Gemeente Barneveld

 Politieke partij

Veiligheid

Het is essentieel in het leven van een mens om je veilig te voelen en veilig te zijn. Om te kunnen denken, doen en zeggen wat je wilt.
Lokaal Belang wil een gemeente die veilig is, want veiligheid is een basisbehoefte van ieder mens. Daarom willen wij een zo hoog mogelijke kwaliteit ten aanzien van veiligheid. Waar nuttig en/of nodig willen wij investeren in veiligheid.

Standpunten: 

  • Actief en betrokken beleid om inwoners te beschermen.
  • Investeren in veiligheid waar nodig.
  • Zero Tolerance-beleid vandalen.
  • Investeren in nachtboa’s voor 7 nachten per week.
  • Investeren in drugsboa’s.
  • Investeren in mobiele camera’s.
  • Investeren in ANPR-camera’s bij alle toegangswegen in alle kernen van de gemeente.
  • Realisering en actieve communicatie gemeentelijk meldpunt drugshandel en ondermijning
  • Investeren in straatverlichting op donkere wegen.
  • Aanpak overlast bewoners Groot Batelaar-Domus+

De Lokaal Belang-rijkste plek van...de brandweer Voorthuizen! 

content image


Beschermen  
In de loop der jaren is onze gemeente steeds veiliger geworden. Toch is veiligheid geen thema waarbij je achteroverleunt en gaat genieten van behaalde resultaten. Volgens de AD misdaadmeter stond Barneveld in 2016 namelijk op de 270e plek van de 383 gemeenten en dat vindt Lokaal Belang niet goed genoeg. Lokaal Belang wil in de buurt komen van de meest veilige gemeenten door actief en betrokken beleid en investeringen waar nodig. Inwoners van de gemeente Barneveld mogen van lokale politiek en gemeentebestuur eisen dat ze er bovenop zitten. Als iets om constante alertheid, wilskracht en nieuwe doelstellingen vraagt, is het wel het onderwerp veiligheid. Dit is de reden dat Lokaal Belang hiervoor een ambitieuze wensenlijst heeft. Preventie maakt onderdeel uit van het veiligheidsbeleid. Daarnaast is het verhogen van de pakkans en de vervolging van overtreders van belang. Helaas is er nog steeds sprake van een fors aantal woninginbraken, autodiefstallen en autoinbraken. Dit tast het veiligheidsgevoel direct aan en dat is ernstig. Deze dienen adequaat te worden bestreden. Ook kleine criminaliteit zoals fietsendiefstallen dient vervolgd te worden. Preventie en repressie gaan hand in hand.

content image
content image
content image

Zero Tolerance vandalen
Lokaal Belang staat voor een no-nonsense veiligheidsbeleid waar het uitgangspunt ‘zero-tolerance’ is. Engelse termen die staan voor Barneveldse duidelijkheid. Onze gemeente moet schoon en veilig zijn en iedereen die daar anders over denkt en naar handelt, moet daarvan de (financiële) consequenties ondervinden. Bij vernielingen gaat er direct een rekening naar de vandalen of naar de ouders van minderjarige vandalen waarbij de minderjarige vandalen zelf, ook consequenties van hun daden moeten ervaren. Ook hier moet de pakkans en de vervolging omhoog.

Investeren in BOA's

Het Lokaal Belang-rijke thema van... Enrico Duits.
Nu nog 2 nachten per week, maar wij willen 7 nachten een nachtboa.

Investeren in BOA's 
Door de wet is bepaald dat de belangrijkste uitvoerders van toezicht en handhaving, ook daar waar het gaat om drugs, de politie en de door de gemeente aangestelde Boa’s zijn. Lokaal Belang maakt graag gebruik van deze wettelijke mogelijkheid om te investeren in toezicht en handhaving.  
 
Nachtboa
Lokaal Belang wil de activiteiten van de huidige nachtboa uitbreiden van 2 naar 7 nachten per week. Deze nachtboa gaat toezicht houden in alle kernen van onze gemeente. Dit ter preventie van criminaliteit zoals (auto)inbraken, diefstal en vernielingen en kortere lijnen naar de politie bij onraad. 
 
Drugsboa
De verkrijgbaarheid van drugs voor onze jongeren wil Lokaal Belang zo veel mogelijk bestrijden. Lokaal Belang wil dit bereiken door een combinatie van voorlichting en handhaving door zogenaamde drugsboa’s in samenwerking met jongerenwerkers.

content image

Mobiele camera’s en ANPR
Lokaal Belang investeert graag in nog meer aanschaf van (mobiele) camera’s; deze hebben in de afgelopen jaren hun nut bewezen. In het bijzonder geldt dit voor ‘ANPR-camera’s’. Dit zijn ‘slimme’ camera’s die bij geconstateerde criminaliteit direct een signaal afgeven aan de politie zodat deze direct actie kunnen ondernemen. Lokaal Belang wil op alle doorgaande/toegangswegen in alle kernen van de gemeente, deze camera’s plaatsen. Op deze wijze kan de pakkans van criminelen vergroot worden, waarvan tevens een preventieve werking uit gaat. 
 
Meldpunt drugshandel en ondermijning
Helaas neemt drugshandel en het aantal hennepkwekerijen toe. Dit is onacceptabel en slecht voor de veiligheid. Er komt een gemeentelijk meldpunt drugshandel en ondermijning waarbij inwoners volledig anoniem drugsverkopers of locaties waar drugs verkocht wordt, kunnen melden. Dit meldpunt moet door de gemeente actief onder de aandacht gebracht worden bij de inwoners van onze gemeente. De gemeente heeft bij geconstateerde hennepkwekerijen middels het ‘Damocles-beleid’ het recht om ruimten voor 3 maanden te sluiten. Dat geldt ook voor woningen.  
 
Straatverlichting op donkere wegen
Lokaal Belang wil op korte termijn een inventarisatie van (te) donkere wegen in onze gemeente in samenspraak met onze burgers. Deze wegen worden zo snel mogelijk voorzien van goede, intelligente en duurzame straatverlichting. Uiteraard moet hierbij rekening gehouden worden met de ecologische aspecten. 
 
Overlast Groot Batelaar Domus+
In de gemeente Ede, maar vlak bij de grens van de gemeente Barneveld, staat wooncomplex Groot Batelaar; Domus+. Domus+ is een beschermde woonvorm voor dakloze mensen die in contact geweest zijn met politie en justitie. Wij erkennen het belang van opvang van deze mensen. Echter, een deel van deze mensen zorgen op structurele basis voor overlast in de gemeente Barneveld en met name in BarneveldZuid. Bijvoorbeeld drugshandel, openbare dronkenschap, lastig vallen van mensen, dumpen van afval en diefstal. Deze mensen worden actief met busjes naar onze gemeente gebracht. Daar waar de openbare orde in de gemeente Barneveld in het geding is, moet er ingegrepen worden. Bovendien pleit Lokaal Belang er voor dat het college op regelmatige basis in overleg blijft met het college van de gemeente Ede. In dit overleg moet de nauwkeurige monitoring van de overlast besproken worden, zodat er gepaste maatregelen worden genomen.