Gemeente Barneveld

 Politieke partij

Maidenspeech Stefan Velt

Voorzitter, geachte raadsleden,

Als kleine jongen had ik al veel met sport te maken. In mijn geboortestad Hilversum voetbalde ik dagelijks met mijn broer en zijn vriendjes. Ook volgde ik en mijn broer het EK en WK voetbal en de Nederlandse competitie. Naast voetbal werd bij ons thuis ook de Tour de France gekeken.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat ik voor een opleiding sport koos; deels uit interesse, deels uit het-gebrek-aan-niet-weten-wat-ik-wou. Alleen halverwege mijn opleiding kwam ik er achter dat sport voor mij een beperkt bereik heeft als het gaat om mensen verder willen helpen. Want zover was ik inmiddels wel; in mijn werk wil ik mensen tot dienst zijn.

Toen kwam de opleiding HRM (Human Resource Management) voorbij. Deze opleiding sprak mij aan, omdat je mensen kan helpen in de context van werken. Werken; een onmisbaar onderdeel in het leven van mensen en daarom extra belangrijk dat je daar plezier in hebt en zingeving in ervaart. In dat licht begon ik mij te realiseren dat ik impact wil hebben op levens van mensen; zorgen dat ik dusdanig handel dat anderen daar profijt van hebben. Een uitspraak die dit voor mij bevestigde, was bij mijn eindgesprek voor het afstuderen. Waarin mijn beoordelaar het volgende zei: ‘’dat je visie om mensen te helpen tot in het diepst van je vezels zit, zie ik gelijk’’.

Ik was destijds al politiek geïnteresseerd, omdat daar besluiten worden genomen die raken aan levens en situaties van mensen. En omdat die besluiten raken aan levens en situaties van mensen, hebben ze dus impact op levens van mens; hetgeen ik nastreefde. Daarom besloot ik de optie voor politiek verder te onderzoeken. 

Ik kwam toen al snel uit bij raadslid. Dit sprak mij gelijk aan: binnen je eigen leefgebied mensen verder helpen, omdat je immers ook weet wat daar afspeelt. Daarop heb ik mij aangemeld bij de partij waar ik nu deel van uitmaak, omdat ik geloof in de kracht van ons verhaal en onze daadkracht in de praktijk. Ik ben dan ook alle mensen dankbaar, die het mogelijk hebben gemaakt voor mij om raadslid te worden.

Want, ik trad een nieuwe wereld binnen. Een wereld waarbinnen iedereen tot het uiterste gaat om het beste te doen voor de inwoners van Barneveld. In deze missie herken ik mij en zal ik mijn ziel en zaligheid leggen. Ik kijk uit om dat samen met u als raad op de meest passende en optimale wijze te mogen doen. Dankuwel.


Voorzitter, ik vervolg met het inhoudelijke stuk.

Voorzitter, voor ons ligt het raadsvoorstel: de verzelfstandiging van team Be Active & Creative. Het proces hiernaartoe kent een lange aanloop en werd gekenmerkt door verschillende ontwikkelingen. Uiteindelijk hebben deze ontwikkelingen geleid tot het besluit om Be Active & Creative te verzelfstandigen- in de vorm van een stichting.

Wij - als Lokaal Belang - zijn blij dat hiermee voor alle betrokken- en samenwerkende partijen duidelijkheid komt over de toekomst van Be  Active & Creative, niet in laatste plaats voor het team zelf.

We zijn dan ook verheugd voor Be Active & Creative, dat zij de ruimte krijgen en gegund worden om te werken en verder te bouwen aan hun ondernemerschap en creativiteit; hetgeen zij zoveel waarde aan hechten.

Tegelijkertijd blijven wij het noodzakelijk vinden dat het uiteindelijk doel niet uit het oog verloren mag worden, namelijk het zorgen voor een vitale samenleving waarin inwoners gezond en fit blijven en kunnen meedoen. Dat blijft voor ons leidend voorzitter. In dat licht zien wij de verzelfstandiging van Be Active & Creative dan ook als een middel, niet als een uiteindelijk doel.

Ook blijven wij aandacht schenken en met de nodige interesse uitkijken naar het proces en uitwerking van de verzelfstandiging. Niet vanuit wantrouwen of ongeloof in deze verandering óf sterker nog: om belerend te zijn. Maar vanuit gezond vertrouwen zodat we er zeker van zijn dat deze verandering tot een goed einde wordt gebracht, dat de betrokken- en samenwerkende partijen voldoende vertrouwen hebben in zichzelf en in elkaar maar bovenal voorzitter: dat de inwoners uiteindelijk profijt zullen hebben van deze verandering.

Voorzitter ik sluit af.

Lokaal Belang wenst alle betrokken personen en partijen bij het vervolgproces het allerbeste toe en bij deze wil ik wil kenbaar maken dat wij verder geen wensen of bedenkingen hebben bij het voorstel.


Bijdrage van raadslid Stefan Velt tijdens de raadsvergadering van 3 november bij het raadsvoorstel Verzelfstandiging team Be Active & Creative.