Gemeente Barneveld

 Politieke partij

Noodkreet en hulpvraag aan dhr. Marcouch gebruik sanitaire voorzieningen toeristische sector

Aan: Dhr. A. Marcouch
Voorzitter van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden, Burgemeester gemeente Arnhem
Van: Lokaal Belang en VVD; gemeenteraadsfracties Gemeente Barneveld
Cc: Dhr. A. van Dijk, Burgemeester gemeente Barneveld

Barneveld, 1 juni 2020

Geachte heer Marcouch,

Middels dit schrijven vragen wij dringend om uw aandacht en hulp betreffende een zeer nijpende kwestie in onze gemeente Barneveld, die onderdeel uitmaakt van onze gezamenlijke Veiligheidsregio. De gemeente Barneveld staat mede bekend om zijn enorme aandeel in de recreatieve- en toeristische sector.

U weet ongetwijfeld als geen ander hoe ongelooflijk ingrijpend de coronacrisis is. Voor iedere inwoner, voor iedere organisatie, voor iedere ondernemer. Uiteraard voor elke overheid; gemeentelijk, provinciaal en landelijk. Maatregelen zijn ervoor bedoeld het coronavirus onder controle te krijgen, wat een hele goede zaak is. Echter, ondernemers hebben het enorm moeilijk; het water staat velen aan de lippen.
Een economische crisis ligt op de loer; op grote- en kleine schaal. Wij maken ons daar zorgen over.
Het is dan ook erg belangrijk om de ruimte die er redelijkerwijs is, te geven.

Op 1 juni is de door u ingestelde nieuwe ‘Noodverordening coronacrisis veiligheidsregio VGGM 1 juni 2020’ ingegaan. In artikel 2.5a lezen wij dat sanitaire voorzieningen op vakantieparken, kampeerterreinen en kampeerveldjes gesloten dienen te blijven.
Gelijktijdig met de nieuwe noodverordening zijn openbaar toegankelijke voorzieningen zoals de horeca, musea, attractieparken, theaters en bioscopen, met inachtneming van de regels, weer open gegaan. Bij het bezoeken van deze voorzieningen mogen de sanitaire voorzieningen gebruikt worden. Ook sanitaire voorzieningen bij bijvoorbeeld tankstations zijn openbaar toegankelijk. Tot ons wenden zich ondernemers met de vraag uit te leggen waar het verschil tussen artikel 2.5a en het toestaan van het gebruik van openbare sanitaire voorzieningen in o.a. horeca en tankstations op gebaseerd is. Wij vinden dat wij dit uit moeten kunnen leggen temeer daar het voor enkelen van de getroffen ondernemers een zaak van doorgaan of einde bedrijfsvoering betreft. Maar ook bij ons ontbreekt het zicht op de logica in deze. Wij begrijpen dan ook dat dit verschil oneerlijk aanvoelt.

De wanhoop, noodkreet en de hulpvraag die wij van de ondernemers in de recreatiesector hierover ontvingen, zijn zeer helder: ‘Trek het gebruik van sanitaire voorzieningen in de recreatieve- en toeristische sector gelijk met het gebruik daarvan in openbare voorzieningen’. Gasten mogen rekenen op een veilige omgeving, inclusief het veilige gebruik van sanitaire voorzieningen. Natuurlijk zullen ondernemers in deze sector streng toezien op het gebruik van deze sanitaire voorzieningen; ze zijn tenslotte afhankelijk van de komst van hun gasten. Wij mogen uitgaan van en vertrouwen op professionele recreatiebedrijven met uitstekende veiligheidsprotocollen en goed beheerde sanitaire gebouwen.

Daarbij zijn in enkele regio’s, eind mei, bij recreatiebedrijven de toiletten opengesteld speciaal ook voor dagrecreanten. Dit om negatieve effecten zoals vervuiling van de openbare ruimte (wildplassen, wildpoepen) tegen te gaan, zoals die helaas optreden.

Wij verwijzen graag naar de Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) en de Veiligheidsregio Flevoland waarbij alle openbare toiletten weer gebruikt mogen worden, inclusief de toiletten op vakantieparken, campings en kampeerveldjes. Het is moeilijk uit te leggen dat in de ene regio de sanitaire voorzieningen open mogen terwijl in de andere regio deze voorzieningen gesloten dienen te blijven. Dit versterkt het gevoel van onrechtvaardigheid.

Uiteraard hebben wij goed en regelmatig contact met onze Burgemeester dhr. A. van Dijk over deze coronacrisis; Een GRIP 4 situatie met een daarbij heersende type-A ziekte. Ons is meermaals uitgelegd dat in dit geval de voorzitter van de Veiligheidsregio, u dus, de beslissingen neemt. Daarnaast bent u lid van het landelijk Veiligheidsberaad dat met regelmaat over deze coronacrisis overlegt. Daarom doen wij een zeer dringende oproep om alles te doen wat in uw vermogen ligt om het gebruik van de sanitaire voorzieningen in de recreatieve- en toeristische sector, met inachtneming van de hygiënemaatregelen, per ommegaande toe te staan en de nu geldende noodvoorziening daarop aan te passen.

Hoogachtend,

Namens de fracties van Lokaal Belang en de VVD van de gemeente Barneveld,

Mw. MHJ Pluimers-Foeken
fractievoorzitter Lokaal Belang

Dhr. T. Bos
Fractievoorzitter VVD