Gemeente Barneveld

 Politieke partij

Lokaal Belang dient Wob-verzoek 'communicatie grondtoepassingen gemeente' in


Aan: Gemeente Barneveld, college van B&W

Van: Fractie Lokaal Belang

Betreft: Wob-verzoek communicatie ‘grondtoepassingen’
 

Geachte heer/mevrouw,

De fractie van Lokaal Belang vindt het van groot belang de controlerende taak van de raad grondig vorm te geven. Daarvoor is het nodig dat essentiële informatie compleet is en bekend is bij de raad.

In het dossier ‘grondtoepassingen’ ontbreekt correspondentie tussen de Firma Vink en de gemeente (ook als ontwikkelaar in CV de Burgt) van 9 november over de grondtoepassingen in de gemeente Barneveld. Na indringend en herhaaldelijk verzoek deze correspondentie aan de fractie van Lokaal Belang te doen toekomen, blijken mails ‘niet-vindbaar, kwijt en mogelijk verwijderd’. In de huidige maatschappij kunnen mails niet kwijt zijn. Overigens heeft de gemeente een bewaarplicht. Door steeds maar een stukje onvolledige informatie te verstrekken, wordt Lokaal Belang aan het lijntje gehouden.

Wij constateren tevens een herhaalde afwerende houding als het gaat om de inspanning deze mails voor Lokaal Belang op te zoeken. Dat betreuren wij. Wij vragen niet om inhoudelijke zaken, maar slechts om het doorsturen van mails. Tevens betreuren wij ten zeerste dat het voor raadsleden kennelijk nodig blijkt te zijn om een Wob-verzoek in te dienen om informatie boven water te krijgen. Dat zou in het kader van de actieve en volledige informatieplicht aan de raad niet nodig hoeven te zijn. Een hoogst ongewenste situatie.

De fractie van Lokaal Belang dient een Wob-verzoek in en wil hiermee zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk voor het interpellatiedebat van 30 januari a.s de volgende informatie in originele staat ontvangen (Indien een dergelijk debat eerder zal plaatsvinden dan ontvangen wij deze informatie voor die betreffende datum):

  1. Mail 9 november van de Firma Vink aan de gemeente m.b.t. de toepassing van 6718 ton grond (zand) in de wijk Veller.
     
  2. Mail inclusief bijlagen, 9 november van de Firma Vink aan CV de Burgt, waarbinnen de gemeente mede ontwikkelaar is, m.b.t. de toepassing van 854 ton grond (zand) in de wijk Eilanden-Oost.

Wij maken graag van de gelegenheid gebruik om te wijzen op een eerder verzoek van Lokaal Belang om het hele dossier ‘Vink’ vanaf 1-1-2015. Dat houdt in: alle bestuurlijke en ambtelijke contacten over Vink; tussen de gemeente, de provincie, omgevingsdiensten, de GGD, het OM en de gemeente Barneveld intern (ambtelijk en bestuurlijk). Dus ook e-mails, gespreksverslagen, notities en notulen. Wij gaan ervan uit dat het hiervoor niet nodig zal zijn opnieuw een Wob-verzoek in te dienen.
 

Vriendelijke groeten,

Fractie Lokaal Belang

artikel Barneveldse Krant 8-1-2019 'Lokaal Belang wil Vink-mails en dient Wob-verzoek in'