Gemeente Barneveld

 Politieke partij

Lokaal Belang over bevindingen Informateur coalitie 2022-2026: Verheugd en verantwoordelijk

“Verheugd en verantwoordelijk’’

Lokaal Belang reageert op bevindingen Informateur voor een nieuwe coalitie 2022-2026
Lokaal Belang heeft kennisgenomen van de bevindingen van de informateur aangaande zijn opdracht:

‘’Welke coalitie biedt perspectief op een vruchtbare samenwerking in het college en de gemeenteraad gedurende de komende bestuursperiode?”

Lokaal Belang is zeer content met de conclusie van de informateur dat een 3-partijencoalitie met de SGP, Lokaal Belang en de ChristenUnie, als meest kansrijk en vruchtbaar wordt beoordeeld. Onderdeel zijn van het dagelijks bestuur van de gemeente Barneveld is naast een eervolle taak ook een grote verantwoordelijkheid. Deze verantwoordelijkheid gaat Lokaal Belang graag aan.

Lokaal Belang heeft de gesprekken met de informateur als zeer waardevol, inhoudelijk en constructief ervaren. Wij hebben daarin alle voor ons belangrijke en relevante punten naar voren kunnen brengen. De gesprekken waren intensief maar bovenal goed. Wij vinden dat de conclusie van de informateur, namelijk een 3-partijencoalitie van SGP-LB-CU, recht doet aan de verkiezingsuitslag en de samenleving, waarbij er een goede balans is binnen zowel het beoogde college als de gemeenteraad.

Lokaal Belang heeft vertrouwen in een constructieve, plezierige en succesvolle samenwerking met de  SGP en de ChristenUnie. Graag gaan wij gezamenlijk de volgende fase in; de formatiefase. Dan zal op inhoud gesproken moeten worden over de nieuwe koers, de bestuurscultuur en een goede toekomst voor onze mooie gemeente.

De samenleving heeft met haar keuze tijdens de verkiezingen duidelijk laten weten een verantwoordelijke rol van Lokaal Belang te verwachten. Wij blijven dankbaar voor het door de samenleving in ons gestelde vertrouwen. Vanuit onze politieke waarden (betrokkenheid, kwaliteit en kansen), onze dagelijkse meetlat voor ons handelen, zullen wij zorgvuldig, dienstbaar en concreet met dit vertrouwen en de aan ons gegeven verantwoordelijkheid omgaan.

 

Lokaal Belang, 7 april 2022