Gemeente Barneveld

 Politieke partij

Lokaal Belang telt vrachtwagens in Garderen


Lokaal Belang heeft zich in haar verkiezingsprogramma uitgesproken voor een vrachtwagenverbod op doorgaand vrachtverkeer voor Garderen. De belangrijkste reden daarvoor is de leefbaarheid van Garderen. Van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat is er sprake van een enorme stroom vrachtwagens die vanuit alle richtingen door het centrum van Garderen rijden. ‘Meten is weten’ en daarom heeft Lokaal Belang op 12 februari van ’s morgens 07.00 uur tot ’s avonds 18.00 uur op diverse locaties vrachtwagens geteld. En kwam daar tot de schokkende conclusie dat het nog veel erger is dan gedacht. Onlangs een aangekondigde omleiding vanuit Speuld, hetgeen die dag al leidde tot minder vrachtwagenbewegingen vanuit het noorden, zijn er maar liefst 401 vrachtwagens geteld, die door het centrum van Garderen kwamen.  Dit betekent dat er iedere anderhalve minuut een vrachtwagen door dit mooie dorp rijdt. En om een compleet beeld te krijgen en op een moment dat er geen wegomleidingen zijn, zal Lokaal Belang midden maart nogmaals een telling doen.

Wat gaat Lokaal Belang met deze tellingen doen?
Omdat niet alleen de gemeente maar ook de provincie verantwoordelijk is voor de wegen in en rond Garderen, zal Lokaal Belang met de einduitkomst in april een bezoek brengen aan de Provinciale Staten in Arnhem om de uitkomsten te delen met alle Statenleden en college van Gedeputeerde Staten. Diezelfde uitkomsten zullen ook met alle fracties en met en het college van B&W in de gemeente Barneveld gedeeld worden.

Lokaal Belang zal daarbij een oproep doen om op de kortst mogelijke termijn maatregelen te nemen om te komen tot een vrachtwagenverbod in het dorp Garderen. Lokaal Belang kondigt nu reeds aan dat zij deze telling ieder jaar zal doen en de uitkomsten ieder jaar met provincie en gemeente zal delen, net zolang totdat de Garderenen worden verlost van deze onhoudbare situatie.

Marleen Blankenburgh, woordvoerder verkeer van de fractie van Lokaal Belang: “Wij ontvangen signalen dat de drukte iedere maand toeneemt. Dit kleine dorp, de parel van de Veluwe kan deze stromen niet meer aan. Want stelt u zich eens voor dat er iedere dag over de Gasthuisstraat, in het centrum van Barneveld, meer dan 400 vrachtwagens zouden rijden? Dit kan echt niet langer wachten. Onze insteek is een vrachtwagenverbod op doorgaand vrachtverkeer in Garderen. Uiteraard maken wij een uitzondering op bestemmingsverkeer voor het bevoorraden van winkels en bedrijven in Garderen. Tijdens de eerdere recente wegafsluitingen rond Garderen (de provinciale weg N310 tussen de rotonde nabij Gasterij Zondag en die richting Uddel) hoorden wij al van inwoners hoe fijn het was zonder al dat drukke en zware verkeer. Die rust moet wat ons betreft weer terugkomen in Garderen middels een vrachtwagenverbod.”

Lokaal Belang zal medio maart met de uitslag komen van de tweede telling.

Zie ook: www.lokaal-belang.com/garderen

Barneveld, 20 februari 2019

content image
content image