Gemeente Barneveld

 Politieke partij

Opinie: 'Geen behoefte aan een extra dorp als Vinex-woonwijk'

Naar aanleiding van het artikel in de Barneveldse Krant d.d. 2 juni ‘Tiende dorp in Barneveld zorgt juist voor balans’ heeft Jan Willem van den Born, namens Lokaal Belang, gereageerd met de volgende ingezonden brief: 

Opinie: ‘Geen behoefte aan een extra dorp als Vinex-woonwijk’
Mijn eerste reactie was, een slecht en niet doordacht plan. Allereerst bestaat er niet zoiets als ‘een nieuw dorp’. Dat is een utopie. Een dorp zoals wij dat kennen, kenmerkt zich door vele jaren historie, een centrum waar in de loop van vele jaren omheen gebouwd is met vaak een kerk in het midden en wat middenstand. Daarom hebben dorpen vaak hun eigen kenmerken en type inwoners. Dat maakt een dorp interessant en karakteristiek. Een nieuw “dorp” in deze tijd zal vooral neerkomen op een soort van vinexwijk, een grootschalige nieuwbouwwijk aan de randen van verschillende steden of dorpen. Kijk maar eens hoe dat met de dorpen rondom Utrecht gegaan is. Of met Zeewolde. Dat zijn zielloze woonwijken geworden zonder een kloppend historisch hart. En de huidige nieuwbouwwijken in Barneveld en Voorthuizen dan? De afstand tot de dorpskern wordt inderdaad steeds groter, maar ze behoren nog steeds tot het oorspronkelijke dorp. Een nieuwe losse woonwijk heeft dat niet.

Daarnaast is het gebied dat de SGP voor ogen heeft een wijds open en groen gebied. Ik ben er nog even doorheen gereden, veel vergezichten. Deze open gebieden, daar moet je zuinig op zijn. Het is ook een beetje vreemd dat de SGP geen meter extra landbouwgrond wil opgeven voor het opwekken van zonne-energie, maar plotseling met een plan op de proppen komt om vele honderden hectares grond, waarvan een groot gedeelte landbouwgrond zal zijn, om deze grond aan te wenden voor een nieuw dorp. Laten we toch alsjeblieft nieuwe woningen in Nederland, maar ook in onze gemeente, vooral bouwen binnen of rondom de bestaande steden en dorpen. En daar waar het kan het buitengebied open en vooral groen laten. Want dat buitengebied gaat steeds belangrijker worden voor ons welzijn. Daar wordt nieuwe natuur gecreëerd en daar is ruimte voor recreatie. Maar nog belangrijker, een open en groen buitengebied hoort gewoon bij de gemeente Barneveld. Daarbij speelt nog een argument een belangrijke rol. Namelijk, wanneer je de uitbreiding van je gemeente gaat concentreren op één nieuwe locatie, ontneem je de kansen voor andere kleinere kernen in onze gemeente om voorzieningen in stand te houden. Vooral wanneer deze kleinere kernen willen en kunnen groeien. 

De regio Amersfoort kijkt gretig naar de ruimte die wij nog  hebben. Als politieke partij maken we ons al een tijdje zorgen over dit fenomeen. Ik waarschuw al een tijd voor de enorme druk op onze gemeente die alleen nog maar zal toenemen. En ik ben blij dat wethouder Bennie Wijnne daar net zo over denkt. Voor het eerst in drie jaar voel ik de urgentie bij het college op dit onderwerp. Lokaal Belang heeft drie jaar geleden moties ingediend om deze noodzakelijke discussie te voeren. Helaas stonden wij daar, met uitzondering van Pro’98, alleen in. Ik voel dat de panelen eindelijk beginnen te schuiven.

Terug naar Amersfoort. Wij weten allemaal dat de regio Amersfoort de opgave heeft om op korte termijn 40.000 woningen te bouwen. Laten we niet vergeten dat Barneveld officieel behoort tot de regio Amersfoort, daar waar het gaat om woningbouw. Op het moment dat wij een nieuwe soort van vinexwijk gaan ontwikkelen rondom Barneveld, Scherpenzeel en De Glind, lopen we tevens het risico dat in de toekomst dit gebied zou kunnen worden aangewezen vanuit Den Haag om door te ontwikkelen en uit te breiden. Richting noorden en oosten, maar vooral richting De Glind. Waarom houdt Leusden zich zo muisstil op dit onderwerp en in deze discussie? Juist, om die reden. Leusden ligt ook in de gevarenzone daar waar het gaat om woningbouw.. Een regering kan keihard gebieden aanwijzen, indien de regio’s of gemeenten er onderling niet uitkomen. Willen we dat risico lopen? Op dit moment vormt het gebied tussen Kallenbroek via het gebied rondom de kleine Barneveldse Beek en een boog naar De Glind en Scherpenzeel een belangrijke groene buffer. Een groene buffer die nodig is tegen de steeds oprukkende Randstad. Daar moeten we ontzettend zuinig op zijn en koesteren. Dit is de reden waarom ik dit plan ondoordacht vind.’’

Jan Willem van den Born, raadslid Lokaal Belang