Gemeente Barneveld

 Politieke partij

Maidenspeech Sjoerd van Amerongen

Voorzitter,

Dank voor het woord, de 1e keer als raadslid in een raadsvergadering. Daar had ik 4,5 jaar geleden nog niet direct aan gedacht toen ik mij aanmeldde bij Lokaal Belang.

Iedereen die een stap maakt richting de politiek doet dat om zijn of haar gemeente een stukje beter en veiliger te maken. Ik deed dat omdat ik vind dat als je van mening bent dat zaken anders of beter kunnen, dat je je daarvoor dan ook moet inzetten. Op welke manier dan ook.

Verkeer en alles wat daarmee te maken heeft is belangrijk. Ik heb 2 jonge schoolgaande kinderen en daardoor kijk ik toch anders en kritischer aan tegen verkeer en verkeersveiligheid.

De afgelopen 4 jaar mocht ik als raadscommissielid ook al een aantal keer over verkeer praten en ondanks de nodige woordvoeringen in commissies geeft dit in de raad toch weer een ander gevoel. Ik sta een beetje te trillen.  Mooi en daarnaast ook spannend natuurlijk. Ik ben blij hier te kunnen staan namens Lokaal Belang als vertegenwoordiger van de kiezers. en ik kijk uit naar de samenwerking met jullie, al mijn 32 collega’s in de gemeenteraad en het college natuurlijk.

Genoeg over mijzelf gepraat, ik sta niet zo heel graag in de belangstelling, ik heb ook een camouflage colbert aan zodat ik niet zo opval, dus nu maar snel naar het onderwerp waar het over gaat.

De “Verkeersvisie centrumring en centrumgebied Barneveld”, een mond vol, een visie, nog geen uitvoeringsplan, dat volgt nog. In ons verkiezingsprogramma hebben wij met betrekking tot de Centrumring o.a. aangegeven aandacht te willen besteden aan het zo veilig mogelijk inrichten van fietsoversteekplaatsen als er een 30 km zone ingevoerd gaat worden om problemen zoals bij de Kuntzelaan te voorkomen. Over deze beruchte oversteek hebben wij tevens aangegeven dat die verbeterd moet worden eventueel met verkeerslichten. En ook de Kapteijnstraat benoemden wij, deze zou overzichtelijker en veiliger moeten worden voor fietsverkeer.

In de commissie bleek dat er nog de nodige vragen open staan waar niet direct een duidelijk antwoord op gegeven kon worden. De vraag naar uniformiteit voor wat betreft “fietsers in de voorrang ja dan nee “ bijvoorbeeld. Deze uniformiteit is moeilijk te realiseren omdat niet elke oversteek dezelfde mogelijkheden biedt. Dit staat onder uitgangspunt 3 van de oplegnotitie ook vermeld. 3. Voetgangers en fietsers krijgen veilige oversteken met waar mogelijk voorrang op autoverkeer. Veiligheid is het uitgangspunt bij het bepalen of de voetganger en fietser voorrang kunnen krijgen. Hierbij is ook comfort belangrijk bij de inrichting van de oversteken. Per locatie wordt de afweging gemaakt.

Zoals de wethouder in de commissie al stelde, het gaat erom verkeersveiligheid te garanderen en daarvoor is maatwerk per oversteek gewenst. Daar sluiten wij ons dan ook graag bij aan. Beoordeel de situatie per plek en pas toe wat het veiligst is. Of dat nu een verkeerslicht is of de situatie van fietsers in de voorrang.

De door Mobicon opgestelde visie blijkt breder dan de vastgestelde kaders en op basis van het rapport herbevestigen wij dan nu de kaders uit het huidige GVVP. Dat dit allemaal nog niet in beton gegoten is geeft gelukkig nog wijzigingsmogelijkheden indien de tijd of de omstandigheden ons daartoe dwingen. Ik zou graag van de wethouder hier nog een reactie op willen krijgen. Is e.e.a. inderdaad niet al in beton gegoten?

Tenslotte zouden wij het daarom zeer waarderen als men met de Kuntzelaan inderdaad “vlot aan de slag gaat nog dit jaar” en dat men dit project breed gaat benaderen om meerdere opties te bekijken ook in relatie tot toekomstige aanpassingen in de omgeving. Wij hebben hier de afgelopen vier jaar al vaker aandacht voor gevraagd.

In de tweede termijn zal ik een reactie geven op de moties en amendementen die worden of zijn ingediend.

Dank u wel voorzitter.


Bijdrage van LB-raadslid Sjoerd van Amerongen in de raadsvergadering van 6 juli bij het raadsvoorstel Verkeersvisie centrumring en - gebied Barneveld.