Gemeente Barneveld

 Politieke partij

Lokaal Belang heeft een nieuwe fractievoorzitter

Lokaal Belang heeft een nieuwe fractievoorzitter

Dank en afscheid
In een speciaal belegde fractievergadering is met mooie woorden, bloemen en een glaasje, afscheid genomen van Mijntje Pluimers, fractievoorzitter van de afgelopen 4 jaar. Er is uitvoerig stilgestaan bij wat zij voor de partij en de fractie in het bijzonder heeft betekend.
De fractie is haar zeer veel dank verschuldigd voor het vele goede werk dat zij gedaan heeft. Niet alleen voor de samenleving en inwoners, maar ook voor de partij en de fractie. Onder haar leiding heeft de fractie mogen groeien en bloeien. De fractie is tevens heel trots haar 'onze wethouderskandidaat' te mogen noemen en zij wensen haar succes en het allerbeste. 

Welkom en succes
In de fractievergadering heeft Mijntje Pluimers formeel de voorzittershamer overgedragen aan haar opvolger Jan Willem van den Born.
De fractie is erg blij met de nieuwe fractievoorzitter en met hem start er een nieuwe periode; een periode van onderdeel zijn van de coalitie en het college. Jan Willem heeft een lange staat van dienst binnen de raad. De fractie is dan ook erg blij met de ervaring en continuïteit en ziet ernaar uit zich onder zijn leiding verder te ontwikkelen en zich in te blijven zetten voor de gemeente. Samen aan de slag; fractie, college en de raad.
De fractie ziet uit naar een mooie, constructieve en waardevolle tijd in het belang van de samenleving.

1 juni 2022

content image

Afscheid en bedankje Mijntje

content image

Overhandiging voorzittershamer aan Jan Willem