Gemeente Barneveld

 Politieke partij

LB: Wij gaan voor schonere lucht in onze gemeente; geen railterminal

Een railterminal is een soort treinstation waar vrachtwagens hun containers of complete oplegger op een treinstel zetten. Het verdere vervoer van de goederen gebeurt dan per spoor. Lokaal Belang is toch de partij van de schone lucht? Een railterminal zorgt toch voor minder vrachtwagens op de weg? Dan zou je toch wel verwachten dat Lokaal Belang een groot voorstander is van een railterminal in Barneveld? Toch is het tegenovergestelde waar. Dit leggen we graag uit.

Om de treinen van de railterminal te laden of te lossen, moeten er vrachtwagens van en naar deze railterminal. In de eerste berekeningen zou het gaan om 80.000 vrachtwagenbewegingen per jaar (nog los van overslag en groei). 80.000 vrachtwagens die van de A1 of de A30 over industrieterrein de Harselaar naar de railterminal rijden. Dat geeft een enorme druk op de op- en afritten. Het zorgt plaatselijk -in de gemeente Barneveld dus- voor een grote toename van verkeersdrukte én vieze lucht. En wat zou je denken dat er gebeurt als er een file op de A1 staat? De vrachtwagens komend vanaf Apeldoorn zullen afrit Stroe nemen en via Stroe en Kootwijkerbroek hun weg naar de railterminal zoeken. Iets soortgelijks kan zich voor gaan doen met de A30 en de nog aan te leggen oostelijke rondweg. Heel ongewenst dus.

 

Maar hoe zit dat dan met het ondernemersklimaat? Moet er voor toekomstige groei van onze gemeente niet gekeken worden naar nieuwe banen? Een moderne railterminal laadt en lost zichzelf in twintig minuten en daar komen bijna geen handen aan te pas. Rondom de railterminal zal zich op- en overslag gaan ontwikkelen. Op andere plaatsen waar soortgelijke terminals zijn, zie je enorme opslagloodsen waar enkele mensen met heftrucks al het werk voor hun rekening nemen. Deze hallen leggen beslag op onze schaarse industriegrond. Lokaal Belang denkt dat, als we toch werkgelegenheid willen creëren, we beter in kunnen zetten op bedrijven die veel meer arbeidsplaatsen per vierkante meter schaarse industriegrond genereren.

Samenvattend: Vervoer per spoor is een goed idee. Maar een railterminal bij één van de drukste stukjes snelweg van Nederland en op een plek die in de top drie staat van meest door fijnstof vervuilde gebieden van Nederland? Laten we dat vooral niet doen.

12 maart 2022