Gemeente Barneveld

 Politieke partij

Lokaal Belang over concept-Kadernota

Orde op zaken
Lokaal Belang investeert graag in belangrijke dingen voor onze samenleving. Daar is wel een degelijk financieel beleid voor nodig en daar staat LB voor; elke euro kan tenslotte maar een keer worden uitgeven. De raad controleert het financiële beleid van het college tijdens de begroting.

Vorig jaar november bleek de meerjarenbegroting zwaar negatief (-5,3 miljoen) en het college schoof de aanpak daarvan helaas voor zich uit. Daar had Lokaal Belang al grote zorgen over. Kort daarna bleek een forse investering ‘thuiswerken’ niet in die begroting te zijn opgenomen. Ook liet de provincie later weten dat er -7,5 miljoen van de reserve niet was meegenomen in diezelfde begroting.
Een begroting is een momentopname, maar in hoeverre heeft dit college nog grip op haar financiën? Wij zijn als raad in ieder geval onvolledig geïnformeerd over de financiële situatie van de gemeente.

Lokaal Belang heeft de afgelopen 3 begrotingen gesteund, met de hoop dat dit college de bestendige lijn van ‘zuinig op de centjes’ uit het verleden zou voortzetten. Dit blijkt ijdele hoop te zijn geweest. De provincie gaf dit college een stevige opdracht mee: Orde op zaken.
Nu de finish in zich is blijkt dat de burgers moeten meebetalen door o.a. het verhogen van de OZB (+3,5%) en zelfs de hondenbelasting (+20%). Bijzonder.

En dan die bezuinigingen: “Kostenbewustzijn, meer met minder als creatieve uitdaging en projectmatig werken”.
Daar moet 1,5 miljoen euro mee bezuinigd worden? Klinkt dit degelijk? Biedt dit enige zekerheid dat dit daadwerkelijk gerealiseerd wordt? Lokaal Belang vindt dit boterzacht.

Degelijk financieel beleid is hard nodig voor al die belangrijke dingen die wij graag in onze mooie gemeente gerealiseerd zien: Veilige wegen en fietspaden, kwalitatief mooie centra, behoud en onderhoud van groen (bv Pastoriebos) en goede voorzieningen in de dorpen, voldoende betaalbare woningen en een goed ondernemersklimaat. Windmolens? Luister écht naar inwoners en doe er wat mee. Maar bovenal respect voor de democratie, draagvlak en een eerlijk, rechtvaardig beleid.

content image