Gemeente Barneveld

 Politieke partij

Maidenspeech Mona Tamaela

Mijn broer en ik zijn opgegroeid in een kansrijke omgeving. We hebben een strenge opvoeding gehad, waarbij normen en waarden een belangrijke rol speelden (ik hoor mijn moeder nog zeggen en ook wijzen met dat vingertje: “luister, je en jij zeg je tegen je vriendinnetjes en ik ben je moeder dus is het u!”). Maar…naast die strenge regels, hebben we vooral een liefdevolle opvoeding gehad. Voor zover het mogelijk was, mochten we en konden we alles doen. Vrienden en vriendinnen waren en zijn nog steeds - zelfs al 30 jaar! - van harte welkom en ja, zoals het in de Molukse cultuur gaat, iedereen mag, herstel: “moet” blijven eten. Dat het in ieder gezin niet zo vanzelfsprekend is, zoals het bij ons ging en nog steeds gaat, dat hebben onze ouders destijds al duidelijk gemaakt. Het is triest dat er jongeren zijn die vanwege hun thuissituatie naar de alcohol of drugs grijpen. Dit omdat zij zich verwaarloosd voelen of niet gewenst zijn. Of in aanraking komen met verkeerde vrienden en daardoor op het criminele pad belanden.

In 2006 werden onze jongeren in het dagblad Trouw de ‘zuipschuiten van Europa’ genoemd. Dit soort alarmerende berichten over het middelengebruik van de Nederlandse jeugd zorgde ervoor dat er meer aandacht kwam voor preventieve maatregelen. Jongeren en hun ouders werden, via voorlichtingscampagnes vanuit de Rijksoverheid en door middel van preventie op scholen, hierop aangesproken. De aandacht hiervoor is nu gedaald en dat terwijl het middelengebruik van jongeren de afgelopen jaren echter niet meer afneemt. Het is belangrijk dat hier verandering in komt. Dit geldt ook voor de gemeente Barneveld. Het gebruik van alcohol bijvoorbeeld is al jarenlang te hoog.

Ondanks alle al ingevoerde preventieve maatregelen blijft het middelengebruik onder de jongeren aantoonbaar veel te hoog. Het voorkomen en verminderen van alcohol en drugsgebruik is van groot belang voor een vitale samenleving en persoonlijk welbevinden. Laten we daarom vooral deelnemen aan het programma “Opgroeien in een kansrijke omgeving”. Gun alle jongeren een kans om zichzelf te kunnen ontplooien; zo mogelijk vanuit een liefdevol gezin, zoals mijn broer en ik dat hebben meegekregen, of desnoods dankzij de opgedane ervaringen tijdens hun jeugd buiten het eigen gezin.

Voorzitter, het is goed dat er een integraal plan komt voor de aanpak tegen middelengebruik. Alcohol en drugs kunnen jonge levens kapot maken. We moeten doen wat we kunnen om dit tegen te gaan en nog liefst het middelengebruik verminderen.

Daarom stemt onze fractie van harte in met dit integraal plan middelengebruik en daarbij met deelname aan het programma ‘Opgroeien in een kansrijke omgeving”.

Dank u wel, voorzitter

Bijdrage van LB-raadslid Mona Tamaëla in de raadsvergadering van 26 april 2023 bij het raadsvoorstel Integraal plan middelengebruik