Gemeente Barneveld

 Politieke partij

Lokaal Belang over de Kadernota: Eerst grip, nu door!

Eerst grip, nu door!
De Kadernota 2025-2028 straalt ambitie uit; dat spreekt Lokaal Belang enorm aan. We hebben het fundament gelegd en nu gaan we verder. De handen uit de mouwen voor onder andere de Oostelijke Rondweg, investeren in groen en het op orde brengen van de Apeldoornsestraat.

Vooral dat fundament leggen vinden wij zo belangrijk. Toen het huidige college aantrad lag er een lijst van bijna een half miljard euro aan wensen met geen idee over het hoe. De afgelopen 2 jaar is er een Meerjaren Investeringsplan opgesteld waarbij realisme, het echt dóen en betaalbaarheid centraal staan. Daarnaast is de organisatie binnen het gemeentehuis omgevormd naar een bedrijfsmatiger opzet. Hierdoor kunnen we veel krachtiger investeren in onze gemeente. Dit is waar wij als Lokaal Belang naar uit zagen, want het was nodig.

We kunnen verder om onze groeiende gemeente Barneveld nog mooier te maken. Er liggen voldoende grote uitdagingen: hoe zorgen we ervoor dat onze gemeente leefbaar en gezond blijft? Lokaal Belang wil een oplossing voor knooppunt A1/A30, voor groen en voor goede voorzieningen, bijvoorbeeld op het gebied van sport. Als je de boel op orde hebt én ambitieus bent, en dat zijn we, biedt dat kansen. Soms komen die uit onverwachte hoek. Wie had kunnen denken dat we straks in Barneveld een landelijke trekpleister als de musical 40-45 zouden krijgen? Een impuls voor cultuur en enorme mogelijkheden voor ondernemers in de horeca en het toerisme.

Met een stevig fundament en wetende waar je aan werkt mag je, wat ons betreft, ook een bijdrage vragen van inwoners. 2,5% extra OZB verhoging is voor de meeste woningeigenaren minder dan € 15,- per jaar. We zeggen niet dat dat niets is, maar we denken wel dat het een te verantwoorden vraag is. Vooral ook omdat je het vervolgens weer teruggeeft in mooie dingen en goede voorzieningen voor ons en onze kinderen. Daar staat Lokaal Belang voor: investeren in de samenleving van en voor ons allemaal.

Namens de Fractie van Lokaal Belang,

Gert Hein Kevelam
fractievoorzitter
27-6-2024

content image