Gemeente Barneveld

 Politieke partij

Recreatie en toerisme

De gemeente Barneveld is een van de mooiste gemeenten van Nederland. Daarom komen veel toeristen naar onze gemeente. Dat resulteert in 450.000 toeristische overnachtingen per jaar en daarnaast bezoeken vele tienduizenden dagrecreanten onze gemeente. Dat maakt de toeristische sector een van de drie belangrijkste economische pijlers van onze gemeente. Evenementen als de Ballonfiësta, de Oud Veluwse Markt en het Nationaal Kampioenschap Dweilorkesten, Megapull in Stroe, zorgen ervoor dat veel toeristische gasten onze gemeente weten te vinden.

Standpunten:

  • Ondersteunen van initiatieven die de gastvrijheid en daarmee het toerisme bevorderen
  • Invoeren van een verbod van vrachtwagens in de dorpskern van Garderen (uitgezonderd bestemmingsverkeer)
  • Ondersteunen van initiatieven die het doel promotie dienen. Deze initiatieven zijn de ene keer gemeente breed, een andere keer gericht op een individuele kern en wellicht ook gemeentegrens overschrijdend
  • Bij vergunningverlening in de toeristische sector behoort kwaliteit voorop te staan
  • Stevig optreden bij overlast gevende en verloederde vakantieparken
content image
content image
content image

Gastvrijheid en toeristenbelasting
Lokaal Belang hecht er grote waarde aan dat onze gemeente zich gastvrij blijft opstellen naar alle gasten die er mede verantwoordelijk voor zijn dat het zo goed gaat in onze gemeente. Het is belangrijk dat de toeristenbelasting de komende jaren gelijk blijft. Lokaal Belang ondersteunt initiatieven die de gastvrijheid en daarmee het toerisme bevorderen.

Garderen vrachtwagenluw
De verkeersdruk op Garderen door doorgaand vrachtverkeer en dan met name rondom de Putbrink, is niet goed voor Garderen. Dit komt de doorstroming en de verkeersveiligheid, dus de kwaliteit van de woon- en leefomgeving, niet ten goede. Lokaal Belang wil dan ook een aanpak van deze verkeersdruk op Garderen door het invoeren van een verbod van vrachtwagens in de dorpskern van Garderen. Er zijn genoeg alternatieven voor vrachtwagens om door de regio te rijden. Alleen vrachtwagens met een bestemming mogen het dorp in.

Promotie
Bij een mooi product hoort een goede promotie. De sterke toeristische sector in onze gemeente verdient het om op een juiste manier over het voetlicht te worden gehaald. Lokaal Belang ondersteunt daarom initiatieven die dit doel dienen. Deze initiatieven zijn de ene keer gemeente breed, een andere keer gericht op een individuele kern en wellicht ook gemeentegrens overschrijdend. 
 
Kwaliteit staat voorop
Bij het verlenen van vergunningen staat kwaliteit voorop daar waar het gaat om uitbreidingen in de toeristische sector. Of het nu gaat om uitbreiding van vakantieparken of toeristische impulsen en initiatieven, kwaliteit staat voorop. 
 
Behoud kwaliteit vakantieparken
​Vakantiewoningen en stacaravans hebben de bestemming recreëren en dragen bij aan een bruisende toeristische sector. Deze zijn van meerwaarde voor de kwaliteit van recreëren en dat wil Lokaal Belang graag zo houden. Lokaal Belang wil daarom dat de gemeente stevig optreedt bij overlast gevende en verloederde vakantieparken. 

content image
content image
content image
content image