Gemeente Barneveld

 Politieke partij

Lokaal Belang dient motie in: Verruim terrastijden naar 01:00 uur


Lokaal wil Pilot verruiming terrastijden van 00:00 uur naar 01:00 uur
Lokaal Belang wil kansen voor onze inwoners die graag uit willen; jong en oud, kansen voor ondernemers om te ondernemen maar ook met aandacht voor omwonenden om mogelijke overlast te verminderen. De brief van KHN is helder en het gesprek dat LB met ze had bevestigde voor de wens om hier eens naar te kijken en wat mee te doen. Wij zien een win-win-win situatie mogelijk.
Wij willen graag dat het college met een notitie naar de raad komt om mogelijk te komen tot verruiming van de openingstijden van de terrassen. Vandaag zullen wij in de commissie hierover praten waarin wij ook onze 'motie vreemd aan de agenda' in de raad van 10 juli a.s. zullen aankondigen.
 

Motie
Constaterende dat:                  

 • de eerdere verruiming van de openingstijden voor een rustiger verloop van uitgaansavonden in vergelijkbare gemeenten (o.a. Nunspeet, Ermelo, Harderwijk) hebben gezorgd;
 • de huidige terrastijden in de gemeente Barneveld afwijken van omliggende gemeenten;
 • de sluitingstijd van het terras (00:00 uur) en de uiterste instaptijd (01:30 uur) niet op elkaar aansluiten;
 • de horeca in de gemeente Barneveld aan KHN afd. Barneveld heeft laten weten voor een verruiming van de terrastijden te zijn, dan wel er geen bewaar tegen heeft;

Van mening is dat​:

 • een aantrekkelijk en gastvrij centrum belangrijk is voor zowel inwoners, bezoekers en ondernemers;
 • het belangrijk is dat de jongeren gezellig en veilig kunnen uitgaan in onze eigen gemeente;
 • horecatoerisme naar andere gemeenten met alle risico’s van dien zoveel mogelijk voorkomen moet worden;
 • het een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van de gemeente, de ondernemers en hun gasten om dit uitgaan in goede banen te leiden;
 • het uitgaan niet te veel overlast mag veroorzaken bij de omwonenden;
 • er gekeken moet worden of en hoe een win-win situatie gecreëerd kan worden: aantrekkelijkere horeca door verruiming terrastijden, vermindering overlast, vermindering horecatoerisme: oftewel, denken in kansen en een kwaliteitsimpuls voor onze samenleving;

Verzoekt het college:

 • zo spoedig mogelijk met KNH afd. Barneveld in gesprek te gaan over hun brief;
 • in samenspraak met horecaondernemers en andere betrokkenen in het horecaoverleg te komen tot een plan van aanpak voor een pilot van een jaar, waarin de verruiming van terrastijden van 00:00 uur naar 01:00 uur een plek krijgt;
 • een evaluatie van de pilot in het plan van aanpak op te nemen met daarin nadrukkelijk aandacht voor het concreet monitoren van overlast (bv. een nulmeting als start);
 • het plan van aanpak (raadsvoorstel) ter informatie naar de gemeenteraad te sturen.