den Born. Zijn partij staat, zo meent hij, alleen in de gedachte dat waardevolle bomen van belang zijn voor de leefbaarheid in de dorpen en daarmee zoveel mogelijk beschermd moeten worden. Woensdag, tijdens de laatste raadsvergadering voor het zomerreces, strijdt zijn partij voor een ‘gedegen onderzoek’ naar de instandhouding van kostbare bomen in het bouwplan voor de Wildzoom.

Want dat heeft in zijn ogen namelijk niet plaatsgevonden. Het college van burgemeester en wethouders beloofde eerder om - bij de planontwikkeling voor woningbouwprojecten - een officiële bomeneffectanalyse (bea) uit te voeren om te bezien of het bestaande groen kan worden ingepast. Dat is echter niet gebeurd bij het uitdenken van het plan voor de Wildzoom, op de locatie van de voormalige Eben Haëzerschool. Hier moeten negen koopwoningen voor senioren verrijzen.

,,Voor dit plan heeft het college het bij een zogenaamd bomenplan gelaten. Dat is een stuk minder gedetailleerd dan een bea. Als je weet dat het college twee keer uitdrukkelijk heeft beloofd altijd een bea uit te zullen voeren, dat er voor het Wildzoom-plan zoveel waardevolle bomen sneuvelen en die analyse is niet gemaakt, dan stel ik daar kritische vragen over.” Er is een kapvergunning aangevraagd voor zeventien bomen. De partij telt zelf 28 bomen die moeten sneuvelen. ,,In het plan zelf staat dat het gaat om waardevolle of zelfs zéér waardevolle bomen die weg moeten.”

BELANGRIJK In dit kader brengt Van den Born de discussie rond de bomenkap voor de Voorthuizense nieuwbouwwijk Wikselaarse Eng in herinnering. ,,Er moesten ruim honderd bomen worden omgezaagd. Er was alleen geen bea uitgevoerd en dat had het college wel beloofd. Nadat wij op een bea hadden aangedrongen, en het college die alsnog liet uitvoeren, bleek dat er zeker twaalf bomen konden blijven staan. Dit geeft maar aan hoe belangrijk zo’n bea is.”

Van den Born stelde het gebrek aan een bea bij het Wildzoom-plan aan de orde tijdens een commissievergadering, twee weken geleden. Volgens wethouder De Kruijf was er wel degelijk een analyse van de aanwezige bomen gemaakt, al heette die weliswaar geen bomeneffectanalyse. ,,Per boom is nagegaan wat er de kwaliteit van is”, zei hij. ,,Als je deze analyse combineert met het plan, blijkt dat een aantal bomen moet sneuvelen. Die staan op de plekken waar de woningen komen. Er is hier kritisch gekeken naar welke bomen behouden kunnen blijven. Je moet niet alle bomen willen omzagen, maar je moet ook wel kijken naar de woonmogelijkheden bij een nieuw plan. Anders krijg je bomen midden in de voortuin of bijna bovenop het dak. Ik heb ook nog nooit een boom in de woonkamer zien staan." Tevens gaf De Kruijf aan dat de omwonenden erg te spreken zijn over het nieuwe plan, dat de meest waardevolle bomen aan de zuidrand van het gebied gehandhaafd blijven, dat er nieuwe bomen terugkomen voor de gekapte exemplaren en dat de nieuwe situatie 'heel mooi, duurzaam, effectief en fris' wordt.

GRAPJE De Kruijfs opmerkingen werden door Van den Borns collega-raadsleden met ‘gegniffel’ begroet, zo viel hem op. Dit stuitte het Lokaal Belang-raadslid tegen de borst. ,,De wethouder gaf geen antwoord op mijn vraag, maar deed af met een denigrerend grapje. De raadsleden die daar om lachten, hebben de mond vol van het belang van groen in de gemeente. Maar toen ik kritische vragen stelde op een moment dat veel waardevolle bomen gekapt dreigen te worden, dan hoor je ze niet. Dat stelt mij zeer teleur. Bomen zorgen voor frisse lucht, voor verkoeling bij heet weer. Ze zijn van groot belang. Wij staan blijkbaar alleen in onze strijd tegen de grootscheepse bomenkap in de gemeente. Daar zijn de afgelopen tijd verschillende voorbeelden van te noemen. En met die strijd gaan wij door.”


09-07-2019 https://barneveldsekrant.nl/lokaal/gegniffel-over-bomenkap-stuit-mij-tegen-de-borst-616048