Gemeente Barneveld

 Politieke partij

Lokaal Belang houdt vol en gaat door voor een oplossing voor vrachtwagenproblematiek Garderen

Lokaal Belang heeft zich de afgelopen 4 jaren veelvuldig en herhaaldelijk ingezet om het probleem van de vrachtwagenproblematiek
enerzijds op de kaart te houden en anderzijds een oplossing te bewerkstelligen.
Wij hebben tot twee keer toe zelf vrachtwagens geteld, zowel de tellingen, de analyse en een verzoek ingediend bij Provincie als het college.
We hebben schriftelijke vragen gesteld, dit punt regelmatig op de agenda van de commissies gezet, rondvragen gesteld, oplossingen aangedragen maar helaas. Na 4 jaar geen oplossing. Daarom nemen we nu zelf een vervolgstap: De Provincie.
Ook zij zijn er voor de inwoners van Garderen, een dorp in Gelderland. Ook zij hebben een zorgplicht naar inwoners.

Het gaat Lokaal Belang erom dat er na 4 jaar niets wezenlijks gebeurd is voor de Garderenen.
Het probleem bestaat eigenlijk al veel langer dan 4 jaar, maar Garderen ziet het de afgelopen jaren toenemen.
NB het gaat ons om doorgaand vrachtverkeer dat dus niks in Garderen zelf te zoeken heeft.
Garderen had ook de hoop gevestigd op het college aangezien daar een zinsnede over opgenomen is in het akkoord.
Helaas is er nog steeds geen oplossing gekomen. De afgelopen jaren hebben wij helaas geen doortastende en concrete aanpak gezien.
Enkele tekstkarren en dat was het dan.

Het betekent veel voor de verkeersveiligheid van inwoners; b.v. schoolgaande kinderen, ouderen, fietsers.
De fijnstofproblematiek is in onze gemeente al heel hoog (3e plek van Nederland) maar voor dit dorp is er een extra probleem.
Vergeet ook niet de trillingen/het geluid. Kortom, de leefbaarheid staat al een hele poos onder druk.

Kortom, Lokaal Belang houdt vol en gaat door. We laten niet los voordat er een oplossing is voor de inwoners.

Op de foto vlnr Mijntje Pluimers, Gert Hein Kevelam, Ton van Krevel (PB Garderen)

 

Filmpje ter illustratie