Gemeente Barneveld

 Politieke partij

Bijdrage Marleen Blankenburgh/LB bij Motie Lodewijk Napoleon Raad 22 april


Het begon met een initiatiefvoorstel om kennis te nemen van het burgerinitiatief van Stichting NiVo om een standbeeld van Lodewijk Napoleon in Voorthuizen te plaatsen, met daarbij een subsidieverzoek. Het subsidieverzoek is ingetrokken en het voorstel is van tafel.
Daarvoor in de plaats ligt nu deze motie voor ons. Ik moet zeggen dat we iets verbaasd waren over het onderwerp boven de motie: Aanpak centrum Voorthuizen.

Met de oproep aan het college bij de eerste bullet wordt de mogelijkheid om waar dan ook in de openbare ruimte van Voorthuizen, dus ook buiten het dorpscentrum, nu of in de toekomst, een standbeeld van Lodewijk Napoleon te plaatsen, geblokkeerd. Althans, zo interpreteren wij deze tekst.
De voorliggende motie kunnen we niet anders zien we dan een poging tot het definitief dichtgooien van de deur voor de Stichting NiVo of andere initiatiefnemers en daar gaat Lokaal Belang niet in mee.
Bewoners en bewonersgroepen moeten altijd met inbreng kunnen komen en we kunnen nu niet bij voorbaat uitsluiten dat er in de toekomst juist wel draagvlak onder de inwoners van Voorthuizen komt. Die mogelijkheid willen we open houden.

Het initiatief kwam vanuit De stichting NiVo, zij willen werken aan dat draagvlak. Als deze motie wordt aangenomen wordt een burgerinitiatief in de kiem gesmoord… en wordt een mogelijk nieuw initiatief vanuit de samenleving geblokkeerd.

We zullen dan ook tegen stemmen.

content image