Gemeente Barneveld

 Politieke partij

Lokaal Belang leeft mee met de pluimveehouders en hun dieren


De pluimveesector heeft het bijzonder moeilijk. Het drama dat hen overkomen is, is bijna niet te omschrijven. In onze regio zijn al zo'n 70 bedrijven getroffen, waarvan tenminste 25 in de gemeente Barneveld. In Nederland gaat het om zo'n 180 bedrijven. Helaas breidt het drama zich uit naar diverse landen om ons heen.
De onzekerheid is enorm, evenals het verdriet, de frustratie en de zorgen over de toekomst. Dit zijn ondernemers die met hart en ziel voor hun bedrijf werken. Zij hebben zorg voor hun dieren en willen daar het beste voor.
Onze ondernemers, hun familie en hun dieren verdienen de steun van ons allemaal. Wij hopen zeer dat er zo snel mogelijk duidelijkheid en een helder plan van aanpak komt en dat er daadwerkelijk gehandeld wordt. Dit, om de sector zo snel mogelijk weer op volle kracht te krijgen. Maar ook om dit of soortgelijk drama in de toekomst te voorkomen.
Lokaal Belang wenst hen allen bijzonder veel sterkte en kracht toe.