Gemeente Barneveld

 Politieke partij

Dierenwelzijn

Alle dieren verdienen een dierwaardig bestaan. Vele inwoners van onze gemeente hebben huisdieren waar zij heel veel plezier aan beleven. Helaas komt het toch voor dat mensen hun huisdieren verwaarlozen en/of mishandelen. Ook landbouwhuisdieren komen regelmatig in het nieuws vanwege verwaarlozing. Niemand mag echter een dier mishandelen. Niet alleen lichamelijk geweld tegen dieren is mishandeling, maar ook uithongering, verwaarlozing of het in de steek laten van een dier is mishandeling. Lokaal Belang wil dat deze dieren worden beschermd. 

Standpunten:

  • Effectief en strikt optreden tegen bijtincidenten met agressieve honden
  • Strikte handhaving van de wet zowel in het belang van dierenwelzijn als in het geval van de veiligheid
  • Regelmatige controle van brandveiligheid van stallen
  • Stimuleren van brandveiligheid van stallen gaat stimuleren
  • Bij signalen van slechte staat van de brandveiligheid in stallen, moet de gemeente in het overleg met de betrokken diensten, deze controle en handhaving op brandveiligheid als prioriteit aanmerken zodat de diensten er naar kunnen handelen
  • Ingrijpen bij situaties waarbij het dierenwelzijn ernstig in het geding is
  • Krachtig bestrijden van dierenmishandeling en dierenverwaarlozing van zowel gezelschaps- als landbouwhuisdieren
  • Instellen van speciale teams die deze vorm van criminaliteit, dierenmishandeling en dierenverwaarlozing, kundig kunnen opsporen en hard kunnen aanpakken
  • Niet bezuinigen op het dierenasiel en de dierenambulance ​

Het Lokaal Belang-rijke thema van... Paul Overgaauw

Wetgeving
Momenteel wordt de ‘wet dieren’ voor dit doel aangepast en krijgt de rechter straks de mogelijkheid om een houd- en/of locatieverbod op te leggen. Ook wordt de wet waarin staat dat het ophitsen van een dier tegen een mens strafbaar is, uitgebreid met ophitsen tegen dieren. Dit is nu nog een overtreding, maar wordt straks een misdrijf. Lokaal Belang vindt dat de gemeente effectief en strikt moet optreden tegen bijtincidenten met agressieve honden. Lokaal Belang wil strikte handhaving van de wet zowel in het belang van dierenwelzijn als in het geval van de veiligheid. 
 
Veilige stallen
In de afgelopen jaren worden wij steeds vaker opgeschrikt door grote stalbranden waarbij vele dieren doodgaan. Lokaal Belang wil dat de gemeente met behulp van de aangewezen diensten de brandveiligheid van stallen regelmatig controleert. Lokaal Belang wil ook dat de gemeente de brandveiligheid van stallen gaat stimuleren, zoals de aanwezigheid van sprinklers, brandmelders en onderverdeling van stallen in kleine compartimenten. Mochten er signalen zijn dat de brandveiligheid in stallen in het geding is, moet de gemeente in het overleg met de betrokken diensten, deze controle en handhaving op brandveiligheid als prioriteit aanmerken zodat de diensten er naar kunnen handelen. 
 
Dierenmishandeling en dierenverwaarlozing
Lokaal Belang vindt dat de overheid een taak heeft in het ingrijpen bij situaties waarbij het dierenwelzijn ernstig in het geding is. Dierenmishandeling en dierenverwaarlozing van zowel gezelschaps- als landbouwhuisdieren moeten krachtig bestreden worden. Lokaal Belang wil daarvoor speciale teams die deze vorm van criminaliteit kundig kunnen opsporen en hard kunnen aanpakken. Hierbij kan gedacht worden aan het opleggen van boetes, het doen van meldingen, monitoren enz. 

Dierenasiel en dierenambulance
In de gemeente kennen wij dierenasiel Levenslust. Zij doen goed werk. Dieren zonder baasje worden er liefdevol opgevangen en verzorgd en zo hoort het ook. Lokaal Belang vindt het goed functioneren van het asiel belangrijk en vindt dat er niet bezuinigd mag worden op het dierenasiel. De dierenambulance-Putten e.o. vervult een belangrijke rol bij het helpen van dieren in nood, zoals het vangen, opruimen en transporteren van gewonde, zieke en dode dieren.  Deze dierenambulance wordt grotendeels gerund door vrijwilligers en verdient hiervoor waardering in de vorm van een relevante financiële ondersteuning. Immers, veel van het werk dat de dierenambulance verricht is in het belang van de gemeente.

De Lokaal Belang-rijkste plek van... Gonda Lenters