Gemeente Barneveld

 Politieke partij

Maidenspeech Gert Hein Kevelam bijdrage raad 12 november 2020


Betreft het raadsvoorstel Bestemmingsplan Hunnenweg VI


Dank u wel voorzitter,

Voorzitter, ik wil graag mooi eindigen. Dat lukt alleen als ik met het lelijke deel begin.
Want er zit, volgens Lokaal Belang, een buitengewoon lelijk deel aan de voorliggende kwestie. Het heeft wat technische aspecten, maar er is veel nieuwe informatie gekomen tijdens en na de commissievergadering.
Dus voorzitter, sta mij toe hier een prangende vraag op tafel te leggen.
Er was een overeenkomst met ontwikkelingsmaatschappij Apeldoorn (ik noem dit overeenkomst 1). Hierin werd geregeld dat zij door een betaling van € 625.000 vooraf en een nabetaling van € 625.000 achteraf 15 grote landhuizen mocht bouwen aan de Hunnenweg. Toen de ontwikkelaar geen kopers kon vinden die de verlangde prijs wilden geven, wendde zij zich tot de gemeente met de vraag om een wijziging van de plannen zodat er meer en goedkopere huizen mogelijk zouden worden. Hierin werd ingestemd en er werd een nieuw plan gemaakt. In de bijbehorende overeenkomst (ik noem hem overeenkomst 2) werd beschreven dat de tweede € 625.000 nog betaald moest worden door de ontwikkelaar. Dit nieuwe plan ligt nu voor. Echter in overeenkomst 2 is niet beschreven dat als wij, als raad, niet akkoord gaan met dit plan we terugvallen op overeenkomst 1 zijnde 15 huizen + betaling van de resterende € 625.000.
Dit betekent dus dat wij vandaag onder de druk van een tegenvaller van € 625.000 mogen beslissen over dit plan. Hoe eenvoudig was het geweest als de simpele regel, “bij niet akkoord door de raad vallen wij terug op de oude overeenkomst”, was toegevoegd aan de nieuwe overeenkomst. Met welke reden is dit gebeurd, of liever, nagelaten? Graag hierop een reactie van de wethouder.

Dan nu over naar het mooie deel. Lokaal Belang begrijpt dat je soms moet dealen met de situatie zoals die is, dat niet alles ideaal is en je er soms maar het beste van moet maken. Zo is het bestemmingsplan van de 15 landhuizen tenslotte ook ontstaan. Je moet wat en wellicht was het het beste van de op dat moment voorliggende keuzes. Maar nu, misschien is dit wel een ander moment, een moment waarop er juist door toevalligheden van alles bij elkaar komt.

Ik schets u de volgende situatie: Er is een projectontwikkelaar met een project van 15 onverkoopbare dure landhuizen. Er is een gewezen golfbaan met opstallen die steeds een stukje verder afbranden. Er zijn investeerders die bereid zijn hun nek uit te steken om een mooie toegang tot de Veluwe te creëren op deze plek. Er zijn omwonenden die willen investeren in hun woonomgeving. En als klap op de vuurpijl lees ik in de gisteren besproken programma begroting op blz. 45 (ik citeer) “Samen met de gemeenten Nijkerk en Putten, de provincie Gelderland en het Waterschap doorlopen we een gebiedsaanpak in het Veenhuizerveld (omgeving Hunnenweg)”.

Waarom nu gaan voor weer een lelijk compromis zonder eerst te kijken naar de levensvatbaarheid van deze enorme kans voor dit gebied. Wij willen vandaag geen ja of nee op dit plan. Dat hoeft ook niet, ik heb het gecheckt. Als wij dit in meerderheid willen, kunnen we vandaag de wethouder opdragen met een groot wit vel papier en zijn meest creatieve ambtenaar op pad te gaan. Hij kan dan de Ontwikkelingsmaatschappij Apeldoorn een plan bieden met verkoopbare huizen, maar dan op een betere plek in dit gebied. De andere investeerders mogelijkheden geven om op groene wijze een poort naar de Veluwe te creëren met de daarbij behorende Horeca en een bezoekerscentrum. En vervolgens ontstaat er plaats voor extensievere landbouw met landschapsbeheer, verhoging van waterpeil, biodiversiteit etcetera, wat allemaal weer naadloos aansluit bij de al lopende plannen met de buurgemeenten, de provincie en het Waterschap.

Afgelopen zaterdag schreef Jannes Bijlsma in de Barneveldse krant: "De wethouder moet een konijn uit de hoge hoed toveren die niet alleen de kritische gemeenteraad overtuigt, maar ook de projectontwikkelaar en de provincie Gelderland tevreden stemt én de nog te ontvangen 625.000 euro veiligstelt. Voorwaar geen eenvoudige opgave".

Het klopt, de opgave is niet eenvoudig. Maar het biedt deze nieuwe wethouder een enorme kans om te laten zien dat hij niet is gekomen om op de winkel te passen, maar het lef heeft om groter te denken. Hij kan laten zien dat hij mooie keuzes durft te maken. Laten wij als raad hem daar de gelegenheid toe geven door niet met dit plan in te stemmen, maar hem het vertrouwen te geven door hem op pad te sturen met de boodschap, dit kan mooier, dit kan beter!

 

Het plan werd afgestemd met 15 stemmen voor, 16 tegen.
Lees ook artikel BK 13-11-2020: Raad wijst nieuw buurtschap bij Voorthuizen af